måndag 24 oktober 2011

Skalman goes Cool Hand Luke

Ur Bamse nummer 6 1981:

Skalman är nu åter nattvakt utanför banken och Knocke och Smocke binder honom när han sover. Vid uppvaknandet börjar han till bovarnas irritation att skratta åt "hur överraskade ni ska bli". Han drar sig in i skalet, men fortsätter att skratta, till den milda grad att skurkarna inte vågar fullborda sin kupp. Nästa morgon undrar de vad det var för överraskning. Skalman svarar "ingenting" och Smocke konstaterar att Skalman är en opålitlig typ.

Ur Cool Hand Luke:

[Luke won a game of poker on a bluff]
Dragline: Nothin'. A handful of nothin'. You stupid mullet head. He beat you with nothin'. Just like today when he kept comin' back at me - with nothin'.
Luke: Yeah, well, sometimes nothin' can be a real cool hand.

Inga kommentarer: