måndag 31 oktober 2011

Matkulturer

Kinas hundätande och muslimers avståndstagande från gris kan sägas vara standardexemplen på olika kulturers mattabu, men det finns självfallet många fler exempel på den fronten.

Gällande hästkött så lades nyligen USA:s sista hästslakteri (i köttsyfte) ner efter mycken debatt, och jag minns att många jänkarögonbryn höjdes då Alistair Overeem förklarade att han äter hästkött, medan det i Sverige är så självklart accepterat att följande skyltning kunde göras - från Tjuvtittat:

Massövervakning utvärderat, återigen

Från ACLU (länkar och fetstil ur originalinlägget):

So. The Patriot Act turned 10 on Wednesday, October 26, 2011. And all we got were violations of our civil liberties. Well, that and this really awesome infographic, which contains information like this fun fact: Did you know that under the relaxed National Security Letter (NSL) standards in the Patriot Act, between 2003 and 2005, the FBI issued 143,074 NSLs, and reported a big, whopping zero terrorism prosecutions as a result? Zero, zilch, none, nada.

(Via @radleybalko)

Några tidigare inlägg på temat:
- Massövervakning utvärderat, igen
- "Check every bag policy"

söndag 30 oktober 2011

Blod som pengaliknelse

Lagom till Halloween så kan det passa med ekonomiska blodliknelser av varierande kvalitet:

- Johan Norberg - sex minuter in i klippet:

- Man kan jämföra [skuldkrisen] med 17 stycken patienter som kommer in till sjukhuset och har varit med om en bilolycka - och alla har blodförlust. Nu försöker de få blodtransfusioner av varandra hela tiden, och det kan ju tillfälligt då hjälpa en patient, men i det långa loppet blir alla svagare av detta. Så det som behövs är att på något vis minska åtaganden, minska utgifter och samtidigt försöka dra till sig kapital från andra ställen

- Paul Krugman:

Doctors used to believe that by draining a patient’s blood they could purge the evil “humors” that were thought to cause disease. In reality, of course, all their bloodletting did was make the patient weaker, and more likely to succumb.

Fortunately, physicians no longer believe that bleeding the sick will make them healthy. Unfortunately, many of the makers of economic policy still do. And economic bloodletting isn’t just inflicting vast pain; it’s starting to undermine our long-run growth prospects.
[...]
What should be happening? The answer is that we need a major push to get the economy moving, not at some future date, but right now. For the time being we need more, not less, government spending, supported by aggressively expansionary policies from the Federal Reserve and its counterparts abroad.

- Don Boudreaux (där det i vanlig ordning är svårt att klippa i inlägget, så det rekommenderas definitivt att läsa hela):

[Keynesian economics is] as if a person who is bleeding to death because of a gunshot wound in his stomach is brought to a physician.  The physician correctly realizes that the patient is losing massive amounts of blood and, also, correctly understands that such blood loss is dangerous to the patient’s health.

So the physician prescribes massive infusions of blood, period.  If the patient doesn’t recover, the physician orders that the volume of blood-infusions be increased.  If the patient dies, the physician will forever blame himself for not increasing the volume of blood-infusions even further.

If the patient does recover, the blood-infusions will be praised for saving the patient.

lördag 29 oktober 2011

Nä, Ryanair lagade inte planet med gaffatejp

En hel hoper svenska media - bland andra Aftonbladet, DN, Expressen, SvD, SVT, - skrev nyligen att "Ryanair lagade planet med silvertejp", där det enda citatet kommer från en passagerare som ansåg att det "såg ut som gaffa- eller silvertejp".

Tejpen i fråga är självfallet - där 'självfallet' är ett långt för modest uttryck i sammanhanget - inte gaffatejp, utan en aluminiumtejp särskilt framtagen för just tillfälliga flygplanslagningar - från Wikipedia:

Speed tape is an aluminized tape used to do minor repairs on airplanes. It looks similar to duct tape (silver gray) but its adhesive is capable of sticking on an airplane fuselage or wing at high speeds, hence the name.

Sådan tejp är vidare lika självfallet godkänd av myndigheter och användandet utbrett - ur en nyhetsartikel från 2010:

Aviation consultant Denny Kelly says airlines use it regularly. "I would be surprised if  today — right now —  if there's not an airplane on every airline in the United States that's not flying around with some of this stuff on it," he said.
 
(Via @JohanIngero)

Om den överkörda kinesiska flickan

DN skriver om den kinesiska tvååring som efter att ha blivit överkörd ignorerades av över ett dussin personer. Artikelns fokus ligger på moraldebatten, med citat som:

Landets ekonomiska framgång och ökande skillnad mellan fattig och rik har gjort att ändrade sociala värderingar har hamnat på tapeten: ”Materialism har ersatt moral”, säger de som klagar.

Och:

Händelsen har även fått kommunistpartiets ordförande i Guangdong att uttala sig och uppmana till ”reflektion” över det inträffade.

– Ta aktiva steg mot att höja moralen i hela samhället, uppmanade han på ett möte, enligt den officiella tidningen Guangzhou ribao rapporterar Reuters.

Sedan nämns vad som borde vara långt mer centralt i debatten:

En anledning till att människor i Kina tvekar inför att hjälpa olycksoffer är rädsla att de själva ska få skulden för något. Uppmärksammade rättsfall uppges ha slutat med att de hjälpande själva har fått betala böter till dem de försökte hjälpa.

Rättsfallspraxisen i fråga brukar benämnas 'Nanjing Judge' - från ABC News:

The “Nanjing judge” refers to an infamous 2006 incident where a young man named Peng Yu went to the aid of an elderly woman who had fallen down on the street in the eastern city of Nanjing. At the woman’s request, Peng helped take her to the hospital only to have the woman turn around and accuse him for being the person who knocked her down. A Nanjing judge then ruled that “common sense” suggested that Peng only took the woman to the hospital because he was guilty and ordered him to pay her medical expenses.

The story was picked up by the Chinese media and quickly became a cautionary tale for many Chinese: no good deed goes unpunished.

Vidare så var den förste föraren enligt egen utsago medveten om att han hade kört över ett barn redan när första hjulparet passerat - därefter körde han kalkylerat vidare - från China Daily:

"If she is dead, I may pay only about 20,000 yuan ($3,125). But if she is injured, it may cost me hundreds of thousands yuan," said the driver over the phone to the media, before he gave himself up to the police. 

En vecka efter ovanstående händelse så demonstrerades dessutom ovanstående filosofi än tydligare - från Daily Mail:

A lorry driver ran over a five-year-old boy – and then reversed over him to make sure he was dead in an apparent attempt to avoid footing hospital bills for the child.

Som återkommande ämne så är incitament oerhört viktiga - eller annorlunda formulerat: Don't hate the player, hate the game.

Anarkietymologi

Don Boudreaux skrev relativt nyligen ett inlägg om att ordet anarki stammar ur 'no archons' - Starcraft-archonens slagord passar alltså positionen perfekt:

(Direktlänk)

fredag 28 oktober 2011

Att lära av Failbook

Från Failbook:
Självmord via bil i garage är dock i stort något som hör forna tider till - från Chest (tvivel kring studien här):

This case is notable because after 8 to10 h of breathing exhaust fumes in a closed garage, the patient’s HbCO level was only 4.8%. The half-life of CO at 100% O2 at sea level is 80 min. Using extrapolation, this patient’s HbCO level at the scene would have been < 10%, well below the toxic level of 20%. The automobile in this case was a 1995 model equipped with a catalytic converter.

Closed-environment exposure to MVEGE from automobiles not equipped with catalytic converters can result in death within 30 min. The introduction of catalytic converters beginning with 1975 new-car models dropped CO emission rates to 6.00 g/min. By 1989, the average new-car CO emission at idling was 0.22 g/min. The catalytic conversion process removes CO, hydrocarbons, and nitrogen oxide; the resultant emission is a more desirable mixture of nitrogen, CO2, and water. Contemporary three-way catalytic converters eliminate > 99% of CO emissions.

Och utvecklingen gällande motorer har som tidigare nämnt fortsatt i nämnd riktning i anmärkningsvärd takt. Det bör dock noteras att motorer fortfarande förbrukar syre (vilket även kan orsaka att motorn stannar) - under särskilda omständigheter går det alltså fortfarande att uppnå skadlig miljö, så det kan vara en god idé att ha en kolmonoxidmätare tillgänglig ifall man tillbringar mycket tid kring motorer i drift.

Cartman har sammanfattat tendensen väl (felstavningen i originalet):

[Cartman comes into class after saying the previous day that he was going to kill himself]
Kyle Broflovski: What happened, Cartman? I thought you were going to kill yourself.
Eric Cartman: I tried. I went to sleep in my mom's car in the garage with the engine running.
Kyle Broflovski: And you didn't die?
Eric Cartman: [sighes] Freaking hybrids, man... they just don't do the trick anymore.

torsdag 27 oktober 2011

För barnens skull, igen

Ur Telegraph, via Mattias Svensson:

The EU toy safety directive, agreed and implemented by Government, states that balloons must not be blown up by unsupervised children under the age of eight, in case they accidentally swallow them and choke.

Som Mattias Svensson skriver så var bland andra konsumentminister Birgitta Ohlsson med och drev genom förslaget om bland annat då varningstexter på ballonger, vilket hon försvarade i en debattartikel innehållande fraser som "Leksaker är underhållande och kan i flera fall även vara pedagogiska. Men alla leksaker är inte av godo." och "Hittills har inte tillräcklig hänsyn tagits till det faktum att barn inte kan läsa varningstexter eller uppskatta risker." samt en jämförelse med leksaksmängden tidigt 1900-tal. Ohlsson står fortfarande upp för direktivet:
Precis som Svensson sedan svarar så är det där "mm" onekligen i mesta laget, men det finns mycket annat intressant här - dels blir politikersjukan om att "göra något" tydlig, och sedan även den hjärntvättande omgivningen där Birgitta Ohlsson stoltserar med att tydligen ha bromsat idiotin en smula; det allra tydligaste exemplet i det fallet är för övrigt Federley i FRA-frågan, där han alldeles uppenbart gjorde precis allt han orkade innan slutligen också han bröts ner.

Sedan är regleringar i stort drabbade av bootleggers and baptists-fenomenet - kontrollerna kostar i stort sett lika mycket i kronor för samtliga aktörer, vilket innebär ytterligare en enorm fördel för industribjässarna jämfört med mindre konkurrenter (ytterligare en stordriftsfördel är att kunna driva egna labb, vilket i så fall leder till att testerna till och med är billigare för storföretagen), samtidigt som det också ger en närmast oöverstiglig tröskel in på marknaden. Avsikterna må vara:

Det handlar inte bara om att främja en utveckling av säkrare leksaker; det handlar även om att stödja en produktion med låg miljöpåverkan och värdiga arbetsvillkor för de som tillverkar leksakerna. En kortsiktig köp-och-släng-mentalitet har präglat leksaksmarknaden och bör ersättas med en syn som värnar hållbarhet. Vi konsumenter måste tydligare kräva schyssta leksaker.

Det praktiska resultatet blir dock enligt regleringens järnlag att allt utom extrem stordrift slås ut. Exempel ur New York Times, via Adam Ozimek:

“This is absurd,” said Mr. Woods, whose toys are made of maple, walnut and cherry and finished with walnut oil and beeswax from a local apiary. He estimates it would cost him $30,000 — a figure he calculated from having to pay $400 in required tests for each of the 80 or so different items he produces — to show that they are not toxic.

New York Times-artikeln nämner också bekymmer för loppmarknader och liknande:

Thrift shops and used-toy stores have also joined the fight. Thrift stores say they have had to clear their stores of old toys and children’s clothes out of concern that some items might not be safe. Children’s books made before 1985, for example, contain lead in their ink.
[...]
“But how many 8-, 9- and 10-year-olds are going to be eating books?”

Loppmarknader borde annars generellt anses vara just miljöanpassat och ett alternativ till "kortsiktig köp-och-släng-mentalitet", men där "barn inte kan läsa varningstexter eller uppskatta risker" så blir även de fienden. Ur ett perspektiv där det historiskt räckt med "i genomsnitt bara mellan en och fem leksaker" och där leksaker ses som något som "[även kan] öka risken för cancer, utveckla allergier och ge hörselskador" så ses det dock gissningsvis inte som någon större förlust - ett citat ur Telegraphartikeln sammanfattar nolltoleransen:

"You might say that small children have been blowing up balloons for generations, but not anymore and they will be safer for it," said an official.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Rättvisa, Frihet, Säkerhet - och Jämställdhet
- Gissa copytexten
- Folkhälsa, för barnens skull, igen
- Folkhälsoween - eller det går lika bra med selleri, åtminstone ifall den har lustiga ändar
- Gravgrävning medelst gnagande/livsglädje - tomat/tomat

onsdag 26 oktober 2011

Låt dem äta minimilöner

När någonting debatteras så bör alltid alternativet till företeelsen i fråga finnas med i diskussionen - exempelvis bör man tänka över vad barnarbetare kan tänkas göra ifall deras nuvarande uppehälle förbjuds - Nick Gillespie, Alex Tabarrok och David Boaz tar upp barnarbete och andra kontroversiella ämnen hos John Stossel:

(Direktlänk)

En av de diskussioner som hamnar närmast barnarbetesfrågan hos västvärlden är minimilön - alla vet egentligen instinktivt att minimilön är idioti, annars vore det ju bara att sätta minimilönen till några tusenlappar per timme så är alla sedan rika. I praktiken följer dock självfallet även minimilönen regleringsjärnlagen - den gör alltså större skada än nytta - diagram ur intressant inlägg från Eric Crampton angående Nya Zeelands beslut att avskaffa möjligheten att betala ungdomar lägre lön än ordinarie minimilön:
Centerns förslag om avstampsjobb, med bland annat lägre minimilöner för ungdomar är alltså ett steg i rätt riktning, även om det självfallet istället borde gälla hela befolkningen. Peter Erikssons kommentar till förslaget är talande:

En rejäl lönesänkning på 40 000–50 000 kronor om året ­efter skatt, det är vad landets ­arbetslösa ungdomar har att ­vänta sig om de får ett jobb i Maud Olofssons och Centerpartiets Sverige.

Just "om de får ett jobb" är ju liksom själva grundfrågan - innan dess finns det inga lönesänkningar att diskutera - från Warren Meyer:

If we dropped the minimum wage, only a fraction of the 2 million or so who make the minimum wage would see their wages go down, but lets assume a quarter of them would. We are therefore trying to prop up wages for 500,000 but at the same time creating barriers for 13.9 million people who are unemployed and are looking for work. And it is low-skilled workers who we are most particularly throwing under the bus by keeping minimum wages high. 

Det sägs vara en myt att Marie Antoinette undrade över varför folket inte åt brioche när det vanliga brödet tog slut - idag koketterar gemene debattör med exakt samma felslut.

tisdag 25 oktober 2011

Tuberkuloslarm

Från Science Daily:

Between 2010 and 2050, smoking could be responsible for 40 million excess deaths from tuberculosis (TB), according to research published on the British Medical Journal website.

Ur WHO:s Global tuberculosis control 2011 (pdf) [klickbar för förstoring]:
Det bör också påpekas att rökning i stort är ett nöje för mindre priviligierade, vilket forskarna skriver om till "most cigarettes are smoked in countries with high TB prevalence".
 
Forskarna önskar föga förvånande "aggressive tobacco control", men det är alltså inte nog med att den pågående TBC-trenden är så positiv - i takt med att fattiga länder blir rikare (TBC-prevalensen minskar i nuläget i samtliga WHO:s sex regioner) så kommer hela tiden allt fler växla till andra intressen; sjukvården gör dessutom ständiga framsteg. Som exempel på TBC-utvecklingen i ett land som blivit markant rikare senaste tiden så har Kina enligt WHO-rapporten halverat förekomsten och minskat dödligheten med 80 procent mellan 1990 och 2010.

I sammanhanget är det också intressant att se WHO:s retorik på andra fronter - exempel från BBC:

The World Health Organization has set out a plan to tackle non-communicable diseases like heart disease, which now pose a greater global burden than infectious diseases.

"Lifestyle-related" diseases are now the leading cause of death worldwide, killing 36 million people a year.

Per definition måste helt enkelt något vara "the leading cause of death worldwide"; det bör dock anses finnas åtminstone en nyansskillnad mellan att dö i malaria eller smittkoppor före fem års ålder och att dö i cancer eller hjärtinfarkt som 85-åring.

Och vad WHO vill göra för att komma åt de här livsstilssjukdomarna? Jodå:

The list includes measures that target the population as a whole, such as excise taxes on tobacco and alcohol, smoke-free indoor workplaces and public places, as well as campaigns to reduce salt and dangerous fats in foods.

Tidigare inlägg på liknande tema:
- WHO varnar för tobaksepidemi

Välviljans futilitet

Ur tidigare inlägg om larmandet kring mopedolyckor (där jag för övrigt självfallet borde ha baserat diagrammet på det verkliga antalet 15-17-åringar):

Ytterligare en aspekt skulle kunna vara att nyblivna körkortsinnehavare som ägt en moped kan tänkas vara inblandade i färre olyckor än de utan tidigare motorvana, men jag förstår naturligtvis att sådan statistik inte finns tillgänglig.

Motsvarande statistik finns dock - från Los Angeles Times, via Popehat:

For more than a decade, California and other states have kept their newest teen drivers on a tight leash, restricting the hours when they can get behind the wheel and whom they can bring along as passengers. Public officials were confident that their get-tough policies were saving lives.

Now, though, a nationwide analysis of crash data suggests that the restrictions may have backfired: While the number of fatal crashes among 16- and 17-year-old drivers has fallen, deadly accidents among 18-to-19-year-olds have risen by an almost equal amount. In effect, experts say, the programs that dole out driving privileges in stages, however well-intentioned, have merely shifted the ranks of inexperienced drivers from younger to older teens.

måndag 24 oktober 2011

Skalman goes Cool Hand Luke

Ur Bamse nummer 6 1981:

Skalman är nu åter nattvakt utanför banken och Knocke och Smocke binder honom när han sover. Vid uppvaknandet börjar han till bovarnas irritation att skratta åt "hur överraskade ni ska bli". Han drar sig in i skalet, men fortsätter att skratta, till den milda grad att skurkarna inte vågar fullborda sin kupp. Nästa morgon undrar de vad det var för överraskning. Skalman svarar "ingenting" och Smocke konstaterar att Skalman är en opålitlig typ.

Ur Cool Hand Luke:

[Luke won a game of poker on a bluff]
Dragline: Nothin'. A handful of nothin'. You stupid mullet head. He beat you with nothin'. Just like today when he kept comin' back at me - with nothin'.
Luke: Yeah, well, sometimes nothin' can be a real cool hand.

EU sammanfattat igen

Måhända inte fullt så talande som den förra citerade sammanfattningen, men i åtminstone någon upplaga av Vår ekonomi så används ett diagram med smör på ena axeln och kanoner på den andra för att förklara begreppet alternativkostnad och visa att ekonomi handlar om avvägningar.

EU är sedan tidigare ökänt för sitt smörberg - ur tidigare inlägg:

[T]he EU's executive body, the European Commission, said it would buy 30,000 tons of butter

Och nu, från Reuters, via HAX:

In a bizarre twist to the Greek debt crisis, France and Germany are pressing Greece to buy their gunboats and warplanes, even as they urge it to cut public spending and curb its deficit.

Mer om den galopperande fetmaepidemin

Visserligen självrapporterade siffror över endast ett fåtal år, och den som oroar sig för övervikt kan måhända fortfarande skrämmas av siffrorna, men det bör ändå vara svårt att kalla viktutvecklingen epidemisk - från Time:

A recent survey conducted as part of the Gallup-Healthways Well-Being Index found that the percentage of normal-weight people narrowly edged out the overweight — 36.6% of the population versus 35.8% — in the third quarter of 2011. It's the first time since January 2008, when Gallup and Healthways first started tracking Americans' weight, that the number of overweight people dipped below those of normal weight.

Några tidigare inlägg på temat (en sökning på BMI ger fler relevanta träffar):
- Vikten av cushion for the pushin'
- Graviditetsfetmalarm
- Sveriges genomsnittsålder i diagramform
- DN Debatt: Fetmahotet överdrivet
- Räta linjens ekvation och fetmadebatten
- Paus i barnfetmalarmandet

Marknadsekonomi kontra planekonomi

Ur tidigare inlägg:

“You can get Coca-Cola at any store in any village in Kenya, but you have to travel 50 to 60 kilometers to get fertilizer,” says James Mutonyi, Country Director for the Agricultural Market Development Trust

Från Treehugger:

When poor Bolivians rose up against the privatization of their water system, taking to the streets to demand -- successfully -- that it be returned to local control, their fight created ripples around the world. But 11 years later, according to a new report, many of the people of Cochabamba still lack access to clean water without paying an arm and a leg for it.

Från BBC:

Travelling through a remote part of north-eastern Zambia in 1988, Simon Berry was struck that no matter where he stopped, people would ask him: "Would you like a Coca-Cola?"

With just two people for every square kilometre, it was of the most sparsely populated places in the world.

In this area today, one in five children dies before their fifth birthday, most from dehydration caused by diarrhoea.

In a region where the challenging logistics of getting medical supplies to mothers was killing children, Coke was readily available.

Den ständiga lärdomen är att planekonomi innebär brist via byråkratidöden, och marknadsekonomi innebär tillfredsställda behov - det är alltså fullständigt och komplett värdelöst att någon politisk entitet säger sig garantera något, och det kommer heller inte att fungera som önskat att skicka med medicin i Coca-Cola-transporterna (även om det är en bättre teori än mycket annat).

Vill man från politiskt håll uppnå något så bör man helt enkelt hålla sig på maximal längd från fenomenet och låta marknadskrafterna sköta om det - alla alternativ är oändligt mycket sämre.

En skogsuppdatering

Från Forskning.se:

Sedan 1980-talet har virkesförrådet ökat med 26 procent i slutavverkningsskog (i dag 213 skogskubikmeter per hektar) och sju procent i gallringsskog (i dag 134 skogskubikmeter per hektar). Notabelt är en ökning med 56 procent i plant- och ungskog, främst orsakad av att fler grövre träd nu får stå kvar när skogen slutavverkas.
[...]
För att virkesförrådet ska fortsätta att öka måste skogens tillväxt vara högre än den totala avgången av skog, det vill säga avverkningen plus den mängd skog som dör av naturliga orsaker. Skillnaden mellan dessa har minskat under senare år och ligger för närvarande på cirka tio miljoner skogskubikmeter per år på den brukade produktiva skogsmarken. De viktigaste orsakerna till detta är ökade avverkningar och effekter från stormarna Gudrun och Per.

Ur Skogsstatistisk årsbok 2011 (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Och:

På produktiv skogsmark (exklusive fridlyst produktiv skogsmark) har sedan år 1998 volymen hård död ved ökat med, i storleksordningen, 50-70 %, arealen gammal skog har ökat med, i storleksordningen, 25-45 % och arealen äldre lövrik skog ökat med, i storleksordningen, 5-20 %.
Virkesförrådets utveckling gällande grova träd 1920-2009:
Och för att uppdatera tidigare diagram:

Sveriges utsläpp av växthusgaser visar på en sjunkande trend och kolförrådet i trädbiomassa ovan jord fortsätter att öka på de ägoslag som traditionellt inventeras i Riksinventeringen av skog.

Växthusgasutsläpp 1990-2009:
Årlig avverkning och tillväxt 1955-2009 (glidande femårsmedeltal):
Och angående världsskogarna:

Världens avskogning under 2000-2010 uppskattas till 5,2 miljoner ha per år. Detta att jämföra med en minskning med 8,3 miljoner hektar per år under perioden 1990-2000. Afrika, Sydamerika och Oceanien fortsätter att ha den största nettoförlusten av skogsmarksareal.

Några tidigare inlägg på temat:
- Skogstillväxten och koldioxiden
- Sveriges växthusgassaldo 1990-2008
- Guld och döda skogar

söndag 23 oktober 2011

Juholts way with words, igen

Enligt Faktoider så sade Håkan Juholt nyligen: "Jag tror att man i Kina har samma tecken för kris som för möjlighet", och ifall det nu är den retorikvägen han vill gå så kan jag självfallet bistå med lite hjälp, dessutom anknutet till den senaste Sifo-undersökningen:

- Trots att vi bara använder drygt 25 procent av hjärnan så lever vi fullgoda liv.

- Det räcker med drygt 25-procentig Coca-Cola-lösning för att fullständigt lösa upp en tand inom ett dygn.

- Trots att humlan bara har drygt 25 procent av den lyftkraft den egentligen behöver så kan den flyga.

Och från Per T Ohlsson, på temat: "Det är bäst att alltid säga sanningen, det underlättar när man sen ska komma ihåg vad man har sagt":

”Jag höll på att smuggla ner lite grejer till en fackföreningsrörelse som hette Solidaritet ... Det var tidningen Östra Smålands gamla tryckpress som vi smugglade ner i omgångar till Polen.”

Som senare följdes av:

”Jag har aldrig organiserat en smuggling av någon tryckpress”, sade han. Men ”vid ett tillfälle”, efter hemkomsten till Sverige, var det någon som berättade att Juholt hade varit med om något stort, för i lasten hade det funnits tryckeriutrustning. ”Jag hade ingen aning”, tillade Juholt, som alltså skall ha fått kunskap om leveransen först när han återvänt hem. Till detta fogade han en brasklapp.

"Jag vet heller inte om det är sant.”

Tidigare inlägg på temat: Håkan Juholt (bloggetikett)

Skor då och nu

:

As late as 1850 most shoes were made on absolutely straight lasts, there being no difference between the right and the left shoe. Breaking in a new pair of shoes was not easy. There were but two widths to a size; a basic last was used to produce what was known as a "slim" shoe. When it was necessary to make a "fat" or "stout" shoe the shoemaker placed over the cone of the last a pad of leather to create the additional foot room needed.

Nu:

When the 27-year-old ordered a special monster-design slipper to fit his oversized left foot, he was sent this size 1,450 one [210 x 130 x 65cm] – because manufacturers failed to spot a decimal point.

Tidigare inlägg på temat: Då och nu (bloggetikett)

Konjunktiv och ikonoklasm

Ständigt läsvärde Warren Meyer skriver att han föredrar "If I were a rich man" före "If I was a rich man", och även jag är i stort en konjunktivvän. Meyer skriver om konjunktivens roll i spanskan, medan jag snarare främst har fascinerats av tyskans två konjunktivformer.

Mitt första möte med konjunktiv var dock under engelskstudier - i recensionen av 'Animal Farm' så angav jag att jag hade hittat ett grammatikfel i kapitel 2 (min understrykning):

Some of the animals talked of the duty of loyalty to Mr. Jones, whom they referred to as "Master," or made elementary remarks such as "Mr. Jones feeds us. If he were gone, we should starve to death."

Jag fick då dels en lång handskriven förklaring av hur konjunktiv fungerar, och även vad som kändes som en minutlång dödsblick av läraren. Jag förstår självfallet att sådant beteende kan provocera, men jag ser det främst som uttrycket för ett sunt ikonoklastiskt förhållande till omvärlden.

lördag 22 oktober 2011

Kycklingar då och nu

Matt Ridley:

Ten years ago, Dr. Gerry Havenstein at North Carolina State University did a careful study of weight gain in chickens, comparing (under identical conditions) a modern 21st-century breed with a 1957 breed that had been kept going. He found that, at six weeks of age, the modern chicken was six times as heavy and had 9% more breast meat. Of that improvement, he found, 85% came from genetics and only 15% from better feed.

By 2001, when the study was done, a chicken reached the weight at which it would be killed in one-third of the time and after eating one-third of the food compared with the 1957 breed. That represents a considerable reduction in waste and in the amount of land devoted to growing feed per chicken.

In the decade since, there has been a consistent and linear increase in both weight gain and food-conversion efficiency in the broiler industry. Outside the lab, on the farm, chickens have accelerated their daily rate of growth by about 0.89 grams per year.

Några tidigare inlägg på temat:
- Världens bomullsproduktion 1980-2011
- Världens spannmålsproduktion upp sju procent 2008
- Mjölkproduktion 2007 kontra 1944

#stuffpolitikerochfacketdid

Twitter-taggen #stuffmoderaternadid, är nu högst på trending topics i Sverige (baserat på uttalandet att moderaterna "historiskt varit mot apartheid") - mest retweetat på temat:
Isobel Hadley-Kamptz har i nuläget retweetat tolv meddelanden på temat, och tidigare idag skrivit en ledare innehållande följande stycke:

Sverige är annorlunda. Den genomsnittliga löneökningen sedan slutet av 70-talet ligger här på flera hundra procent och även om man räknar reallönen har en svensk arbetare nästan 30 procent högre inkomst i dag än för 20 år sedan.

För någon från vänster borde den skillnaden vara självklar att lyfta upp. Att läget är bättre för de breda lagren här är inte en slump utan tvärtom resultatet av mer än hundra år av politiskt och fackligt arbete.

Tyvärr lyckades någon fet kapitalist som dog en ynklig död i pina under mängdens jubel inte bara hindra politikerna och facket från att höja reallönen med fyrtiotusen miljarder procent - utan även att stadigt öka den ekonomiska friheten de senaste decennierna - ur Johnny Munkhammars Wall Street Journal-artikel:

The 1970s were a decade of radical government intervention in society and in markets, during which Sweden doubled its overall tax burden, socialized a slew of industries, re-regulated its markets, expanded its public systems, and shuttered its borders. In 1970, Sweden had the world's fourth-highest GDP per capita. By 1990, it had fallen 13 positions. In those 20 years, real wages in Sweden increased by only one percentage point.
[...]
By the late 1980s, though, Sweden had started de-regulating its markets once again, decreased its marginal tax rates, and opted for a sound-money, low-inflation policy. In the early 1990s, the pace quickened, and most markets except for labor and housing were liberalized. The state sold its shares in a number of companies, granted independence to its central bank, and introduced school vouchers that improved choice and competition in education. Stockholm slashed public pensions and introduced private retirement schemes, keeping the system demographically sustainable.

These decisive economic liberalizations, and not socialism, are what laid the foundations for Sweden's success over the last 15 years. After the reforms of the early 1990s, Swedes' real wages increased by roughly 35% in a decade.

Närmare sextusen tecken om bajs

Mattias Svensson ironiserade tidigare på goda grunder över FN:s World Toilet Organization:

Internationella toalettdagen? Ja, det finns faktiskt en hel World Toilet Organisation i FN-regi. De driver bland annat ett college där folk kan lära sig skura toalettgolv och som påpekar skriande brister som: ”There is presently no school or institution that addresses both urban and rural toilet needs in a holistic approach.” På hemsidan finns även en avdelning för ”entertainment”. Infantil som jag är tycker jag dock att det roligaste är att de inför en flådig tredagarskonferens har ett ”Call for papers”.

Man kan även notera att organisationstidningen (som tydligen inte kommit ut än) kallas Toilet Paper. Avloppshantering är dock ett oerhört centralt bekymmer - citat från 1827 ur Johan Norbergs När människan skapade världen (sid 30):

Hur rent och hälsosamt det myckna linne kan bliva, som dagligen tvättas i Nybroviken, varest vattnet är, genom gödselfyllningens upplösning, tjockt som en mönja, lämnar jag därhän: men rysligt är det att se vatten där hämtas till och med till matlagningen.

Vidare på temat, från Naturens Hus-bloggen:

Brunnsviken och Nybroviken förbands även tidigare genom ett mindre vattenflöde ån Rännilen och med Stockholms näst största insjö, Stora Träsket eller den så kallade Träsksjön i området längs med nuvarande Birger Jarlsgatan och vid Jarlaplan. Den stora vattensamlingen Träsksjön var en frisk och levande sjö rik på fisk men förvandlades till en stinkande vattensamling eftersom den under 1700- och 1800-talet fungerade som allmän avstjälpningsplats för den växande stadens avfall. Från en brygga i sjön tömdes även dasstunnor. I slutet av 1800-talet torrlades den och fylldes igen för att lösa problemet med stank och spridning av sjukdomar.

Ända fram till 1969 gick även Solna stads avloppsvatten orenat rakt ut i Brunnsviken. Om man då vågade sig dit på en promenad efter islossning stank det som av ruttna ägg och döda fiskar låg och flöt invid strandkanten. Sedan dess har lyckligtvis Brunnsviken återhämtat sig och idag finns här en av Stockholms badplatser.

 Och ur ett senare Svensson-inlägg:

Även i Spiked handlar det om toaletter. Mångsysslaren Adam Hart-Davis lyfter fram toaletten som det största medicinska framsteget i historien, möjliggörande en renlighet som drastiskt minskat barnadödligheten och de magsjukdomar som tidigare var allvarliga hot mot liv och hälsa.

För att använda en Mike Munger-term så är Sverige i stort att klassa som fekalfobiskt, och jag har tidigare reagerat bland annat på mängden engelska termer för djuravföring - exempelvis tath, spraints, bodewash, scumber, lesses; Munger skrev dock nyligen ett inlägg på temat att Tyskland är språkkreativa på avföringsområdet - ur Vanity Fair-artikeln han länkar till:

Published in 1984 by a distinguished anthropologist named Alan Dundes, Life Is Like a Chicken Coop Ladder set out to describe the German character through the stories that ordinary Germans liked to tell one another. Dundes specialized in folklore, and in German folklore, as he put it, “one finds an inordinate number of texts concerned with anality. Scheisse (shit), Dreck (dirt), Mist (manure), Arsch (ass).… Folksongs, folktales, proverbs, riddles, folk speech—all attest to the Germans’ longstanding special interest in this area of human activity.”

He then proceeded to pile up a shockingly high stack of evidence to support his theory. There’s a popular German folk character called der Dukatenscheisser (“The Money Shitter”), who is commonly depicted crapping coins from his rear end. Europe’s only museum devoted exclusively to toilets was built in Munich. The German word for “shit” performs a vast number of bizarre linguistic duties—for instance, a common German term of endearment was once “my little shit bag.” The first thing Gutenberg sought to publish, after the Bible, was a laxative timetable he called a “Purgation-Calendar.” Then there are the astonishing number of anal German folk sayings: “As the fish lives in water, so does the shit stick to the asshole!,” to select but one of the seemingly endless examples.


Det är alltså ingen slump vare sig att "scheisse porn" (inom citationstecken) ger 15 400 Googleträffar eller att Mozart (som visserligen brukar räknas som österrikare, men som under sin livstid bodde i Tysk-romerska riket) skrivit stycket Leck mich im Arsch.

Vidare på tysktemat så skriver Johanna Paues om toalettskillnader:

Eftersom min käre make aldrig tvekar att ställa obehagliga frågor (och då är det ändå jag som är journalisten) så frågade han såklart varför så många här i Tyskland envisas med att ha såna där toaletter med hyllor i, där bajset liksom lägger sig på en platå. Hon svarade att, håll i er nu, det rekommenderas att det ska finnas minst en sån toalett i varje hem IFALL MAN SKULLE BEHÖVA TA MED SIG ETT BAJSPROV TILL DOKTORN NÅGON GÅNG.

Och vidare på fekalfobitemat så är självfallet även avloppshantering något som drabbas av byråkratins grottekvarnar - jag har tidigare nämnt regnvattensregleringar, ineffektiva toaletter och motståndet mot vattenlösa urinoarer, och Sightline Daily har en viktig serie på temat att legalisera miljöanpassat beteende - ur inlägget Decriminalizing Graywater:

By law and by practice, the region has historically made it illegal, or at least highly impractical, to reuse water, even for uses that obviously don’t require clean drinking water such as flushing the toilet or washing the car. There’s no good reason why we should fill our toilet bowls with clean drinking water rather than lightly used recycled “graywater.”

Och lite forskning på temat:
- "Poop As You Go" Biogas Bike To Go On 600 Mile Tour Of Japan
- PeePoo bags render sacks of shit safe for shantytowns
- Top 5 most extreme recycling projects

Några tidigare inlägg på temat:
- The B-bomb, alternativt death by 40 000 billion paper cuts
- Regn och paternalismen

fredag 21 oktober 2011

Svältande barn - i verkligheten

Ur artikel på svt.se om situationen i Nordkorea (särskrivningen ur originaltexten):

-I en by träffade jag en pojke som jag trodde var fyra år. Jag var på väg fram för att börja leka tittut lekar med honom när hans pappa berättade att pojken var tio år, säger Röda korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, när SVT möter delegationen i Peking i Kina.

Och det här är precis samma fenomen som jag skrivit om tidigare och även senare exemplifierat med just Nordkorea:

En rapport angående att 60 års ekonomisk utveckling medfört att irländska 14-åringar gått från underviktiga 11-åringars fysik till något betydligt mer hälsosamt blir alltså i dagens samhällsklimat: "Increasing Prosperity Has Prompted Irish Children To Balloon 24 Kilograms Since 1948".

Jag anar även att det faktiskt skulle folkhälsolarmas ifall Nordkorea öppnades upp, västerländska restauranger skulle etableras och nordkoreanska barn skulle börja närma sig västerländska barns storlek.

Dessutom, angående:

-Nordkorea är ju ett land som sedan 90-talet drabbats av olika katastrofer år efter år och följderna av detta förvärras ju av att landet inte har några marginaler. Rent vatten och maskiner är bara två saker som det är stor brist på , säger Ulrika Årehed Kågström.

Så har jag skrivit om även det tidigare - ur inlägget:

Amartya Sen skriver: "No substantial famine has ever occurred in any country with a relatively free press", och på samma sätt som tesen att det aldrig bedrivits krig mellan länder med McDonald's-restaunger så kan det garanterat debatteras, men fungerar ändå som intressant tumregel. 

Det är alltså självfallet det politiska styret och inte naturomständigheter som drabbat Nordkorea hårdast.

Tidigare inlägg på temat:
- Kim Jong-Il looking at Potemkin fruit stand
- Motsatsen till välståndsballongande
- Svältkatastrofer analyserade
- Starvin' chic

Juholts way with words

Håkan Juholt i Expressen:

- Vi tillsammans har kommit på att vi är kulbo. När vi träffas har vi kul så jag beskriver mig som kulbo med Åsa. Det är en innovation i svenska språket, säger Juholt.

Östen Dahl skriver på Lingvistbloggen att det visserligen - precis som allt annat - är en innovation, men att en Lilian Bäckström använde uttrycket i Sydsvenskan (ej online vad det verkar) tre veckor före Juholts första medieträff på temat.

Precis som Dahl skriver så är det hela i grunden egentligen inte märkligare än att det är väldigt svårt att vara nyskapande, men det är också anmärkningsvärt att i stort sett varje mening Juholt yttrar innehåller märkligheter - jag har varit inne på ämnet tidigare, men exempelvis hans sista svar i Expressen-intervjun:

- Jag blir en helt annan offentlig person nu. Men jag tycker om att pussa på Åsa och att vi tycker om att fotografera när vi gör det på en romantisk restaurang och skickar det till vänner och bekanta, det tycker jag bara är mjukt och fint.

Jag saknar ord för att beskriva ovanstående, men det känns ungefär som vad Michael Jackson skulle ha sagt ifall han hade försökt ljuga ihop sitt sociala liv.

Även när han pratar värderingar så blir allt förbluffande ytligt - Karl Malmqvist nämnde följande citat av Juholt ur den senaste partiledardebatten:

Det fina är att det inte bara är drömmar. Det är finansierat. Jag använder ju mina pengar till att göra dessa satsningar i stället för att dela ut dem till skattesänkningar som dina experter säger inte har någon verkan. Har du över huvud taget några idéer om Sveriges framtid? 

Och det här är inget som bara slant ur Juholt, utan det är genuint hans syn i frågan - ett annat exempel ur samma debatt:

Det är ett intellektuellt haveri när det införs skatteavdrag för att ge gåvor. Då går vi från välfärd till välgörenhet. Självfallet ska resurserna användas till att stimulera välfärdstjänsterna – inte till att stimulera dem som av sin nåd vill ge något till någon annan. Det är barmhärtighet.

Det är alltså "intellektuellt haveri" att person A frivilligt ger något till person B, men "barmhärtighet" när tingest C tilltvingar sig samma sak från person A och ger till person B.

I varje någorlunda normalt samhällsklimat så skulle Juholt gå till historien som den sämste partiledaren i modern tid, men uppenbarligen verkar motståndarna inte särskilt intresserade av att erbjuda alternativ.

Tidigare inlägg på temat: Håkan Juholt (bloggetikett)

torsdag 20 oktober 2011

Dagens dikt

Johan Norberg Twitterlänkar med Gadaffi-tagg till en dikt, och även om jag nu inte försörjer mig som poet (ännu) så tänkte jag göra ett poesiförsök på temat:

Libya had a dictator named Gadaffi
He died, he died
AFP said he was in good vigor
They lied, they lied
Why oh why that geezer is dead
Is because NATO rolls by shooting bad guys in the head

(Inspiration)

Förväntad livslängd för hiv-sjuka upp 15 år senaste decenniet

Från Pink News via Andrew Sullivan:

A team led by Dr Margaret May looked at the average 20-year-old starting treatment with anti-retroviral drugs between 1996-1999 and 2006-2008.

Between 1996 and 1999, the average life expectancy was 30 years. Ten years later, this had risen to almost 46 years.

Några tidigare inlägg om hiv och aids:
- Sydafrikas hiv-utveckling
- World AIDS Day
- UNAIDS senaste rapport
- Expressen om hiv och aids
- FN rättar tidigare hiv-skattning

onsdag 19 oktober 2011

Världens bomullsproduktion 1980-2011

Från Hockey Schtick via Greenie Watch [bilderna klickbara för förstoring]:
Att slutperioden i diagrammen var 2000 osade dock av selektivt vald period, så här är världens bomullsproduktion 1980-2011 - data från USDA och Geohive:
Sett till marknyttjande så balanseras alltså befolkningsökningen av effektiviseringen. Som tidigare nämnt så hoppas jag dock att tankeförbudet släpper så att hampa kan ta upp konkurrensen.

Några tidigare inlägg på temat:
- Världens spannmålsproduktion upp sju procent 2008
- Mjölkproduktion 2007 kontra 1944

tisdag 18 oktober 2011

Bamse och Johan Ingerö om alkohol på äldreboenden

Måhända inte i närheten av samma magnitud som avskaffandet av värnplikten, men alliansen förtjänar även mer kudos för justeringen i utskänkningslagen som gör att det nu även kan serveras alkohol på äldreboenden - som Johan Ingerö skriver:

Regeringspartierna har efter vederbörlig utredning kommit fram till att även de äldsta är att betrakta som vuxna.

Ur Bamse nummer 12 1986:

Farmor får låna grammofonen till julfesten hos de gamlas förening och Bamse och Skalman ordnar med skjuts till alla gamla. På festen dricker Noak Sjöskum, till mångas förvåning, öl till tårtan och sen blir det dans. På Farmors uppmaning springer Teddy hem och hämtar skivor med modernare musik än vad gamlingarna är vana vid: Beatles, Rolling Stones och Depeche Mode spelas på grammofonen. "Snart dansar de alla till dånande rocklåtar och syntmusik"; till och med Noak, som påstår att detta är hans roligaste julfest någonsin.

Tidigare inlägg på temat:
- Larm: Gamlingar dricker alkohol

Hälsokontroller - värt det, ibland

Jag har skrivit om det tidigare, men det förtjänar att upprepas: hälsokontroller är inte per definition hälsofrämjande - från New Scientist:

"PSA-based screening for prostate cancer has no net benefit," concludes the US Preventive Services Task Force, which evaluates screening services. The dangers of PSA-based screening include a high rate of false positives, negative psychological effects, and complications associated with diagnostic biopsy and treatment, the task force says.

Steve Chapman tar upp ämnet hos Reason:

The idea of a harmless cancer may be hard to grasp. Typically, though, prostate cancer grows very slowly and has no symptoms, and by the time it gets around to killing you, you're already dead.

In the old days, countless males walked around with a song in their hearts and a spring in their steps, despite the malignant cells in their nether regions. They didn't know, and it didn't matter. But then scientists invented the PSA test, doctors started using it, and men by the millions found out they had prostate cancer.

Worse yet, they—or, rather, their doctors—proceeded to do something about it, namely surgery. When physicians wielding sharp instruments start removing stuff down there, the endeavor has definite drawbacks, such as sexual and urinary dysfunction.

What it doesn't have is definite benefits. A 2004 study found that for every 48 men who undergo operations for prostate cancer, only one will live longer as a result. But half will suffer permanent side effects affecting a certain cherished organ. Other studies are even more damning, finding that screening had zero effect on the death rate.

Det är alltså väldigt sunt att Socialstyrelsen förhåller sig kritiskt till de med jämna mellanrum föreslagna "masstesterna" av prostatacancer.

Andra kontroller har dock positiv effekt, så man bör som alltid hålla sig kritisk även till larmandet på kontrollfronten; exempelvis gällande ultraljud - NHS (Folkhälsoinstitutet i England) reder grundligt ut ultraljudslarmandet:

By examining scans of over 1,000 women the researchers found that under current guideline measurements around 0.4-0.5% of pregnancies that develop normally would have been misdiagnosed as non-viable. However, by slightly increasing the maximum sizes used to indicate a viable pregnancy, the researchers found that there were no cases of a viable pregnancy being misdiagnosed as a miscarriage. They also say that a repeat scan should take place if there is any doubt.

Despite what headlines have suggested, early pregnancy ultrasounds are invaluable and highly accurate diagnostic tools, and even using current guidelines, the vast majority of cases would be accurately diagnosed. However, this study has demonstrated there is room to further improve guidelines and the care of women in early pregnancy.

Tidigare på temat:
- Tio felbehandlingar per räddat liv

Totalkrigets naturliga följder

Lyckligtvis går samhällsklimatet världen över mot en mer förlåtande syn på det mesta, inklusive droger. Ryssland går dock åt totalt motsatt håll och har inte bara förklarat krig - utan totalkrig - mot droger - från Guardian:

Drug dealers are to be "treated like serial killers" and could be sent to forced labour camps under harsh laws being drawn up by Russia's Kremlin-controlled parliament.

Boris Gryzlov, the speaker of the state duma, the lower house, said a "total war on drugs" was needed to stem a soaring abuse rate driven by the flow of Afghan heroin through central Asia to Europe.

Och följaktligen - från Independent:

The home-made drug that Oleg and Sasha inject is known as krokodil, or "crocodile". It is desomorphine, a synthetic opiate many times more powerful than heroin that is created from a complex chain of mixing and chemical reactions, which the addicts perform from memory several times a day. While heroin costs from £20 to £60 per dose, desomorphine can be "cooked" from codeine-based headache pills that cost £2 per pack, and other household ingredients available cheaply from the markets.

It is a drug for the poor, and its effects are horrific. It was given its reptilian name because its poisonous ingredients quickly turn the skin scaly. Worse follows. Oleg and Sasha have not been using for long, but Oleg has rotting sores on the back of his neck.
[...]
Heroin addiction kills 30,000 people per year in Russia – a third of global deaths from the drug – but now there is the added problem of krokodil. Mr Ivanov recalled a recent visit to a drug-treatment centre in Western Siberia. "They told me that two years ago almost all their drug users used heroin," said the drugs tsar. "Now, more than half of them are on desomorphine." 

He estimates that overall, around 5 per cent of Russian drug users are on krokodil and other home-made drugs, which works out at about 100,000 people. It's a huge, hidden epidemic – worse in the really isolated parts of Russia where supplies of heroin are patchy – but palpable even in cities such as Tver.

(Jag snubblade över artiklarna, och några bilder jag inte hade haft särskilt mycket emot att ha osedda, i försöken att hitta tidigare refererad Krokodil-serie.)

Teori, praktik, humor 11

Teori - från Arnold Kling:

When a remote authority sets incentives, people respond by manipulating the system.

Praktik - från Wall Street Journal, via Greg Mankiw:

Top officials, in a bid to meet goals to win promotions or thousands of dollars in bonuses, directed many employees to refrain from issuing decisions on cases until next week, according to judges and union officials. This likely would delay benefits paid to thousands of Americans with pending applications, many of whom are financially needy and have waited for a government decision for more than a year.

Humor - från Mattias Lundbäck [jag hittar anmärkningsvärt nog inte skämtteckningen i fråga, trots att många hänvisar till den]:

Får mig osökt att tänka på skämtteckningen i det sovjetiska magasinet “Krokodil”. En grupp arbetare kommer släpande på en fem ton tung spik. Bildtexten lyder: Vi har uppnått femårsplanens produktionsmål – fem ton spik.

Tidigare inlägg på temat: Teori, praktik, humor (bloggetikett)

Och ytterligare frihetsströmningar

Vidare på samhällsklimattemat - från Gallup, via @JustinWolfers:
Mellan 1970 och 2010 så har alltså andelen amerikaner som vill legalisera marijuana gått från 1/8 till 1/2. Tyvärr anger Gallup inte lika mycket bakgrundsinformation som de gjorde i äktenskapsfrågan, men i det här fallet så verkar stödet betydligt jämnare mellan subgrupperna:

måndag 17 oktober 2011

Gissa rubrik och bildtext

Ur Telegraph, via @cjsnowdon - foto: Alamy:
Rubrik: Being slightly poorer might actually enrich our lives

Bildtext: Before the BlackBerry: our recent affluence has diluted the old sense of community

Snowdons tweet: Presumably this picture of miserable women hanging around in some godforsaken backstreet represents happy austerity?

Tidigare inlägg på gissatemat: Gissa (bloggetikett)

Bamse, Milton Friedman och Don Boudreaux om jobbskapande

Ur Bamse nr 11 1982:

[Lille Skutt] får låna Meka-Nicke och låter honom arbeta istället för att själv göra jobbet i morotslandet. Snart tröttnar han dock på att inte arbeta och lämnar tillbaka roboten till Skalman, som anade att det skulle hända. Krösus blir intresserad av maskinen men får inte köpa den eftersom tre arbetare då skulle mista sina jobb.

Milton Friedman - från Mark J. Perry:

While traveling by car during one of his many overseas travels, Professor Milton Friedman spotted scores of road builders moving earth with shovels instead of modern machinery. When he asked why powerful equipment wasn’t used instead of so many laborers, his host told him it was to keep employment high in the construction industry. If they used tractors or modern road building equipment, fewer people would have jobs was his host’s logic.

"Then instead of shovels, why don’t you give them spoons and create even more jobs?" Friedman inquired.

Don Boudreaux (där hela inlägget rekommenderas):

You must, indeed, be distressed as you observe the appalling amount of labor-saving technologies in use throughout our economy.  It is, alas, a disturbing trend that has been around for quite some time – since, really, the invention of the spear which destroyed the jobs of some hunters.

Barnfattigdomsminskning i Storbritannien!

Ali Esbati på fattigdomstemat:

Det är en riktig skandal egentligen, att Sveriges regering varit drivande för att EU:s fattigdomsstatistik inte ska vara relativ, alltså baseras på hur många som har lägre inkomster än 60 procent av medianinkomsten.

Esbati länkar även till Lena Sommestad och Marika Lindgren Åsbrink som skriver med samma infallsvinkel - som Esbati skriver senare i inlägget (den understrukna texten är kursiv i originaltexten):

Detta är förstås helt centralt. Fattigdom är ett socialt förhållande. Om man bara mäter inkomst utan att relatera det till inkomstnivåerna i övrigt i samhället, då har man inte en särskilt relevant statistik – för att följa fattigdomsutvecklingen.

Kristian Niemietz, via Paul Walker:

Between 2008 and 2011, the rate of relative child poverty has fallen by 2.6 percentage points and the rate of relative working age poverty by 0.4 percentage points.

Och anledningen till det:

The phenomenon is explained by the following pattern: during recessions, incomes fall across the board, but they fall at different paces. For households at the bottom of the distribution, the most important income source is government transfers, while for households in the middle of the distribution, it is wages. Transfers are not as exposed to the recession as wages, so the middle often takes a harder hit. When middle incomes fall, they automatically take the poverty line with them, and poverty ‘falls’. 

 Några tidigare inlägg på temat:
- Fattigdom 1991-2007
- Social jämlikhet och samhällsutveckling
- Barnfattigdomen i Sverige, Rädda Barnens årsrapport 2008
- Dagens Konflikt och Rädda Barnen om barnfattigdomen

Dagens ord: non-cordless

Från Failbook:
På samma tema:
Och:
(Direktlänk)

Och skulle någon undra så jodå, de godhjärtade barnavurmarna har redan nedtummat filmen i horder och kommenterat att barnet är överviktigt och kommer bli illiterat samt att föräldrarna borde förlora vårdnaden.

söndag 16 oktober 2011

Radarparet Juholt och Waidelich

Håkan Juholt anger i SvD att han och Tommy Waidelich "kommer att vara det radarpar som leder partiet fram till valet", så det kan vara av visst intresse att jämföra deras svar gällande ekonomiska frågor i SVT:s Valpejlsenkät inför valet 2010:

- Arbete och näringsliv - Juholt:
- Arbete och näringsliv - Waidelich:
Anmärkningsvärt nog så ansåg alltså Waidelich att det var ett "mycket bra förslag" (med reservation) att sänka skatterna på arbete medan Juholt såg det som "ganska dåligt", och dessutom i sin presentation angav det som sin tredje viktigaste fråga att motsätta sig skattesänkningar. Vidare såg Juholt det som ett "mycket bra förslag" och en hjärtefråga att statliga bolag inte ska säljas, medan Waidelich ansåg det vara ett "ganska dåligt förslag".

- Skatter - Juholt:
- Skatter - Waidelich:
Där Juholt ansåg det vara ett "mycket bra förslag" att återinföra förmögenhetsskatten så såg Waidelich det alltså som "ganska dåligt" (med reservation). De var däremot överens om att det var ett "mycket dåligt förslag" att behålla RUT-avdraget. I skuggbudgeten blev dock RUT-avdraget kvar, om än halverat.

Waidelich ställde sig istället positiv till "t ex sänkt tjänstemoms"; alliansens beslut om halverad restaurangmoms är han dock i nuläget negativ till då "sänkt krogmoms inte kommer leda till tillväxt och fler jobb" - Juholt valde istället att säga att det gav 3500 jobb, men att det inte duger, och att fokus bör ligga på skolan istället för "bidrag [...] till Stureplanshögern när den ska gå på krogen".

Det bör även noteras att Juholt ansåg det vara ett "mycket dåligt förslag" och en hjärtefråga att privata vårdföretag som drivs med skattemedel ska kunna ge vinst åt ägarna, medan Waidelich såg det som ett "ganska bra förslag" (med reservation).

Slår man in Juholts svar i Valpejl så ser man att han matchade Waidelich till 70 procent, vilket är en betydligt sämre matchning än med vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson (82 %). Även såväl Lars Ohly (80 %) som samtliga aspiranter till att efterträda Ohly matchade Juholt avsevärt bättre än vad Waidelich gör: tidigare nämnda Ulla Andersson (82 %), Jonas Sjöstedt (80 %), Hans Linde (80 %) och Rossana Dinamarca (77 %).

Andra kända politiker med betydligt bättre matchning än Waidelich var exempelvis Josefin Brink (81 %), Monica Green (78 %) och Mikael Damberg (74 %) - bland de 303 socialdemokrater som besvarade enkäten så matchade 241 personer - cirka 80 procent - Juholt bättre än vad Waidelich gjorde.

lördag 15 oktober 2011

Socialdemokraterna och sociala medier

Facebook:
 Twitter:

Michael Moore om marknadsekonomin

Att Michael Moore uttrycker sig positivt om marknadsekonomi är inget nytt - exempelvis finns följande Moore-citat med i Johan Norbergs När människan skapade världen (sid 296):

Jag är miljonär. Jag är multimiljonär, jag är äckligt rik. Vet du varför jag är multimiljonär? För att miljontals gillar det jag gör. Det är rätt coolt, va?

Nyligen repeterade han i stort ovanstående citat, från Newsbusters via Dick Puddlecote:

First of all, I do well. For a documentary filmmaker, I do really well. I'm very blessed and fortunate that people want to go see my movies. The only reason I do well is because so many millions want to go see my movies. If they didn't like the movies, they wouldn't see them and I probably wouldn't be sitting here. So there you go.

Han följde dock nu även upp det med en förståelse för att samhällsekonomin inte är ett nollsummespel:

And then everybody else prospered. And not only that, as you prospered the wealth was shared with your employees, with the government, everybody had a piece of the pie. You who started the business or invented the light bulb or whatever, you got a bigger piece of the pie. And you know what? Nobody cared, because you invented the light bulb. That was a pretty cool thing.

fredag 14 oktober 2011

Då och nu

Då - från Wikipedia angående dåvarande president John F. Kennedys son, född och avliden 1963:

Patrick Bouvier Kennedy was born by emergency caesarean section five and a half weeks early at the Otis Air Force Base Hospital in Bourne, Massachusetts. His birth weight of 4 pounds 10½ ounces (2.11 kg) medically classified him as premature. Right after his birth, he was transferred to Boston Children's Hospital where he died two days later of hyaline membrane disease.

Nu - från Forskning.se:

Barn som föds före vecka 33 löper ökad risk att få sämre tandhälsa.

Vidare på då-och-nu-temat, ur Wikipedia-artikeln:

His obituary in The New York Times stated that, at that time, all that could be done for a victim of hyaline membrane disease "is to monitor the infant's blood chemistry and to try to keep it near normal levels."

The infant's death from hyaline membrane disease, now more commonly called respiratory distress syndrome, helped spark new public awareness of the disease and further research. As of 2004, the disease has an overall mortality of less than 15%—and is much less fatal among mildly to moderately premature infants, such as with the Kennedys' infant son. Also, treatment modalities are now widely available in developed countries, such as continuous positive airway pressure (CPAP), pulmonary surfactant replacement, and improved respirator technology, that either did not exist or were unavailable in 1963.

Och från Forskning.se-artikeln: 

Med hjälp av avancerad medicinsk vård överlever allt fler för tidigt födda barn i Sverige. I dag klarar sig 95 procent av barnen som har en födelsevikt på mindre än ett kilo.

Tidigare inlägg på temat: Då och nu (bloggetikett)

Rätt till heltid

Alliansen i Stockholms stad förkunnar stolt på SvD Brännpunkt att de nu inför rätt till heltid för de anställda - en reform som till och med Kommunal ser regleringens järnhårda baksida av - ur Kommunalarbetaren, via Dick Erixon: 

Här är några exempel på effekter som uppstått på grund av att kommunen infört rätt till heltid.
- Tjänsterna görs inte alltid om till heltidstjänster. All arbetstid schemaläggs inte, det blir upp till personalen själv att pussla ihop sin heltid.
- Kombinationstjänster införs och personalen får jobba på två eller flera olika arbetsställen.
- Varannan helgarbete har återinförts.
- Det har blivit fler så kallade delade turer, där en arbetsdag kan styckas upp i två eller flera arbetspass.
- Kortare men fler arbetspass.


Och:

– Vi har nog aldrig fått så mycket kritik som fackliga företrädare som efter att rätten till heltid infördes förra året. Många av de som redan hade heltid var arga och upplevde att de plötsligt fick springa runt som timvikarier, säger Malin Björgum, Kommunals ordförande i Oxelösund.

Och regleringars järnlag i all sin prakt:

Vid äldreboendet i Finspång har en del i personalgruppen gått ner i arbetstid, för att slippa det de där kallar för resurspass, arbetstid på annan arbetsplats, säger undersköterskan Catherine Henriksson.
– Om alla skulle gå upp till heltid så skulle det bli mer problem med scheman. Nu är det flera som gått ner till 75-80 procent. Det är sådana som haft heltid innan som gått ner i procent.
Så då har rätten till heltid fått motsatt effekt?

– Ja, för en del har det blivit så.

Dödar plast HUNDRATUSEN havsdäggdjur per år?

Harold Johnson går hos Scientific American till grunden med den vida angivna uppgiften att plast dödar 100 000 havsdäggdjur per år - ur texten: 

For one thing, many sources recycle the same “facts” over and over. One in particular keeps cropping up, on personal blogs, nonprofit Web sites, popular scientific eZines, press releases. The words change, but the gist is always this: “100,000 sea mammals are killed by marine plastic pollution every year.”

Wow. This is a striking number. Horrifying even.

Yet something has always bothered me about that number. It’s too round. Too easy. Too “everywhere.” The vanilla ice cream of heartstring-tugging environmentalism.

Och resultatet av efterforskningen (Johnsons länk och fetstil):

That workshop’s proceedings are available in full (pdf) on NOAA’s Marine Debris Web site. The figures for entanglement & death are on p. 269 of the report, but nowhere is the “100,000″ figure given.

The New York Times article of December 1984 is the first published record of the 100,000 number.

And just like that, I had the answer. A “fact” handed down & bandied about from article to nonprofit, conservation society to international organization, over years and years. So long that it has taken a life of its own, and becomes unquestioned, and unsourced. Whether there is — or was — any science behind it remains in doubt.

But seeking good science misses the point. The point is, the number is now 27 years old! If it ever had real value, it doesn’t now. The world is changed. But in an age of page hits, search engine optimization, and a crowded Web, it’s a number that’s just too good to pass up. Especially when it’s been “vetted” by heavyweights like National Geographic and the United Nations. It’s an excellent warning to us all. Sometimes “facts” are built on ether.

Paralleller dras lämpligtvis till exempelvis Mattias Svenssons kontroll av Folkhälsoinstitutets 385 000 barn i alkoholriskbrukande hushåll, där "riskbruk" visade sig anses motsvara mer än sex öl per vecka, och dessutom att barnen enligt den refererade studien inte tog skada ens då föräldrarna räknades till den betydligt tyngre kategorin "allvarliga alkoholproblem". Svensson visar också att den tidigare siffran om "200 000 barn i missbrukarfamiljer" baserades på en intervjuundersökning från Dalby, utförd 1957 och uppföljd 1972.

(Rubrikinspiration)