måndag 29 juni 2009

Vikten av cushion for the pushin'

Det är på intet sätt någon nyhet att "överviktiga" lever längst - exempelvis nämner Mattias Svensson det i sin Peta inte i maten!, men fettfobin lever fortfarande med god marginal tillräckligt stark för ett forskningssvep.

Från Physorg - baserad på 50 000 japaner äldre än 40 år över en 12-årsperiod:

The results showed that men of regular weight (with a BMI of between 18.5 and 25) at age 40 live for an additional average of 39.94 years, while those who are overweight (BMI of between 25 and 30) at age 40 live for a further 41.64 years. Women of regular weight live on average for a further 47.97 years, compared with overweight women_who live another 48.05 years, according to the study.

Obese men and women (BMI of 30 or more) live a further 39.41 and 46.02 years, respectively. But thin men (BMI of less than 18.5) are on average expected to live 34.54 more years, and thin women another 41.79 years, the study showed.


Från Science Daily - byggd på 11 326 vuxna kanadensare över en 12-årsperiod (sammanfattning):

During the study period, from 1994/1995 through 2006/2007, underweight people were 70 percent more likely than people of normal weight to die, and extremely obese people were 36 percent more likely to die. But overweight individuals were 17 percent less likely to die. The relative risk for obese people was nearly the same as for people of normal weight. The authors controlled for factors such as age, sex, physical activity, and smoking.

Med de siffrorna i åtanke kan det vara av intresse att studera Folkhälsoinstitutets Folkhälsorapport 2009 (pdf), som ska ha stort plus för att diagrammet är ålderskorrigerat (klickbart för förstoring):
Mellan 1988/1989 och 2004/2005 har alltså kurvan plattats till något och förskjutits något åt höger - andelen överviktiga har alltså ökat, samtidigt som andelen underviktiga minskat. Att medellivslängden ökade drygt fyra år för män och drygt 2,5 år för kvinnor under perioden är alltså inte nämnvärt förvånande, och det pågår uppenbarligen ingen fetmaepidemi.

Ytterligare en intressant studie på temat kom fram till att BMI har än fler brister ur folkhälsoperspektiv - från Science Daily:

The correlation between DEXA-measured total fat and the BMI was higher in whites than blacks, the authors reported. The same was true for the correlation between directly measured abdominal fat and waist size.

Therefore, body fat is likely to be lower in blacks than in whites of the same weight and height, Dagogo-Jack said. He said their data suggest that muscle mass may be higher in blacks, which would explain the dissociation between weight expressed as BMI and measured body fat.

Så måhända är även en del i den ökade vikten i västvärlden att andelen personer från andra kulturer ökat de senaste åren. Sedan är det självfallet som forskarna säger i Physorg-artikeln att man inte kan förvänta sig att leva längre om man tvingar på sig några extrakilon, men man lever inte heller längre (och framför allt inte bättre) av att späka av sig några kilon. Varje individ har en trivselvikt, och den har ytterst lite att göra med BMI. Min gissning är att det absolut bästa måttet på förväntad livslängd är att helt enkelt fråga någon hur den mår.

Fantastiska Sandy Szwarc skriver naturligtvis också om det.

Inga kommentarer: