fredag 28 maj 2010

Fattigdom 1991-2007

Ur Socialstyrelsens Social rapport 2010 (pdf):

Intressant nog visar utvecklingen av den absoluta fattigdomen, liksom det ekonomiska biståndet, en tydlig minskning (figur 3:4). Det tyder på att båda dessa fattigdomsmått följer utvecklingen av realinkomsterna snarare än inkomstspridningen.
/.../
Gruppen som definieras som mycket fattiga (med inkomststandard lägre än 1) steg påtagligt under 1990-talets djupa lågkonjunktur men har sedan dess sjunkit stadigt. Mellan åren 1996 och 2007 mer än halverades andelen absolut fattiga. Förekomsten av ekonomiskt bistånd har utvecklats på liknande sätt, andelen sjönk från 9 procent år 1996 till drygt 4 procent år 2007. Gruppen som definieras som mycket fattiga (med inkomststandard < 0,75) har också minskat, dock i betydligt långsammare takt.


Och då figur 3:4 (klickbar för förstoring): Vidare ur rapporten (klickbar för förstoring): Tidigare inlägg på temat:
- Barnfattigdomen i Sverige, Rädda Barnens årsrapport 2008

1 kommentar:

Roger sa...

Slutsatsen av det är väl att de med lägst inkomster står kvar på perrongen när tillväxttåget går?

Och det borde väl vara ett bra politiskt uppdrag att försöka få med dem till så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt?