måndag 31 augusti 2009

Dagens ord: Kurortsskatt

Kurortsskatt (Kurtaxe) - alltså en extraskatt som icke-ortsbor betalar för att vistas i tyska kurorter. Beloppet skiftar beroende på säsong, men sommarsnittet ligger på runt 15 kronor per dag för vuxna och 7,50 kronor för barn.

Besökarna ska vidare anmäla att de kommit till orten senast dagen efter ankomst samt göra avreseanmälan senast avresedagen.

Frågan ställdes 2003 i Europaparlamentet gällande huruvida sådant förfarande verkligen rimmar med EU:s fria rörlighet, men fenomenet fortlever.

(Via Johanna Paues Darlington)

söndag 30 augusti 2009

S.C.A.B

Varje person som läser bland annat Reason i allmänhet och fantastiske Radley Balko i synnerhet vet mer än väl att polismakten måste skärskådas och ifrågasättas (den som av någon anledning inte läser dem än rekommenderas definitivt att styra upp det - RSS för Reason, RSS för Radley Balko). Poliskritiken saknas dock i stort i svensk media och bloggosfär, vilket jag hoppas är ett gott betyg för polisen snarare än ett underbetyg åt grävandet.

Följande 57 minuter långa video bör fungera som en ögonöppnare närmast oavsett tidigare orientering i frågan. Makt korrumperar och måste ständigt ifrågasättas, helt enkelt [varning för mycket starka scener i filmen]:

(Direktlänk)

Massövervakning utvärderat, igen

Jag skrev tidigare om Kinas utvärdering av sin "check every bag"-policy, där 440 miljoner föremål kontrollerades med resultatet att "over 140" personer befunnits bryta mot lagen.

Nu skriver BBC om att Londons "million-plus" övervakningskameror utvärderats:

Only one crime was solved by each 1,000 CCTV cameras in London last year, a report into the city's surveillance network has claimed.

England har enligt artikeln lagt över 500 miljoner pund (~5,8 miljarder kronor) på övervakningskameror - David Davis, tidigare skugginrikesminister (alltså den i oppositionen som bevakar inrikesministerns frågor) sammanfattar:

"CCTV leads to massive expense and minimum effectiveness. It creates a huge intrusion on privacy, yet provides little or no improvement in security."

Visserligen bör även avskräckningsfaktorn vägas in i utvärderingen - alltså ifall mängden utförda brott minskade under perioden - men massövervakning är ändå anmärkningsvärt ineffektivt.

Plötslig spädbarnsdöd 1990-2007

BBC skriver om att antalet dödsfall på grund av plötslig spädbarnsdöd (SIDS) minskat kraftigt senaste åren:

There were 264 such deaths in 2007 across England and Wales, down 7% on the year before - which itself saw a significant fall in numbers.

Statistik från Socialstyrelsens Dödsorsaker 2007 (pdf) [klickbart för förstoring]:
Prevalensen av plötslig spädbarnsdöd föll alltså med 89,7 procent för pojkar och 88,4 procent för flickor mellan 1990 och 2007 - mellan 2006 och 2007 minskade dödligheten med 46,4 procent för pojkar och 41,2 procent för flickor.

Vidare ur BBC-artikeln:

There were also regional variations: the North East had the highest rate, at 0.66 per 1,000 births, and the East of England the lowest, at 0.32 per 1,000.

Som jämförelse har det i Sverige fallit från 1,46 för pojkar och 0,88 för flickor 1990 till 0,15 för pojkar och 0,10 för flickor 2007. Sverige som helhet har alltså runt en tredjedel så hög SIDS-prevalens som Englands bästa region.

Coases teorem i vardagen

Coases teorem menar att transaktionsmöjligheter löser problemet med externaliteter (alltså att utomstående drabbas av exempelvis utsläpp eller buller som resultat av någon annans aktivitet).

David Henderson skriver intressant om fenomenet i sin vardag:

This last winter, our house smelled like an ashtray much of the time. Our neighbors upwind insisted on burning. We told them of the discomfort we felt and, while the lady of the household was sympathetic, the adult sons were not and, at one point, one of them got quite nasty when I tried to press the point. I even offered to pay $50 a month for every month they didn't burn. The lady of the household returned the check uncashed. You might say that I didn't offer enough. I sensed, though, that that wasn't it. (There's a lot more to say, but I don't want to tell too long a story.)
/.../
One day, my wife made banana bread and took half of it next door. The lady of the house was delighted. Then we noticed something else: the frequency of the fires went from almost every day, which had been driving us wild, to about once a week or less. Shortly after, one of the sons, out mowing his lawn, waved and smiled at my wife as she was pulling out of the driveway. She was so shocked that she almost sideswiped our house. I thought we were on to something, so the next time I made my brownies full of chocolate chips, I took half of them over. A few days after that, one of the sons brought over some cantaloupes. Then about a month ago, I took over some brownies. Then Sunday evening, one of the sons brought over some home-grown tomatoes and onions. Summer in Pacific Grove, where I live, is almost as cold as winter. Yet they have hardly burned a fire at all.

Så nästa gång grannen spelar för hög musik - gå dit med en sockerkaka istället för att ringa Störningsjouren för femtielfte gången.

lördag 29 augusti 2009

Tack snälla goa staten

Flikrensning igen:

FDA cracks down on ibuprofen pain relief gels - Physorg

Pedal-Powered Beer Bikes Could Be Banned - Treehugger

FTC to Protect Us from Multi-Colored Beer Cans - Cato Institute

Time is called on traditional pint glass after government brands them too dangerous - Daily Mail

As part of a campaign called Resale Roundup, the federal government is cracking down on the secondhand sales of dangerous and defective products. - John Stossel

Evigt liv

Bryan Caplan:

In 2005, American kids aged 5-14 had a death rate of 16.3 per 100,000. Here's one way to think about how incredibly low that is:

Suppose a kid could keep that childhood mortality rate forever. What would be his expected lifespan?

Answer: 6,135 years! His median would be a little lower - a mere 4,252 years.

Enligt Socialstyrelsens Dödsorsaker 2007 (pdf) (den senast publicerade dödsorsaksrapporten) så dog 86 av 1 026 716 svenska 5-14-åringar under 2007, motsvarande 8,38 per 100 000, vilket ger en förväntad livslängd om 11 939 år och en medianålder om 8 275 år.

(Direktlänk)

The circle of government

Ronald Reagan:

Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.

Överfört till svenska bensinmackar:

Tax it - från Jacob Lundberg:

Det allra högsta av de forskningsresultat som IPCC går igenom ger en optimal koldioxidskatt på 1,95 kr per liter.

Regulate it - ur Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel:

3 § En bränslesäljare skall på säljställe som ingår i bränslesäljarens verksamhet genom en eller flera bränslepumpar eller på annat likvärdigt sätt tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel

Subsidize it - ur regeringens pressmeddelande:

Regeringen beslutar idag torsdag om utbetalning av ytterligare 30 miljoner för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder.

Regeringens förstärkta satsning på stöd till kommersiell service ska riktas mot att stärka tillgången till drivmedel. Detta för att möta den strukturomvandling inom drivmedelsförsäljningen som slår hårt mot människor i gles- och landsbygd.

Folkpartiet och Idaho Stop Law

Lagar är till för att få samhället att fungera bättre, och behövs inte en lag så ska den tas bort. Ett samhälle med för många lagar tar inte bara energi från polis- och domstolsväsendet, utan gör även att det blir fullständigt omöjligt att vara laglydig, vilket medför att goda samhällsmedborgare bestraffas godtyckligt och att vem som helst kan sättas dit ifall någon så önskar.

Trafiken är ett av de områden som är fullkomligt nerlusat med goda intentioner - fartkameror, trafikljus, mobiltelefonförbud, med mycket mera - men där många åtgärder har anmärkningsvärt dålig uppmätt effekt - som i exemplet med att ta bort trafikljusen från holländska Drachten (ett exempel som även engelska Ealing tagit efter) - från Telegraph:

Mr Monderman, 61, compared his philosophy of motoring to an ice rink. "Skaters work out things for themselves and it works wonderfully well. I am not an anarchist, but I don't like rules which are ineffective and street furniture tells people how to behave."

In short, if motorists are made more wary about how they drive, they behave more carefully, he said.

Självfallet gäller även sambandet åt andra hållet -alltså där ytterligare externa kontroller införs så ökar olyckorna - ur rapporten Evaluation of the Red Light Camera Enforcement Pilot Project (pdf):

After evaluating the performance of red light cameras at 68 sites over two years, the report concluded that jurisdictions using photo enforcement experienced an overall increase in property damage accidents of 18.5 percent coupled with a 4.9 percent increase in fatal and injury rear-end collisions. Rear-end collisions involving property damage alone jumped 49.9 percent.

Som rapporten nämner så tycks dock medier i allmänhet inte vara särskilt intresserade av sådana samband. Folkpartiet är i stort ett märkligt parti, där liberal-etiketten ofta känns ungefär som D-et i DPRK, men de har nu åtminstone blickat i rätt riktning i ett av sina senare förslag:

[Vi vill t]illåta högersväng mot rött ljus, antingen generellt eller med hjälp av särskild ramp till höger om ljusstolpen.

Att tillåta cyklister att cykla mot rött (alltså inte bara vid högersväng) ifall trafiksituationen i övrigt så tillåter är ett beprövat koncept, som vanligtvis brukar benämnas Idaho Stop Law, då konceptet prövades där först, med resultatet att cykelolyckorna minskade med 14,5 procent redan året efter införandet.

Det viktigaste för en bra trafikmiljö är uppmärksamma trafikanter som anpassar sig efter varandra - de allra flesta trafikolyckorna beror på enkla misstag, och varje god förevändning att säkra trafikmiljön hämtas lätt hem i ett mer nonchalant/riskfyllt beteende, vilket Gordon Tullock elegant förklarat genom att ställa frågan hur trafikanter skulle agera ifall det stack ut en lång spets från ratten.

Det kan vidare noteras att cykling, trots att olyckorna minskat kraftigt, är ett relativt farligt färdsätt - enligt Project Freeride är cykling 26-48 gånger farligare än bilåkande per kilometer, men som de också skriver så minskar cykelolyckorna ju fler cyklister som befolkar gatorna, vilket förutom i de studier de listar också mätts upp i New York.

Cykeln är i stort ett gravt underskattat färdmedel - som Cornucopia? visat så är cykeln ofta snabbare än bilen, även vid sträckor som vanligtvis anses för långa för att cykla, beaktat kostnaden för att ta bilen. Bor man relativt nära jobb och liknande finns det alltså stora pengar att tjäna på att åtminstone göra sig av med familjens andrabil.

För ett enkelt exempel gällande stadstrafik: Att bilkörning kostar 30 kronor per mil är en vanlig siffra i sammanhanget, och antaget att en bil håller 40 km/h i snitt i stadstrafik (inräknat trafikljus) och en cykel 20 km/h (till säg 5 kr per mil i kostnad) så sparar man 50 kronor per cyklad timme, eller 100 skattade kronor per timme det tar extra att cykla. Exempelvis parkeringsavgifter vid såväl hem som arbete, längre avstånd från parkering än från cykelställ vid såväl hem som arbete, minskade motionskostnader och möjlighet till genvägar ger ytterligare plus på cykelsidan.

Ökat cyklande medför dessutom minskat buller, minskad trängsel och (eventuellt?) renare luft, så varje strävan att reda ut korkad politik på området bör applåderas tvärpolitiskt.

Och avslutningsvis lite cykelinspiration - Danny MacAskill:

(Direktlänk)

torsdag 27 augusti 2009

Sveriges befolkningsfördelningsutveckling 1950-2050

Calculated Risk följde upp det tidigare diagrammet med ett diagram över en Census-skattning fram till 2050 (notera att åldersgrupperna (och axlarna) skiljer sig från det tidigare inlägget) [samtliga diagram/bilder klickbara för förstoring]:
Motsvarande siffror (samma axlar och åldersgrupper) för Sverige - från SCB:s rapport Sveriges framtida befolkning 2006-2050 (pdf):
Statistiken sammansatt i ett diagram, per år:
Och per åldersgrupp:
2050, med tillagda dataetiketter:
Tidigare inlägg:
- Sveriges befolkningsutveckling 1920-2005

Kinesiska nyheter

Kommunistkontrollerade People's Daily är ett gjutet inslag i mitt RSS-flöde. Nyhetsvärderingen är fascinerande annorlunda västmedias, och bloggvärda nyheter samsas därför med såväl rena hyllningsporträtt som intetsägande nyheter och obegripliga bildmanipuleringar.

Några exempel i mängden annorlunda nyheter:
- UFO hovers over Chongqing for half an hour
- Here's a 4-year-old girl who loves her beer
- There's a group that smashes crispy food

Som kompletterande allmänbildning till ett land med runt en femtedel av världens befolkning rekommenderas People's Daily definitivt.

Vidare på Kinafronten kan meddelas att föräldrarna till pojken som slogs ihjäl under sin internetberoendebehandling har tilldömts 350 000 yuan (~367 000 kronor) i skadestånd samt att ytterligare en pojke misshandlats svårt under liknande förutsättningar.

Sossetricket

Regeringen fortsätter mittentrampandet - från SvD:

Man föreslår inga plusjobb, men dock att avsätta drygt två miljarder kronor till 40000 platser i vad som kallas Lyftet, en ”ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet samt inom vissa ideella organisationer.”

Synen på Ams förmåga har uppenbarligen också förändrats, då man vill lägga ”620 miljoner för 12000 nya platser inom coachning, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling”, samt ”225 mkr för 1000 nya platser i arbetsmarknadsutbildning”.


Paketet innebär vidare 10000 nya komvuxplatser, till en kostnad om två miljarder kronor, 10000 nya högskoleplatser, för lika mycket till, samt utbyggd yrkeshögskola. Totalt omfattar satsningarna 8,4 miljarder kronor.

Alla som någonsin haft någonting att göra med någon som ens kommit i närheten av sådana åtgärder vet att de är komplett odugliga och ren manipulering av arbetslöshetssiffrorna, och de högre studierna innebär oftast inte mycket mer än ytterligare lånesättning för de inblandade - eller i Vesslans tappning:
Socialdemokraterna sitter dock självfallet inte nöjda trots detta - från Thomas Bodströms blogg:

Fakta om vilka som har tjänat på regeringens skattesänkningar tål att upprepas. Det här är Riksdagens utredningstjänst som i diagram visar den genomsnittliga förändringen av nettoinkomsten på grund av regeringens politik för olika inkomstgrupper 2007-2009.

Och så bilden:
Samtliga inkomstgrupper har alltså tjänat på den förda politiken.

Vidare på den vägen - från Leif Lundberg, via Toxiska Epistlar via Cornucopia? [bilden klickbar för förstoring]:
Alliansen har gjort mycket som förtjänar kritik, men skattesänkningar fungerar, helt enkelt.

tisdag 25 augusti 2009

Televerksamhet 1998-2008

Alltid läsvärde Erik Starck på Skiften skrev nyligen om kommunikationsutvecklingen - ur inlägget:

Man minns knappt hur det var men förr i tiden (för sisådär 10 år sedan) så ringde vi inte till personer utan till platser. Sedan hoppades man att personen man sökte befann sig på den plats man ringde till. Detta var det naturliga sättet att använda en telefon. Man ringde från en vägg till en annan.

Och av detta följer naturligt att ifall någon exempelvis missade bussen eller väntade vid fel hörn så resulterade det i att den andre fick ägna åtminstone någon halvtimme åt förgäves väntan före oundviklig hemgång i ogjort ärende, och skulle man leta upp någon som inte befann sig i hemmet fick man helt enkelt försöka spåra vederbörande genom att ringa i tur och ordning till de ställen de besökt. Mobiltelefonen revolutionerade lindrigt talat samhället, och dessutom har nätbaserade tjänster ytterligare drastiskt förändrat kommunikationslandskapet.

Det kan därför vara intressant att se hur telefoninyttjandet förändrats sedan dess - statistik från SIKA (xls) [diagrammet klickbart för förstoring]:Fasta telefoniabonnemang per capita har alltså minskat med 28 procent de senaste tio åren. Den siffran är dessutom uppblåst då ADSL-abonnemang i stort sett kräver att man även har fast telefoni - vilket om inte annat märks på att trafikmängden minskat ännu mycket snabbare än abonnemangssiffran.

Mobiltelefoninyttjandet har ökat kraftigt, men från en betydligt lägre nivå än den fasta telefonin, vilket märks på att den totala samtalsmängden minskat med runt 30 procent sedan 2000.

SMS-användandet har formligen exploderat senaste åren, medan MMS-användandet var för obetydligt för att ens beredas plats i diagrammet.

Var kommunikationen tar vägen härifrån har jag självfallet inte den blekaste aning om, men det ska bli intressant att se vad exempelvis Google Wave - "vad e-post hade varit ifall det uppfanns idag" - gör för den framtida utvecklingen:

(Direktlänk)

söndag 23 augusti 2009

BNP per capita kontra andra välfärdsmått

Anders Wijkman på DN Debatt:

De flesta människor tror säkert att välfärden automatiskt stiger när BNP ökar. Men så är ingalunda fallet.

Som Jacob Lundberg skriver har dock BNP per capita, trots sina teoretiska brister, visat sig vara ett påfallande bra mått på välfärd. Andra välfärdsmått finns dock självfallet, vilket jag skrivit om tidigare. Två exempel på sådana mått är FN:s Human Development Index (HDI) - "en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP per capita" och Gender-related Development Index (GDI) - "skillnader mellan män och kvinnor inom länder. GDI tar hänsyn till skillnader vad gäller livslängd, läs-/skrivkunnigheter, skolutbildning och inkomst".

Ur HDI utan BNP per capita-faktor kontra BNP per capita [diagrammen klickbara för förstoring]:
Ur GDI kontra BNP per capita:
Hög BNP per capita över längre perioder tyder på välfungerande ekonomi, och en välfungerande ekonomi ger människor möjligheten att styra upp sina liv på vad sätt de anser passa just dem - långt effektivare än vad en aldrig så välmenande byråkrat någonsin kan åstadkomma.

Vidare ur Wijkmans inlägg:

De negativa konsekvenserna för miljön och ekosystemen är det största problemet. Enkelt uttryckt: ju högre BNP är, desto större är förbrukningen av natur och naturresurser.

Och där har han självfallet oerhört fel - tillväxt är förbrukningsneutralt. Exempelvis har IT-samhället, uppfunnet och utbyggt i rika länder, inneburit hundratals miljoner ton minskade koldioxidutsläpp, och oavsett om man anser att just koldioxidutsläpp innebär någon nämnvärd fara så brukar det generellt stämma väl överens med resursanvändning i stort. Dessutom ökar mängden skog i samtliga rika länder - Sveriges siffror här - och i såväl USA som i Sverige minskar vattenförbrukningen. Överbefolkning är ytterligare ett bekymmer som visat sig stamma ur fattigdom.

Ekonomi betyder hushållning med resurser, och på en korrekt prissatt marknad kommer aktörerna göra allt för att minska sina kostnader och därmed sin resursanvändning. Ett exempel på sådant är framstegen på platt-tv- och kärnkraftsverksmarknaden, ett annat i mängden är Scandics Sustainability Live Report:
Det är lätt att tro att det går lätt att göra ett bättre resultat än marknadsekonomin, men det är helt enkelt ingen slump att det är de tidigare öststaterna som minskat sina växthusgasutsläpp mest sedan 1990 - de enda resurserna staten kan lägga vantarna på kommer från den fungerande delen av ekonomin - alltså den del som använder resurser effektivt.

Sammanfattningsvis är det bästa politiker kan göra för såväl välfärd som miljöarbete att låta marknaden sköta sig själv. Exempelvis är den vattenbrist Wijkman hänvisar till i stort skapad av politik.

Tidigare inlägg om välfärdsmått:
- HDI utan BNP per capita-faktor kontra BNP per capita
- Frihet kontra HDI
- Bryan Caplan om HDI
- HDI-utveckling 1980-2006
- HDI kontra BNP per capita, igen
- GDI kontra BNP per capita

onsdag 19 augusti 2009

Sveriges befolkningsutveckling 1920-2005

Calculated Risk publicerade nyligen ett intressant diagram [klicka på bilden ifall den inte uppdateras automatiskt]:
Motsvarande diagram med samma axlar och uppdateringsfrekvens för Sverige, från SCB [xls] [klicka på bilden ifall den inte uppdateras automatiskt]:
De enskilda bilderna (med dataetiketter tillagda): 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005. 2008 nedan [klickbart för förstoring]:
Utvecklingen sammanställd i ett diagram [klickbart för förstoring]:

tisdag 18 augusti 2009

Christian Cantwell, knappt idrottsman?

Erica Johansson, som även lade fram teorin att hundrameterslöparna har vältränade överkroppar för att se bra ut på bild, sade under VM-sändningarna att kulstötare är så överviktiga att de knappt kan kallas "riktiga idrottsmän".

Amerikanen Christian Cantwell vann årets VM - bild på honom från tidigare refererat New York Times-bildspel:Cantwell är alltså, som synes, en välväxt karl - 152 kilo fördelat på 196 centimeter, vilket ger honom ett BMI på 39,6; på gränsen till svår fetma enligt WHO:s definition. BMI är dock ett redan i grunden uruselt mått, som dessutom fungerar ännu sämre när det kommer till elitidrottare, vilket bland annat syns i att Fredrik Ljungberg balanserar på gränsen till överviktig.

Ett bättre mått angående övervikt är fettprocent - enligt faktaspalten i anknytning till bildspelet har Christian Cantwell 15 procent kroppsfett, vilket ligger i den lägre häraden av det normala spannet 12-20 procent (och alldeles garanterat betydligt, betydligt lägre än Erica Johansson).

Hade det varit fördelaktigt att ha en annan kroppsform än Cantwell och de andra kulstötarna så hade det dock kommit någon med de förutsättningarna och sopat banan med dem. Nu är det självfallet så att kulstötarens vikt behövs som motkraft vid stöten - varje liten rekyl i kroppen medför ytterst grundläggande att stöten tappar längd. Vidare angående idrottares kroppar - Veronica Wagner:

När folk frågar oss hur vi tränar för att hålla oss så små brukar vi kontra med : " Hur tränar basketspelare för att bli så långa?"

Gymnaster är små... basketspelare är långa.. Man väljer ju sport efter det man passar för eller hur?!

Men skulle det nu inte räcka att vräka iväg en 7,26 kilo tung kula över 22 meter för att få kallas idrottsman så listar bildspelet fler fakta:

Bench Press: 635 lbs.
Squat: 650 lbs.
Vertical Leap: 32"

Christian Cantwell bänkpressar alltså 288 kilo, vilket är 12 kilo mindre än Magnus Samuelssons rekord och ungefär halvvägs mellan de svenska rekorden i 110 kg- och +125 kg-klasserna. Han knäböjer 295 kilo, vilket hade varit sjätte bästa resultat i +125-klassen i SM 2009, och hoppar drygt 81 centimeter högt från stillastående, vilket gör honom lika spänstig som Shaquille O'Neal.

Friidrott är annars en imponerande uppvisning av extremt specialiserade sysslor - utövarna har inom ramarna fritt att exempelvis få iväg kulan så långt som möjligt, hoppa så långt som möjligt eller springa så fort som möjligt - och noll och intet mer än just det räknas. I Stefan Holms ord:

Jag har dålig kondition, det är inget att hymla om och inget speciellt märkvärdigt heller. Jag har dessutom ett uselt personbästa i bänkpress, senast jag åkte slalom så bröt jag armen och jag har inte stått på ett par skridskor på över 10 år.
Faktum är att jag inte ens är speciellt bra på allt som har med hoppande att göra. Under min korta och intensiva fotbollskarriär lyckades jag vinna summa summarum noll nickdueller, jag har fortfarande inte lyckats dunka en basketboll och mitt personbästa i stående höjdhopp tillhör nog höjdhoppsvärldens lägsta alla kategorier.

Det är möjligt att det ena inte alltid utesluter det andra. Men om 5 kilos ökning i bänkpressen kostar mig en centimeter i höjdhopp så tänker jag inte chansa. Om fem sekunders förbättring på en kilometers löpning innebär att jag tappar en millimeter i höjdhopp så är det inte värt risken. Det är bara så. Jag är höjdhoppare och ingenting annat.

Utöver att bedöma kulstötarnas kroppshydda så lade Erica dessutom till att 28-årige Cantwell snarare såg ut att vara 48. Och så är det ju - alla kan ju inte se ut som Tomas Svensson.

Då och nu

Från BBC:

[Mozart] - who died in Vienna in 1791 - may have succumbed to complications from a sore throat, caused by a bacterial infection.

Från BBC:

A 48-year-old Thai elephant has been fitted with an permanent artificial leg, 10 years after losing a limb from treading on a land mine.

lördag 15 augusti 2009

Årets WHO-rapporter

SvD om WHO-rapporterna:

Årets World Health Report fokuserade i huvudsak på hur den grundläggande sjukvården är organiserad, finansierad och genomförd i rika och fattiga länder runt om i världen.

"I huvudsak" stämmer visserligen, men första kapitlet handlar om utvecklingen senaste decennierna - ur senaste World Health Report (pdf):

Overall, progress in the world has been considerable. If children were still dying at 1978 rates, there would have been 16.2 million deaths globally in 2006. In fact, there were only 9.5 million such deaths. This difference of 6.7 million is equivalent to 18 329 children’s lives being saved every day.

Mirroring the overall trends in child survival, global trends in life expectancy point to a rise throughout the world of almost eight years between 1950 and 1978, and seven more years since: a refl ection of the growth in average income per capita.

Firstly, the Preston curve continues to shift. An income per capita of I$ 1000 in 1975 was associated with a life expectancy of 48.8 years. In 2005, it was almost four years higher for the same income. This suggests that improvements in nutrition, education, health technologies, the institutional capacity to obtain and use information, and in society’s ability to translate this knowledge into effective health and social action, allow for greater production of health for the same level of wealth.

Och två diagram ur rapporten [klickbara för förstoring]:
Vidare ur SvD-artikeln:

Den andra rapporten "Stoppa klyftorna inom en generation" redovisar en treårig undersökning av skillnaderna mellan och inom länderna, sade WHO i ett uttalande.


Jag hittar inte den rapporten bland WHO:s publikationer, men hittar någon den får vederbörande gärna länka så ska jag läsa igenom den. Jag hittade däremot rapporten World Health Statistics 2009 (pdf), en märklig rapport som definitivt hade mått bra av diagram i samband med tabellerna, men sammanfattningen är i alla fall läsbar - ur sammanfattningen:

In 2007, there were an estimated 9 million child deaths, significantly fewer than the 12.5 million estimated in 1990, with a 27% decline in the under-5 mortality rate over that period to 67 per 1000 live births in 2007.

Over the period 2000–2008, 65% of births globally were attended by skilled health personnel, 4% more than in 1990–1999.

Globally, the contraceptive prevalence rate increased from 59% in 1990–1995 to 63% in 2000–2006.

Although it is still too early to register global changes in impact, 27 countries (including five in Africa) have reduced reported cases of the disease and/or deaths resulting from it by up to 50% between 1990 and 2006.

Tuberculosis prevalence and death rates per 100 000 population declined from 296 in 1990 to 206 in 2007 for the former, and from 28 in 1990 to 25 in 2006 for the latter.

The percentage of adults living with HIV globally has remained stable since 2000. Use of antiretroviral therapy has increased; in the course of 2007, about one million more people living with HIV received antiretroviral therapy.

Only 9585 cases of dracunculiasis (guinea-worm disease) were reported in the five countries in which the disease is endemic, compared with an estimated 3.5 million reported in 20 such countries in 1985. The global prevalence of leprosy at the beginning of 2008 stood at 212 802 reported cases, down from 5.2 million cases in 1985.

Globally, the proportion of the population with access to improved drinking-water sources increased from 76% to 86% between 1990 and 2006. Since 1990, the number of people in developing regions using improved sanitation facilities has increased by 1100 million.

Eller i SvD:s sammanfattning:

"Skillnaderna i hälsotillstånd och tillgång till vård är mycket större i dag än de var 1978", konstaterar WHO:s Kinachef, svensken Hans Troedsson.

"Ordningsförseelse" och "oschysst" var orden

Ordningsförseelse är ett nytt ord i min vokabulär, men bör i stort betyda brott mot Ordningslagen - alltså exempelvis att "inom ett område som redovisas i detaljplan anordna en sådan allmän sammankomst utomhus eller offentlig tillställning som det inte krävs tillstånd för enligt 4 §" utan att anmäla det eller att utan tillåtelse täcka ansiktet vid demonstration.

Oschyst (så stavas det) är dock ett ord jag känner till - några exempel från snabb googling:

Jag tycker att det är oschyst mot djuren [med hundkläder] om dom inte verkar gilla det.

Men säger Moderatorna att man ska sluta skicka onödiga meddelanden via det blåa frågetecknet så får man sluta och dessutom så tycker jag att det är oschyst att blockera ut Roger, även om han är en bott eller inte.

Men det är oschyst att krypa bakom fina principer och smita undan ditt ansvar när du har en medarbetare som uppenbarligen behöver tydligare styrning och mer kontroll.

Och så båda orden i samma stycke - kammaråklagare Rolf Hillegren i SvD:

– När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse, säger han.

Plastpåse kontra papperspåse

Jag har skrivit om plastpåsens miljöpåverkan tidigare, men bloggen Becker's Environmental Update stolpar upp det så stiligt att det är klart värt att citera [källhänvisningar finns i det inlägget]:

• In 1999, 14 million trees were cut down to produce the 10 billion paper grocery bags used by Americans in that year;
• Paper sacks generate 70% more air and 50 times more water pollutants than plastic bags;
• It takes 594 BTUs of energy to produce a plastic bag and 2,511 BTUs for a paper bag;
• It takes 91% less energy to recycle a pound of plastic than it takes to recycle of pound of paper;
• In today’s landfills, neither plastic nor paper will degrade;
• It takes 12 million barrels of oil to produce the 100 billion plastic bags used in the U.S. annually;
• The average American family accumulates 60 plastic bags in only four trips to the grocery store.

Sedan är det självfallet så att miljöpåverkan av de miljontals träd som fälls lindras av att pappersindustrin sår fler träd än de hugger ner, men plastpåsen är otvivelaktigt en fullständigt fantastisk uppfinning.

The era the recording industry died

EurekAlert skriver - under rubriken "The day the music died" - om forskning som visar att "the increase in readily available software" medfört att "[a] number of iconic London recording studios, including Olympic Studios, Townhouse Studios, Whitfield Street Studios (formerly Sony and, before that, CBS Studios) and Eden have closed in recent years", och att "[w]e do know this will have serious repercussions for the economic geography of music. What remains to be seen however is how this will play out, and what will be left of the sector for the future."

Att säga att inspelningsstudions tillbakagång innebär musikens död är dock som att säga att framkallningsindustrins tillbakagång innebar fotograferingens död, vilket om inte annat Bilddagbokens 100 000 samtidigt inloggade medlemmar motbevisar.

Minskade inträdeströsklar innebär självfallet ökat utbud, och drastiskt minskade inträdeströsklar innebär drastiskt ökat utbud, vilket om inte annat Myspaces över en miljard uppladdade låtar visat. Exempelvis törs jag ana att Justin Hines inte hade tagit sig till vare sig Olympic Studios eller Eden för att spela in sin Tomato Hat ifall så hade krävts, men här finns den, komplett med musikvideo:

(Direktlänk)

En alldeles nutidsvanlig amerikansk dag

Bill Flanigen på Reason skriver om New York Times diagram över hur gemene amerikans dag ser ut:

Alright, so these aren't exactly earth-shattering demographic revelations.

Det förvånar mig att se en Reason-skribent så självklart ramla in i samma hjulspår som varit ett återkommande tema på bloggen - att oändliga samhällsförbättringar tas fullständigt för givet - diagrammet [klickbart för förstoring, men det rekommenderas att gå till NYT:s betydligt mer interaktiva diagram istället]:
Exempelvis var tv-apparaten en extrem lyxprodukt för inte ens 50 år sedan, medan tv:n idag upptar klart mest tid av samtliga kategorier kvällstid.

Förflyttning via apostlahästarna har traditionellt varit det enda tillgängliga transportmedlet. I ovanstående diagram anger blott fem procent av männen att de alls gått någonstans under dagen.

Arbetet upptar också bara en mindre del av snittamerikanens dag, medan det historiskt varit vad i stort sett all vaken tid ägnades åt.

Flanigen skriver även:

Old folks watch a lot of television.

Och samma sak gäller som bekant även Sverige.

torsdag 13 augusti 2009

Fler implicita revolutionerande samhällsförändringar

I samma skola som tidigare cancerlarm - från Physorg:

Childhood cancer survivors treated with total body or abdominal radiation may have an increased risk of diabetes, according to a report in the August 10/24 issue of Archives of Internal Medicine.

Lars Bern på Newsmill:

Avgaser från moderna bilar är ofta mindre hälsovådliga än den luft som omger bilarna.

Har Berns citat verklighetsförankring? Ingen aning, och spontant känns det märkligt, men att det ens länder till fundering är historiskt häpnadsväckande.

Tidigare inlägg på temat:
- Extra: Cancer är hälsovådligt
- Gruvarbetares hälsa

E-cigaretter, igen

Reason skriver om forskningsresultat gällande e-cigaretter:

Doctors in Cape Town gave Dutch-made Twisp e-cigarettes to 349 patients. After two weeks 6 percent of the patients had stopped smoking, and the quit rate rose to nearly half (45 percent) after two months. By contrast, a 2002 study in the journal Addiction found that the six-week quit rate was about 16 percent for smokers chewing nicotine gum and about 19 percent for smokers using nicotine patches. After six months, those rates fell to about 8 percent and 9 percent, respectively.

Bloggen Tobacco Analysis har samlat citat från personer som använt e-cigaretter för att sluta röka traditionella cigaretter - några citat ur mängden:

"I smoked traditional cigarettes for 27 years.... 2+ packs a day. On June 11th, my first e-cigarette starter kit arrived in the mail. I opened it up and started using it. I have not had a traditional cigarette since that day!! Even if there are some risks associated with these products, it can NEVER be as dangerous as traditional cigarettes so WHY would the FDA (or anyone else) want to stop me and other smokers from using them??? THANK YOU Dr. Whelan for putting this in proper perspective!!"

"Do not allow this product to be taken off the market. It saved my life (my smoker's morning cough disappeared in 3 days after switching to an e-cig) and many thousands more. The FDA is being unbelievably hypocritical in this matter and it shows how politics and money, rather then genuine concern for public health, is behind everything they do. And this is coing from a registered Pharmacist."

"I still have a pack of Marlboro cigarettes unsmoked since I took a first puff of these 2 weeks ago. To take them off the market would be a horrible idea and drive many smokers back. Of course tobacco companies and governments stand to lose billions in revenues if these catch on... and they will... so expect to see everything thrown at these new e-cigarette startups to stop this trend."

"I have smoked for nearly 20 years and NEVER went a day without smoking at least a full pack of smokes. Ever since I got my E-cig (3 weeks ago), I never had another reg cig since... I feel better, breathe better, sleep better and thats just to name a few. These are choices we made, please don't take these life changing choices from us!"

FDA (Food and Drug Administration) har alltså varnat för e-cigaretter och lobbar för att förbjuda dem (de har dock godkänt traditionella cigaretter).

Socialistiskt byråkratiserande, nationalistiskt särintressesgynnande och kristet späkningsidealiserande, sådan är folkhälsotanken. Tidigare inlägg:
- Elektroniska cigaretter
- Mindre farliga cigaretter på ingång

Inte bara mjölk ger starka ben

Benskörhet hör definitivt till den kategori samhällsfenomen som brukar benämnas "folksjukdom" - runt hälften av alla svenska kvinnor och en fjärdedel av männen beräknas få en fraktur orsakad av benskörhet.

Frukta dock ej, bot finns - från BBC:

A study found that the bones of women who drink beer regularly are stronger, meaning they are less likely to suffer from osteoporosis.

Och från Physorg:

The study also showed, however, that the [cannabis] compounds decreased bone loss in older mice and prevented the accumulation of fat in the bones, which is known to occur in humans with osteoporosis.

onsdag 12 augusti 2009

Trafikdödade i Sverige januari-juli 1998-2009

Från NTF:Omräknat per capita och per fordon (SCB:s folkmängdssiffror med snittfolkmängd under året använda, befolkningen 31 mars 2009 använd för 2009, bilar i trafik från Vägverket) [klickbar för förstoring]:Hade lika många per capita dött hittills 2009 som 1998 hade cirka 127 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 2002 är besparingen cirka 175 liv.

tisdag 11 augusti 2009

Kort angående H1N1

Jag kommer förhoppningsvis skriva betydligt längre om H1N1/svininfluensan/Den nya influensan längre fram, men för att få bort åtminstone några flikar - enligt Wikipedia bröt H1N1 ut i mitten av mars, och vidare enligt Wikipedia har runt 215 000 personer smittats och runt 1 800 dött i H1N1-sviter.

Också från Wikipedia:

Typically, in a year's normal two flu seasons (one per hemisphere), there are between three and five million cases of severe illness and up to 500,000 deaths worldwide, which by some definitions is a yearly influenza epidemic.

Så under de cirka fem månader som H1N1 dragit spaltkilometer har alltså över hundra gånger fler personer världen över dött i alldeles vanlig influensa.

Och för den som undrar över influensasiffror i rikare länder - enligt Centers for Disease Control and Prevention har 436 amerikaner dött av H1N1/svininfluensan fram till 6 augusti, och enligt Wikipedia:

Although the incidence of influenza can vary widely between years, approximately 36,000 deaths and more than 200,000 hospitalizations are directly associated with influenza every year in the United States.

Runt 15 000 amerikaner har alltså dött av vanlig influensa under samma period som 436 dött av H1N1.

Och slutligen, gällande Sverige - från Socialstyrelsen:

Omkring 2000-4000 fler dödsfall inträffar i Sverige under vintrar med många influensafall jämfört med de år då influensafallen är få.

På samma tema - Hans Rosling om medias behandling av svininfluensa kontra tuberkulos:

(Direktlänk)

Och vidare på samma tema: Sorkfebern 2008.

Med en schyst teknisk applicering slår man bjässarna med häpnad

Bamseföretag är något som oftast omtalas i negativa ordalag i samhällsdebatten. Storlek är dock något värdeneutralt på en fungerande marknad - ur Johan Norbergs När människan skapade världen:

Om ett företag inte snabbt tar till sig ny och bättre teknik som gör produktionen billigare eller mer åtråvärda, så kommer en profitintresserad konkurrent att göra det och ta över marknaden. Företag kan aldrig nöja sig med svunna segrar. Jag skickar inte Philips några pengar för att de gjorde den mest prisvärda TV-apparaten förra gången jag köpte en, utan bara om de gör den mest prisvärda idag också, när jag behöver en ny.

Jonas Birgersson sade något liknande angående sin kamp mot telekomjättarna - att det var lätt att skrämmas av storleken hos dinosaurierna, men att hans fokus snarare låg på deras klumpighet (hittar dock inget Googlestöd för det uttalandet).

Facit är ett klassiskt svenskt exempel på ett företag som ena stunden dominerade marknaden fullständigt för att nästa stund vara utplånat, men för att ta ett mer nutida exempel så var Lunarstorm en av de där häpnadsväckande gigantiska företeelserna - 2004 var sajten i stort sett lika stor som microsoft.com och fem gånger så stor som aftonbladet.se (som var Sveriges näst största sajt). Diskuterades det något nätrelaterat var Lunarstorm alltid representerade i panelen, och sajten var tillräckligt stor för att jag minns att deras logg i något fall användes för att leta upp någon grov ungdomsbrottsling, eftersom det i stort sett var så att ifall något diskuterades någonstans så var det på Lunarstorm (Google ger mig dock ingen hjälp där heller).

Tiden gick dock, och med den kom piggare konkurrenter in på banan. Lunarstorms trafiksiffror de senaste ~fyra åren, statistik från KIA-index [klickbar för förstoring]:
Lunarstorm har alltså tappat 93 procent av sina besökare och 97 procent av sina sidvisningar jämfört med toppnoteringarna. Från att 2004 haft fem gånger så många sidvisningar som Aftonbladet har Lunarstorm i senaste mätningen cirka en femtedel så många. Detta på mindre än fem år.

Så som David mot Goljat sedelärde, Jonas Birgersson parafraserade och Fjodor Emelianenko demonstrerade - finess slår storlek.

måndag 10 augusti 2009

Samma procedur som förra året?

Samma procedur varje år - från DN:

Polisen noterar rekord i antal omhändertaganden under Uppsala Reggaefestival. Totalt misstänks 280 personer för ringa narkotikabrott.

Och i vanlig ordning:

Solveig Öijdeberg vid Uppsalapolisen bekräftar att det varit en lugn festival. Endast ett våldsbrott har rapporterats, till det kommer bara ett fåtal stölder.
Tidigare inlägg: 2007, 2008.

torsdag 6 augusti 2009

Dödade och svårt skadade cyklister 1970-2008

Som uppdatering av tidigare inlägg:

Dödade och svårt skadade cyklister 1970-2008 - statistik från Vägverket [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
På samma sätt som gällande skadeutvecklingen i trafiken i stort är dock minskningen senare år svår att urskilja då minskningen varit så kraftig tidigare årtionden. Så på samma sätt:

1980-2008:
1990-2008:
2000-2008:
Gällande olyckorna hittills 2009 verkar dessutom den positiva trenden hålla i sig - statistik från Vägverket:

Hyllningsceremonier

Boris Benulic (som för övrigt pendlar vilt mellan att vara bra och fullständigt obegriplig) citeras av Peter Wennblad (som också pendlar vilt mellan att vara bra och fullständigt obegriplig) [originalartikeln verkar ha försvunnit] - från Neobloggen:

Jag blir alltid nervös när folk står och applåderar i politiska sammanhang och gör det mer än tre minuter. Håller man på längre så känns det litet som partidagar i Nürnberg oavsett vad som applåderas.

Patri Friedman på samma tema:

Like I said before, whenever large crowds are chanting someone's name, bad parts of the human brain are being invoked, and bad things are likely to happen. No one chants "Larry! Sergey! Larry! Sergey!", and Google gives us much better products than the US Federal Government. This is not a coincidence, but rather, a deep relationship having to do with whether we are viewing our relationships through the lens of tribal politics or business dealings, and how different those relationships are.

Och självfallet knyter han även med all önskvärd elegans an exemplet till den seasteading-vision han gjort sig känd för:

Part of the point of seasteading and competitive government is to create a world where people view residence (and someday, citizenship) as a business relationship, not allegiance to a tribe.

Varvet runt videovåldscirkeln

People's Daily skriver om "internetberoende" - enligt artikeln är 10 miljoner av Kinas 100 miljoner ungdomar drabbade, och följaktligen finns det kliniker för att bota det.

Föräldrarna till 15-årige Deng - "who had no criminal record or other behavioral problems" - betalade nyligen en sådan klinik drygt 7000 kronor för att under en månad "get [him] away from bad behavior, regain confidence and establish positive life attitudes".

Och så till resultatet:

A teenager was allegedly beaten to death by counselors at an Internet addiction rehabilitation clinic in Nanning, Guangxi Zhuang autonomous region.

onsdag 5 augusti 2009

Teori, praktik, humor, återigen

I god Henry Hazlitt-stil så är det samma teori igen: "incentives matter more than intentions" - Joshua Gans på bloggen Game Theorist skrev 2006 om potträning och bonussystem; vad kan egentligen gå fel med ett system där sju torra dagar belönas med exempelvis en bok eller en leksak?

Jo, inledningsvis:

Well we had good nights and intermittent accidents. But then we had a week of dry pull-ups. Much rejoicing ensued including a bonus; no more pull-ups. Sadly, the next night there was an accident. Now you might say, these things happen. But it turns out that the problem was that these things hadn't happened.

Our son had a small rubbish bin in his room. Upon inspection, we found 5 full pull-ups. It turned out that our son was getting up in the morning, noticing the pictures gone and getting himself a new pull-up! There was nothing malicious in this. He just understood the rule as: "produce a pull-up with pictures." And so he worked out how to do just that.

Regeln att det måste vara samma blöja på morgonen som på kvällen lades därför till, men det stannar inte där - teori, praktik och humor i samma läsvärda inlägg.

Tidigare inlägg:
- Teori, praktik, humor
- Teori, praktik, humor, igen

Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat

För att uppdatera tidigare inlägg - siffror från rapporten Skolelevers drogvanor 2008 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Årskonsumtion alkohol 1989-2008:
Konsumtionsindex alkohol 1977-2008 (blå och röd linje visar ickekonsumenter, grön och lila linje visar storkonsumenter - värt att notera är hur storleksförhållandet mellan grupperna förändrats genom åren): Andel niondeklassare som dricker blanddrycker - Thomas Östros stora oro:
Och totalkonsumtionen av blanddryck, omräknat till 100 % alkohol:
Andel som druckit hembränt, 1991-2008:
Och skoltrivsel 1984-2008:
Jag står dock, som tidigare nämnt, betydligt närmre Doug Stanhopes samtidsanalys, och tydligen har jag Rune Andréasson med mig på den fronten - ur Bamse nr 5/86 [klickbar för förstoring]:
(Ovanstående rutor och de två påföljande finns här.)

Tidigare inlägg på temat:
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation
- Smuggelsprit och alkoholförgiftningar
- Alkoholkonsumtion kontra medellivslängd

lördag 1 augusti 2009

Kvinnor och hjärtinfarkter

Eva Rusz, "relationsexpert", i Aftonbladet, angående sitt förslag att lagstadga först 1,5 års föräldraledighet till mamman och sedan 1 års föräldraledighet till pappan:

En annan aspekt som är viktig att ta upp, menar Eva Rusz, är den ökande stressen och det stigande antalet hjärtinfarkter bland kvinnor.

Ur Socialstyrelsens Hjärtinfarkter 1987-2006 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Dessutom, angående ökningen 2001, ur rapporten:

Från 1987 och fram till 2001 har antalet fall per år sjunkit. År 1987 inträffade 42 300 fall och år 2000 hade antalet sjunkit till 38 200. De nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård som Socialstyrelsen publicerade 2001, med bland annat nya diagnoskriterier för hjärtinfarkt, medförde att antalet rapporterade fall av akut hjärtinfarkt från den slutna vården ökade märkbart.

Och gällande dödlighet:
Den enda gruppen kvinnor som haft ökad incidens av hjärtinfarkter sedan 1987 är 85+, och det ska självfallet ses mot bakgrund av bland annat att den grupperingen blivit äldre under tidsperioden samt att exempelvis cancervården förbättrats och trafiken blivit säkrare.

Ditt namn och du

BBC skriver om ett intressant samhällsfenomen - ingressen:

A couple with the same name are set to marry this year after meeting on Facebook. It's an extreme example of people giving in to the curiosity of a "namesake search" on the social networking site. But why do we do it?

Fenomenet är självfallet inget Facebookunikt - 2004 bjöd exempelvis orten Norberg in samtliga med efternamnet Norberg att besöka orten. 586 slöt upp, vilket ledde till ett omnämnande i Guinness rekordbok. Richard Wiseman skriver också om det i sin bok Quirkology (en bok som rekommenderas), angående en studie utförd av Brett Pelham på giftermål mellan 1823 och 1965:

[P]eople named Smith were more likely to marry another Smith than someone called Jones or Williams, and people called Jones were more likely to say "I do" to another Jones than a Brown or even a Johnson.

Pelham's work is not restricted to examining the relationship between people's names, where they choose to live and die, and the people they marry. He has also examined how surnames may influence choice of occupation. Searching the online records of the American Dental Association and American Bar Association, the researchers found that there were more dentists whose name began with "Den" than with "Law". Likewise, a greater prepoderance of lawyers had first names beginning with "Law than with "Den".

Vidare anger Pelham att exempelvis personer som heter Florence fanns vara överrepresenterade i Florida, George i Georgia, och så vidare - för övrigt byggt på att personer med sådana namn dras till sådana orter snarare än att föräldrar lockas döpa sina barn. Kort om motsvarande i Sverige, ur folkbokföringen (stavningsskillnader ignorerade):

- Kristian - 372 av Sveriges 45 855 Kristian bor i Kristianstad; det förväntade antalet sett till stadens andel av befolkningen hade varit 169.

- Marie - av 233 482 Marie bor 541 i Mariestad, 402 väntade.

- Karl - av 285 402 Karl bor 2361 (1879 väntade) i Karlstad, 867 (1034) i Karlskrona och 379 (595) i Karlshamn.

Vid snabbkoll verkar alltså effekten svag, men kanske möjligen observerbar, överförd till svenska förhållanden. För att återkoppla till Norberg bor dock 22 av Sveriges 7741 Norberg just där, cirka 4 väntades.

Andra som studerat namnfrågan, med något annorlunda resultat, är Freakonomics (ytterligare en bok som rekommenderas):

We wrote in Freakonomics about two brothers named Winner and Loser.

Winner became a lifetime criminal; Loser a detective in the NYPD. The story of these two brothers matched the findings of my academic research with Roland Fryer, which found no impact of a child’s name on her life.

Now, from the Milwaukee Journal-Sentinel, we have the story of three sisters: Kimberly, Robin, and Marijuana Pepsi Jackson. Just like Loser before her, Marijuana Pepsi has made something of her life, earning a master’s degree in education.

Tolv procent i perspektiv

Expressen skriver en serie om de "många" svenska barn som lever i fattigdom, vilken Johan Ingerö sågat och som Ingerös återkommande inspirationskälla Monica Green kommenterat:

Nästan 12 procent, av Sveriges barn idag lever i ekonomisk utsatthet och klyftorna ökar.

Så för att sätta de tolv procenten i perspektiv, ur tidigare inlägg angående Rädda Barnens senaste årsrapport [klickbar för förstoring]: