måndag 4 augusti 2008

Larm: Gamlingar dricker alkohol

Mattias Svensson har skrivit vad som behövs om Sarah Wamala, ny generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, och TV4 har ett nytt inslag med henne om äldres drickande.

Ur inslaget:

Inga-Maj Berglund, 75 år: "Det [fredagsavec] är jättebra. Det är ju bara roligt - det tror jag allesammans tycker likadant. Utan att vi behöver supa oss fulla, för det gör vi absolut inte."

Sarah Wamala: "Jag tror att det behövs mer kunskap och information om att det här är en hälsorisk - att man faktiskt ser över hur tillgänglig alkohol är i sådana boenden."

Kerstin Wedlin, enhetschef på Tunets äldreboende: "Ja, vi ser inte att de har blivit sämre av det iallafall, utan tvärtom. Och varför ska inte äldre få ta sig ett glas när helgen kommer? Vi ser ingenting negativt med det."

Lars Eklund, 88 år: "Man känner glädje och viss njutning av att vi får lite ombyte, för det är det vi behöver vi gamlingar."

Notera hur kvästa pensionärerna är - Inga-Maj känner sig tvingad att förtydliga att de kan hantera alkoholen, och Lars klamrar sig fast vid "viss njutning" och "lite ombyte".

Larmet gäller för övrigt att fler svenska pensionärer (en tredjedel av männen och en fjärdedel av kvinnorna) dricker Riskabelt Mycket®™ - 62 procents ökning för männen och 44 procents ökning för kvinnorna sedan 1998. Att medellivslängden ökat drygt två år för män och ett år för kvinnor sedan 1998 är naturligtvis helt oväsentligt i sammanhanget - tänk bara på hur länge de hade levt ifall de följt FHI:s rekommendationer till punkt och pricka.

Slutligen bara en fråga: Vad ska man egentligen med pension till om man ändå inte får använda den till något?

1 kommentar:

Jesper sa...

Vad ska man egentligen med pension till om man ändå inte får använda den till något?

Någon måtta på utsvävandet får det väl ändå vara. Visst kan de väl få ta någon extra solsemester till de egeiska öarna mellan 65 och 69 års ålder. Men när de sedan har fraktats till slutförvaring, som brukligt är, bör de till största delen hålla sig till att betrakta tapeterna.