måndag 25 augusti 2008

Sveriges genomsnittsålder i diagramform

Sandy Szwarc skrev i förbifarten något jag inte kunde släppa:

The bell curve [gällande BMI] also isn’t corrected for age

Och fascinerande nog så har jag aldrig sett den ökande genomsnittsåldern i fetmadebatten trots att debatten om den åldrande befolkningen förs i så många andra sammanhang och trots att det är trivialt att människor (och djur) tenderar att lägga på sig kilon över åren.

Nåväl, SCB hade - åtminstone så vitt jag kunde hitta - ingen samlad statistik över genomsnittsålder historiskt, så jag tröskade igenom siffrorna från SCB:s databas själv. Resultatet:Gemene svensk är alltså runt fyra år äldre 2007 än 1970. Statistiken angående viktändring hos befolkningen i stort borde alltså framgent ålderskorrigeras för rättvisans skull, då skillnaden i ålder är betydande - bara sedan 1990 har genomsnittsåldern ökat med cirka 1,5 år.

Och har någon glömt precis hur galopperande fetmaepidemin är så har snitt-BMI enligt mina omräkningar av SCB:s statistik varit +0,16/-0,03 för män/kvinnor sedan 2000 (under samma tidsperiod har dessutom snittsvensken blivit drygt 0,6 år äldre).

Som bonus för den som föredrar längre tidsserier:
Not: Könsuppdelade ålderssiffror finns här.

Inga kommentarer: