tisdag 22 december 2009

Sveriges växthusgassaldo 1990-2008

Naturvårdsverket uppdaterade nyligen siffrorna gällande Sveriges växthusgasutläpp, och oavsett om man anser att antropogen uppvärmning via växthusgaser är ett bekymmer att bry sig om eller ej så är siffrorna intressanta [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Ovanstående siffror, med siffror gällande befolkning (.xls) och BNP (fasta siffror) från SCB omräknade med 1990 som index 100:
De som agiterar för befolkningsminskning ser troligtvis inte på ovanstående trender med blida ögon - ska växthusgasutsläppen minskas med något fast belopp så måste de ju bemöda sig med att ta runt 22 procent fler människor av daga 2008 jämfört med 1990, men för den som står utanför den debatten så bör det vara glädjande att ekonomin blivit närmare 40 procent växthusgaseffektivare och att påverkan per person minskat med runt 18 procent.

Det kan dock noteras att förändringar i markanvändning och skogsbruk inte ingår i ovanstående diagram, men sett till rapporten National Inventory Report 2010 (pdf) så verkar markupptagningen ha en fluktuerande men negativ trend, med bland annat kommentaren: "The forest area has not changed significantly since 1990" (sid 201).

Den trenden förvånade mig, då de stämmer dåligt med tidigare siffror jag sett, exempelvis de som låg till grund för inlägget Skogstillväxten och koldioxiden.

Och som om inte den statistiken skulle vara nog så anger Skogsstatistisk årsbok 2009 (pdf) även (sid 47):

Det kan noteras att den redovisade tillväxtnivån för 1990-talet är något högre än vad som tidigare redovisats av Riksskogstaxeringen. Orsaken är att fel i tillväxtberäkningen upptäckts. Felen har rättats till och nya tillväxter har beräknats. Detta har medfört att de årliga tillväxterna baserade på Riksskogstaxeringen 1993–1998 i tidigare redovisningar har underskattats med ca 2 milj. m3sk.

I rapporten sägs även (sid 49):

Virkesförrådet har ökat med drygt 28 milj. m3sk per år mellan 1995 och 2005.

Och några diagram ur rapporten på temat:
Och för den som föredrar tabeller:
Även Skogsstatistisk årsbok 2009 anger dock en negativ upptagningstrend, så jag antar att Naturvårdsverket hanterat siffrorna korrekt även om jag inte begriper hur det går ihop:
Vidare angående växthusgasåtaganden för framtiden - ur National Inventory Report 2009 (sid 82):

The Swedish parliament has decreed that the mean value of greenhouse gases for the period 2008-2012 shall be at least four per cent lower than the total for year 1990. According to the allocations set by the European Union, however, Sweden is entitled to increase its annual emissions by four per cent during that period.

Sett till ovanstående siffror så bör inte ens det ambitiösa klimatmålet som angivits vara något större bekymmer, men man bör alldeles uppenbart se över ifall verkligen ytterligare tvång på utsläppsminskningar i Sverige är något ekonomiskt försvarbart.

Vidare angående växthusgaser så har Gapminder nu lagt till koldioxidutsläpp i sin databas, vilket är högst välkommet - gällande ovanstående tidsperiod och tillväxtdebatten:
Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Bilar och teknisk utveckling, igen
- Teknisk utveckling i vardagen
- Skogstillväxten och koldioxiden
- Earth Hour utvärderat
- Barnafödande och BNP per capita
- SAS gröna landningar
- Forna öststater bäst på att minska växthusgaser
- Guld och döda skogar
- Internet sparar hundratals miljoner ton koldioxid

Harrison Bergeron filmatiserad, igen

Det är inte första gången Kurt Vonneguts novell Harrison Bergeron filmatiseras, men 2081 verkar vara den tveklöst mest påkostade filmatiseringen hittills - trailer:

(Direktlänk)

Novellen, som finns i fulltext här, handlar om ett samhälle där alla gjorts likvärdiga - är du exempelvis för intelligent får du ständigt tankarna avbrutna av oväsen via hörlurar, är du för stark tvingas du bära tyngder och är du för vacker tvingas du bära mask.

Och jag är fullt medveten om att Kurt Vonnegut kallade sig socialist, men Harrison Bergeron är en fantastisk liknelse av högskattesamhället. Där det i Harrison Bergeron var en Handicapper General som ansvarade för att utvärdera fördelar är dock skatten genialisk genom att den till sin blotta natur begränsar respektive individs fördelar - det är först när andra kunde tjäna på att anlita dina tjänster inom något område som skatten gör någon skillnad (tidigare inlägg om det bland annat här, här och här).

Så på samma sätt som betydligt färre skulle acceptera ett samhälle där priserna i butikerna skiftade beroende på inkomst, trots att det egentligen är kontentan av skatter, så accepterar samhället tvångsmasker på vackra via skatteproxy.

Att "ingen människa är en ö" brukar användas som försvar för centralstyrning är helt enkelt högst anmärkningsvärt, då det är just byråkratin som skapar ö-samhällen.

Dagens citat

Från Wall Street Journal:

American catfish farmers have demanded that tougher safety rules be imposed on certain fish from Vietnam -- which are hurting their business, the industry says. But U.S. catfish farmers must first get the U.S. Department of Agriculture to say the Vietnamese fish is a catfish. That is a little awkward since just seven years ago the farmers successfully urged Congress to ban the Vietnamese fish from ever being labeled a catfish.

Vidare på citatfronten rekommenderas Dennis Josefssons dagscitat.

lördag 19 december 2009

Flikrensning

- US scepticism grows over manmade global warming theory - News.com

- Scholars bid [Chinese] government to abolish housing law - People's Daily

- Border Disruption Technology - Fr33 Agents

- The barf-worthy safety standards for school-lunch meat - Boing Boing (Så länge skolbarnen inte blir sjuka av maten håller jag inte med om att den ska vara "barf-worthy" av den anledningen. Det är dock intressant hur mycket kraftfullare konkurrens är än goda avsikter.)

- A Dubious Record in Mexico’s Drug War - Cato@Liberty

- Folkhälsoinstitutet vill stänga Internet - Johan Ingerö

- Pitch of Blue Whale Songs Is Declining Around the World, But This Could be a Good Thing - Treehugger

- 85.6% of Chinese people concerned about inflation in 2010 - People's Daily

- Shopkeeper fined...for not producing commercial rubbish - Echo News

- Boy, 12, suspended for 'crisp dealing' in school that banned junk food - Daily Mail

- In pictures: Disabled Tanzanian child taking first steps - BBC

- Barns ögonsjukdomar behandlas bättre - Vetenskapsradion

- Black Friday Found To Be 50 Times More Carbon Intensive Than Cyber Monday - Treehugger

- Cannabis spray found to help relieve cancer pain - BBC

- GMOs and the plants we eat: neither are “natural” - Code for life

- Wild and Weird New Species Discovered in 2009 (Slideshow) - Treehugger

- Uganda bans female genital mutilation - BBC

- Report: Tata Nano Hybrid on the Way - Good Clean Tech

- Rise and Fall in Dubai: An Austrian Perspective - Mises.org

- 25 Days in Jail for giving water to illegal immigrants - Don't Tase Me, Bro!

- YouTube video leads to Hollywood contract - BBC (Den fyra minuter långa filmen i fråga - Ataque de Pánico!, med en budget om 300 dollar - finns här.)

- Australian fliers will get their cutlery and knitting needles back - Boing Boing

- 25 Amazing 3-D Sidewalk Drawings - Entertainment Web

Björn Ferry om fiatvaluta

Björn Ferry har inte bara god kvinnosmak, utan begriper sig även på systemfelet i fiatvalutan - ur SvD:

– Jag vill försöka förstå hur saker fungerar. Ta tulpanhysterin i Holland på 1600-talet. Där var en tulpan otroligt högt värderad ett tag innan man omvärderade den – det var ju bara en tulpan. Idag är inte pengar knutet till någonting. Det är mer ett förtroende. Tidigare var det kopplat till guld. Därför blir det väldigt farligt att ändra mängden pengar som man gör nu. Vad är det som säger att den här krisen ska gå över på ett år, två år eller på ännu längre sikt.

Björn litar därför till guldets värde.

– Allt guld som någonsin brutits ryms på en Sueztanker. Guld har gått att använda som pengar i‑många tusen år. Det är beständigt. Ett gram guld för 100 år sedan har samma köpkraft som idag, medan en krona för 100 år sedan bara är värd två öre idag.

Folkhälsa, för barnens skull, igen

Från Physorg:

Dr Nathan Grills, from Monash University in Australia, says the current image of Santa promotes obesity, drink-driving, speeding and a general unhealthy lifestyle. He argues that "Santa only needs to affect health by 0.1% to damage millions of lives" and that it would be better if his popularity was used to promote healthy living.

och:

While Santa is now banned from smoking, images of him enjoying a pipe or cigar can still be found on Christmas cards. Father Christmas also potentially promotes drink-driving, argues Grills, and refers to the tradition of leaving Santa Claus a brandy to wish him well on his travel, with a few billion houses to visit Santa would soon be over the limit, says the study.

Also, Santa has real potential to spread infectious diseases, says the paper. If Santa sneezes or coughs around 10 times a day, all the children who sit on his lap may end up with swine flu as well as their Christmas present, argues Grills.

While more research is needed before calling for authorities to regulate Santa's activities, Grills proposes a new image for Santa - a slimmed down version on a treadmill.

Tidigare inlägg på temat:
- Folkhälsoween - eller det går lika bra med selleri, åtminstone ifall den har lustiga ändar

onsdag 16 december 2009

Jobbräddande, igen

Det är enkelt att säga att staten bör "göra mer" för att öka sysselsättningen och liknande, och ofta anförs multiplikatoreffekten, där den som får ett jobb och en lön av staten sedan köper skor av skomakaren, som köper grönsaker av bonden, och så vidare där alla vinner.

Bastiat sköt dock sådant tänkande i sank genom att poängtera att det är alldeles för kortsynt att bara se den sidan av transaktionen när de som annars skulle fått behålla resurserna från början också hade spenderat dem någonstans.

Sedan är det närmast trivialt att påpeka att särintressen får större genomslag ju högre nivå som beslutet fattas på, och lika trivialt är att andras pengar spenderas mindre effektivt på andra än du spenderar dina resurser på dig. Så då till konkreta exempel på vad staten satsar på för att hålla ekonomin i rullning - från Valley Fever:

How about $100,000 for a puppet show in Minnesota or a $2 million replica railroad in Nevada.

Och:

U of A received $450,000 to examine the division of labor within ant colonies, and taxpayers paid the $500,000 tab on an ASU study of the genetic makeup of ants to determine distinctive roles in the ant colonies.

Och:

a $400,000 grant awarded to the University of Buffalo for a study on kids who smoke weed and drink malt liquor, a dinner cruise boat in Chicago that got $1 million to fight terrorism, and a $219,000 grant to the National Institute of Health to determine whether college chicks are more likely to “hook up” after drinking.

(Via Coyote Blog)

Några tidigare inlägg på temat:
- Om att göra något för att rädda jobben
- Don Boudreaux om jobbskapande
- Homer Simpson om jobbskapande
- Den evigt aktuelle Bastiat

Bilpark och bensinleveranser 1955-2008

Ofta läsvärda Cornucopia? skriver om att "vårt beroende av person- och varutransporter baserade på fossila bränslen har ökat drastiskt", och exemplifierar bland annat med att antalet påställda personbilar ökat med nästan 70 procent och antalet lastbilar med över 200 procent sedan 1975.

Han bortser dock från en väsentlig faktor i sammanhanget - bränsleförbrukningen - exempelvis var 2009 års nyregistrerade bilar 3,1 procent bränslesnålare än 2008 års diton.

Vägverket anger förutom antal fordon i trafik även bensinleveranser - siffrorna sammanställda [diagrammen klickbara för förstoring]:Och för att göra trenden gällande bensinleveranser per bil tydligare - ovanstående diagram fast med den siffran på sekundäraxel:
Och för att använda samma startdatum som i Cornucopias diagram - första diagrammet ovan fast med 1975 som utgångsår:
Det bör noteras att det i den siffran inte ingår exempelvis dieselleveranser och etanolleveranser, men enligt Statoils rapport Drivmedelsrapporten 2008 (pdf) så var 2008 bensin- och dieselkonsumtionen i stort sett lika stora, efter att bensinkonsumtionen minskat med 6,2 procent samtidigt som dieselkonsumtionen ökat med 3,3 procent; den totala drivmedelsanvändningen minskade enligt samma rapport med 0,8 procent mellan 2007 och 2008.

Även om diagrammen ovan har sina brister ger de alltså åtminstone i mitt tycke en mer korrekt bild än ifall man helt bortser från tekniska landvinningar.

tisdag 15 december 2009

Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat igen

Som uppdatering av tidigare inlägg - siffror från rapporten Skolelevers drogvanor 2009 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Årskonsumtion alkohol 1989-2009:
Konsumtionsindex alkohol 1977-2008 (blå och röd linje visar ickekonsumenter, grön och lila linje visar storkonsumenter):
Andel som konsumerat blanddrycker, 1998-2009:
Totalkonsumtionen av blanddryck, omräknat till 100 % alkohol, 1998-2009:
Andel niondeklassare som druckit hembränt senaste 12 månaderna, 1991-2009:
Skoltrivsel 1984-2009:
Och för att tydliggöra förändringen bland de som trivs mycket dåligt i skolan - ovanstående diagram fast med dubbla axlar:
CAN:s rubrik på pressmeddelandet (pdf) till rapporten är: Fler unga avstår alkohol, så vad sätter då media för rubriker? Jo:

- Allt fler flickor får alkohol hemma - SvD
- Hälften av alla unga får alkohol hemma - Aftonbladet

Och utöver den påfallande sökta vinklingen så stämmer det dessutom inte att "allt fler flickor får alkohol hemma" enligt rapporten:
Sedan skulle de väl teoretiskt kunna avse att andelen flickor i årskurs 9 som uppgett storkonsumtionsalternativet "ja, mer än enstaka glas" har ökat från 2-3 procent 2006-2008 till 5 procent 2009, men den andelen har minskat från 7-9 procent 2006-2008 till 6 procent 2009 för flickor i 2:a ring, och är även på den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes för pojkar i såväl årskurs 9 som 2:a ring:
Det bör dessutom tilläggas att jag på intet sätt ser det som positivt att allt färre ungdomar bjuds på alkohol i hemmet - att tabubelägga något är aldrig en god metod.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation
- Smuggelsprit och alkoholförgiftningar
- Alkoholkonsumtion kontra medellivslängd

Skattekilar i vardagen

Jag nämnde tidigare skattekilar i förbifarten - ur inlägget:

Tar man ner det på lägre nivå så att du är en 50 procent bättre bilmekaniker än grannen och grannen en 50 procent bättre stenläggare än du så kommer ni båda tjäna på att göra båda arbetena själva ifall avgifterna är högre än 50 procent, trots att båda utför respektive ickespecialitet högst amatörmässigt.

Och för ett exempel ur vardagen - ur SvD:

Hans Rosling, hur känns det att vara utsedd till en av världens 100 främsta tänkare?

– Den 96:e om man ska vara noga. Jag sa till min fru att det här är den bästa utmärkelsen jag har fått. 'Försök inte, du måste ändå gå ut och byta till vinterdäck', sa hon.


Även världens 96:e bäste tänkare enligt Foreign Policy utför alltså det tunga, lortiga och tidskrävande arbetet att manuellt byta däck två gånger per år, trots att det i varje byhåla finns åtminstone en verkstad där utbildad personal med hjälp av lyftanordningar och dragverktyg byter däcken på uppskattningsvis en tiondel av tiden det tar en lekman att manuellt byta dem.

Sedan skriver SvD att Foreign Policy-listan toppas av Ben Bernanke, och när alternativet till amatörmässigt utförda sidosysslor är att med berått mod sabotera ekonomin så känns helt plötsligt det där med skattekilar som något som åtminstone bör bedömas från fall till fall.

måndag 14 december 2009

Trafikdödade i Sverige januari-november 1998-2009

Från NTF:
Omräknat per capita och per fordon (SCB:s folkmängdssiffror med snittfolkmängd under året använda, maj-befolkningen 2009 använd för 2009, bilar i trafik från Vägverket) [klickbar för förstoring]:
Hade lika många per capita dött hittills 2009 som 1998 hade cirka 191 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 2001 är besparingen cirka 246 liv.

torsdag 10 december 2009

Bonushoreri

Någon timme efter att Ica meddelade att de skulle hantera postärenden kontaktades jag av en bekant med frågan hur mycket pengar jag hade att tillgå. Efter att ha fått svaret sade han att han skulle skicka mig ett paket med det beloppet som angivet värde, och att jag sedan skulle skicka tillbaka paketet med samma värde angivet.

Vadan nu denna idé? Jo, Ica-bonus - med Icas enprocentsåterbäring på inköp därifrån kunde vi göra enkla pengar på att slussa tomma paket mellan varandra. Idén föll dock på att Ica vist nog inte räknade bonus på postärenden.

Alla företag är dock inte fullt så förutseende, och som vanligt finner begåvade personer de luckorna - ur Wall Street Journal, via Marginal Revolution:

Enthusiasts of frequent-flier mileage have all kinds of crazy strategies for racking up credits, but few have been as quick and easy as turning coins into miles.

At least several hundred mile-junkies discovered that a free shipping offer on presidential and Native American $1 coins, sold at face value by the U.S. Mint, amounted to printing free frequent-flier miles. Mileage lovers ordered more than $1 million in coins until the Mint started identifying them and cutting them off.

Coin buyers charged the purchases, sold in boxes of 250 coins, to a credit card that offers frequent-flier mile awards, then took the shipments straight to the bank. They then used the coins they deposited to pay their credit-card bills. Their only cost: the car trip to make the deposit.

Och ur kommentarsfältet:

The end of the article mentions another arbitrage opportunity. My friend Charles, who was also quoted in a recent CNN article that Tyler linked to, discusses checking into Hyatt hotels to earn 'faster free nights' room night credits. You can check into a hotel out by, say, Dulles airport on a weekend for $59. Two of those is a free night at any Hyatt in the world (e.g. Park Hyatt Tokyo, Park Hyatt Sydney). What's more, there was a recent promotion that ALSO offered 13,500 United miles for those two one-night stays in addition to the free night anywhere in the world. Fortunately there are some hotels you can book where you don't even have to check into the room!

Även Boing Boing skriver om artikeln - ur deras inlägg:

I love hanging out in airmile hacker forums -- these folks are insane. My favorite is the British Airways "Lisbon Loop." BA wants to court continental passengers, so trips overseas that originate from continental Europe are much cheaper. BA flight hackers claim that they buy a BA ticket that goes Lisbon-London-NYC-London-Lisbon, and a one-way cheap EasyJet ticket to Lisbon so they can board it. On the way home, they just get off in London, saving a bundle (you can't skip the Lisbon-London leg, or BA will cancel your tickets).

Och ur kommentarsfältet:

9 years ago it was pudding. 50 free miles on each 25 cent pudding cup during a 2 for 1 miles period. These people are a particular brand of crazy.
http://www.frequentflier.com/ff022200.htm
"In the end, he was able to buy 12,000 cups of pudding, for $3,000. That translates into more than 1.2 million miles, redeemable for 48 free domestic tickets, worth approximately $20,000. Parlaying $3,000 worth of pudding into $20,000 worth of travel is a nice bit of arbitrage, in anybody's book."

Framtiden i diagram

Från FiveThirtyEight [klickbar för förstoring]:
Från Andrew Sullivan [klickbar för förstoring]:
Sedan bör det väl tilläggas att just äktenskapsfrågan inte direkt tillhör mina kärnintressen, men tendensen att samhället på många fronter liberaliseras i historisk rekordtakt - trots att den bromsande äldre generationen lever längre i rekordtakt - är djupt glädjande.

onsdag 9 december 2009

Tobaksepidemilarm, igen

Från BBC:

In its second major report on the "tobacco epidemic", [WHO] said second-hand or passive smoking killed nearly 600,000 people each year.

Från Clearing the Air [hänvisningar i inlägget]:

Air quality test results by Johns Hopkins University, the American Cancer Society, a Minnesota Environmental Health Department, and various researchers whose testing and report was peer reviewed and published in the esteemed British Medical Journal......proves that secondhand smoke is 2.6 - 25,000 times SAFER than occupational (OSHA) workplace regulations

Tidigare inlägg på temat:
- WHO varnar för tobaksepidemi

Brittiska korkade larm

Dennis Josefsson skriver vad som behövs om Expressens arsenikcancerlarm, men fraser som "kanske det mest korkade larmet någonsin" fyller sällan någon funktion, då samhället lider av en så grotesk larmsjuka (hysterilarm är ett så ofta återkommande tema på den här bloggen att det fått en egen etikett) - att det här larmet inte ens är veckans mest korkade brittiska juldjurslarm - ur The Sun (ljudfil finns i artikeln):

A TOY mouse supposed to sing "Jingle Bells, Jingle Bells" has been recalled amid claims it warbles "paedophile, paedophile".

Och på temat marknader överallt så kan noteras att en Ebay-sökning på rude singing christmas mouse i nuläget ger fem träffar.

måndag 7 december 2009

Ekonomisk frihet kontra läskunnighet

Siffrorna gällande ekonomisk frihet från Heritage (.xls) och siffrorna gällande läskunnighet från UNDP (.pdf). Läskunnighetssiffrorna finns även sammanfattade mer lättläst hos Wikipedia.

Ekonomisk frihet 2009 kontra läskunnighet 1999-2007 [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Ekonomisk frihet 2009 kontra läskunnighet 1999-2007, klippta axlar, länderna utskrivna och trendlinje tillagd:
(Ekonomisk frihet 2007+ekonomisk frihet 1999)/2 kontra läskunnighet 1999-2007:
(Ekonomisk frihet 2007+ekonomisk frihet 1999)/2 kontra läskunnighet 1999-2007, klippta axlar, länderna utskrivna och trendlinje utritad:
Ovanstående diagram i betydligt större format, för att göra landsbeteckningarna mer lättlästa:
Det kan noteras att samtliga länder som blivit rika nog att inte anse sig behöva rapportera in läskunnighetssiffror har antagits ha 99 procent läskunnighet i UNDP:s statistik. Jag ställer mig vidare ytterst tveksam till vissa länders angivna siffror, men trenden är ändå tydlig.

lördag 5 december 2009

Ketchup!

Adam Smith Institute länkar till ett blogginlägg betitlat Everything you ever wanted to know about ketchup, men listan saknar en del:

- Under Ronald Reagans presidentskap fanns förslag om att klassa ketchup som en grönsak.

- "57 varieties" som står på Heinz-flaskorna har inte särskilt mycket att göra med något alls - från Wikipedia:

In its early days, the company wanted to advertise the great number of choices of canned and bottled foods it offered for sale. Although the company had more than 60 products in 1892, the number 57 was chosen because the numbers "5" and "7" held special significance to Heinz. The number "5" was Henry John Heinz's lucky number and the number "7" was his wife's lucky number.

- Ketchup innehöll ursprungligen inte tomat - från Wikibooks (för mer diskussion kring etymologi, se Wikipedia):

Interestingly, the original ketchup did not include tomatoes. It was probably a Chinese sauce called "ke-tsiap", based on fermented brined fish or shellfish. The sauce was brought back to Europe by sailors, and appropriated into local recipes. Later, tomatoes were added.

- När ketchupen kom till Sverige fick den inte säljas i korvkiosker, eftersom 1948 års butiksstängningslag reglerade vad som fick serveras i en kiosk. Eftersom ketchup inte fanns på svenska marknaden 1948 var den följaktligen inte listad. Korvhandlarna fick dock dispens ett tag, men sedan satte myndigheterna åter stopp för det. (Ur Korv, mos och människor)

- När ketchupen sedan lanserades i korvkiosker i början av 60-talet var det bekymmer med att polyetenförpackningarna släppte in syre - ketchupen var därför ofta brunaktig och med karamelliserad smak. Färsk ketchup hade sedan svårt att ta plats på marknaden eftersom så många var vana den oxiderade varianten (även det ur Korv, mos och människor). Mer information kring ketchupförpackningar finns här.

- Jim Gaffigan - Ketchup:

(Direktlänk)

- Malcolm Gladwell: What we can learn from spaghetti sauce:

(Direktlänk)

Och slutligen en fantastisk reklam - via Andrew Sullivan:
Tidigare liknande inlägg:
- Bacon!

Wir sind verschieden

Ur Daily Mail (via The Unbroken Window):

Newborn baby of 23st [~146 kg] mother and her SIX siblings taken into care 'over obesity fears'

Ur People's Daily:

Girl, 6, forced into marathon runs by father
/.../
Yang said he used to have "a lovely family" until their peaceful life was wrecked when his wife suddenly run away from home with a man -- and all the family savings.

After several months of trying to find his wife failed, he decided to give his daughter the mission of reuniting the couple by becoming a famous marathon runner.

"She just finished running 138 kilometers in two days and my target for her is to finish the same distance in one run," Yang said.


Tidigare inlägg på liknande tema:
- Låtsaspengar, you're doing it wrong

Några bloggcitat

Egentligen är fantastiska texter i bloggvärlden så talrika att det är lönlöst att ens försöka länka till dem, men några citat som av en eller annan anledning fäst hos mig senaste tiden:

Andrew Sullivan:

The Swiss Ban Minarets

Good God. Why not synagogues? Or did a neighboring country try that already?


Anna Svensson:

När det gäller människor är resonemanget om livskvalitet och död annorlunda. Snarare verkar den död som drabbar en person med gott liv och mycket att se fram emot mer tragisk. Mördade Erica har fått en hel livstavla uppritad i Aftonbladet, det positiva i hennes liv används för att förtydliga det tragiska i hennes död. (Det och helt sanslöst irrelevanta kopplingar till WoW.)

Varför är det så? Varför är det bra om grisar levt ett bra liv när de dör, men extra tragiskt med människor som dör när livet är som bäst?

Mattias S:

Jo, [bejaka rituellt våld om vi samtidigt skall stigmatisera spontant våld] är precis det vi kan göra. Verkligen. Jag tänker på det precis på samma sätt som jag tänker kring sex. Att slåss är som att ha sex, om båda är med på det är det mesta okej, om den ena inte är med på det är i princip ingenting okej.
Och precis som med sex tycker jag rent av det är en bra och viktig betoning som jag tycker är bra för att utveckla värderingar och moral.
Genom att acceptera sadistiskt gruppvåldtäktsex på lek där alla inblandade tycker det är bra men fördöma ett snabbt, penisvaginalt samlag mot någons vilja höjer man upp det moraliska värdet i varje unik människas egna val.


(Angående MMA-debatten så rekommenderas även Frihet och Sanning och Motpol.)

Flikrensning

- The Costs of Secret Identities - Ecocomics

- Too many people? No, too many Malthusians - Spiked

- Climatologists Baffled by Global Warming Time-Out - Spiegel Online (de borde dock inte vara särskilt förvånade - jag nämnde tidigare om en rapport som har förklarat det med oceaniska strömmar)

- Hugo Chávez courts outrage with praise for Carlos, Mugabe and Amin - Guardian

- Allt fler svenskar håller vikten - DN (jag är dock långt från entydigt positiv till sådana nyheter, men det kommer jag förhoppningsvis återkomma till)

- Sanningen om bantnings-tv. - Linus Fremin

- Fetmaoperation håller dåligt i längden - Expressen

- Aero-tactile integration in speech perception - Nature (pdf) (handlar om att ljud uppfattas olika om man träffas av en vindpust då ljudet uttalas - se även McGurk-effekten på liknande tema)

- Illinois smoking ban: Some bars give smokers a sanctuary - Smokers pitch in extra cash to help bars pay fines - Chicago Tribune

- Global Study of Salmon Shows: 'Sustainable' Food Isn't So Sustainable - Science Daily

- New Figures on Cancer in Europe Show a Steady Decline in Mortality but Big Variations - Science Daily

- Is cannabis the answer to Booze Britain's problems? - Physorg

- Solar panel costs 'set to fall' - BBC

- I drink raw milk (sold illegally on the underground market) - Grist

- China’s GMO Rice, Corn Approval May Boost Food Supply - Bloomberg

- New research suggests porn is overly demonized - cnet

- Första djursjukdomen snart utrotad - Vetenskapsradion

- Mobile phones 'have not increased brain cancers' - BBC

- Birdfeeders Found to Cause Evolution of New Species - Treehugger

- Study confirms that cannabis is beneficial for multiple sclerosis - EurekAlert

- A window that washes itself? - Tel Aviv University's new nano-material may revolutionize solar panels and batteries too - EurekAlert

- Gallery: The Year's Most Amazing Scientific Images - Popular Science

BrewDog, igen

BrewDog, med såväl 18,2-procentiga Tokyo* som 1,1-procentiga Nanny State, har nu släppt ytterligare en ny produkt: redan slutsålda 32-procentiga Tactical Nuclear Penguin:

(Direktlänk)

Det kan även noteras att en representant från Systembolaget av outgrundlig anledning medverkar i filmen.

(Via Brad Taylor)

Tidigare inlägg på temat:
- In Sweden we call it people's beer

Over 9000, igen

Thomas Bodström:

Just idag känner jag mig lite outhärdlig

Tidigare inlägg på temat:
- It's over 9000!!1!
- Göran Greider: Un trillion points

Och Oprah på 9000-temat:

(Direktlänk)

Ekonomisk frihet och arbetsmarknadsfrihet kontra (ungdoms-)arbetslöshet

Ali Esbati skriver att centerpartiet "tar ställning mot verkligheten" då de pläderar för ökat marknadsinslag i ekonomin.

Det mått jag hittat som bäst passar debatten är Heritages "labor freedom" - måttet förklarat i en rapport (pdf):

Specifically, four quantitative components are equally weighted as 25 percent of the labor freedom factor:

• Minimum wage,
• Rigidity of hours,
• Difficulty of firing redundant employees,
and
• Cost of firing redundant employees.


Som kompletterande mått, och för ytterligare ett inslag i den diagramserien så har jag även plottat mot Heritages 2008-mått på ekonomisk frihet. Siffrorna kring ungdomsarbetslösheten är hämtade från NationMaster.com och från UNECE [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra arbetsmarknadsfrihet:
Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra ekonomisk frihet:
Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra arbetsmarknadsfrihet, Armenien borttaget och trendlinje inlagd:
Ungdomsarbetslöshet (UNECE) kontra arbetsmarknadsfrihet, Armenien borttaget och trendlinje inlagd:
Ungdomsarbetslöshet (NationMaster.com) kontra arbetsmarknadsfrihet:
Ungdomsarbetslöshet (NationMaster.com) kontra ekonomisk frihet:
Det verkar alltså finnas ett samband (även om brus kontra signal och val av trendlinjemetod självfallet bör finnas i åtanke) mellan såväl arbetsmarknadsfrihet som ekonomisk frihet och sysselsättningsgrad, och TCO-debattartikeln som Esbati länkar till är påfallande begränsad - styltigt regelverk påverkar inte bara befintliga anställningar, utan minskar högst grundläggande även utbudet av arbetstillfällen.

Det kan även noteras att till och med LO skriver i rapporten (pdf) som Esbati länkar till:

Vi menar att ökade lägstlöner har en negativ effekt på sysselsättningen men att storleken på denna effekt inte behöver vara stor.

Urvalet av länder har dock varit relativt begränsat hos såväl UNECE som hos NationMaster, så hittar någon en bättre databas får vederbörande gärna skriva en kommentar eller liknande.