lördag 22 oktober 2011

Närmare sextusen tecken om bajs

Mattias Svensson ironiserade tidigare på goda grunder över FN:s World Toilet Organization:

Internationella toalettdagen? Ja, det finns faktiskt en hel World Toilet Organisation i FN-regi. De driver bland annat ett college där folk kan lära sig skura toalettgolv och som påpekar skriande brister som: ”There is presently no school or institution that addresses both urban and rural toilet needs in a holistic approach.” På hemsidan finns även en avdelning för ”entertainment”. Infantil som jag är tycker jag dock att det roligaste är att de inför en flådig tredagarskonferens har ett ”Call for papers”.

Man kan även notera att organisationstidningen (som tydligen inte kommit ut än) kallas Toilet Paper. Avloppshantering är dock ett oerhört centralt bekymmer - citat från 1827 ur Johan Norbergs När människan skapade världen (sid 30):

Hur rent och hälsosamt det myckna linne kan bliva, som dagligen tvättas i Nybroviken, varest vattnet är, genom gödselfyllningens upplösning, tjockt som en mönja, lämnar jag därhän: men rysligt är det att se vatten där hämtas till och med till matlagningen.

Vidare på temat, från Naturens Hus-bloggen:

Brunnsviken och Nybroviken förbands även tidigare genom ett mindre vattenflöde ån Rännilen och med Stockholms näst största insjö, Stora Träsket eller den så kallade Träsksjön i området längs med nuvarande Birger Jarlsgatan och vid Jarlaplan. Den stora vattensamlingen Träsksjön var en frisk och levande sjö rik på fisk men förvandlades till en stinkande vattensamling eftersom den under 1700- och 1800-talet fungerade som allmän avstjälpningsplats för den växande stadens avfall. Från en brygga i sjön tömdes även dasstunnor. I slutet av 1800-talet torrlades den och fylldes igen för att lösa problemet med stank och spridning av sjukdomar.

Ända fram till 1969 gick även Solna stads avloppsvatten orenat rakt ut i Brunnsviken. Om man då vågade sig dit på en promenad efter islossning stank det som av ruttna ägg och döda fiskar låg och flöt invid strandkanten. Sedan dess har lyckligtvis Brunnsviken återhämtat sig och idag finns här en av Stockholms badplatser.

 Och ur ett senare Svensson-inlägg:

Även i Spiked handlar det om toaletter. Mångsysslaren Adam Hart-Davis lyfter fram toaletten som det största medicinska framsteget i historien, möjliggörande en renlighet som drastiskt minskat barnadödligheten och de magsjukdomar som tidigare var allvarliga hot mot liv och hälsa.

För att använda en Mike Munger-term så är Sverige i stort att klassa som fekalfobiskt, och jag har tidigare reagerat bland annat på mängden engelska termer för djuravföring - exempelvis tath, spraints, bodewash, scumber, lesses; Munger skrev dock nyligen ett inlägg på temat att Tyskland är språkkreativa på avföringsområdet - ur Vanity Fair-artikeln han länkar till:

Published in 1984 by a distinguished anthropologist named Alan Dundes, Life Is Like a Chicken Coop Ladder set out to describe the German character through the stories that ordinary Germans liked to tell one another. Dundes specialized in folklore, and in German folklore, as he put it, “one finds an inordinate number of texts concerned with anality. Scheisse (shit), Dreck (dirt), Mist (manure), Arsch (ass).… Folksongs, folktales, proverbs, riddles, folk speech—all attest to the Germans’ longstanding special interest in this area of human activity.”

He then proceeded to pile up a shockingly high stack of evidence to support his theory. There’s a popular German folk character called der Dukatenscheisser (“The Money Shitter”), who is commonly depicted crapping coins from his rear end. Europe’s only museum devoted exclusively to toilets was built in Munich. The German word for “shit” performs a vast number of bizarre linguistic duties—for instance, a common German term of endearment was once “my little shit bag.” The first thing Gutenberg sought to publish, after the Bible, was a laxative timetable he called a “Purgation-Calendar.” Then there are the astonishing number of anal German folk sayings: “As the fish lives in water, so does the shit stick to the asshole!,” to select but one of the seemingly endless examples.


Det är alltså ingen slump vare sig att "scheisse porn" (inom citationstecken) ger 15 400 Googleträffar eller att Mozart (som visserligen brukar räknas som österrikare, men som under sin livstid bodde i Tysk-romerska riket) skrivit stycket Leck mich im Arsch.

Vidare på tysktemat så skriver Johanna Paues om toalettskillnader:

Eftersom min käre make aldrig tvekar att ställa obehagliga frågor (och då är det ändå jag som är journalisten) så frågade han såklart varför så många här i Tyskland envisas med att ha såna där toaletter med hyllor i, där bajset liksom lägger sig på en platå. Hon svarade att, håll i er nu, det rekommenderas att det ska finnas minst en sån toalett i varje hem IFALL MAN SKULLE BEHÖVA TA MED SIG ETT BAJSPROV TILL DOKTORN NÅGON GÅNG.

Och vidare på fekalfobitemat så är självfallet även avloppshantering något som drabbas av byråkratins grottekvarnar - jag har tidigare nämnt regnvattensregleringar, ineffektiva toaletter och motståndet mot vattenlösa urinoarer, och Sightline Daily har en viktig serie på temat att legalisera miljöanpassat beteende - ur inlägget Decriminalizing Graywater:

By law and by practice, the region has historically made it illegal, or at least highly impractical, to reuse water, even for uses that obviously don’t require clean drinking water such as flushing the toilet or washing the car. There’s no good reason why we should fill our toilet bowls with clean drinking water rather than lightly used recycled “graywater.”

Och lite forskning på temat:
- "Poop As You Go" Biogas Bike To Go On 600 Mile Tour Of Japan
- PeePoo bags render sacks of shit safe for shantytowns
- Top 5 most extreme recycling projects

Några tidigare inlägg på temat:
- The B-bomb, alternativt death by 40 000 billion paper cuts
- Regn och paternalismen

Inga kommentarer: