söndag 16 oktober 2011

Radarparet Juholt och Waidelich

Håkan Juholt anger i SvD att han och Tommy Waidelich "kommer att vara det radarpar som leder partiet fram till valet", så det kan vara av visst intresse att jämföra deras svar gällande ekonomiska frågor i SVT:s Valpejlsenkät inför valet 2010:

- Arbete och näringsliv - Juholt:
- Arbete och näringsliv - Waidelich:
Anmärkningsvärt nog så ansåg alltså Waidelich att det var ett "mycket bra förslag" (med reservation) att sänka skatterna på arbete medan Juholt såg det som "ganska dåligt", och dessutom i sin presentation angav det som sin tredje viktigaste fråga att motsätta sig skattesänkningar. Vidare såg Juholt det som ett "mycket bra förslag" och en hjärtefråga att statliga bolag inte ska säljas, medan Waidelich ansåg det vara ett "ganska dåligt förslag".

- Skatter - Juholt:
- Skatter - Waidelich:
Där Juholt ansåg det vara ett "mycket bra förslag" att återinföra förmögenhetsskatten så såg Waidelich det alltså som "ganska dåligt" (med reservation). De var däremot överens om att det var ett "mycket dåligt förslag" att behålla RUT-avdraget. I skuggbudgeten blev dock RUT-avdraget kvar, om än halverat.

Waidelich ställde sig istället positiv till "t ex sänkt tjänstemoms"; alliansens beslut om halverad restaurangmoms är han dock i nuläget negativ till då "sänkt krogmoms inte kommer leda till tillväxt och fler jobb" - Juholt valde istället att säga att det gav 3500 jobb, men att det inte duger, och att fokus bör ligga på skolan istället för "bidrag [...] till Stureplanshögern när den ska gå på krogen".

Det bör även noteras att Juholt ansåg det vara ett "mycket dåligt förslag" och en hjärtefråga att privata vårdföretag som drivs med skattemedel ska kunna ge vinst åt ägarna, medan Waidelich såg det som ett "ganska bra förslag" (med reservation).

Slår man in Juholts svar i Valpejl så ser man att han matchade Waidelich till 70 procent, vilket är en betydligt sämre matchning än med vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson (82 %). Även såväl Lars Ohly (80 %) som samtliga aspiranter till att efterträda Ohly matchade Juholt avsevärt bättre än vad Waidelich gör: tidigare nämnda Ulla Andersson (82 %), Jonas Sjöstedt (80 %), Hans Linde (80 %) och Rossana Dinamarca (77 %).

Andra kända politiker med betydligt bättre matchning än Waidelich var exempelvis Josefin Brink (81 %), Monica Green (78 %) och Mikael Damberg (74 %) - bland de 303 socialdemokrater som besvarade enkäten så matchade 241 personer - cirka 80 procent - Juholt bättre än vad Waidelich gjorde.

Inga kommentarer: