söndag 23 oktober 2011

Juholts way with words, igen

Enligt Faktoider så sade Håkan Juholt nyligen: "Jag tror att man i Kina har samma tecken för kris som för möjlighet", och ifall det nu är den retorikvägen han vill gå så kan jag självfallet bistå med lite hjälp, dessutom anknutet till den senaste Sifo-undersökningen:

- Trots att vi bara använder drygt 25 procent av hjärnan så lever vi fullgoda liv.

- Det räcker med drygt 25-procentig Coca-Cola-lösning för att fullständigt lösa upp en tand inom ett dygn.

- Trots att humlan bara har drygt 25 procent av den lyftkraft den egentligen behöver så kan den flyga.

Och från Per T Ohlsson, på temat: "Det är bäst att alltid säga sanningen, det underlättar när man sen ska komma ihåg vad man har sagt":

”Jag höll på att smuggla ner lite grejer till en fackföreningsrörelse som hette Solidaritet ... Det var tidningen Östra Smålands gamla tryckpress som vi smugglade ner i omgångar till Polen.”

Som senare följdes av:

”Jag har aldrig organiserat en smuggling av någon tryckpress”, sade han. Men ”vid ett tillfälle”, efter hemkomsten till Sverige, var det någon som berättade att Juholt hade varit med om något stort, för i lasten hade det funnits tryckeriutrustning. ”Jag hade ingen aning”, tillade Juholt, som alltså skall ha fått kunskap om leveransen först när han återvänt hem. Till detta fogade han en brasklapp.

"Jag vet heller inte om det är sant.”

Tidigare inlägg på temat: Håkan Juholt (bloggetikett)

Inga kommentarer: