torsdag 29 november 2007

Climate Audit om solaktivitet

Fantastiska (men något svårtuggade) bloggen Climate Audit skriver om solaktivitet, och nämner en rapport (pdf) där författarna uppskattar att ändringar i solaktivitet står för upp till 42 procent av temperaturändringarna sedan 1950.

Ändå är solaktiviteten så gott som helt frånvarande i debatten, och DN:s miljöskribent Karin Bojs nämner enbart solaktivitetsteorin i förbifarten, och i närmast förlöjligande ordalag.

Så en intressant fråga är varför koldioxidteorin är närmast allena rådande, och varför debatten så gott som enbart gäller att vi ska minska koldioxidutsläppen genom att dra ner drastiskt på levnadskvalitet.

Och naturligtvis är det skott från höften, men jag törs våga mig på en gissning:

Stater och överstater kontrollerar debatten, och stater är per definition beroende av att folk litar till kollektivismen och att överheten behövs för att styra över den mindre vetande befolkningen. Det enklaste blir då att visa på att människors relativa frihet att styra sina liv ledde till Ragnarök.

Skulle man istället lita på solaktivitetsteorin skulle å andra sidan utomstående krafter förgöra oskyldiga människor, och individers genialitet skulle behövas för att lösa bekymret (samma med tekniklösningen till koldioxidproblemet).

Kollektivistiska samhällen har hittills visat sig fullständigt utklassade av friare samhällen vad gäller att ordna välfärd och tekniska framsteg, så det gäller att välja sin skurk.

Dessutom har den tidigare miljödebatten till stor del styrts av grupperingar där tesen varit att all antropogen påverkan av naturen är av ondo och tekniska framsteg likaså, så ett scenario där människans uppfinningsrikedom behövs för att rädda jorden blir helt enkelt väldigt oönskat.

"För lätt att ta sig in på svenska skolor"

Jan Björklund säger till TT att "det är för lätt att ta sig in på svenska skolor", och ramlar med det vidare i samma teori som att om folk tar livet av sig genom att hoppa från broar så bör man bygga om broarna.

När någon knivhuggs i en skola är naturligtvis bekymret dådet, inte platsen. "Beväpnade vakter vid samtliga 6000 skolor" må vara icke önskvärt i sig, men skulle dessutom bara ge rubriker i stil med "skolpersonal knivhuggen på parkeringen" om det genomfördes, allt annat lika.

onsdag 28 november 2007

Expressen om hiv och aids

Jag nämnde tidigare FN:s rapport om att det finns långt färre aids- och hiv-drabbade än FN räknat med och att antalet som drabbas varje år sjunker än kraftigare.

Rapporten är ute nu (pressmeddelande, full rapport, båda pdf), och bekräftar ryktet:

The current estimate of 33.2 million [30.6 – 36.1 million] people living with HIV replaces the 2006 estimate of 39.5 million [34.1 – 47.1 million].

Jag undrade också hur svensk press skulle bemöta det, och Expressen verkar ha blivit först ut på banan:

Och så var det könsroller igen

DN skriver om Frida Östberg, med rubrikerna Östbergs fysik ska leda till OS och Frida har vinnarskalle.

Några citat ur texterna:

- Jag har jobbat otroligt hårt för att få den här kroppen.
- Hon är ett riktigt kraftpaket, det är ingen som flyttar på Frida.
- Förut var jag rädd för att se muskulös ut, nu tycker jag bara att det är häftigt.
- Ska man vara bra på fotboll eller ska man ha slanka ben?

Sedan nämner hon av någon anledning att hon tycker om att sminka sig inför matcherna, och naturligtvis blir det då en sminkbild (precis som med Eva Birath) - med klargörande bildtext för säkerhets skull - som får symbolisera fysiken och vinnarskallen.

tisdag 27 november 2007

Minskade miljögifter resulterar i havsörnsboom

DN rapporterade tidigare om att den vithövdade havsörnen niofaldigats på 40 år, och nu rapporterar de att även den svenska havsörnen är på kraftig frammarsch.

Jag är i ärlighetens namn förvånad över att DN inte direkt förutsätter att det är global uppvärmning som ligger bakom återhämtningen, men som tidigare nämnt är det ett mycket gott tecken för naturen som helhet då det dels visar att det finns gott om bytesdjur och dels att miljögifterna minskat kraftigt då de anrikas uppåt i näringskedjan och därför drabbar toppredatorer som havsörnen särskilt hårt.

Kul också att även positiva miljönyheter lyckas nå mainstreammedia åtminstone ibland.

"Oh hi, I was just pounding the snot out of this bag"

Mr. Hands

Elton John tyckte att internet skulle stängas ner för att det dräpte kreativiteten. De här tre håller inte med. Händer+webkamera+en god portion fritid tycks räcka en bit:Och förresten, googla inte titeln till det här inlägget.

Ungdomsspråk

DN fortsätter skriva om nätvåld:
- Det är riktigt vanligt att killar snackar så där, säger Ida.
- Man hör det hela tiden, säger Nathalie.

Resultat 1 - 1 av 1 vid sökning efter "spräcka den där bruden". [DN:s artikel]
Resultat 1 - 10 av ungefär 52 vid sökning efter "spräckte henne".

Några slumpvis valda ord med ungefär motsvarande antal googleträffar:
Resultat 1 - 2 av 2 vid sökning efter helikopterorientering.
Resultat 1 - 10 av ungefär 43 vid sökning efter vitvinsfylla.

Detta avgrundsdjup mellan talat och skrivet språk borde kunna intressera såväl lingvister som beteendevetare och genusvetare.

Ekonomisk frihet kontra BNP per capita

Esbati plottar småföretag kontra BNP per capita och finner en korrelation mellan många småföretag och fattiga länder. Som han även skriver så drar han inga längre slutsatser av det än att regeringens målsättning att öka småföretagandet känns missriktad.

Och naturligtvis har han en poäng. Många småföretag kan betyda ett sjudande företagsliv där det är enkelt att grunda och driva företag, men ävenatt det helt enkelt inte går att driva större företag i landet. Fokuset på småföretag får dock inte tappas, då det inte är särskilt vanligt att företag grundas som multinationella bjässar, och om man då tappar småföretagen så tappar man även storföretagen på sikt.

Ett land blir rikt då människor gör vad de tycker om och är bra på. Sådana mål underlättas väsentligt av att marknadshinder plockas bort, så jag plottade ekonomisk frihet mot BNP per capita. (Precis som Esbati så har jag här använt placeringar snarare än mätetal - ju lägre x- och y-värde desto högre placering, alltså.)

Anpassat till köpkraft (IMF) ser sammanhanget ut så här:

Ekonomisk frihet och rikedom ser alltså ut att gå hand i hand, vilket känns fullständigt logiskt.

If ondska then liberalism

Ur DN:

Torterarnas triumfatoriska posering över de avklädda, pornofierade, besegrade arabiska kropparna i Abu Ghraib är själva sinnebilden för den sexualliberala orientalismen, filantropisk i sin spridning av den fria sexualitetens ljus - en ny börda för den vite mannen - och samtidigt ofattbart grym.

Ett debattklimat där statstortyr alldeles självklart kopplas till liberalism i en borgerlig tidning lämnar sannerligen ett intressant utrymme för PR-arbete för frihetsvänliga krafter.

Lika som bär 7lördag 24 november 2007

Två femtonåringar goes folkpsykolog

Femtonåringarna Stefan och Andreas - uppenbarligen representanter för vanliga pubertetskillar - får en helsida i DN att ägna åt psykoanalys och kulturella strömningar.

Artikeln (på runt 7500 tecken) innehåller:
- 'kanske': 4 st
- 'kan bli': 2 st
- 'nog': 5 st
- 'tror': 3 st
- 'man': 42 st

Andreas förtydligar sedan att bekymret är vidare än internet: "Jag älskar "Tekken", säger Andreas, ett tevespel där det gäller att slå ner så många gubbar som möjligt. Jag är rätt bra på det, jag vet hur man gör. Och det sätter sig." och antyder sedan att det inte bara är i teorin det fungerar: "Visst, vanliga killar som har känt adrenalinkicken man får när man spöar upp en kille riktigt rejält kan säkert fastna för att slåss."

Mitt bland allt väver 15-åringarna in olyckliga uppväxter, grupptryck, knark, porr, misshandel och våldtäkter, och resultatet hade gjort sig alldeles finemang i Studio S.

Att publicera något dylikt i vad som väntas vara en seriös tidning idag borde dock vara publicistiskt självmord.

FN sätter hårt mot hårt

FN sätter ner foten och fördömer Amy Winehouse och Kate Moss för att de genom sitt kokainbruk bidrar till fattigdom, arbetslöshet och pandemier.

Rätt av FN att markera - om till och med musiker och modeller nyttjar droger har det sannerligen gått för långt.

torsdag 22 november 2007

Reagan svänger!Socialism svänger!

Texten översatt enligt en kommentar på Youtube:

Socialism is good! Socialism is good!
In socialist countries, the people have a high status.
Click reactionaries are cut down, the imperialism flees the tail between the legs.
The Great Union of the people of all the country raises an immense wave, an immense wave to build socialism.
Socialism it is well! socialism it is well!
The people protect the socialist system.

FN rättar tidigare hiv-skattning

FN väntas komma med glädjebesked vad gäller antalet hiv-smittade. I förra rapporten (pdf) uppskattade FN att 38,6 miljoner var smittade (vilket motvarade nära sju procents ökning jämfört med 2003) och att de väntade sig att det skulle öka, nu uppskattar de istället att det sjunkit till 33 miljoner.

Antalet personer som smittas väntas även det minska med runt 40 procent.

Washington Post går direkt på spåret att FN länge skrivit upp prognoserna för att lättare få bidrag till forskning, och det kan nog hända att folk drar paralleller till andra dagsaktuella debatter, såväl med agendan som med kvaliteten på mätvärden.

En intervjuad tidigare WHO-expert menar att FN:s rättelse bara är ett steg i rätt riktning, och att det korrekta antalet istället är runt 25 miljoner, men hur som helst är det en solskenshistoria som det ska bli intressant att se hur svenska medier bemöter.

(Via Reason)

onsdag 21 november 2007

"Experten" sammanfattar debatten

DN har i dagens tidning en stor artikel om våld på internet. I anknytning till den har DN idag en chatt med Anders Nyman, "psykolog och expert på hur unga påverkas av våld på nätet", och han sammanfattar debatten väl:

"En av civilisationens främsta uppgifter är att kontrollera våld och sex."

"Det är riktigt. Det finns mycket mer av tyckande än av empiri i de här frågorna."

"Jag har inte gjort någon forskning. Detta är en hypotes man kan ha om hur det är att som ung pojke bli invaderad av grova, förvirrande, skrämmande bilder av våld och sex utan att kunna processa detta med någon som har större livserfarenhet, bilder som överträffar den unges egen inre fanstasivärld."

"Expert blir man för att någon annan kallar en för expert."

tisdag 20 november 2007

Lika som bär 6Forna öststater bäst på att minska växthusgaser

Alla de stora tidningarna rapporterar om UNFCCC:s (jo, det ska vara tre c) rapport om växthusgasutsläpp. Fokus ligger på att enbart fyra EU-länder i nuläget ligger under Kyotomålet, och sedan pekas det på att USA ökat sina utsläpp.

Sett till siffrorna har 23 av 41 länder sänkt sina växthusgasutsläpp sedan 1990, och sammanräknat har utsläppen bland de inräknade länderna minskat med runt två procent (jag är dock medveten om att bland annat Kina, Indien, arabstaterna och Sydamerika saknas i studien).

Tabellen sorterad i minskningsordning av växthusgaser (i procent från 1990 till 2005):

Lettland-58,9
Ukraina-54,7
Litauen-54,1
Estland-50,9
Bulgarien-47,2
Rumänien-45,6
Vitryssland-40,6
Slovakien-33,6
Polen-32,0
Ungern-30,7
Ryssland-28,7
Tjeckien-25,8
Tyskland-18,4
Storbritannien-14,8
Sverige-7,3
Danmark-7,0
Kroatien-3,4
Monaco-3,1
Finland-2,5
Frankrike-1,6
EU-1,5
Belgien-1,3
Nederländerna-0,4
Slovenien0,4
Luxemburg0,4
Schweiz1,7
Japan6,9
Norge8,8
Island10,5
Italien12,1
USA16,3
Liechtenstein17,4
Österrike18,0
Nya Zeeland24,7
Kanada25,3
Australien25,6
Irland26,3
Grekland26,6
Portugal42,8
Spanien53,3
Turkiet74,4

Forna öststater är alltså de som förbättrat sig i särklass mest sedan 1990. Man kan ju tycka att det då inte känns särskilt lockande att ropa på ökad statsmakt, men FN håller naturligtvis inte med.

'Och jorden skälvde' i verkligheten - igen

Som tidigare nämnt verkar Johan Norbergs serie om Atlas Shrugged i verkligheten ligga på is, men annars hade nog rapporteringen om Venezuela nämnts där. Utdrag ur The Guardian:

Welcome to Venezuela, a booming economy with a difference. Food shortages are plaguing the country at the same time that oil revenues are driving a spending splurge on imported luxury goods, prompting criticism of President Hugo Chávez's socialist policies.

When supplies do arrive long queues form instantly. Purchases are rationed and hands are stamped to prevent cheating. The sight of a milk truck reportedly prompted a near-riot last week.

Government price controls on staple foods are so low that producers cannot make a profit, they say, and farms and businesses hesitate to invest in crops or machinery, or stockpile inventories, for fear of expropriations.

The government says that shortages are exaggerated by the media and that they reflect greater spending power by the poor thanks to social programmes which have directed oil revenues into the slums.

Nyspråk

Ur SvD:

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) sympatiserar visserligen med tanken på ett tak för jordbruksstödet, men ser att det skulle vara svårt i praktiken. En sådan begränsning riskerar att ”slå sönder bärkraftiga företag”.

Psykiatrisk tvångsvård för morgontrött 17-åring

SvD skriver om en 17-åring som åväntar tvångsomhändertagande.

Ur Lag om psykiatrisk tvångsvård:

3 § Tvångsvård får ges endast om
1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning,
2. patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, och
3. patienten motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke.

Så vad är då denna allvarliga psykiska störing som åsamkar 17-åringen ett oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård? Jo: "Han har isolerat sig från omvärlden och skaffat en icke acceptabel dygnsrytm".

Färre fattiga i Latinamerika

Fattigdomen har minskat i Latinamerika, enligt en rapport (pdf) genomförd av ECLAC.

Rapporten är tydligt positiv till social ingenjörskonst och TT sammanfattar torrt och neutralt rapporten med att "vågen av vänsterpolitik de senaste åren" är en starkt bidragande orsak.

Rapporter som visar att fri ekonomi och fria människor ger välstånd och minskar fattigdom går det tretton på dussinet (trenden går även att utläsa i Latinamerika de senaste decennierna), så jag hoppas att vänstern nu tar tillfället i akt att ge ut sin version av "När människan skapade världen".

Ali Esbati har skrivit om ämnet, och hans retoriska färdigheter i kombination med hans ekonomistudier borde kunna göra honom lämplig som författare. Det skulle pigga upp debattklimatet att få vänsterlitteratur som baseras på siffror snarare än ryggmärgsargument.

Dessutom skulle vänsteranhängarna behöva sådan litteratur nu när 83 procent av kubanerna anser att deras liv skulle förbättras av mer marknadsanpassad ekonomi. (Via Medieskugga)

Nästa gång blir det säkert rätt

Catos karta över usla polisingripanden fick nyss ytterligare ett tillskott:

The Myers say the deputies knew immediately they had raided the wrong home. They say it could have ended with an apology, until the couple heard two shots from the yard.

"And I said, 'You just shot my dog," said Pam Myers, through tears. "I just wanted to go out and hold her a bit. They wouldn't even let me go out."
(via Reason)

Friedman om war on drugs:

måndag 19 november 2007

Skolresultat i diagramform

Vanligtvis liberala Bloggen Bent skrev i debatten kring rättigheter: "Konsekvensen av [ett liberalt samhälle] är att inom några generationer så kommer Sverige att ha ett analfabetiskt proletariat som omfattar en stor del av befolkningen."

Mattias Svensson höll inte med: "Argumenten för statlig inblandning i utbildning är ytterst svaga. "

Med den debatten i färskt minne är det intressant att sammanställa siffrorna (pdf) från American Institutes for Research gällande åttondeklassares resultat i matematik och naturvetenskap (science) (via The Great Beyond) och samköra med Heritages siffror gällande ekonomisk frihet:

Resultat på y-axeln, ekonomisk frihet på x-axeln [diagrammen klickbara för förstoring]:

Uppdelat i AIR:s kategorier (frihet på y-axeln, resultatgrupper på x-axeln):

Uppdelat i Heritages kategorier (resultat på y-axeln, grupper av ekonomisk frihet på x-axeln; Iran är ensam representant för 'repressed'-kategorin):
Resultatet visar måhända inget över generationer, och har ingen tidstrend, men det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk frihet och goda skolresultat, och rädslan för vad frihet innebär för samhällets grundvalar känns överdriven.

