onsdag 29 april 2009

Kvinnor: "Manlighet" relativt ointressant

Ur Expressen:

Enligt undersökningen tycker fyra av tio kvinnor att dagens män inte är tillräckligt manliga.

I undersökningen (pdf) var dock frågan: "Hur manlig anser du generellt sett att den genomsnittliga mannen i Sverige är idag jämfört med förr?", och svarar fyra av tio att någonting är på ett visst sätt så innebär det att en god majoritet anser att så inte är fallet.

Vidare ur undersökningen så anser kvinnor humor vara den klart viktigaste egenskapen (44 procent) hos potentiella partners och "[d]en vanliga killen-i-huset-bredvid, som exempelvis programledaren Fredrik Wikingsson" är den populäraste manstypen - därefter kommer "James Bond-typen i skräddarsydd kostym" och "[d]en metrosexuella typen, som exempelvis fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg" på samma procentandel, och "[t]uffa muskelberg som Sylvester Stallone i filmerna Rambo" på en jumboplats.

Angående artikelns sidoruta gällande fysiska egenskaper som anses minst attraktiva så har Expressen för övrigt helt sonika listat samtliga svarsalternativ utom "maskulina drag".

Det fascinerar mig att en så tafflig enkät med drygt 1000 respondenter och fem frågor, på kommersiellt uppdrag, får sådant genomslag i dagens informationstäthet (även bland andra Metro och SalongK har skrivit om den), men hund-bet-man-förhoppningar tycks aldrig gå ur tiden.

Sveriges genomsnittsålder, könsuppdelat

Sett till sökningar som landat på den här bloggen verkar en och annan vara på jakt efter könsuppdelade siffror gällande genomsnittsålder/medelålder - så, den tidigare statistiken, könsuppdelad [klickbar för förstoring]:
Snittkvinnan har alltså blivit 1,21 år äldre och snittmannen 1,64 år äldre sedan 1995.

Snittkvinnan var 37,9 år gammal 1968, att jämföra med 42,1 år 2007 - snittmannen 1968 var 36,2 år, att jämföra med 39,8 år 2007.

torsdag 23 april 2009

Jackie Chan i frihet

Ur Wall Street Journal:

"I’m not sure if it’s good to have freedom or not," [Jackie Chan] told an audience at a regional economic forum in southern China Saturday. "If you’re too free, you’re like the way Hong Kong is now. It’s very chaotic. Taiwan is also chaotic." He continued: "I’m gradually beginning to feel that we Chinese need to be controlled. If we’re not being controlled, we’ll just do what we want."

Och för den som undrar vad Jackie Chan använt sin frihet till så har fantastiske James Rolfe sammanställt vad han anser är Chans 10 bästa stuntscener:

(Direktlänk)

tisdag 21 april 2009

Mitt S - my ass

Socialdemokraterna lanserar webbplattformen Mitt S, och med tanke på S we can kan man börja fundera på ifall S medvetet väljer skrattretande namn på sina satsningar för att skapa publicitet.

Nå, saknar någon skämtingångar(...) kring Socialdemokraternas samling i Mitt S så kan Jackass stå till tjänst:

(Direktlänk)

Trent Reznor i tiden

Att nailgun-ammunitionslådorna i Quake bar Nine Inch Nails-loggan (Trent Reznor skrev musiken till spelet) kan vara den stiligaste produktplaceringen någonsin, och via Offsetting Behaviour hittar jag att det ingalunda var någon engångshändelse:

(Direktlänk)

Och som ackompanjemang: NOFX - Dinosaurs will die - ur texten:

The dinosaurs will slowly die
And I do believe no one will cry
I'm just fucking glad I'm gonna be
There to watch the fall

Prehistoric music industry
Three feet in la brea tar
Extinction never felt so good

If you think anyone would feel badly
You are sadly, mistaken
The time has come for evolution
Fuck collusion, kill the five

(Direktlänk)

Och undrar någon över blogghuvudet hos Offsetting Behaviour så visar det en Tullock airbag, uppkallad efter Gordon Tullock - alltså ett spjut som spetsar föraren vid minsta kontakt med något i trafiken och som gissningsvis inför respekt och hänsyn i trafiken på ett sällsynt effektivt sätt.

lördag 18 april 2009

Fågelfjädrar, nanostrukturer och ölskum

Djur och droger är två återkommande teman på den här bloggen, och även nanostrukturer har nämnts. Följaktligen kan jag inte undgå att nämna det närmast poetiska forskningsresultat som samlar nämnda ämnen - från Physorg:

Some of the brightest colors in nature are created by tiny nanostructures with a structure similar to beer foam or a sponge, according to Yale University researchers.

Drogrealismvågen

Mattias Svensson skrev nyss om att DN åtminstone inte instinktivt sparkade bakut i en ledare där i Sverige illegala droger nämndes.

Den ledaren är dock tydligt en del i en process som egentligen rullat ända sedan internet kunde ersätta den tidigare statskontrollerade drogdebatten, och som accelererat i samma takt som internet tagit plats i tillvaron. Information spräcker luftslott, och drogfobin är självfallet inget undantag.

Ett annat exempel på det är SVT:s rapportering kring förslaget att legalisera cannabis i Kalifornien. Ett sådant reportage hade varit omöjligt även i de icke-statliga kanalerna för bara några år sedan.

Några ytterligare exempel från andra länder är CNBC:s debatt där det visserligen i sedvanlig drogdebattsordning är sju personer på ena sidan mot en demolerad stackare i andra hörnan, men där legaliseringsförespråkarna är i majoritet [via Radley Balko], och att Guardian balanserat skriver om drogfobins kostnader. De 14 miljarder pund (cirka 175 miljarder kronor) som rubriken anger är för övrigt rapportens (pdf) extremvärde, där kokain- och heroinbruk halveras vid legalisering.

En sådan slutsats skulle vara fullständigt främmande för forna tiders debatt - se exempelvis Systembolagets rapport, där de kom fram till att en avreglering av det svenska alkoholmonopolet skulle leda till 1580 fler dödsfall, 14 000 fler anmälda misshandelsfall och 16 miljoner fler sjukskrivningsdagar årligen.

Den engelska studiens extremresultat är dock mer verklighetsnära än Systembolagets prognos - Portugal avkriminaliserade 2001 bruk och innehav av samtliga droger - ur Glenn Greenwalds (Cato Institute) rapport (pdf) [klickbara bilder]:
Och hans sammanfattning:

Prior to decriminalization — throughout the 1990s — Portugal had among the worst drug crises in the EU, if not the worst. The more they criminalized, the worse the problems became. After decriminalization, Portugal has among the best drug usage rates both within the EU and outside of the EU (especially when compared to the harshest criminalized countries, such as the U.S. and Great Britain). Those are just facts.

Och angående just missbruket av tyngre droger - ur Scientific American:

Five years later, the number of deaths from street drug overdoses dropped from around 400 to 290 annually, and the number of new HIV cases caused by using dirty needles to inject heroin, cocaine and other illegal substances plummeted from nearly 1,400 in 2000 to about 400 in 2006, according to a report released recently by the Cato Institute, a Washington, D.C, libertarian think tank.

Kostnadskalkyler och liknande osar dock illa - enligt en ny studie så beräknas exempelvis staten spara 32 cent (ungefär 2,70 kronor) på varje sålt cigarettpaket eftersom rökare dör tidigare, och visserligen slår sådana argument rakt tillbaka på ekonomisterna som letar maxvinst för staten i varje situation, men det är inte på den planhalvan debatten bör föras.

Det finns helt enkelt inget annat argument än ren folkhälsofascistisk tradition att särbehandla droger från andra faror, och precis som samhället i stort går mot ett sundare klimat (även om politiker gör allt i sin närmast omnipotenta makt för att hindra utvecklingen) så är det ofrånkomligt att även drogdiskussionen kommer att sansa sig och droger gradvis legaliseras.

Och även om det känns som att det går alldeles för långsamt på de flesta frihetsfronter så är det viktigt att ha i åtanke vad som hänt de senaste fem åren kontra vad som hänt under de föregående 50 åren.

(Guardianartikel-tipstack: Óli)

Bindestrecksmysteriet

Julia Skott skrev nyligen:

Tyvärr är ju bindestrecksnamn förbjudna numer, underbart nog för att ett nytt datasystem på Skatteverket för en massa år sen inte klarade av det.

Det känns spontant ungefär lika troligt att det är sant som att det är en klintbergare, så jag skickade en förfrågan till Skatteverket - svaret:
Frågan lever alltså vidare, men svaret osar mörkläggning.

Så, grävjournalister - vänligen hugg in.

[Not: Det gäller alltså bindestreck i efternamnet.]

Sveriges vattenförbrukning 1995-2005

Någon kom till min blogg via sökningen "sveriges vattensituation" (till det här inlägget), och så här ser Sveriges vattenförbrukning ut, baserat på det något knapphändiga data SCB erbjuder [klickbar bild]:
Mellan 1995 och 2005 gick alltså vattenförbrukningen ner 1,7 procent samtidigt som befolkningen ökade med 2,4 procent, vilket innebär att förbrukningen per capita minskade med 4,0 procent. Förbrukningen i hushållen per capita gick under samma period ner med 11,1 procent.

Mest vatten förbrukar industrin - det är dock svårt att få grepp om hur mycket färskvatten de förbrukar, då bland annat även havsvatten ingår i siffrorna ovan.

På samma sätt som 2008 var det ständiga Earth Hour-året så var 2005 det nutidshistoriskt ständiga Water Hour-året, ifall nu någon skulle få för sig att uppfinna en sådan term.

Tingsrättens TPB-dom

Jag såg faktiskt fram emot domen - det var intressant att se hur ett rättssamhälle byggt på äganderätt och upphovsrätt äntligen tar sig an fenomenet med övergången till ett i grunden nytt samhälle, där bland annat marginalkostnaden går mot noll.

Hela begreppet att diskutera förlorade värden är alltså föråldrat, och i förlängningen är faktiskt hela infrastrukturbegreppet ifrågasatt. Upphovsrättsindustrin - och även staten - har alltså all anledning att verkligen arbeta fram något genomtänkt.

Sedan kommer domen, och det är som att betrakta en förstagångsturist på prutarpartaj i Thailand: "100 kronor för tröjan? Pfft, jag bjuder 50 öre."

Alltså inte direkt något som känns nämnvärt intressant att diskutera, åtminstone inte utöver vad hundratals andra bloggar redan sagt. Sista ordet är lyckligtvis inte sagt i frågan, och framöver blir det inte lekmän som dömer.

fredag 17 april 2009

Jobbplaner

Aron Etzler skrev i oktober 2008:

Varför fick regeringen stå oemotsagd i påståenden att deras politik handlar om att skapa jobb? Med de mest positiva gissningarna har jobbskatteavdraget gett 85 000 jobb i högkonjunktur. Det innebär att kostnaden per jobb är 800 000 kronor! Möjligen är det världens dyraste jobbplan.

Niclas Berggren citerade nyligen:

[Gabriel Calzada Álvarez, professor vid King Juan Carlos University i Madrid] calculates that the subsidies for existing renewable-electricity plants, which the government has promised to pay for 25 years, will cost €29 billion. Those subsidies, in turn, have created 50,200 jobs, according to data from the European Commission. That equates to a subsidy of over €570,000 per job. Spain’s private sector, on the other hand, creates a job for every €260,000 or so invested, by Mr Calzada’s reckoning. So if the government had left the €29 billion in the hands of the private sector, it would have created 113,000 jobs with it—2.2 times as many. In other words, the government, Mr Calzada finds, is destroying 2.2 ordinary jobs for every green one it creates.

Viktigt är även att ha i åtanke att arbete är en samhällskostnad, inget egenvärde, så allt politikerlingo om jobben, jobben, jobben och liknande är fullständigt felriktat.

(Etzler-citatet via Approximationer)

torsdag 16 april 2009

Joe Rogan om drömmar och DMT

Från Scientific American:

Why we dream continues to elude us. Scientists have proven we need to dream. When robbed of their dreams, rats die within four weeks.

Det här är nu inget nytt - Joe Rogan har behandlat ämnet tidigare:

(Direktlänk)

This is your brain on stimuli, igen

New York Times skriver om en studie där deltagarna fick välja mellan pommes frites, chicken nuggets och bakad potatis. 10 procent valde pommes frites.

Utökades däremot valmöjligheterna med en sallad så valde istället 33 procent pommes frites.

(Via Tyler Cowen)

Graviditetsfetmalarm

Socialstyrelsen har släppt en rapport (pdf), som Allt om barn kommenterat - artikelns inledning:

Från 1993 till 2007 har andelen gravida kvinnor med övervikt och fetma ökat från 27 procent till nästan 36 procent. Och ökningen gäller såväl förstföderskor som omföderskor.

Ovanstående stycke har självfallet täckning i rapporten [samtliga bilder klickbara]:
Även BMI-medelvärdet har ökat konstant:
Mellan 1992 och 2007 har alltså BMI ökat från cirka 23 till drygt 24 för förstföderskor de senaste 15 åren, en skillnad om cirka 3,5 kilo för en 170 cm lång person (24 i BMI på 170 cm innebär en vikt om drygt 69 kilo).

En stor anledning till viktökningen finns dock - närmast utan omnämnande trots diagrammet - i rapporten:
Medelåldern för en mamma har alltså stigit från drygt 26 till drygt 28 år under den period då medelvikten ökat med runt 3,5 kilo för en snittlång kvinna. Och trots att det är trivialt att människor ökar i vikt ju äldre de blir (åtminstone i fertil ålder) - vilket bland annat kan ses i att omföderskor väger mer än förstföderskor - så saknas den aspekten helt i Socialstyrelsens rapport (och följaktligen i Allt om barns artikel). Jag har tidigare undrat över hur något så grundläggande helt kan falla bort ur analyserna, och verkar få fortsätta fundera över det.

Ytterligare en faktor gällande vikt är att rökningen minskat kraftigt bland blivande mödrar (precis som i resten av samhället):
Vidare ur Allt om barn-artikeln:

– Övervikt medför alltså förhöjd risk för att drabbas av missfall, långdragen förlossning, att barnet blir stort, att barnet måste födas med sugklocka eller kejsarsnitt, att barnet fastnar på väg ut, blödningar hos mamman efter förlossningen, dödföddhet, bristningar i samband med förlossningen samt en ökad risk för infektioner, förklarar Karin Pettersson. – Dessutom medför övervikt en ökad risk för diabetes och havandeskapförgiftning.

Ur rapporten:
Sammantaget har åtminstone jag svårt att se att något som ens snuddar vid larmrubriker skulle kunna komma ur den rapporten vid sund nyhetsvärdering, särskilt som även den eviga syndabocken rökningen minskat kraftigt bland blivande mödrar (gällande riskanalysen hade jag för övrigt gärna sett en längre rapport bara gällande just riskfaktorerna - exempelvis vore det intressant att se ifall de angivna riskfaktorerna tenderar att korrelera och hur de samverkar).

Allt om barn brukar dock vara först med att skriva om sådana här rapporter, och jag skulle faktiskt inte bli särskilt förvånad ifall Aftonbladet gjorde en hel larmreportageserie baserad på rapporten - barnavärnande är trots allt ett av de allra mest centrala människodragen:

onsdag 15 april 2009

Vetandets värld om klimatkompensation

Ur Vetandets värld:

Men från företagens konton här i Sverige till bönderna i Uganda som planterar träden är vägen lång. I Max hamburgerkedjans fall så är en konsultfirma anlitad, som sedan kopplat in ett annat konsultföretag som säljer och köper utsläppskrediter som de via ytterligare en part köpt av Ecotrust i Uganda och företaget Envirotrade i Moçambique.

Enligt programmet försvinner runt 120 kronor av de ursprungliga 150 på vägen till bonden.

Programmet ställer även frågan ifall jordbruksmark verkligen bör användas till trädplantering, en forskare undrar över vad som händer med träden på några decenniers sikt (i klimatkalkylen räknas det tydligen med att träden står en full livslängd) och en ur lokalbefolkningen säger att som det är nu så används tillgängliga träd som ved för att kunna laga mat vid de frekventa strömavbrotten.

Såväl människorna som miljön skulle alltså må bättre av lyft klimatkompensationsdebatt, och trädmängden kan komma från minskad skövling istället för ökad plantering.

Fågelhotet, igen

EurekAlert skriver om en fågelstudie (även bland andra Reuters har tagit upp den):

Professor Rhys Green said: "These findings come as many people in the UK are enjoying the sights and sounds of their favourite birds returning after a winter in Africa. The challenges are large if we are to continue to see and hear these harbingers of the spring in anything like the numbers we are used to witnessing.

Så vad är då bekymret? Klimathotet:

From 2071 to 2100, nine out of the 17 species we looked at are projected to face longer migrations, particularly birds that cross the Sahara desert.

Och studiens exempel:

Average migration distances – now and (in brackets) predicted for the future.

The four species with the largest predicted migration increases:

*Subalpine Warbler [rödstrupig sångare] – 1,615 miles (1,895-2,081miles) - Southern Europe to sub-Saharan Africa

*Orphean Warbler [mästersångare] – 1,679 miles (1,926-2,019 miles) - Southern Europe to sub-Saharan Africa

*Barred Warbler [höksångare] – 2,982 miles (3,480-3,573 miles) - Central Europe to sub-Saharan Africa

*Whitethroat [törnsångare] – 3,417 miles (3,541-3,759 miles) – All Europe to sub-Saharan Africa

Den största förändringen rent procentmässigt bland de 17 fågelarter forskargruppen handplockat, runt 90 år in i framtiden, är alltså den rödstrupiga sångarens maximalt cirka 29 procent längre flyttväg. Samtliga fåglar som nämns ovan räknas för övrigt i nuläget som least concern vad gäller utsatthet.

Det kan även noteras att miljögifter inte ens nämns i pressmeddelandet - det är högst talande i all sin tysthet.

Några tidigare inlägg om hotade fåglar:
- Uppföljning av prisbelönt reklam
- Klimatförändring, miljögifter och småfåglar
- Pilgrimsfalken i gott skick
- Glädjande miljönyhet

Fakta om prins Charles

Från Svensk Damtidning:

Kul kunskap: Han reser ingenstans utan sin vita toasits i konstläder. Från början en julklapp som var menad som ett skämt, men Charles gillar den skarpt.

tisdag 14 april 2009

Tuta för välfärden

Cleantech skriver om att Air India hittills sparat runt 73 miljoner kronor och räknar enligt artikeln (och andra källor) med att spara närmare 46 miljarder liter flygbränsle årligen.

Som första åtgärd nämner artikeln:

- flying techniques such as flying in a straight line while at optimal altitudes and speeds.

Vän av ordning undrar då följaktligen ifall inte samma grundprincip skulle kunna överföras på biltrafiken - grön våg är visserligen ett sedan länge etablerat begrepp, men det är uppenbart att det finns mycket förbättringsutrymme på den fronten. Så vad har då stater gjort historiskt för att näpsa rödljusterrorn - exempelvis i landet som gav upphov till ordet smog? Jo, från BBC:

Motorists should face fewer red lights following the relaxation of government guidance on the flow of traffic.
/.../
Previously the Department for Transport (DfT) had discouraged the systems which reduce fuel use, resulting in less tax being paid to the Treasury.

But now, rather than seeing green wave systems as a "cost" to the public purse, the DfT views them as a "benefit".

Byråkratin och verkligheten

Dagens Industri skriver om "de dummaste skatterna genom historien", och nämner bland annat skorstensskatten [artikelförfattarens felstavningar]:

Underklassen blev så högt skattade att de började dölja sina skorsstenar. Skatten var lagstadgad ända fram till 1684 då en brand förstörde 20 hus och dödade fyra människor på grund av att en bagare försökt leda över sin röken från sin eldstad till grannhusets skorssten.

Och trots att historien är fullständigt översvämmad av sådana exempel på att lagstiftning närmast som regel innebär något alldeles annat än vad lagstiftaren sökte uppnå så är tilltron till auktoriteter så fortsatt grundmurad i samhället att det känns som att åtminstone en generation måste dö ut innan internetgenerationen på riktigt styr upp saker och ting.

Jag håller däremot inte med artikelförfattaren om att "existensskatt" skulle vara så korkat - är det någon skatt som skulle kunna anses korrekt filosofiskt så är det just en existensskatt där varje medborgare bidrar lika mycket till de tjänster som samhället förvaltar.

Ännu märkligare är dock att inkomstskatten saknas i listan - att straffa varje person som företar sig något som någon annan uppskattar känns som en något bristfällig teori i byggandet av ett bättre samhälle.

torsdag 9 april 2009

Ultimate Warrior goes Ayn Rand

Ur Warriors (jo, han bytte namn till Warrior 1993) blogg:

The human being is the rational animal. Being the rational animal means you have a mind capable of rationality, which means you have the faculty of “reason,” which gives you the capacity for intelligence to figure things out about yourself, other people and the world you live in. It gives you the ability to understand and be understood, acquire and learn knowledge. Reason gives you the capacity to act in accordance with reality, gives you the power to distinguish truth from falsehood, right from wrong, what works from what does not work, and use these judgments to make choices that guide the direction of your life. Bottomline, your mind — your rational mind — is your most basic means of survival.


(Direktlänk)

Våren den kom ju så småningom...

... och vi älskade den när den kom, ty den där trädgården som legat där utanför fönstret hela vintern och frestat med allt sitt kommande undersköna påtande slog äntligen upp sina vingprydda dörrar, och ingen av kvinna född kunde bärga sig från att hugga in med allt vad tygen tillät.

Känns det verklighetsfrämmande? Jo, vi svenskar är som bekant mer sansade än våra varmblodiga kusiner britterna - från BBC:

"People forget themselves and go in all gung-ho after the relative hibernation of the winter months, forgetting that their bodies need, like the gardens, to be coaxed in gently and limbered up over a period of time."

[Dr Ian Drysdale vid The British College of Osteopathic Medicine] added: "Every year clinics prepare themselves for these gardening related injuries, but the majority of them are totally preventable."

(Rubrikinspiration)

onsdag 8 april 2009

Falukorven, igen

Jag skrev tidigare om falukorven:

[Efter att falukorven namnskyddats att innehålla 40 procent kött] rullade naturligtvis världen och marknadsekonomin vidare, och exempelvis innehåller Scans vanliga falukorv idag 58 gram kött, medan den dyrare Deli-korven innehåller 68 gram kött. Regleringen var alltså fullkomligt överflödig, och bidrog gissningsvis snarare till att hålla kvar en lägre kötthalt onödigt länge, men vem kommer väl ihåg sådan oro något decennium senare?

Aftonbladet fyller nu på debatten - ur artikeln:

Sammanlagt sätter vi i oss 30 000 ton falukorv på ett år. Men man får ganska mycket vatten för pengarna, och köttandelen är så låg i en del produkter att de inte skulle ha kunnat klassas som korv i särskilt många andra länder.
/.../
Coop X-tras falukorv har legat just på denna undre gräns, men kötthalten har nu höjts till 50 procent. Trots kvalitetsförbättringen är dock detta en av de falukorvar på marknaden som håller lägst kötthalt.

Falukorven, namnskyddad för att inte utlänningarna skulle dra dess stolta namn i smutsen (och som tvingade lågprisalternativen att byta namn till exempelvis Lantfalu och Lördagskorv), hade alltså inte ens fått kallas korv i andra länder, och trots att Coops falukorv numer innehåller 25 procent mer kött än vad som behövs för att nå namnskyddsstandard så tillhör den marknadens bottenskikt.

Mats-Eric Nilsson, matalarmismens fanbärare och tydligen med frikort till Aftonbladets nyhetssidor hittar dock självfallet sin vinkel även på detta faktum: "Korven är fylld av vatten" blir rubriken, men eftersom den sedvanliga vinkeln att det var bättre förr blir än mer omöjlig än vanligt, även med hans mått mätt, så får han hålla sig till vaga antydningar som "kemiska ämnen som tidigare inte var tillåtna" och "sedan länge är det grisköttet som dominerar". Och sett till blogg- och artikelkommentarer lyckades han sedvanligt bra med den vinkeln.

Falukorven har alltså aldrig varit ens i närheten så bra som idag, och den är dessutom fortfarande billig. Men frukta icke, barnfamiljer i fortsatt tvivel - Mats-Eric erbjuder fullgott alternativ:

Falukorven får ofta symbolisera det verkligt plånboksvänliga, men det finns minst lika billiga och nyttiga alternativ. Exempelvis brukar ett kilo strömmingsfilé normalt ligga på cirka 60 kr medan falukorven kostar 55-75 kr kilot beroende på kvalitet.

En regeltumregel

Ur Värmlands Folkblad 4 april [klickbar bild]:Det kan även noteras att den sympatiska damen i Boondock Saints (4:30 och framåt) har fel i sitt antagande om tumregelns ursprung - från Wikipedia:

The earliest citation comes from Sir William Hope’s The Compleat Fencing-Master, second edition, 1692, page 157: "What he doth, he doth by rule of thumb, and not by art." The term is thought to originate with wood workers who used the length of their thumbs rather than rulers for measuring things, cementing its modern use as an inaccurate, but reliable and convenient standard.

It is often claimed that the term originally referred to a law that limited the maximum thickness of a stick with which it was permissible for a man to beat his wife, but this has been discredited.

Vidare på tumfronten så är en tum ungefär avståndet från tumknogen till tumspetsen, och en hockeypuck är en tum hög och tre tum i diameter.

måndag 6 april 2009

Trafikdödade i Sverige januari-mars 1998-2009

Från NTF [klickbar bild]:
Indexomräknat per capita (medelårssiffror använda, 2008 års slutsiffra använd för 2009) [klickbar bild]:Hade lika många per capita dött hittills 2009 som 1998 hade cirka 65 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 2002 är besparingen ungefär 82 liv.

Byråkrati ökar fattigdomen

Mattias Svensson skrev tidigare om rosenbladsantagandet - alltså att ägna likheter istället för olikheter en tanke, och det är en tanke jag sympatiserar med. Att klassa den politiska skalan som endimensionell är en väldigt begränsad analys, och även om den tvådimensionella också har brister så är den långt bättre.

Den frihetliga vänstern och liberalismen har alltså en del gemensamma områden, som exempelvis dansbaneeländet och åsiktsregistreringen som Mattias Svensson nämner. Jag hade gärna sett att fler rent frihetliga ämnen blev mer tvärpolitiska - vänstern skulle exempelvis gärna få skärpa till sig i drogfrågan medan liberalismen borde skärpa till sig vad gäller könskollektivism.

Ett annat av de ämnen där jag gärna skulle se tvärpolitisk uppslutning är byråkrati - bland annat har en ny avhandling av Maria Persson vid Lunds universitet har kommit fram till att minskad gränsbyråkrati är en form av fattigdomsbekämpning:

– Jag fokuserar på hur man begränsar tiden för att få varorna att komma över gränsen. Ju svårare procedur för att exportera, desto längre tid tar det. Mina beräkningar visar att om det tar en dag mindre för en vara att passera gränsen så skulle värdet av exporten kunna öka med en procent, säger [Maria Persson].

Bekymret med den frågan som tvärpolitik är antagligen dock att båda sidor faktiskt uttalat redan önskar minskad gränsbyråkrati - liberalismen genom att ta bort gränserna och vänstern genom att ta bort handeln.

lördag 4 april 2009

Nätbarnarov i siffror

Larmrapporter kring att unga kontaktas i sexuella syften på nätet är så många att jag inte ens orkar börja leta efter nyhetsartiklar att länka till, men Crimes Against Children Research Center tog sig åtminstone tid att undersöka nätrovdjuren ("online predators") - rapportens (pdf) sammanfattning:

Some key findings of the report are:
• Between 2000 and 2006, there was a 21% increase in arrests of offenders who solicited youth online for sex. During the same time, there was a 381% increase in arrests of offenders who solicited undercover investigators posing as youth.
• In 2006, of those arrested for soliciting online, 87% solicited undercover investigators and 13% solicited youth.
• During the same period that online predator arrests were increasing, overall sex offenses against children and adolescents were declining, as were overall arrests for such crimes.
• Arrests of online predators in 2006 constituted about 1% of all arrests for sex crimes committed against children and youth.
• During the interval between the two studies (2000 ‐ 2006), the percentage
of U.S. youth Internet users ages 12‐17 increased from 73% to 93%.
• Although arrests of online predators are increasing, especially arrests for soliciting undercover law enforcement, the facts do not suggest that the Internet is facilitating an epidemic of sex crimes against youth. Rather, increasing arrests
for online predation probably reflect increasing rates of youth Internet
use, a migration of crime from offline to online venues, and the growth of law enforcement activity against online crimes.
• The nature of crimes in which online predators used the Internet to meet and victimize youth changed little between 2000 and 2006, despite the advent of social
networking sites. Victims were adolescents, not younger children. Most offenders were open about their sexual motives in their online communications with youth. Few crimes (5%) involved violence.
• There was no evidence that online predators were stalking or abducting unsuspecting victims based on information they posted at social networking sites.
• There was a significant increase in arrests of young adult offenders, ages 18 to 25.
• Few of those arrested for online predation were registered sex offenders (4%).

"Barnarovet" utgörs alltså i stort av tidigare ostraffade, icke-våldsamma män i 18-25-årsåldern (tyvärr delas inte den kategorin upp ytterligare i studien), öppna med sina motiv och intresserade av tonårsflickor (även det en bred kategori i rapporten) - samma typ av kontaktsökande som pågått i årtusenden innan detta utan att någon ansett det vara ett bekymmer.

Rättssamhällets svar på detta blir alltså följaktligen en drastisk resursallokering till bekämpandet av fenomenet i fråga, dessutom via uppenbarligen aggressiv stämpling.

Rapporten sammanfattas även i ytterligare en mening [författarnas versaler]:

The findings here should emphatically NOT be interpreted to suggest that the Internet is a dangerous environment for children or youth or that the Internet is ridden with sex crimes or becoming more dangerous.

Marijuana och cancer

Marijuana har länge använts till cancerpatienter, eftersom det bland annat minskar illamåendet och ökar aptiten - från cancer.gov:

Marijuana cigarettes have been used to treat chemotherapy-induced nausea and vomiting, and research has shown that THC is more quickly absorbed from marijuana smoke than from an oral preparation.

Nu har dock en studie visat att det finns fler positiva effekter gällande cancer - från Physorg:

The authors from the Complutense University in Madrid, working with scientists from other universities, found that the active component of marijuana, tetrahydrocannabinol (THC), causes cancer cells to undergo a process called autophagy -- the breakdown that occurs when the cell essentially self-digests.

För att avdramatisera marijuanabruk har Andrew Sullivan skrivit en serie inlägg (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) där brukare kort beskriver sin tillvaro - ett initiativ som kommenterats av Will Wilkinson.

Penn & Teller: Bullshit - War on drugs:

(Direktlänk)

Världens vattensituation

Riskbloggen skriver om att risken för konflikter över vatten tycks vara övervärderad:

Under de femtio år [Wendy Barnaby] studerade (1948-1999) fanns det inte ett enda exempel på krig som hade startats för att ena sidan saknade vatten. Det fanns konflikter om tillgången på vatten, men dessa löstes alltid med fredliga medel.

Spontant känns resultatet trovärdigt - bekymmer brukar lösas så konfliktfritt som omständigheterna tillåter. Trygg tillgång till rent vatten är dock ytterst viktigt, och en ny rapport (pdf, 30 MB, 349 sidor) från FN:s World Water Assignment Program tar upp just världens vattensituation. Ur rapporten [klickbara bilder]:

I riktigt fattiga länder följer produktionen mängden regnvatten:
Sambandet mellan vattentillgång och BNP syns även i världen i stort:Det finns dock inget entydigt samband mellan BNP per capita och färskvattenanvändande:
Och ekonomin har blivit allt mer vatteneffektiv:
Rapporten nämner även den ständigt hotande allmänningens tragedi, och försök att undvika den:

Where pricing is used to cover water supply costs (for example, cities committed to water demand management, private irrigation schemes, markets for irrigation water and penalties for water pollution), it is an important driver of reforms. Where prices cannot adjust to financial realities, stresses emerge as water shortages, water waste, inefficient water use, inadequate water infrastructure investments and poor water-related services. Water quality may be inconsistent, and maintenance and rehabilitation of distribution systems may be neglected. Capital investment may also be inadequate, resulting in the failure to develop adequate water supply and sanitation services.

However, even in situations where pricing is actively used to cover water supply costs, the long history of water as a public good means that water prices have been heavily subsidized by tax-funded distributions from individuals and corporations that may not be direct beneficiaries of the services provided. (sid 61)

Teknikutvecklingen gör självfallet sitt till att minska bekymren:

Desalination based on brackish water sources (48%) and seawater (52%) is increasingly affordable as a result of new membrane technology ($0.60-$0.80 per cubic metre). (sid 155)

Rapporten beskriver även storföretagens roll i utsatta länder:

In 2000 the Coca-Cola Company began bottling operations in Kala Dera, a large village outside Jaipur, Rajasthan, India, where irrigated agriculture is the primary source of livelihood. Within a year the community noticed a rapid decline in groundwater levels, for which the plant was blamed. The community demanded closure of the plant, and the cause received some international support, mainly from university students in Canada, the United Kingdom and the United States, some of Coca-Cola’s largest markets.
/.../
For Coca-Cola the report noted that the company was a very small user of water, tapping less than 1% of the area’s available water. Nonetheless, the report recommended more consideration of community water needs in plant location and operations, arguing that ‘assessment of water availability in the vicinity of a bottling operation should be from a perspective . . . wider than business continuity’. Coca-Cola India pledged to reach a net-zero balance in groundwater use by the end of 2009, installed a rainwater harvesting system for groundwater recharge and drafted guidelines for engaging with the community. To help farmers use water more efficiently, Coca-Cola, in partnership with local farmers and the government, has started drip irrigation projects with 15 farmers. Some 15 more projects are planned in 2008-09. (sid 274-275)

Och rapportförfattarna ansluter sig följaktligen inte direkt till Naomi Kleins No Logo-tes:

The Coca-Cola example shows that companies have much to lose in public image and consumer trust when they compete with traditional uses of water. In this case the damage to the company’s image was potentially higher than the costs of taking preventive action. (sid 275)

Och bekymret med allmänningens tragedi går igen:

Energy demand and water use are closely linked (see chapter 7). Energy costs and concerns about energy efficiency can be brought to bear in addressing water issues. In parts of South Asia and other regions where farmers use groundwater drawn from private wells, the price of electricity needed for pumping is a powerful instrument for controlling groundwater abstraction by influencing farmers’ pumping behaviour.

However, electricity is underpriced in many areas. The arguments against raising electricity prices, and the practical problems in doing so, are similar to those for holding down irrigation water prices for small farmers. However, the rising cost of public subsidies for fuel and electric power has steeled the resolve of many governments to tackle this perverse incentive for overabstraction of water. The metering of electricity to farmers in North China shows the efficacy of economic pricing for resource management, given the right institutional structure. (sid 279)

Vetenskapsradion skrev även om rapporten, intressant nog under rubriken Myt att det råder vattenbrist i världen:

- Det är en myt att det råder vattenbrist i vattenbristdrabbade regioner. Vi talar så ofta om torrområden och det finns stora problem. Men all forskning pekar på att det är en misstolkning. Det finns väldigt stora outnyttjade vattenresurser. Det är snarare så att det finns vatten vid fel tidpunkt, hävdar professor Johan Rockström vid Stockholm Environment Institute och Stockholm Recilience Center.
/.../
Johan Rockström tror att lösningen ligger i att effektivisera jordbruket som i många utvecklingsländer ger alldeles för små skördar, det behövs plöjningsfritt åkerbruk, många smådammar och terassering för att spara vatten.
/.../
Johan Rockström tycker inte heller att vi ska ha dåligt samvete för att vi i Sverige köper produkter som kostat stora mängder vatten att producera i områden med vattenstress. Bara om vi handlar med tredje världen kan de lyfta sig ur fattigdomen, hävad (sic) Rockström.

Vetenskapsradion citerar även Jan Lundquist, professor vid Stockholm International Water Institute och Tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet, som håller med de forskare Riskbloggen citerar i att en del av lösningen är att importera vattenkrävande varor.

Inom samma ämne kan noteras att New Scientist skriver om att 300 miljoner dollar i bidrag gått till spillo i brunnsborrande:

He estimates $300 million of investment has been wasted, undermining the UN Millennium Development Goal of bringing clean water to half of the world's estimated billion people still without it.

"In the Menaka region of Mali, 80% of wells are dysfunctional," Skinner reports. "In northern Ghana, 58% require repair."

Key problems, he says, are bad design and poor construction. Aid agencies like to use local contractors, because it provides work and helps local economies. But Skinner says many are slipshod, corrupt or incompetent.

Sammanfattningsvis så verkar det centrala bekymret vad gäller vattentillgång - precis som så många andra bekymmer - vara just allmänningens tragedi. Tryggas inte äganderätten så kommer heller ingen göra det extraarbete och de investeringar som krävs för att förbättra livet - blir tillgången för mycket värd så kommer bara det lilla de har att tas ifrån dem.

Lejon, snabbare och smidigare än du tror?

Jag hamnade nyss i en debatt (utan tillgång till internet) där jag menade att lejon är långt snabbare och smidigare än de flesta tror, och motdebattören menade att lejonens styrka och tyngd (ett lejon väger runt 250 kilo) och deras koordinerade jakt gör att de inte behöver någon nämnvärd smidighet eller snabbhet.

Så, Google till undsättning:

Lejon kan nå en topphastighet om runt 60 km/h, hoppa över nio meter långt och runt fyra meter högt.

Nu är ju självfallet grundfrågeställningen ytterst vagt formulerad, men jag anar att snittpersonens gissningar skulle ligga i lägsta laget gällande samtliga de måtten.

Och som exempel på stora kattdjurs häpnadsväckande snabbhet och smidighet så är tigerhonan som hoppar mot elefanten ett av de klipp jag aldrig slutar fascineras av:

(Direktlänk)

fredag 3 april 2009

Penn Jillette om stimulanspaket

Penn Jillette hamnar via eldslukning och sladdhävning i stimulanspaketsspörsmål - från CNN:

I trusted my Dad that turning into a skid would work. I trusted my carny mentor, Doc Swan, that closing my mouth around a burning torch would put it out. They were right. Maybe the United States borrowing more money than I could imagine in a billion years with a billion computers and a billion monkeys typing on them, will get us out of financial trouble. I really don't know. It's certainly true that many counterintuitive things are true, and when you have the guts to do something counterintuitive that works, it's really cool. It's a superpower under our yellow sun.

But there are some things that are just intuitive. Did you know, that if you're going 100 mph, directly at a very, very thick, reinforced concrete wall, and you speed up, so you're accelerating right when you hit the wall that the accident you have is going to be much worse than if you'd jammed on the brakes as soon as you saw the wall at the end of the street? Did you know that? It's exactly what everything you know and feel would tell you, and it's exactly true. Most times when you're driving, or playing with fire, or handling money, the thing that makes sense to you is also true.

I way hope we're turning into a skid and not accelerating into a concrete wall.

(Via Reason; mer med Penn Jillette, bland annat den i nuläget senaste filmen om vad en lånad biljon dollar innebär, finns hos Crackle.)

The world's brain is hanging upside down

Johan Norberg skrev för ett tag sedan att man visste att världen är upp och ned när: "den bäste rapparen är vit, den bäste golfaren är svart och Timbro skyller finanskrisen på den hemska nyliberalismen".

Och vidare på det temat: När hela västvärlden tävlar i att urholka det sista skälvande värdet i fiatpengarna medan Ryssland står upp för guldmyntfoten (jo, Ryssland har en hel del obrutet guld och har därför självfallet egenvinst inblandad).

Önskar någon få en smula mer koll på vad en biljon dollar innebär så finns en visualisering här.

(Rubrikinspirationen är naturligtvis Ramones Bonzo goes to Bitburg - för övrigt en Reagankritisk låt, vilket ogillades av gitarristen Johnny Ramone, som ansåg att Ronald Reagan var den bästa presidenten under hans livstid och att titeln vanhedrade Reagan. Låten döptes därför om till My Brain is Hanging Upside Down.)

Availibility heuristic

Joshua D. Foster skriver i Psychology Today-bloggen om availibility heuristic - alltså tendensen att värdera risker efter hur högt i minneskön något ligger ("how easily an example can be brought to mind"):

Although there are many problems associated with the availability heuristic, perhaps the most concerning one is that it often leads people to lose sight of life's real dangers. Psychologist Gerd Gigerenzer, for example, conducted a fascinating study that showed in the months following September 11, 2001, Americans were less likely to travel by air and more likely to instead travel by car. While it is understandable why Americans would have been fearful of air travel following the incredibly high profile attacks on New York and Washington, the unfortunate result is that Americans died on the highways at alarming rates following 9/11. This is because highway travel is far more dangerous than air travel. More than 40,000 Americans are killed every year on America's roads. Fewer than 1,000 people die in airplane accidents, and even fewer people are killed aboard commercial airlines. The bottom line is that being a passenger on a plane being flown by trained professionals who are being guided by a team of professionals (i.e., air traffic control) is much safer than driving your own car on streets surrounded by other amateur drivers who may or may not follow the rules of the road (and whose cars may or may not be fit to drive).
/.../
Consider, for example, that the 2009 budget for homeland security (the folks that protect us from terrorists) will likely be about $50 billion. Don't get us wrong, we like the fact that people are trying to prevent terrorism, but even at its absolute worst, terrorists killed about 3,000 Americans in a single year. And less than 100 Americans are killed by terrorists in most years. By contrast, the budget for the National Highway Traffic Safety Administration (the folks who protect us on the road) is about $1 billion, even though more than 40,000 people will die this year on the nation's roads. In terms of dollars spent per fatality, we fund terrorism prevention at about $17,000,000/fatality (i.e., $50 billion/3,000 fatalities) and accident prevention at about $25,000/fatality (i.e., $1 billion/40,000 fatalities). This huge imbalance tells us that our priorities are seriously out of whack. (And don't even get us started on bigger killers like heart disease!)

Larm och påföljande panikåtgärder är ett av den här bloggens centralämnen, men några inlägg gällande riskvärdering:
- Flygbolag slopar flytvästar för att spara bränsle
-
Värdet av ett människoliv
-
Arbetsmiljöverket, Wanja och Littorin om arbetsskador
-
FRA mot bin Ladin

torsdag 2 april 2009

This is your brain on stimuli

Malin Sandström på läsvärda matnördsbloggen Matmolekyler skriver:

Näst senaste Hjärnkontoret (kan ses via SVT Play till och med 19/4) har ett charmerande inslag om glasstillverkning och smak. Förutom en titt in i glassfabrikens storskaliga tillverkning diskuterar de smak, lukt och psykologiska effekter som att det man ser påverkar vilken smak man tror sig känna.

Snyggt illustrerat av en specialtillverkad ljusgrön glass med chokladsmak, som ingen av de tre barnen i testpanelen lyckas klassificera - “jag känner igen den här smaken”, “det känns som päron, fast man kanske bara känner för det för att färgen är grön” - förrän de får veta vad det är: “när man vet och inte kollar på färgen så känner man faktiskt chokladsmaken”.

Och nämnda fenomen är klassiskt och djupt fascinerande - genomskinlig Cola går knappt att skilja från normalfärgad Cola i ett blindtest trots att skillnaden är enorm när man ser vad man dricker, kaffe upplevs smaka annorlunda beroende på färgen på paketet och även prislappen spelar stor roll för upplevelsen.

På samma tema, och kanske ännu mer förvånande för många, är McGurk-effekten, där ljud upplevs annorlunda beroende på om man tittar på personen som uttalar ljudet eller ej.

Earth Hour utvärderat

Earth Hour (tidigare inlägg) resulterade i att förbrukningen hos Vattenfall gick ner ungefär tre procent, totalt motsvarande cirka 25 villors årsförbrukning av el.

Sveriges elförbrukning (via SCB), kontra folkmängd (även det från SCB) [klickbart diagram, observera den klippta y-axeln]:
Elförbrukningen sjönk alltså i absoluta tal med cirka 2 procent mellan 2005 och 2008, med cirka 3 procent sedan 2002 och med cirka 4 procent sedan 2001. Per capita har elförbrukningen minskat med närmare 4 procent sedan 2005 och med närmare 7 procent sedan 2001.

Jag vet inte om nedgången kan förklaras av att elintensiv industri skattats och byråkratiserats bort från Sverige, och i så fall är naturligtvis uppoffringen för att nå minskningen stor, men effektiviseringstrenden i samhället är påtaglig, och gissningsvis gör även exempelvis all utbytt direktverkande el, bättre isolering och effektivare elprylar sitt i sammanhanget.

Oavsett vad nedgången beror på så var 2008 ett ständigt Earth Hour-år, jämfört med bara några år tidigare.

Tidigare inlägg på liknande tema:
- Marknaden, miljöpåverkan och regleringar
- Bättre en kWh i skogen än tio
- Internet sparar hundratals miljoner ton koldioxid

(Även Bjørn Lomborg har uttalat sig om Earth Hour.)

onsdag 1 april 2009

111 år gammal? Jo, men tänk ifall hon hade skött dieten också

På samma tema som han som skällde ut mamman för att Skatteverket angett en okänd man som far till honom och kommentarer kring Michael Phelps diet så har BBC nu en artikel där en folkhälsoentusiast på största allvar kommenterar väldigt gamla människors diet.

Ur artikeln:

Yorkshirewoman Ada Mason's longevity tip is a one-woman two-fingered salute to the healthy-eating brigade. She lived to 111 thanks to "eating bread and dripping every day - lots of it with lots of salt on," according to her grand-daughter. "In this case I'd say if she ate a lot of this she managed to become 111 despite the dripping and salt," exclaims Dr Weichselbaum.

Den vitt spridda liknelsen att humlan kan flyga för att den är så korkad att den inte begriper att dess kropp är för stor för vingarna är på samma oerhört verklighetsfrånvända och förnuftsfientliga tema - ifall något funkar trots att uträkningarna visar att så inte borde vara fallet så är det grundläggande att teorin är ofullständig, inte att verkligheten gör fel.

Min syn på dietdebatten är att man mår bra av att äta vad man mår bra av att äta - jag tror inte att "dolda hälsobekymmer" som exempelvis transfetter, bisfenol A, E-ämnen, konserveringsmedel, azofärger, natriumglutamat och annat i den skolan är särskilt farligt i sammanhanget. Sedan är vissa människor predestinerade att bli tjockare än andra, och vissa att leva längre än andra.

Jag tror vidare att bekymret med olika hälsomått är den psykiska ohälsan det innebär att vara exempelvis gravt överviktig, snarare än övervikten i sig - se exempelvis den här och den här studien. Kostråden från de övriga åldringarna i artikeln är: sill och apelsinjuice, grönsaker, sockerkaka, alkohol, korv inbakad i bröd, gröt, ris och kyckling, keso och åsnemjölk, vilket känns som ett representativt svar utifrån den hypotesen.

Folkhälsoförespråkarna får alltså ett extra bias i studierna, då de rotat sin hypotes tillräckligt djupt i folksjälen för att en betydande andel ska uppleva ångest för att de inte äter enligt rekommendationerna och lycka/lugn när de lyckats späka sig.

Jan Berglin om dieter:

En jämförelse mellan fyra temperaturmätningar

Jag tänkte att det skulle vara intressant att jämföra de olika institutens temperaturmätningar, och se på vilket sätt de skildes åt, och en snabb sökning resulterade inte i någon enkel sammanställning. Jag sammanställde därför siffrorna från 1980 (vilket var det första året samtliga källor fanns tillgängliga så vitt jag kunde hitta) till 2008 och satte 1980 som nollpunkt.

Mätningarna skilde sig åt - inte bara i direkt uppmätt temperatur, utan även i temperaturtrend, vilket var vad jag främst undrade över. Därefter kom jag dock på att sådant borde vara alldeles logiskt med tanke på att den tidigare sökningen inte gav något resultat (exempelvis förklarat av skillnader mellan satellitmätningar och markmätningar), så jag lämnade inlägget tills jag skulle ha mer tid att läsa på vilka resultat som skulle kunna tänkas vara att förvänta.

Därefter skrev dock Steven Goddard ett inlägg på samma tema hos Watts up with that?, och jag lämnade därför det självpåtagna studieprojektet. Sett till inlägget och kommentarerna verkar det dock inte som att det finns något självklart svar på skillnaden, och då Goddard bara nämner GISS och UAH så tänkte jag att det nog ändå vore synd att låta min sammanställning dö sotdöden.

Så: RSS, UAH, GISS och HadCRUT (globala värden) sammanställda [klickbar bild]:
Temperaturtrenden:
UAH: 0,0011 x
RSS: 0,0013 x
GISS: 0,0013 x
HadCRUT: 0,0014 x

Som synes ligger alltså GISS (grön linje) ofta avsevärt högre och UAH (röd linje) avsevärt lägre än de övriga instituten, och skillnaden i trend är avsevärd, där HadCRUT anger en runt 27 procent starkare uppvärmningstrend än UAH.

Som sagt, det kan mycket väl vara så att skillnaden instituten emellan har en alldeles logisk förklaring, men jag har hittills inte hittat någon förklaring jag tyckt har känts självklar.