måndag 10 oktober 2011

Värnpliktsslaveriets ekonomiska konsekvenser

Som tjatig men nödvändig predikan: Värnplikt är slaveri, och precis som alltid intressante Stefan Molyneux säger så behöver man aldrig motivera avskaffandet av sådant, men den tidigare länkade värnpliktsartikeln innehåller ändå intressanta ekonomiska resonemang - hela Joshua Halls artikel är läsvärd, men som exempel:

Like all taxes, conscription has distortionary effects that create deadweight losses. During the Vietnam War, for example, draft dodging and college enrollment motivated by draft avoidance created deadweight losses. More recently, World Bank economists Michael Loshkin and Ruslin Yemtsov estimated that 90 percent of eligible men are able to avoid Russia's draft through a variety of means.

Och citatet han anger ur Johann Heinrich von Thünens Isolated State visar att redan Napoleon perfekt sammanfattade vansinnet:

When the statement was made to Napoleon, the founder of the conscription system, that a planned operation would cost too many men, he replied: "That is nothing. The women produce more of them than I can use."

Att andelen länder med värnplikt stadigt minskat från cirka 80 till cirka 45 procent på blott 30 år är alltså ett enormt frihetslyft, och regeringen förtjänar långt mer uppskattning än den fått för värnpliktsavskaffandet.

Tidigare inlägg på temat:
- Värnplikt ÄR slaveri
- Värnplikt är slaveri, helt enkelt
- Värnplikt är slaveri

Inga kommentarer: