tisdag 11 oktober 2011

Dagens ungdom approves

Dagens samhällsklimat är det bästa i historien och dagens ungdom den bästa generationen i historien, och den positiva utvecklingen accelererar dessutom (men hålls nere av att gamla lever allt längre) - två exempel:

Från Gallup, via Andrew Sullivan:
och:
och:
Studien sammanfattad:

Americans' acceptance of marriage between people of different races continues to grow and is approaching unanimity, with 86% now approving of marriages between blacks and whites. Widespread approval of interracial marriage is a dramatic shift from roughly 50 years ago when 4% approved, and even 20 years ago, when about half as many approved as do so today.

Från Science Daily:
Studien sammanfattad:

The change toward acceptance of homosexuality began in the late 1980s after years of remaining relatively constant. In 1973, 70 percent of people felt same-sex relations are "always wrong," and in 1987, 75 percent held that view. By 2000, however, that number dropped to 54 percent and by 2010 was down to 43.5 percent.

Allt går alltså hela tiden åt rätt håll, och det är anmärkningsvärt hur hög förändringstakten är - i XKCD:s 2011 Guide to Making People Feel Old så nämns det att Den lilla sjöjungfrun (1989) släpptes närmare månlandningen än dagens datum, men där den filmen fortfarande håller kvalitetsmässigt så känns dåvarande samhällsklimat fullständigt uråldrigt.

Inga kommentarer: