söndag 8 maj 2011

Kim Jong-Il looking at Potemkin fruit stand

Kim Jong Il looking at things gjorde en rejäl viralvända nyligen (och även den svenska motsvarigheten Spontane Fredrik fick sina länkar). Jag hade dock missat vad som i efterhand är en självklar tolkning ('självklart i efterhand' är för övrigt väldigt nära besläktat med 'genialiskt') av en av de mest länkade bilderna - Kim Jong Il looking at fruit:
Från Counting Cats in Zanzibar:

What fascinates me about that image in particular is that whilst the side of the fruit stand facing Kim is laden with produce the side facing us looks a bit sparse. The Russians might have had Potemkin villages but it takes the true Juche lunacy of North Korea to have created the Potemkin fruit stand.

Vad som också bör noteras är att Nordkorea är så horribelt fattigt att till och med en kuliss är oändligt mycket fattigare än frukthyllan hos vilken lanthandel som helst i mer normalt fungerande länder.

Inga kommentarer: