onsdag 10 juni 2009

Sydafrikas hiv-utveckling

Hiv och aids tillhör världens verkliga bekymmer, och Sydafrika är oerhört hårt drabbat - exempel från Afrikagrupperna [sidan senast uppdaterad 2005-06-10]:

Sydafrika är det land i världen som har det största antalet människor som lever med hiv och aids. År 2003 uppskattades 5,6 miljoner människor bära på viruset, av en total befolkningsmängd på 43 miljoner.

Konsekvenserna är enorma, både för de drabbade individerna och för deras anhöriga, men även samhällsekonomiskt. De värsta effekterna av hiv/aids väntas fortfarande visa sig några år framåt i tiden, då dödstalen kommer att stiga. Medical Research Council beräknade 2001 att 25 procent av alla dödsfall i Sydafrika orsakades av aidsrelaterade sjukdomar som exempelvis TBC och lunginflammation. Den förväntade livslängden vid födsel sjönk från 61,4 år 1995 till 51,4 år 2002. FN-organet UNAIDS uppskattar att två miljoner sydafrikanska barn kan komma att vara föräldralösa till följd av epidemin år 2015.

Ur Human Sciences Research Councils dagsfärska rapport South African National HIV Prevalence, Incidence, Behaviour and Communication Survey, 2008 (pdf):

The 2008 national estimate of HIV prevalence among South Africans of all age groups is 10.6%. Put differently, it is estimated that in 2008 about 5.2 million people of the total population were HIV-positive.

Enligt Afrikagruppens siffror var andelen smittade runt 13 procent, enligt HSRC-rapporten var 11,4 procent smittade 2002 och 2008 var alltså andelen 10,6 procent. Andelen smittade personer är dock ett begränsat mått, då undermålig sjukvård medför att sjuka dör i förtid, vilket självfallet inte bör ses som någon framgång trots att antalet smittade minskat (se Hans Rosling-videon i slutet av inlägget för mer information om det). Hiv-prevalens hos ungdomen är därför ett enklare mått. Ur HSRC-rapporten [samtliga bilder klickbara för förstoring]:

Hiv-incidens 15-20-åringar:
Vetskap om egen hiv-status:
Kondomanvändande:Allt är dock inte positivt - exempelvis har andelen med "correct knowledge about prevention of sexual transmission of HIV and rejection of major misconceptions of HIV transmission" minskat mellan 2005 och 2008 (rekreationsdrogbrukarna hjälper dock upp de siffrorna) och fler rapporteras ha haft fler än en sexpartner senaste tolv månaderna (vilket räknas som negativt ur riskperspektiv - däremot gör färre samlagsdebut före 15 års ålder, vilket räknas som positivt ur riskperspektiv). På det stora hela är det dock en rapport som bådar gott.

Hans Rosling om hiv:

(Direktlänk)

Några tidigare inlägg på temat:
- World AIDS Day
- UNAIDS senaste rapport
- FN rättar tidigare hiv-skattning
- Expressen om hiv och aids

Inga kommentarer: