lördag 31 oktober 2009

David Nutt sparkad

David Nutt, mannen bakom bland annat hästasy och listan där alkohol räknades som femte farligaste och nikotin som nionde farligaste drogerna i samhället har tvingats lämna sin post som ordförande hos statliga Advisory Council on the Misuse of Drugs - från BBC:

Earlier this week, Prof Nutt used a lecture at King's College, London, to say that smoking cannabis created only a "relatively small risk" of psychotic illness and it was actually less harmful than nicotine or alcohol.

But on Friday he was forced to quit after receiving a letter from Home Secretary Alan Johnson who said his comments had undermined the scientific independence of the council.

Grunden till avskedandet verkar ytterst förutsägbart vara att Gordon Brown piluttabestämt sig för att cannabis skulle rankas en klass farligare än tidigare, vilket Nutt på vetenskapliga grunder motsatt sig och debatterat offentligt.

(Via Chris Dillow)

Lenore Skenazy redux

Lenore Skenazy lät sin då nioårige son ta sig hem från Manhattan på egen hand, vilket resulterade i medialt gatlopp, där hon bland annat kallades USA:s sämsta mamma.

I samma ickekollektivistiska skola har Marie Myung-Ok Lee låtit sin nioårige autistiske son nyttja marijuana (med läkarlicens) och skrivit två uttömmande och mycket läsvärda artiklar om det (1, 2) - ur Why I Give My 9-Year-Old Pot, Part II:

I don’t consider marijuana a miracle cure for autism. But as an amateur herbalist, I do consider it a wonderful, safe botanical that allows J. to participate more fully in life without the dangers and sometimes permanent side effects of pharmaceutical drugs; now that we have a good dose and a good strain. (“White Russian”—a favorite of cancer patients, who also need relief from extreme pain). Free from pain, J. can go to school and learn. And his violent behavior won’t put him in the local children’s psychiatric hospital—a scenario all too common among his peers.

Folkhälsoween - eller det går lika bra med selleri, åtminstone ifall den har lustiga ändar

Johan Ingerö demolerar vanligtvis vad saken än gäller med någon form av språkligt absolut gehör, men vid ett tillfälle resignerade han med ett platt "Jaaaaaa! Kuuuuuul!" - när Folkhälsoinstitutets Lisen Sylwan uttalat att nolltolerans gällande alkohol måste gälla på studenten.

Den ständiga folkhälsokompanjonen England är självfallet inte sämre än så, och BBC upplåter följaktligen gott om plats åt World Cancer Research Funds halloweentips - "lika roliga som godiset, fast inte så feta och sockriga":

HEALTHY HALLOWEEN SNACKS
- Beetle juice - Squashed blackberries and graped juice mixed together
- Celery claws - Celery sticks frayed at end and beetroot and yoghurt dip
- Eyeball eggs - chopped boiled eggs, avocado homous, black olives and tomato sauce
- Frankenstein's fingers and monster mash - Carrots with sliced almond stuck in slit at end to dip in low-fat cream cheese
- Ghost toast - Toasted bread shaped in spooky theme

fredag 30 oktober 2009

Sysselsättning 2005K2-2009K3

Mona Sahlin i DN:

Vi inger störst förtroende när det gäller att klara jobben.

Cornucopia? skriver att han saknar tid att göra en graf över hur situationen på arbetsmarknaden sett ut på sistone, och då bistår självfallet jag med tid - siffror från SCB [diagrammen klickbara för förstoring]:
Cirka 122 000 fler i ålderskategorin 15-74 år är alltså sysselsatta under den största finanskrisen i modern tid än som var det under socialdemokratiskt styre andra kvartalet 2006, under högkonjunktur. Det är dessutom inom den privata sektorn som arbetstillfällena ökat mest.

Andelen med arbete har däremot minskat något, men det återkommande bloggtemat att befolkningsfördelningen är stadd i hastig förändring slår igenom även här - enligt SCB [xls] så ökade antalet 15-18-åringar med 28 614 personer mellan 2006 och 2008, och det ålderssegmentets andel av befolkningen ökade från 5,38 till 5,57 procent.

Samtidigt ökade även antalet 65-74-åringar med 109 271 under samma period, och andelen från 8,47 till 9,15 procent.

En något bättre (men fortfarande uppenbart bristfällig) befolkningsindelning på sysselsättning är det andra måttet SCB anger - 16-64 år:
I ålderskategorin 16-64 år har alltså även andelen sysselsatta bara minskat med 0,2 procentenheter mellan andra kvartalet 2006 och tredje kvartalet 2009. Det bör dessutom tilläggas att alliansregeringen varit förhållandevis sparsmakad vad gäller stödpaket och räddningsaktioner för döende företag, vilket ökar arbetslösheten på kort sikt, men som kommer visa sig positivt inom sinom tid.

Mona Sahlin visar sedan traditionellt socialdemokratiskt att hon inte har den blekaste aning om vad ett arbete är, vilket må vara en smula ironiskt med tanke på partinamnet. Arbetstillfällen uppkommer ytterst grundläggande då nytta överväger kostnad. Varje uns av skatt innebär att kostnaden för att anställa ökar, och på precis samma sätt som ökad skatt på bananer skulle innebära att bananefterfrågan minskar så innebär ökad skatt på arbete att arbetskraftsefterfrågan minskar.

Jag har exempelvis aldrig sett Ali Esbati använda begreppet skattekil annat än inom citationstecken, men begreppet är centralt i debatten - skulle exempelvis hela världen vara lika bra bilmekaniker, utom du som är 50 procent bättre, så skulle du ändå gå arbetslös ifall tillkommande avgifter på arbetet överstiger 50 procent.

Tar man ner det på lägre nivå så att du är en 50 procent bättre bilmekaniker än grannen och grannen en 50 procent bättre stenläggare än du så kommer ni båda tjäna på att göra båda arbetena själva ifall avgifterna är högre än 50 procent, trots att båda utför respektive ickespecialitet högst amatörmässigt.

Hög skatt (och byråkratiska hinder, och så vidare) leder till isolerade människor, utelämnade till egen förmåga - alltså raka motsatsen till solidaritet.

torsdag 29 oktober 2009

Färre skeptiker?

Rajendra Pachuri, ordförande för FN:s klimatpanel, i DN:

– De [som tvivlar på IPCC:s slutsatser] får tro vad de vill. Om man tittar på historien har ny kunskap alltid mötts av en del skeptiker. En del människor kommer att gå igenom livet utan att tro på de bevis som vi ser. Den goda nyheten är att skeptikerna blir färre.

Jag har generellt svårt att tro på Pachuris påstående - de horribla överdrifter som präglat debatten i åratal är helt enkelt ohållbara. När varje värmetopp och varje naturkatastrof tas för bevis för domedagsbådande antropogen uppvärmning och allt annat kallas för tillfälligheter under längre perioder så tappas obönhörligen intresset - inte ens Aftonbladet orkar längre hålla lågan uppe.

När bluffen dessutom innebär drastiska frihetsbegränsningar, bromsad teknisk utveckling, utbredd fattigdom och ett abnormt allmänt slöseri så vänder kuttingen än snabbare, vilket Pew Researchs undersökning kring global uppvärmning är ett tecken på:

lördag 24 oktober 2009

Man får vad man betalar för

Rubriken är en ökänd klyscha, som i dagens samhälle främst brukar innebära att någon inte tagit sig tid att googla sin investering. Klyschan innehåller dock i vanlig ordning en andel sanning - incitament spelar roll - två exempel på temat:

- Från Freakonomics:

In the 1940’s, the paleontologist von Koenigswald was searching for early human remains on Java and decided to enlist the help of the locals in his search by offering them “ten cents for every piece of hominid bone they could come up with.” Unfortunately for von Koenigswald (and for his findings), he discovered too late that the locals “had been enthusiastically smashing large pieces into small ones to maximize their income.”

- Ur BBC:s The Trap:

(Direktlänk)

Eric Crampton om inslaget:

Set the target as being time on the hospital waiting list and they'll prioritize the easiest surgeries. Set the target as time to being seen in the Emergency Department and they'll assign a "Hello Nurse" (and not the good kind from Animaniacs either). Patients don't hurt targets about numbers left on gurneys if you take the wheels off the gurneys and call them beds. And so on.

Tidigare inlägg på temat:
- Teori, praktik, humor
- Teori, praktik, humor, igen
- Teori, praktik, humor, återigen
- Teori, praktik, humor 4

Generation television

På tv-temat har jag tidigare mest skrivit om det döende tv-intresset (länkar i slutet av inlägget), men det är på basis av den fullkomligt genomhorribla betalningsmetoden snarare än tekniken, vilken naturligtvis var spektakulär för sin tid.

Treehugger
skriver om tv:ns intåg i samhället, med tillhörande diagram:
Treehugger väljer dock att rubricera inlägget "Graph of the Day: Television Makes You Poor", och alldeles bortsett från att sambandet till att börja med inte är särskilt imponerande och att korrelation inte är detsamma som kausalitet så ogillar jag den infallsvinkeln.

Betydligt intressantare är då rapporten Coffee, consumer choice, and the consequences of Columbus, där författarna försöker uppskatta hur mycket tillgång till nya varor betytt för välfärden - ur rapporten [klickbar för förstoring]:
De mätobjekt som mest liknar tv:n är persondatorn (3,5-4 procent) och internet (2-3 procent), så jag antar att även tv:n hamnar någonstans mellan 3 och 4 procent ökad välfärd.

Det kan även noteras hur häpnadsväckande mycket främst importen av socker och te beräknas ha inneburit för dåtidens befolkning och alltså återigen vad begränsad marknadseffektivitet innebär för välbefinnandet.

Tidigare inlägg om tv:
- TV-tittande första halvåret 2009
- Trender i tv-tittande
- Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?
- KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008
- TV-tittandet i diagram

It's over 9000!!1!

I samma skola som Göran Greiders gigantiska statliga utredning - Jan Guillou i SvD:

– Den berömmelse som kom med IB-affären var avsevärd och svår att hantera. Jag blev mallig och självupptagen på ett sätt som jag inte tycker om.

Tidigare inlägg om Guillou:
- Jan Guillous drömvärld
- Guillou om tveksam jakt

Annat på temat Jan Guillou:
- Samuel Sirén: Övermänniskan i Jan Guillous olika böcker
- Samuel Sirén: Massmord och Jan Guillou
- Kjell Häglund: Koppla upp dig mot verkligheten, Guillou
- Kjell Häglund: Lättdrucken Château Guillou

Och vidare, så klart:
- Tonchi Percan: Förhören som visar att Guillou var uppgiftslämnare åt Säpo
- Jan Guillou arbetade för KGB

(Rubrikinspiration)

torsdag 22 oktober 2009

Dagens ord: Sitzfleisch

Ur Econtalk:

Russ Roberts: So the claim here is that the signalling part of school is just a hurdle or a hoop to jump through or over to show that you are capable of jumping - you're capable of sitting and majoring in engineering...

Robin Hanson: Right.

RR: ...it's not so much that you're gonna use the engineering knowledge that you learn in school - it's that you're conveying to a future employer that you have discipline and Sitzfleisch.

Från Wictionary:
Sitzfleisch (uncountable)
 1. The ability to endure or carry on with an activity.
  • 1947, Frank Vigor Morley, "My One Contribution to Chess", Chess Notes, Faber & Faber (1947):
   Sitzfleisch: a term used in chess to indicate winning by use of the glutei muscles--the habit of remaining stolid in one's seat hour by hour, making moves that are sound but uninspired, until one's opponent blunders through boredom.
  • 2003, Roy Porter, Flesh in the Age of Reason, Penguin (2004), page 203,
   He never dallied with the image, beloved of the Renaissance, of the lean and shrunk-shanked scholar, possessed of infinite Sitzfleisch and inured to pain.
Och jodå, direktöversättningen sittfläsk finns i Saob:

2) bildl., i uttr. som beteckna god l. dålig förmåga att sitta (äv. med anslutning till sitta, v. 6); särsk. i uttr. ha gott sittfläsk, ha för­måga att sitta länge l. tålmodigt vid sitt arbete (resp. tjänstgöra länge l. tålmodigt l. envist l. en­träget i sin befattning o. d.);

jfr -gump.
Den social­demokratiska regeringen har gott sittfläsk.
NDA 1934, nr 79, s. 4

onsdag 21 oktober 2009

Flogging a dead horse

Som uppdatering till tidigare inlägg där Lunarstorms trafiksiffreutveckling nämns:Precis som med vägtrafiken så dränks dock utvecklingen senaste tiden i det stora tidigare fallet, så trafikutvecklingen 2009:Lunarstorm har alltså tappat mer än hälften av sina unika besökare (senaste veckosiffran: 109 219) - bara hittills under 2009.

tisdag 20 oktober 2009

Närproducerat, en veckolång fältstudie

Julia Skott skriver hos Taffel om ett veckolångt experiment med att äta närodlat - definierat som 25 mils avstånd från Stockholm.

Artikeln är så välskriven och träffsäker att det är synd att klippa stycken ur den, men trots tillgång till Bondens marknad, trots att det bara gällde en vecka och trots vissa avsteg från de uppsatta begränsningarna så ägnade hon större delen av experimentveckan åt att längta efter tidigare tillgänglig mat.

Och det kan alltså noteras att hon tillät 25 mil radie, vilket utöver Stockholm bland annat täcker in Uppsala, Linköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna, Gävle, Örebro och Gotland, och alltså är ett betydligt större område än vad lokavorer vanligtvis anser vara närproducerat.

Vidare på temat träffar Calle Schulman alldeles rätt:

Det här med närproducerad mat... Det finns något äckligt med det. Något som får mig att tänka på medborgargarden och gated communitys och en jävligt sunkig typ av faluröd patriotism.

Han får dock ta emot ordentliga skopor ovett i kommentarerna, och har därför förtydligat ytterligare:

Jag anser bara att allt måste ske på lika villkor. Gillar inte att bli påverkad att köpa ett lite mindre gott ägg lite dyrare bara för att hönan som har värpt det bor nästgårds. Det finns ingen logik i det. För jag tänker absolut inte vara nostalgisk bara för att någon vägrar anpassa sig till marknadsläget och bli bättre och mer konkurrenskraftig.

Tidigare på temat:
- Närproducerat i praktiken, igen
- Vurmen för närproducerat
- 100 mile suit
- Närproducerat i praktiken, redux
- Om att blockera solen

(Närproducerat har även fått en egen etikett - jag törs ana att jag återkommer på temat.)

Trafikdödade i Sverige januari-september 1998-2009

Från NTF:
Omräknat per capita och per fordon (SCB:s folkmängdssiffror med snittfolkmängd under året använda, maj-befolkningen 2009 använd för 2009, bilar i trafik från Vägverket) [klickbar för förstoring]:
Hade lika många per capita dött hittills 2009 som 1998 hade cirka 160 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 2002 är besparingen cirka 204 liv.

lördag 17 oktober 2009

Flikrensning

- There's No Way to Enforce a Texting While Driving Ban - U.S. News

- Debate Follows Bills to Remove Clotheslines Bans - New York Times

- British parents urged to give children booze allowance - Independent

- Bans 'do not cut abortion rate' - BBC

- Be Overweight And Live Longer, German Study Suggests - Science Daily

Skattmasen i kulturvärldenfredag 16 oktober 2009

Rosaskimrande spegelglas

Ur en intressant Gallup-undersökning:
John Sides på The Monkey Cage har tagit sig an siffrorna med diagram i två inlägg, men jag tycker dels att han valt svåröverskådliga diagramtyper och dessutom i mitt tycke tolkat siffrorna märkligt (dessutom har han valt våldsbrott som bas när ursprungsdiagrammet gällde brott i allmänhet), så siffrorna förtjänade ytterligare diagram.

Först, brott per capita, 1960-2008 - via statistik från Disaster Center [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Brottsligheten ligger alltså på cirka 1969 års nivåer, och har fallit kraftigt sedan tidigt 90-tal.

Motsvarande siffror som procentförändring på årsbasis:
Och slutligen, ovanstående siffror och Gallups siffror sammanslagna [med reservation för eventuell felläsning av Gallups graf]:Det har alltså varje år utom ett sedan 1990 varit fler (och oftast betydligt fler) som trott att brotten ökar i antal, samtidigt som såväl våldsbrott som totalt antal brott per capita fallit med över 30 procent.

(Via Andrew Sullivan)

onsdag 14 oktober 2009

Eric Crampton om bytesbalans

Från Offsetting Behaviour:

Personally, I would not regard it as a bad thing if imports grew by more than exports. Remember that imports are a good thing and exports are the horrible price we have to pay in order to afford to import. To paraphrase Don Boudreaux, I'd be very very happy if I could, from the Principality of Cramptonia in South Brighton, Christchurch, import much more from my local supermarket without having to export more services to the University of Canterbury. And, indeed, if anyone is willing to dump products on Cramptonia at less than their cost of production, so long as I value the goods, I'm more than happy for them to do so.

Bilar och teknisk utveckling, igen

Allt om motor skriver om ett test som OKQ8 utfört (som jag tyvärr inte lyckats hitta originalrapporten till), där en Amazon från 1958 släpper ut 167 gånger mer miljögifter än en gasdriven Volkswagen Passat från 2009 (hur de värderat exempelvis PM-utsläpp kontra kolväten förklaras inte) [bilden klickbar för viss förstoring]:Angående just gasbilar så har Naturvårdsverket uppdaterat (pdf) vissa siffror ur den tidigare rapporten:

Beräkningarna utgår från att de nya gasbilarna under 2009 reducerar klimatpåverkan med 53 procent jämfört med nya bensinbilar. Detta kan jämföras med 2008 då motsvarande reduktion beräknades till 44 procent. Den förändrade reduktionen beror på uppdaterade utsläppsvärden för framförallt biogas men även bensin och naturgas, ökad andel biogas i fordonsgasen samt att bränsleförbrukningen sjunkit mer på gasbilar än på bensinbilar.

Ur statistiken (xls) de också länkar till framgår även att nyregistrerade bilar första halvåret 2009 i genomsnitt drar 3,1 procent mindre bränsle (från 0,71 till 0,69 liter per mil) och släpper ut 3,1 procent mindre koldioxid än nyregistrerade bilar under 2008. Andelen bensinbilar har minskat med 7,0 procent (från 40,1 till 37,3 procent - 2006 stod bensinbilar för 86,4 procent av alla nyregistreringar). Gasbilarna har under samma period ökat sin andel med 300,2 procent, från 0,5 till 2,2 procent.

Andelen nyregistrerade "bränsleslukande bilar" (angivet som att de släpper ut mer än 250 gram koldioxid per km) har minskat med 41,2 procent (från 2,6 till 1,5 procent), och andelen "bränslesnåla bilar" (<120 g/km) har ökat med 44,7 procent (från 9,9 till 14,3 procent).

Vidare på samma tema har Konsumentverket/KO nyligen beslutat att bilar i nuläget inte ska anses vara miljövänliga, vilket jag egentligen inte har särskilt mycket emot, och jag använder konsekvent miljöanpassad istället för miljövänlig i liknande sammanhang.

Transporter är dock än så länge ytterst centralt i människors välbefinnande, och oavsett transportsätt så förbrukas resurser; varken rälsbyggande eller metabolism är gratisluncher. Redan i nuläget kan det dessutom till och med vara så att dagens bilar renar dagens stadsluft, och utvecklingen på den fronten har aldrig varit ens i närheten så hastig som i nuläget. Dagens stadsluft är vidare renast i modern historia.

Bilen kommer inom ett decennium vara ett så praktiskt, säkert, billigt och miljöanpassat färdmedel att ingen norr om akuta välståndsfobiker kommer ha något att anmärka på.

söndag 11 oktober 2009

Ikaruga - insanely difficult

Resultat 1 - 10 av ungefär 385 vid sökning efter ikaruga "insanely hard".

Resultat 1 - 10 av ungefär 366 vid sökning efter ikaruga "ridiculously hard".

Resultat 1 - 10 av ungefär 333 vid sökning efter ikaruga "fucking hard".

Resultat 1 - 10 av ungefär 167 vid sökning efter ikaruga "bloody hard".

Resultat 1 - 10 av ungefär 4 170 vid sökning efter ikaruga "insanely difficult".

Resultat 1 - 10 av ungefär 105 vid sökning efter ikaruga "ridiculously difficult".

Resultat 1 - 10 av ungefär 435 vid sökning efter ikaruga "incredibly difficult".

Resultat 1 - 10 av ungefär 374 vid sökning efter ikaruga "fucking difficult".

Resultat 1 - 10 av ungefär 414 vid sökning efter ikaruga "bloody difficult".

Och så då till dagens ungdom (han kontrollerar båda skeppen samtidigt):

(Direktlänk)

Tidigare på temat:
- F-Zero GX - insanely hard

En miljard visningar per dag

I så gott som allt utom situationer där sedelpressar löpt amok är en miljard av någonting fortfarande en högst imponerande siffra, så att Youtube bara drygt 4,5 år efter grundandet (och cirka tre år efter att det såldes till Google för 1,65 miljarder dollar) passerat en miljard visningar per dag (motsvarande ungefär 11 500 visningar per sekund) är ännu ett fascinerande besked på hur snabbt och drastiskt samhället i allmänhet och mediesituationen i synnerhet förändrats.

Vidare vet jag inte om en miljard visningar per dag var vad de anpassat lastberäkningar efter, men Youtube låg nyligen nere ett kort tag, och det är något så oerhört sällsynt att jag skärmdumpade det - gissningsvis dröjer det en bra drös år innan jag får se något liknande igen:

Dagens ord: Virtuell barlast

Bild från Linda K:
Grundaren Carl Erik Eriksson kommenterar proceduren hos Svart Kaffe & Vita Rosor:

Visst är det kul när man kan göra kunderna glada med en karamell. Men - vi tvingas ju ta hem många ton med karameller och att transportera runt dem kan inte vara någon vinst för miljön. Vi hade förut en "deal" med lokala postchefen om att vi räknade upp portot med kompensation för en "virtuell barlast". Det funkade utmärkt tills någon ännu högre chef kom på att det bröt mot någon finstilt regel. Tills vidare får vi nöja oss med glada tillrop från godissugna kunder. Vi har också fått applåder från några tandläkare ...

lördag 10 oktober 2009

Flikrensning

- What happened to global warming? - BBC

- Calorie Postings Don’t Change Habits, Study Finds - New York Times

- The myth of the smoking ban ‘miracle’ - Spiked

- Jag började cybersexa vid tolv och har ännu inte dött av det! - Hanna Fridén

- Royal Mail uses legal threats to shut down service that provided postcode lookups to charities and nonprofits - Boing Boing

- Odds Are, Stunning Coincidences Can Be Expected (skriven efter att samma siffror kommit två veckor i rad i ett bulgariskt lotteri - vilket borde börja gränsa till gudomlig inverkan i Roland Poirier Martinssons värld - med intressant diagram över mycket de olika numren spelats) - Wall Street Journal

- Reported rapes hit 20-year low - USA Today

- Food fight waged over refrigeration of Asian noodles - Los Angeles Times

- Los Angeles fast-food restaurant ban unlikely to cut obesity, study finds - Physorg

- Lawyers question rigid weapons law (dansk strikt knivlag resulterar i att hantverkare och fiskare straffas) - jp.dk

fredag 9 oktober 2009

Alkoläsken, igen

Gudrun Schyman ur gästbloggsinlägg hos Kunskapsbloggen:

Den aggressiva marknadsföringen, som vi ännu inte sett så mycket av i Sverige, men som finns på nätet, har klara och entydiga budskap; fler ska dricka mer allt oftare och allt tidigare, både under dagen och i livet. Produktutvecklingen stannar inte vid lådvin och alkoläsk och sötade shots till unga flickor.

Och så då till de verkliga siffrorna - från Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Andelen niondeklassare som dricker blanddrycker är alltså 2008, i den mest globaliserade och uppkopplade omgivningen i historien, på den lägsta nivån sedan 1998.

Mängden blanddryck som intas av niondeklassarna är för övrigt sju deciliter alkohol per år, eller motsvarande drygt tre centiliter 40 % sprit per vecka. Inte heller varken mängden konsumerad alkohol eller andelen storkonsumenter gällande alkohol totalt är direkt nämnvärt alarmerande:
Och angående alkoholförgiftningar - ur Smuggelsprit och alkoholförgiftningar (kvinnor 15-24 år är rosa linje):
Schyman avslutar inlägget:

För mig är det självklart att se att det finns en stor konflikt mellan näringens intresse och folkhälsans intresse. Det är en fråga om makt och formuleringsinitiativ. Näringen leder för närvarande med tio - noll. Men det går att vända - om vi ligger i. Skål!

Och för tidigare exempel där politiker använt makt och formuleringsinitiativ kan exempelvis Australien studeras - från Spectator:

Jacking up pre-mixed drink prices by 70% cut their consumption by 30%, but pushed bottled spirit sales up by 46% as kids mixed their own. And - surprise, surprise - the people pour far more generous measures than they were getting with the Bacardi Breezers. Result: a sharp 10% hike in the amount of alcohol consumed in Australia, the precise opposite of what was planned.

Samma effekt återfinns självfallet även i Sverige - för bara ett decennium sedan var hembränt ungdomsfaran det fokuserades på - idag i konkurrens med bland annat smuggelalkohol och World of Warcraft är det en randföreteelse:
Annat läsvärt om förmynderi och alkohol:
- Eric Crampton: Public Health and the new paternalism
- Mattias Svensson: Att dricka i DDR-Sverige, När alkoglassen (nästan) kom till byn

torsdag 8 oktober 2009

Dubbdäckslarm

Miljö- och trafikborgarråd Ulla Hamilton (m) i Aftonbladet:

Vi har försökt lösa problemet genom att spola gator, genom kemisk bindning och genomfört informationskampanjer för att få bilisterna att minska dubbdäcksanvändningen. Men det hjälper inte. Därför tar vi nu ett första steg, när regeringen ger oss verktygen, och reglerar dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan från och med 1 januari 2010.

Till att börja med kan det noteras att "andelen bilister som oftast eller alltid kör med odubbade vinterdäck" ökat med runt 10 procent bara mellan 2004 och 2007 - från Miljöbarometern:
Vidare angående luftkvalitet - samtliga diagram som Miljöbarometern anger (utom metaller i mossa som innehåller för många diagram och inte känns tillräckligt relevant; det kan dock noteras att trenden inom det området är att: "Den generella förändringen är att halterna sjunker") [diagrammen klickbara för viss förstoring]:

PM10, 2000-2008:
PM2,5, 1999-2008 (gränsvärde enligt EU-direktiv: 25 µg/m3):
Kvävedioxid 1992-2008:
Kolmonoxid, 1990-2008:
Svaveldioxid, Södermalm, 1967-2008:
Bensen, 1994-2004:
Bens(a)pyren, mätt på Hornsgatan, 1994-2008:
Toluen, 1994-2004:
Bly i luft, innerstaden, 1989-2004:
Ozon i luft, 1986-2008:
Och samtliga ovanstående diagram ihopslagna till ett, med respektive angiven förstamätning som index 100 (det bör även noteras att antalet invånare och fordon ökat stadigt under åren) [klickbart för förstoring]:
Och ur DN:

Nästa vinter utvidgas förbudet troligen till hela Södermalm. Trafik- och miljöborgarrådet Ulla Hamilton utesluter inte ett dubbdäcksförbud i hela innerstaden på lite sikt.

Sådana uttalanden är som skräddarsydda för att få annars statstrogna medborgare att vakna upp och ifrågasätta hur mycket staten egentligen borde vara med och peta i, och det är definitivt inte en dag för tidigt.

onsdag 7 oktober 2009

Teknisk utveckling på bilfronten

Krocktest - Chevrolet Bel Air '59 mot Chevrolet Malibu '09:

(Direktlänk)

Krocktest - Tata Nano; nypris ~17 000 kronor:

(Direktlänk)

Top Gear om Honda FCX Clarity; drivs av bränsleceller - tankas med väte, med vattenånga som enda "avgas":

(Direktlänk)

Tidigare inlägg på samma tema:
- Krocktest och tekniska framsteg

Economic Freedom of the World, 2007

Frihetsfilosofi bör i mitt tycke betraktas ur moraliskt perspektiv snarare än vilket resultat det ger , men ibland behövs det påpekas att det omoraliska dessutom är gravt samhällsskadligt även ur ren effektivitetssynpunkt. Som exempel på detta har Cato Institute nyligen gett ut Economic Freedom of the World, 2007 (pdf), med följande kritererier för ekonomisk frihet:

• personal choice
• voluntary exchange coordinated by markets
• freedom to enter and compete in markets
• protection of persons and their property from aggression by others.

Som mäts inom följande områden (mer detaljerat vad som mäts anges i rapporten):

[1] Size of Government: Expenditures, and Taxes, Enterprises;
[2] Legal Structure and Security of Property Rights;
[3] Access to Sound Money;
[4] Freedom to Trade Internationally;
[5] Regulation of Credit, Labor,and Business.


Ur sammanfattningen:

Since 1980, there has been a gradual but steady movement toward economic freedom. Monetary policy has been more stable, trade barriers have declined, high marginal tax rates reduced, and exchange rate controls virtually eliminated. Consider the following. The median inflation rate was 4% in 2007, down from 14% in 1980. Among the 93 countries with data in both periods, only 17 had a double-digit average annual rate of inflation during the period from 2003 to 2007, compared to 61 for the five years ending in 1980. The mean tariff rate fell from 26.2% in 1980 to 9.0% in 2007. The number of countries imposing marginal tax rates of 50% or more fell from 62 in 1980 to 9 in 2007. Fifty countries imposed exchange rate controls that generated a black market premium of 10% or more in 1980, but only three in 2007.

The economic progress during this era has been impressive. The world’s inflation-adjusted, per-capita income rose from $5,400 in 1980 to $8,500 in 2005, an average annual growth rate of approximately 2% (Shleifer, 2009). Over this quarter of a century, the one-dollar-per-day poverty rate fell from 34% to 19%, life expectancy has risen from 64.4 years to 68.1, and the infant mortality rate has fallen from 53% to 36%. Other indicators of quality of life such as school attendance, literacy, and access to clean water have all improved.


Indexutvecklingen för de 102 länder som rankats sedan 1980 (5,55 motsvarar ungefär Burundi i 2007 års mätning, 6,70 motsvarar ungefär Israel) [samtliga diagram i inlägget klickbara för förstoring]:
Hongkong toppar listan över ekonomisk frihet, USA hamnar på en sjätteplats och Sverige placerar sig på 39:e plats (mellan Spanien och Peru) med 7,28/10 i totalbetyg. Sveriges betyg i de individuella kategorierna spänner mellan en 137:e-placering i Size of Government och en 8:e-plats i Legal System & Property Rights.

Några ytterligare diagram:

Ekonomisk frihet kontra köpkraftsjusterad BNP per capita:
Ekonomisk frihet kontra köpkraftsjusterad tillväxt:
Ekonomisk frihet kontra fattigaste tiondelens andel av den totala inkomsten:
Ekonomisk frihet kontra fattigaste tiondelens inkomst i dollar:
Ekonomisk frihet kontra förväntad livslängd:
Ekonomisk frihet kontra 2008 Environmental Performance Index:
Ekonomisk frihet kontra politiska rättigheter:
Ekonomisk frihet kontra civila rättigheter:
Tidigare inlägg på temat:
- Ekonomisk frihet kontra BNP per capita

Vad är det som går och går men aldrig kommer någonvart?

Warren Meyer på Coyote Blog skriver att han importerat en klocka från Tyskland. Ställföreträdande världsförbättrare har självfallet sina frågor kring detta, så Fedex är stadgade att ägna någon halvtimmes arbete åt att bland annat ta reda på ifall klockan har visare, ifall den drivs av batteri, ifall den har alarmfunktion och hur länge den fungerar per uppvridning.

Dokumentet med elva frågor finns scannat i inlägget. Han skriver även:

This would be one of the dumbest things I have seen from the government had it not been for the egg licenses I have to hold.

Och även det dokumentet finns scannat i det inlägget.

Kvasimarknader igen, eller regleringars naturlag

Några engelska städer beslutade att tömma soptunnorna än mer sällan - en gång varannan vecka, vilket medför att en ansenlig del av de boende fått brist på soputrymme.

Och sålunda - från Daily Mail:

Homeowners struggling to cope with fortnightly rubbish collections have sparked a nationwide black market boom in stolen wheelie bins.

Officials have warned that unscrupulous thieves are cashing in following a massive rise in thefts and scams run by gangs of 'white van men' targeting family homes.

Thousands of bins are disappearing to fuel the demand for extra bin space since many councils switched to fortnightly collections in 2007.

söndag 4 oktober 2009

Flikrensning

- Birth Defect Study Casts Doubt on Phthalate Fears - Scientific American

- Children taking part in a study to measure how much exercise they do fooled researchers by attaching their pedometers to their pet dogs. - BBC

- The McFarthest Place: 145 Mi to the Nearest Big Mac - Strange Maps (lite på samma tema, även om jag ogillar vinklingen - Wal-Marts utbredning i USA, 1962-2007)

- "Both in terms of the number of accidents and the blood alcohol of the drivers in those accidents, the research consistently showed that zero tolerance laws had no effect," Grant said. - EurekAlert

lördag 3 oktober 2009

Synvilla


Don Boudreaux om jobbskapande

Från Cafe Hayek:

Adam Smith correctly understood that the desire to consume is what justifies production, and not vice-versa. If Mr. Hawkins were correct that the ultimate goal of economic activity is production, then he should be just as pleased to have set before him for dessert a fresh-from-the-oven sawdust-and-earthworm pie as he is to have an apple pie.

Några tidigare inlägg om jobbskapande:
- Homer Simpson om jobbskapande
- Den evigt aktuelle Bastiat

Vardagskreativitet

Will Wilkinsons inlägg om att du inte är John Galt är ett i mängden som jag bara inte kan släppa. Jag älskar en värld där andra människors genialitet i samspel lett till exempelvis att jag kan åka över broar jag inte har en aning om hur de är konstruerade, i en bil jag inte har en aning om hur den är byggd, klädd i något jag aldrig hade kunnat göra själv, mätt på livsmedel som inte ens fanns tillgängliga för bara några årtionden sedan.

Fascinerande många har fascinerande revolutionerande idéer, och allt byråkrati och politik kan åstadkomma är att kväva sådan kreativitet, så mitt primära motstånd mot trögrörlighet i alla dess former är att det bromsar andra snarare än hur det direkt påverkar mig.

Ett genialiskt kreativt exempel i mängden - Ogori Café:

I grabbed a café menu, quickly translated some Katakana (you'll get surprisingly far in Japan by learning this phonetic alphabet!), and found something I kind-of almost.. but not really.. wanted.

"I'll take an orange juice, please," I explained, in poor Japanese.

"Hai!", was the eager response.

A few moments later, I picked up my orange juice.

Except it wasn't an orange juice.

It was an apple drink called "Appletizer", some weird candy, and a little card.

Yeah. Now I was confused.

The guys behind the counter and I immediately launched into a humorous, protracted, Englishanese attempt to understand what the hell just happened. Through judicious fumbling, and after a great deal of precise hand-waving and mangled pronouns, it turned out to be something like this:

At this cafe, you get what the person before you ordered [men betalar för din egen beställning]. The next person gets what you ordered.

(Via Eric Crampton)

Dagens i-lands barns medianålder 100 år?

Johan Norberg hann självfallet före att skriva om rapporten som beräknat att hälften av dagens barn i rika länder blir äldre än 100 år (idag dör enligt SCB cirka hälften av Sveriges befolkning runt 83 års ålder).

Och som Norberg skriver så letar Ekot med ljus och lykta efter vad som skulle kunna vara negativt i nyheten - bland annat hjärtkärlsjukdomar, cancer och demens. BBC skriver dock också om artikeln:

[Forskarna bakom studien] said there was no evidence that the old old age group were unhealthier than their younger counterparts, partly because the frailest people died first, leaving the most robust to survive past 85.

Danish research had shown that as many as 30% to 40% of individuals were independent from the ages of 92 to 100.

And a study of US super-centenarians (age 110 to 119 years) showed that, even at these advanced ages, 40% needed little assistance or were independent.
/.../
"Present evidence, however, suggests that people are not only living longer than they did previously, but also they are living longer, with less disability and fewer functional limitations."

Svenska förhållanden, under en period då till och med åldersgruppen 15-74 år blivit 0,94 år äldre - ur Buller och hjärtinfarkter - dödsfall per 100 000 invånare i hjärtinfarkt 1987-2006 [klickbar för förstoring]:
Ur Malignt melanom, igen - dödsfall per 100 000 invånare, samtliga cancertumörer, 1987-2008 [klickbar för förstoring]:
Också ur BBC-artikeln:

[Professor Kaare Christensen, of the Danish Ageing Research Centre at the University of Southern Denmark, who led the study] said: "The linear increase in record life expectancy for more than 165 years does not suggest a looming limit to human lifespan.

"If life expectancy were approaching a limit, some deceleration of progress would probably occur."

Och undrar någon över "fetmaepidemins" påverkan så säger tidigare nämnde Christensen:

"Life is a lottery and some obese people will live to a 100 and some thin people will die early."

Vidare, gällande "fetmaepidemins" vagga - från ABC News:

The trends included in the article show that many Western nations will have most people living past 100, with half of all babies born in 2007 in the U.S. likely to live to age 104.

Att leva uti hundrade år är alltså inte längre något särskilt hoppfullt att sjunga vid barnkalas, men det skulle faktiskt inte förvåna mig nämnvärt om "Ja, må hen leva uti två hundra år" låter fullt möjligt redan när dagens barn ska sjunga för sina barnbarn.

2009 års Ig Nobel-vinnare utsedda

Ig Nobel-priset, "for achievements that first make people LAUGH then make them THINK", har delats ut för 2009 - vinnarna (referenser finns på Ig Nobel-sidan):

VETERINARY MEDICINE PRIZE: Catherine Douglas and Peter Rowlinson of Newcastle University, Newcastle-Upon-Tyne, UK, for showing that cows who have names give more milk than cows that are nameless.

PEACE PRIZE: Stephan Bolliger, Steffen Ross, Lars Oesterhelweg, Michael Thali and Beat Kneubuehl of the University of Bern, Switzerland, for determining — by experiment — whether it is better to be smashed over the head with a full bottle of beer or with an empty bottle. (Ur resultatet: Full bottles broke at 30 J impact energy, empty bottles at 40 J.)

ECONOMICS PRIZE: The directors, executives, and auditors of four Icelandic banks — Kaupthing Bank, Landsbanki, Glitnir Bank, and Central Bank of Iceland — for demonstrating that tiny banks can be rapidly transformed into huge banks, and vice versa — and for demonstrating that similar things can be done to an entire national economy.

CHEMISTRY PRIZE: Javier Morales, Miguel Apátiga, and Victor M. Castaño of Universidad Nacional Autónoma de México, for creating diamonds from liquid — specifically from tequila.

MEDICINE PRIZE: Donald L. Unger, of Thousand Oaks, California, USA, for investigating a possible cause of arthritis of the fingers, by diligently cracking the knuckles of his left hand — but never cracking the knuckles of his right hand — every day for more than sixty (60) years. (Resultatet, enligt Dr. Van Antwerp: "After analyzing the difference between his left and right hand, he found no noticeable differences and no arthritis had developed.")

PHYSICS PRIZE: Katherine K. Whitcome of the University of Cincinnati, USA, Daniel E. Lieberman of Harvard University, USA, and Liza J. Shapiro of the University of Texas, USA, for analytically determining why pregnant women don't tip over. (Resultatet: "Here we show that human females have evolved a derived curvature and reinforcement of the lumbar vertebrae [ländkotan] to compensate for this bipedal obstetric load.")

LITERATURE PRIZE: Ireland's police service (An Garda Siochana), for writing and presenting more than fifty traffic tickets to the most frequent driving offender in the country — Prawo Jazdy — whose name in Polish means "Driving License".

PUBLIC HEALTH PRIZE: Elena N. Bodnar, Raphael C. Lee, and Sandra Marijan of Chicago, Illinois, USA, for inventing a brassiere that, in an emergency, can be quickly converted into a pair of face masks, one for the brassiere wearer and one to be given to some needy bystander.

MATHEMATICS PRIZE: Gideon Gono, governor of Zimbabwe’s Reserve Bank, for giving people a simple, everyday way to cope with a wide range of numbers — from very small to very big — by having his bank print bank notes with denominations ranging from one cent ($.01) to one hundred trillion dollars ($100,000,000,000,000).

BIOLOGY PRIZE: Fumiaki Taguchi, Song Guofu, and Zhang Guanglei of Kitasato University Graduate School of Medical Sciences in Sagamihara, Japan, for demonstrating that kitchen refuse can be reduced more than 90% in mass by using bacteria extracted from the feces of giant pandas. (Det kan även noteras att råvaran här tydligen är luktfri.)

Tidigare vinnare finns listade på Ig Nobel-sidan, men är kanske mer överskådliga hos Wikipedia. Grunderna till priset känns inte särskilt konsekventa, men några exempel:

1993: Medicine - Presented to James F. Nolan, Thomas J. Stillwell, and John P. Sands, Jr., medical men of mercy, for their painstaking research report, "Acute Management of the Zipper-Entrapped Penis."

1996: Public Health - Presented to Ellen Kleist of Nuuk, Greenland and Harald Moi of Oslo, Norway, for their cautionary medical report "Transmission of Gonorrhea Through an Inflatable Doll."

1999: Biology - Presented to Dr. Paul Bosland, director of The Chili Pepper Institute, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, for breeding a spiceless jalapeño chili pepper.

1999: Literature - Presented to the British Standards Institution for its six-page specification (BS 6008) of the proper way to make a cup of tea.

2000: Biology - Presented to Richard Wassersug of Dalhousie University, for his firsthand report, "On the Comparative Palatability of Some Dry-Season Tadpoles [grodyngel] from Costa Rica".

2000: Computer Science - Presented to Chris Niswander of Tucson, Arizona, for inventing PawSense, software that detects when a cat is walking across your computer keyboard. (Tröga tangenter upptäckte jag för övrigt just via katthjälp.)

2001: Physics - Presented to David Schmidt of the University of Massachusetts, for his partial explanation of the shower-curtain effect: a shower curtain tends to billow inwards while a shower is being taken. (Mer om den effekten här.)

2005: Chemistry - Presented jointly to Edward Cussler of the University of Minnesota and Brian Gettelfinger of the University of Minnesota and the University of Wisconsin-Madison, for conducting a careful experiment to settle the longstanding scientific question: can people swim faster in syrup or in water? It was found that swimmers in the experiment reach comparable velocity in both media. (Mythbusters har för övrigt tagit sig an det experimentet: del 1, del 2.)

2006: Physics: Basile Audoly and Sebastien Neukirch of the Université Pierre et Marie Curie, for their analysis that explains why spaghetti breaks into several pieces when it is bent. ("We have shown that releasing an elastic brittle rod from a bent configuration is sufficient to make it break.")

2008: Medicine: Rebecca Waber and Dan Ariely for demonstrating that expensive placebos are more effective than inexpensive placebos.