tisdag 18 oktober 2011

Teori, praktik, humor 11

Teori - från Arnold Kling:

When a remote authority sets incentives, people respond by manipulating the system.

Praktik - från Wall Street Journal, via Greg Mankiw:

Top officials, in a bid to meet goals to win promotions or thousands of dollars in bonuses, directed many employees to refrain from issuing decisions on cases until next week, according to judges and union officials. This likely would delay benefits paid to thousands of Americans with pending applications, many of whom are financially needy and have waited for a government decision for more than a year.

Humor - från Mattias Lundbäck [jag hittar anmärkningsvärt nog inte skämtteckningen i fråga, trots att många hänvisar till den]:

Får mig osökt att tänka på skämtteckningen i det sovjetiska magasinet “Krokodil”. En grupp arbetare kommer släpande på en fem ton tung spik. Bildtexten lyder: Vi har uppnått femårsplanens produktionsmål – fem ton spik.

Tidigare inlägg på temat: Teori, praktik, humor (bloggetikett)

1 kommentar:

Mattias Lundbäck sa...

Tror jag letat i flera timmar, utan att hitta teckningen. Ändå vet jag att den finns någonstans. Någon borde scanna in den.