Är någon intresserad av rådatan så finns den (och även siffror för matematik och naturvetenskap var för sig, bland annat) i ett Excelark; kontakta bara mig så skickar jag över det.

(Not: Palestina och Serbien är inte med i sammanställningen då Heritage inte har några siffror på dem. England och Skottland har båda fått Storbritanniens frihetssiffra.)

torsdag 15 november 2007

Bibelns lagar om sexuella förhållanden

Blogge är som vanligt mer än läsvärd då han demolerar kollektivism i allmänhet och kristendom i synnerhet.

För att åtminstone göra något mer än att bara länka till Blogge så tänkte jag lägga in ett citat om Herrens syn på män i kvinnokläder, då jag tycker att det känns intressant att Gud (utöver att vila) mitt i all sin allsmäktighet tar sig tid att "avsky" människornas klädval:

5 Mos 22:5: En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla som gör sådant.

Men i anknytning till det citatet finns 5 Mos 22:13: Lagar om sexuella förhållanden, och de går helt enkelt inte att låta bli att omnämna:

5 Mos 22:13-15: Om en man gifter sig med en kvinna och efter att ha varit tillsammans med henne inte vill ha henne längre utan kommer med beskyllningar som ger henne dåligt rykte: ”Jag har gift mig med denna kvinna, men när jag låg med henne upptäckte jag att hon inte var oskuld”, då skall flickans far och mor gå till stadens äldste i stadsporten med beviset på att flickan var oskuld.

Beviset på oskulden är naturligtvis ett blodigt lakan, och man kan riktigt känna det romantiska sängkammarpratet turturduvor emellan efter debutnatten.

Bevisas det att mannen bluffade så berättar kommande stycken om vad straffet blir:

5 Mos 22:19: Hon skall förbli hans hustru, och han får inte skilja sig från henne så länge han lever.

Och är det istället så att det inte finns bevis för att flickan är oskyldig (notera bevisbördan), så beskriver nästa stycken vad straffet då blir:

5 Mos 22:21: [Om anklagelsen är korrekt] skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket.

Vidare beskrivs lagarna kring mer tillfälliga relationer:

5 Mos 22:22: Om en man ertappas då han ligger med en annan mans hustru, skall båda dö, både mannen som låg med kvinnan och kvinnan själv. Du skall utrota det onda ur Israel.

och:

5 Mos 23-24: Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket.

Ångesten att vakna med minnesluckor i främmande säng måste sannerligen ha varit spektakulär i Moseböckernas samhälle. Dessutom: ligga med/våldta - tomato/tomato. Kvinnans önskan? Blasfemi!

Sedan läggs fokus på plats för händelsen - det finns ju faktiskt dem som träffas även på resande fot:

5 Mos 22:25-27: Men om det var utanför staden som mannen träffade den trolovade flickan och övermannade henne och låg med henne, så är det bara han som skall dö. Flickan skall du låta vara. Flickan har inte gjort något som förtjänar döden, ty detta brott motsvarar ett överfall då en man dräper en annan man. Det var ju utanför staden han träffade den trolovade flickan, och hon kan ha ropat på hjälp utan att någon kom och räddade henne.

Och det kan ju noteras att argumentet att våldtäkt är ett åtminstone lika allvarligt brott som mord inte direkt är purfärskt.

Slutligen avhandlas naturligtvis även de panelhönor som inte lyckats snärja någon:

5 Mos 22:28-29: Om en man träffar en orörd flicka som inte är trolovad och förgriper sig på henne och de ertappas när han ligger med henne, skall mannen som låg med henne ge femtio siklar silver till flickans far. Han skall sedan gifta sig med henne, eftersom han har lägrat henne, och får inte skilja sig från henne så länge han lever.

Och det är alltså tydligt att även principen "you break it, you buy it" har ett och annat år på nacken.

Att människor idag kallar sig bokstavstroende trots att det finns såpass många liknande bibeltexter som de ovan må vara skrämmande, men vad som är ännu mer skrämmande är att så många av ovannämnda argument så tydligt fortfarande ligger i grunden till så mångas kvinnosyn.

Podcast med Mattias Svensson om socialliberalism

Mattias Svensson fortsätter den intressanta diskussionen om socialliberalism i en podcast med Dick Erixon. Jag har en smula svårt för Erixon, men Svensson briljerar.

Intressant, välformulerat, tankeväckande och upplysande.

Guldmyntfot kontra fiatvaluta

Börsen kraschar nu efter att ha rusat länge. Anledning till det? Möjlighet för banker att bygga luftslott av valutan:


Notera även presidentkandidaten Ron Paul i filmen - övergivandet av guldmyntfoten drev honom att bli politiskt aktiv: "After that day, all money would be political money rather than money of real value. I was astounded."

Mer information om guldmyntfot och fiatvaluta finns hos Ludwig von Mises Institute (som även står bakom filmen ovan).

onsdag 14 november 2007

50-årsjubileum för Och världen skälvde

Jubileet för Och världen skälvde sammanfaller såväl med släppet av Bioshock (influerat av Och världen skälvde) som med informationen att Angelina Jolie och Brad Pitt (båda gillar uttryckligen Rand) kommer vara med i filmversionen.

Boken är en klassiker som förtjänar att läsas av så många som möjligt - även om alla utseendebeskrivningar och delar av kvinnoporträtten känns något utdaterade (vilket inte är särskilt märkligt med tanke på att boken släpptes 1957) - och förhoppningsvis medför Bioshock och filmen att fler tar sig tid att plöja igenom de ungefär 1200 sidorna och betrakta världen på ett nytt sätt.

Jag har dock svårt att se hur de ska lyckas göra bra film av Och världen skälvde - det ska exempelvis bli intressant att se hur de löser alla tal - och sett till filmatiseringen av Urkällan så får nog tipset bli att läsa boken innan man ser filmen. En hel del vad jag anser vara centrala delar av boken saknas helt i filmen och jag föreställde mig Dominique Francon på ett helt annat sätt än regissören tycks ha gjort.

Urkällan:


Roarks försvarstal:

Naomi Klein i Aftonbladet

Naomi Klein är högt ansedd i många kretsar, men även om jag inte delar hennes åsikter så har jag svårt att förstå hennes status. Ur intervjun i Aftonbladet:

– Redan invasionen av Irak representerar en ny fas. Nu sprider man inte längre nyliberalism genom Världshandelsorganisationen, Valutafonden och andra organ, utan man tvingas använda militära medel, säger Klein.

Det är en smula otydligt vad hon anser vara "nyliberalism", men stora delar av forna östblocket sänker skatterna drastiskt och inför plattskatt, alldeles utan militär inblandning, och har rekordtillväxt. Till och med Naomi Klein borde tycka att exempelvis befolkningen i baltstaterna fått det bättre det senaste decenniet, och det blir nog en smula problematiskt att knyta den förbättringen till ökad statlig kontroll.

- Till exempel såg vi nyligen i Kalifornien under skogsbränderna hur privata brandkårer räddade de rikas hem.

I Naomi Kleins värld är det alltså fel att hem räddas, om de inte räddas av staten.

- De har försökt sätta likhetstecken mellan demokrati och nyliberalism. Men det tror ju ingen längre på. Kina är ju onekligen ett bevis på att det inte är samma sak.

Så den kommunistiska staten Kina är nyliberal?

– Men vad som varit mer framgångsrikt är idén att alla socialdemokratiska alternativ skulle vara katastrofala, att det enda som skulle vara värre än kapitalism är alternativet. Detta tror folk fortfarande på. Till och med vänstermänniskor gör det innerst inne.

Länder som skyr marknadsekonomin finns i botten på listan över ekonomisk frihet. Det kan vara värt en funderare på vilka av länderna på listan man skulle kunna tänka sig att bo i och var i listan de länderna ligger.

- Kapitalflykten är verkligen inget tomt hot. Det är inbyggt i själva modellen. Processen sätts gång med politisk chockbehandling. Men sedan blir chockerna – den snabba kapitalflykten – automatiserade. De behöver inte skapas av politiker, arméer eller IMF, utan skapas automatiskt av det frisläppta kapitalet.

Frihet att investera i andra länder än det man råkar ha fötts i är alltså något ont som hindrar socialdemokratin att lyckas. Vad är alternativet till det och hur rimmar det alternativet med exempelvis solidaritet?

– Men det är just därför jag tycker att det som händer i Latinamerika är så intressant. Där handlar det inte om enskilda länder. De har insett att de behöver ett regionalt samarbete för att skydda sig mot chocker.

Jaha, regionalt samarbete är alltså bra, men världsomspännande samarbete är dåligt? Sverigedemokraterna står säkert på din sida i den saken, Klein.

– [Irland] har verkligen försökt förvandla sig till det mest gästvänliga i världen för multinationella företag. De har till exempel 12,5 procent i bolagsskatt. Men nu är de rädda att miraklet – den keltiska tigern – är över. Högteknologiföretagen flyttar till Asien. Så även om man spelar efter kapitalets regler, finns inget skydd.

Korrekt, i en ren marknadsekonomi finns inga automatiserade skydd för verksamheter som inte lönar sig. Frågan är dock om befolkningen i ett land verkligen blir gladare för att man subventionerar kvar varvsindustri, engelska kolgruvor eller olönsamma fiskare. Principen är att man byter till sig saker man gör bra mot saker som andra gör bättre. En enkel princip som medför att rätt saker produceras på rätt sätt. På vilket sätt skulle skyddet mot detta fungera och vilka skulle tjäna på det?

- Och speciellt om man har råvaror, som olja, som nu kostar 100 dollar fatet. Då ökar friheten.

Ja, oljeländerna är sannerligen rena frihetsbastionerna.

– Men de progressiva i USA förmådde inte ens dra nytta av orkanen Katrina. Och då var det som skedde i New Orleans inget annat än en kraftfull anklagelseakt mot nyliberalismen: vallarna brister, de offentliga transportmedlen fungerar inte, evakueringen fungerar inte. Katastrofen var resultatet av en ekonomisk modell, av kombinationen av klimatförändringar och en svag stat.

Finns det månne någon solskenshistoria från en socialistisk stat som drabbats av någon naturkatastrof?

– En orsak till att högern har lyckats så bra i sina angrepp på den offentliga sektorn är att den blivit så avlägsen, trög och byråkratisk. Den kritiken är ju riktig. Jag tror inte svaret är privatisering. Men vi som tror på den offentliga sektorn har inte förstått att det bästa sättet att försvara den är att hela tiden förbättra och förnya den, så att den verkligen tillhör allmänheten och inte blir bara en byråkrati som kallas gemensam.

Vilket system ger bäst motivation till att undvika att något blir avlägset, trögt och byråkratiskt? Det där exempelvis sjukhusen går i konkurs om det inte levererar som det ska eller det där det bara vrids på skattekranen om ett sjukhus har bekymmer?

Vi måste vara beredda. För det är inte över. Katastroferna kommer hårt och snabbt. I många andra länder försöker man nu mest reparera skadorna. Men vi kan fortfarande skydda oss.

Ja, än har vi chansen att bli framtidens motsvarighet till Nordkorea och Iran, bara vi skyddar folkmassan tillräckligt väl från möjligheter.

tisdag 13 november 2007

Johan Norberg-rapport om globalisering

Johan Norberg har på uppdrag av Globaliseringsrådet sammanställt en rapport om globalisering. Rapporten finns här (pdf, 104 sidor), en 90-minutersdebatt mot Johan Ehrenberg finns här. Norbergs blogginlägg gällande rapporten finns här och hans inlägg om debatten med Ehrenberg finns här.

Rapporten är välskriven och välargumenterad, precis som allt annat Norberg skrivit, och debatten med Ehrenberg är även den intressant, även om Ehrenberg är alldeles för svag för att ge Norberg någon match.

Ett frågetecken kring rapporten har jag dock - påståendet att elva av de tolv varmaste åren sedan 1850 varit sedan 1995 antar jag baserar sig på de siffror Steve McIntyre korrigerade. Efter korrigeringen inträffade istället tre av de fem varmaste åren i USA före 1935. Jag vet inte vad rättningen innebär för hela världens resultat, men troligtvis ändrar den något på även de siffrorna.

Sammanfattningsvis är det naturligtvis ett minimalt påpekande, och rapporten är intressant läsning oavsett politisk ståndpunkt och tidigare kunskap.

måndag 12 november 2007

Frågetecken kring framtidens bilar

Bensinmotorn verkar inte vara framtiden, så långt tycks de flesta vara överens. Utöver det så är det fullt ordkrig om huruvida etanol verkligen är miljöanpassat, samtidigt som den diskussionen blir än mer komplex av att det skiljer en hel del mellan första generationens (utvunnet ur växter/hushållsavfall) och andra generationens (urvunnet av cellulosa) etanol.

Samtidigt jobbar GM för att få ut en elektrisk bil till skapligt pris till 2010, och forskare i USA har hittat en metod för att framställa vätgas från biologiskt nedbrytbart material.

Och mitt i allt det här så ropar folk efter kraftfulla åtgärder från staten.

Sådan däringa nätmobbning

"Strax efter programmet startades en sida grupp på facebook vars enda syfte var att kritisera Clabbes medverkan."
/.../
"Sent på fredagskvällen hade dock gruppen bara två medlemmar."

För att citera Daniel Alfredsson:
- Det är väl det här som är problemet med internet, att folk kan starta grupper och uttrycka sina åsikter.

Lika som bär 4Katakrespoesi

Älgen jagade som en häst.

söndag 11 november 2007

Don't mention the lemmings

Man kan ha olika skäl att jobba för politiskt inflytande. Det kan exempelvis gälla skatter, invandring, företagsklimat, miljö eller syn på kollektiv kontra individ.

Andra skäl kan vara för att minska befolkningen eller göra Göteborg till huvudstad och Gustav II Adolf till nationalhelgon.

(Här finns för övrigt den omnämnda lämmeltågmotionen i fulltext.)

Brazilian Brawl

Från IMDB: "A corrupt town official and his equally corrupt sheriff blow up the farm of Ruben Rocha in order to seize the property. Fortunately, Ruben Rocha is the uncle of five world-class jiu jitsu experts. And boy are they mad."

Lägger man till det att nämnda experter inte är några mindre än Machadobröderna så har man ett sällsynt gott upplägg för film. Att döma av trailern verkar det dessutom som att de goda idéerna gjorde sig bra även i färdig form:

Ett självklart steg i adoptionsdebatten

Fälldin och kompani jublar med all sannolikhet åt beskedet att asiatiska länder hindrar överviktiga från att adoptera, då det- även om det nu verkar fokuseras på hälsoaspekt - faller perfekt in i den ickemobbarretorik som de jobbade för i DN debatt-artikeln om äktenskap för homosexuella.

Men naturligtvis är det här bara en delseger för barnavärnarna och de måste självfallet fortsätta att lobba. Jag föreslår att siktet till att börja med ställs in på personer med lågstatusjobb, spinkiga och stammare. Sedan kan man utöka till att gälla även finniga, gamla och personer med utpräglad dialekt. Därefter borde snöbollen vara tillräckligt i rullning för att säkerställa att inget barn ska behöva mobbas i framtiden.

lördag 10 november 2007

Oktobers temperatursiffror

Moderna myter tipsar om att oktobers temperaturmätningar nu redovisas. Vilka trender man väljer att se i siffrorna må vara upp till var och en, men här är åtminstone siffrorna i diagramform:

fredag 9 november 2007

Videovåldsdebatten redux

Ur Expressen:

"Pekka-Eric Auvinen startade dagen med att spela det svenska krigsspelet 'Battlefield II'.
En timme senare mördade han åtta personer och sköt sig själv i huvudet."

Ur hans manifest [textlänk]:

"Don't blame the movies I see, the music I hear, the games I play or the books I read. No, they had nothing to do with this."

Och har ni glömt videovåldsdebatten så finns ett klipp här.

När ytterligare kommentarer är överflödiga

Från Dina Pengar:

torsdag 8 november 2007

Terminator 2, alternativt slut

Såg om Terminator 2 för uppskattningsvis tionde gången i helgen som var. Fantastisk film, men hade jag fått skriva slutet hade jag låtit T-1000 avsluta T-800 (ungefär som att T-800 aldrig kom åt reservkraften).

Sedan skulle T-1000 tortera Sarah på samma sätt som i filmen för att sedan skenbart ta död på henne genom att kasta ner henne från någon platå eller liknande när hon vägrar ge vika. Därefter skulle T-1000 få tag på John efter lite lagomt motstånd innan Sarah kommer tillbaka med ett vapen.

T-1000 kunde då hålla John som skydd framför sig, och se Sarah sikta mot honom med någon text i stil med "probability to shoot: 0 %" innan Sarah släcker displayen tillfälligt genom att pricka honom tillräckligt väl för att han ska tappa John. Därefter skulle Sarah följa upp med ytterligare skott, så att T-1000 raglar mot kanten innan skotten tar slut. T-1000 skulle då börja forma ihop sig igen innan Sarah tar sats och tacklar honom och sig själv över kanten.

John får därefter samla ihop återstående delar av T-800 och dumpa i stålet.

På så sätt så återknyts det snyggare till Sarahs påstående att de klarar sig bättre utan T-800 (extramaterial), samtidigt som Sarah får en stilig sorti och Johns slut på barndomen blir att han får begrava det sista han har.

Nå, så hade jag gjort. Jämför gärna det med slutet som James Cameron önskade:


(Det finns även en del annat jag gärna gjort om, men det kan jag återkomma till.)

onsdag 7 november 2007

You are now entering the world of the Warrior

Ultimate Warrior var långt ifrån den bäste brottaren, men anamma så han skötte mellansnacken:


Att sedan lyckas göra fantastisk reklamfilm baserat på en sådan karaktär är värt allt beröm i världen, så kudos till Slim Jim:


Och ingen människa av kvinna född kan som tidigare nämnt hitta motivation att fortsätta röka efter den här filmen.

tisdag 6 november 2007

Om om hade funnits

F-Zero GX - insanely hard

Resultat 1 - 10 av ungefär 415 vid sökning efter "f-zero gx" "insanely hard".
Resultat 1 - 10 av ungefär 358 vid sökning efter "f-zero gx" "ridiculously hard".
Resultat 1 - 10 av ungefär 235 vid sökning efter "f-zero gx" "incredibly hard".
Resultat 1 - 10 av ungefär 351 vid sökning efter "f-zero gx" "fucking hard".
Resultat 1 - 10 av ungefär 201 vid sökning efter "f-zero gx" "bloody hard".

Resultat 1 - 10 av ungefär 309 vid sökning efter "f-zero gx" "insanely difficult".
Resultat 1 - 10 av ungefär 187 vid sökning efter "f-zero gx" "ridiculously difficult".
Resultat 1 - 10 av ungefär 211 vid sökning efter "f-zero gx" "incredibly difficult".
Resultat 1 - 6 av 6 vid sökning efter "f-zero gx" "fucking difficult".
Resultat 1 - 10 av ungefär 19 vid sökning efter "f-zero gx" "bloody difficult".

Resultat 1 - 5 av 5 vid sökning efter "f-zero gx" "så jävla svårt".

F-Zero GX är alltså mest "insanely hard".

Könsrollerna sitter hårt

SvD skriver om Eva Birath, tydligen Sveriges äldsta kvinnliga kroppsbyggare.

Reportaget är uppenbart gjort för att belysa könsroller, och det är talande när Eva Birath till att börja med tycker sig behöva förklara att hon fortfarande upplever sig vara kvinnlig trots alla muskler men att hon sedan tycks komma på att hon uppskattar samma saker hos kvinnor som hos män.

Men kanske är det ändå mest talande att fotografen trots reportagets vinkel väljer att komplettera hantelbilden med en sminkbild. Samma sak är närmast stående - Malin Moström i klänning, Josefine Öqvist viker ut sig för att visa att man inte behöver få kraftiga ben för att man spelar fotboll, fantastiska Ida-Theres tycker att det är kul att motbevisa att folk tror att dambrottare ser ut på ett visst sätt, och så vidare i all oändlighet. Det är visserligen framsteg att könsrollerna breddas, men det är tråkigt att fokus så lätt tappas. Jag är dock positivt överraskad att hon fått så många positiva kommentarer i kommentarsfälten.

Sammanfattningsvis så är kvinnligt och manligt förlegade ord, och kvinnor ska inte behöva be om ursäkt för sitt utseende mer än män - det är inte särskilt mycket svårare än så.

måndag 5 november 2007

Vad kostar en femtilapp till städaren?

Carina Elmsäter-Svärd (m) säger i DN att det svenska skattetrycket tvingar fram svartjobb. Det förklaras dock inte mer än så, så en snabb uträkning (räknat på läget före reformen om hushållsnära tjänster):

En städare vill ha 50 kronor netto per timme för att städa.

Innan intjänade pengar blir 50 nettokronor så ska dock städaren skatta med cirka 32 procent, vilket innebär att han/hon måste tjäna 73,50 kr/h före skatt.

Innan det kommer till att skatta ska även arbetsgivaravgifter på dryga 32 procent betalas, vilket innebär en totalkostnad om 97 kr/h före arbetsgivaravgifter.

Utöver det tillkommer 25 procent moms, vilket gör att slutnotan landar på 121 kr/h före moms, eller i andra ord att städaren får ut ungefär 41 procent av den totala kostnaden.

Om man sedan antar att jag arbetar som trädgårdsmästare eller liknande och därmed går igenom samma avgiftstrappa som ovan, så innebär det att jag måste tjäna in 295 kronor per timme för att kunna betala 50 kronor per timme till en anställd, eller att 83 procent av intjänade pengar försvinner till staten i två led.

Att det här innebär att svartjobb frodas är fullständigt naturligt, men vad som i mitt tycke är långt allvarligare är allt arbete som aldrig blir gjort eller blir gjort amatörmässigt och till stor vånda därför att folk drar sig för att svartanställa.

Göran Persson ansåg att "folk kan städa själva", och det är också den självklara effekten av ett högskattesamhälle. Det är dock den totala antitesen till solidaritet, relationer och samarbete och dessutom ytterst ineffektivt att låta amatörer göra professionellas arbete.

söndag 4 november 2007

Utbildningsradion, fast i Nederländerna

Spuiten en slikken handlar om sex och droger. Det här avsnittet handlar om psilocybinsvamp:

Intressant debatt om positiva och negativa friheter

Mattias Svensson, med Sveriges kanske bästa blogg, gav sig på socialliberalismen med runt 14000 tecken i Liberal debatt (och på bloggen). Oscar Sundevall svarar med först runt 6000 tecken, och efter Svenssons 5000-teckenssvarkontrar Sundevall med ytterligare drygt 8000 tecken.

Även Lennart Regebro svarade på Svenssons artikel med runt 6000 tecken och sedan ytterligare drygt 3000 tecken då han fick mothugg i kommentarsfältet. Blogge Bloggelito replikerade därefter på Regebros replik med runt 9000 tecken, och sedan kommenterade Bloggen Bent med runt 6000 tecken.

Även med replik på Svenssons grundinlägg är David Ekstrand med runt 7000 tecken.

Ett redan massivt grundinlägg gav alltså på kort tid upphov till runt 50 000 tecken välskriven debatt (på de fåtal sidor jag besöker), och även om det är lätt att dra paralleller till förlöjligade debatter som "vad är punk" och vilka som är de sanna kommunisterna så är det här precis det vackra med informationsteknologin.

DN har begripit såpass mycket om bloggar att de insett att de får goda mängder trafik genom att ge bloggar utrymme, men har egentligen inte begripit någonting av det större fenomenet, vilket med all önskvärd tydlighet visas då de bland annat nämner att Ali Esbati tack vare sin blogg är mer profilerad än partiledaren och vice ordföranden, men sedan sammanfattar det i att "politiska bloggar är en flopp". Vi är mitt inne i ett enormt skifte i generella värderingar - från ryggmärgstänkande till konstruktivt tänkande - i Sverige, och den starkast drivande faktorn i det är den drastiskt ökade tillgången till alternativ information - där SVT inte kunde vara positiva ens till Berlinmurens fall så argumenterar Blogge fullständigt ocensurerat för polygami, prostitution och total yttrandefrihet (jo, jag vet att det är en tautologi) och når dagligen tusentals läsare, vilka även de sedan sprider informationen som ringar på vattnet.

Nåväl, tillbaka till kärnargumentationen om positiva och negativa friheter - negativa friheter kan sägas vara friheten att slippa tvingas till något och positiv frihet är friheten att få möjlighet att leva ut sin potential genom att få en önskan tillgodosedd av "samhället".

Mattias Svensson är i det närmaste fullständigt ointresserad av positiva friheter och Blogge skriver att det är av högsta vikt att balansera dessa friheter. Bloggen Bent verkar vilja sikta mot samma tema, men skriver att ett samhälle utan tvång leder till att Sverige får ett analfabetiskt proletariat med misslyckade vuxna och sönderkrasade ekonomier i en nedåtgående spiral, och låter i stora delar av sitt inlägg egentligen som Ali Esbati. Liknelsen med vad amerikanska staten bestämde på 1800-talet känns även den uppenbart fullständigt malplacerad.

Och det är där det lätt hamnar när man argumenterar för positiva rättigheter - att man sväljer vänsterns bild på människan som irrationell och därmed oförmögen att själv kunna styra sitt liv. Anser man att kampen för frihet innebär en kurva med någon form av optimum i mitten - där det då naturligtvis sitter en god mängd politiker och träter om åt vilket håll på kurvan man ska ta sina myrsteg så är det inte märkligt att man har sikte på att bli yrkespolitiker, men som teoretisk modell har jag svårt att finna det lockande. Det är tydligt att frånvaro av tvång inneburit välmående samhällen världen över, och det är viktigt att akta sig för att tappa det perspektivet.

Samtliga inblandade i debatten kan med all sannolikhet skriva under på att frihet är önskvärt och att frihet kan sammanfattas som frånvaro av tvång. Jag ligger solklart närmast Mattias Svensson i debatten, men ska följa det som skrivs med stort intresse.

(Som sidospår betraktat tyckte jag även att diskussioner om vad som egentligen är punk också var intressanta, och dessutom väldigt lika den här diskussionen.)

torsdag 1 november 2007

Det där med varumärkesbyggande

Vissa skriver långa bästsäljare om vikten av varumärken, andra ser mellan fingrarna på att koncernen förnedras genom att enskilda butiker inte låter 77-åringar handla lättöl utan att visa leg.

Reklam är ett klassiskt sätt att få varumärket utskrattat, och naturligtvis är inte Google-reklam något undantag.

För kungalängdsrabblande i tiden

Vi lever i en värld där tidigare svältländer växer sig starka nog att demolera bamseekonomiernas handelsbalans och där gårdagens spjutspetsteknologi är vad man hittar på dagens andrahandsmarknad.

Vad blir då Sveriges väg att hålla sig konkurrenskraftigt? Jo, obligatorisk historia.

Hade jag fått välja hade privatekonomi istället blivit kärnämne. Att privatekonomier och därmed hela liv sänks via bland annat idiotiskt spelande och genomkorkade lån är ett riktigt bekymmer, till skillnad mot att inte känna till årtalet för slaget vid Narva. Det här är dock väldigt talande för Sveriges totala brist på insikt om vad som händer i världen och vad det är som driver den utvecklingen.

Än märkligare är att alla verkar hylla förslaget.

Rasande förtroende

I pappers-Aftonbladet idag stod att förtroendet för Reinfeldt rasar. Bakgrunden till det var att 16 procent av borgerliga väljare i en Sifo-undersökning angav att hanteringen av Schenströms vindrickande medfört att förtroendet för Reinfeldt minskat.

Jag hade nog snarare tolkat det resultatet så att borgerliga väljare verkar tycka närmast hjärntvättat bra om Reinfeldt, men det är varken första eller sista gången som jag och Aftonbladet betraktar händelser på olika sätt.