lördag 28 februari 2009

Bisfenol A och false positives

Bisfenol A har varit ett återkommande ämne (1, 2, 3, 4), och jag skrev nyss om false positives.

Så för att slå samman ämnena - från Science Daily:

The earlier study, published in JAMA (September 16, 2008) by Dr. Ian A. Lang and colleagues, did not adequately address the potential for multiple testing to result in a false positive result.
/.../
Although the Lang et al study focused on one chemical and 16 health outcomes, Young and Yu note that it is important to focus on how many questions were at issue. They point out that with 32 possible health outcomes, including combinations, potentially associated with any of the 275 chemicals, along with multiple confounders and statistical models, there could be as many as approximately 9 million statistical models available to analyze the data.

Given the number of questions at issue and possible modeling variations in the CDC design, Young and Yu conclude that the findings reported by the authors could well be the result of chance rather than representing real health concerns.

Mer Lydon

Ur andra delen av Politically Incorrect (olidligt program i stort):

Angående någon som gripits för onani på offentlig toalett:
- You mustn't care what other people do behind a closed door.

Angående obligatoriska dövtolkar vid uppträdanden:
- It's a matter of economics. It's uneconomical for a club to run that with interpreters. Would you like 15 different language interpreters there also?

(Tidigare inlägg om Lydon i Politically Incorrect)

Rödluvan i japansk reklamtappning

Varning: Reklamen innehåller varken kannibalism eller fejkade toalettbesök i syfte att undvika zoofili, så kulturreaktionärer ser den på egen risk:

(Direktlänk)

Tidigare inlägg om sagor:
- Ikonoklasm
- Klassiska sagor, igen

Antares

Slökollade på Boston Globes bildspel över nyfödda djur, när tigerungen Antares kom upp. För den som undrar vad Antares är finns följande bild [klickbar för förstoring]:
Solen är alltså en pixel stor på bilden, och Jupiter går inte ens att avbilda i skala - bildserie finns här.

Den sibiriska tigern (amurtigern) har för övrigt återhämtat sig från runt 40 individer på 1940-talet till att i några decennier ha hållit sig stabilt runt 500 - den sibiriska tigern kräver imponerande landytor för att trivas; en hona behöver upp till 450 km2 (runt 1000 tigerhonor skulle alltså få plats i Sverige).

(Via Radley Balko)

Miljöeffekter av marijuanalegalisering

Att War on drugs är horribelt såväl etiskt som ekonomiskt är vida känt, nu skriver Treehugger även om potentiella miljöeffekter av Kaliforniens förslag att legalisera marijuana:

1. Growers are afraid of the legal repercussions should they get caught—so they grow crops on land that isn't theirs (read: national forests), in hidden areas that aren't good for agriculture. They trample and endanger ecosystems in the process.
2. There are no regulations marijuana growers must follow—they're already breaking the law, so how much consideration do you think they'll give to making sure they're following sustainable farming practices?

Nu är naturligtvis miljöeffekterna av marijuanalegalisering lika minimala i sammanhanget som miljöeffekten av ambulansecodriving (större miljöeffekter kan dock uppnås genom exempelvis att hampa ersätter en del av bomullen), men som ännu ett exempel på att förbud är usla långt bortom vad som spontant antas är det intressant. Allmänningens tragedi kan också skådas.

Svärdslukning förklarat

Mycket som på ytan kan verka enkelt är betydligt svårare än så, vilket bland annat förstatligade företag är ett gott exempel på. Skulle någon nu tro att svärdslukning är enkelt så reder Short Sharp Science ut hur det går till:

The first thing you have to learn is to suppress the gag reflex in the back of your throat. No easy feat - but that is just the start of the sword's long and hazardous journey. Next you have to flip your epiglottis [struplock] out of the way with the tip of the sword, negotiate the tricky junction where the pharynx [svalget] divides into the oesophagus [matstrupe] (right) and trachea [luftstrupe] (wrong), wriggle through a ring of muscle just below the pharynx [svalget] called the upper oesophageal sphincter [övre magmunnen], gently nudge your heart out of the way (the heart nestles right next to the oesophagus [matstrupe] wall, and according to Meyer it really hurts if you poke it with a sword), negotiate the kink in your lower oesophagus [nedre magmunnen] where it enters the stomach, relax the sphincter [magmunnen] muscle, then, finally, suppress the stomach's retch reflex. All while remembering not to cut yourself.

Sedan är tydligen urplockandet så enkelt att svärdslukaren i artikeln - Dan Meyer, ordförande i Sword Swallowers Association International - brukar låta någon ur publiken sköta det, men sammanfattningsvis: Låt experter sköta saker och ting, för allas väl.

fredag 27 februari 2009

Mopedlarmets resultat

Det är bara runt två månader sedan det larmades om mopedskadorna - jag skrev om det här, och nu beslutar riksdagen om Nya regler för att få köra moped, snöskoter och terränghjuling (TU8):

# Moped klass I, så kallade EU-mopeder, ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett körkort. Körkortet ska ha den nya behörigheten AM eller en annan behörighet. Behörigheten AM ska kräva körkortstillstånd med föregående lämplighetsprövning.
# Moped klass II ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett förarbevis för moped klass II, ett körkort eller ett traktorkort.
/.../
# Förarprovet för moped klass I ska vara ett kunskapsprov som ordnas av en myndighet, i dag Vägverket. Förarprovet för moped klass II, snöskoter och terränghjuling ska vara ett kunskapsprov som ordnas av privata aktörer.

Trafikdödade 15-17-åringar per capita ner med ungefär 3/4 sedan 1970, och precis nu tycker riksdagen att det passar att införa ett mopedkörkort. Bäst alltså att passa på att njuta av tiden utan cykelkörkort - dödsfallen där har minskat med över 4/5 sedan 1970, så det borde återstå åtminstone några års anarkistkaos innan det anses akut.

Kollektivistisk hälsostudie debatterad

Mattias Svensson diskuterar i SVT rapporten (pdf) som fått spaltljusår om att "alla dieter är lika bra" - livsstilsprofessor Maj-Lis Helenius har bara gott att säga om studien, men jag skulle vilja föreslå en uppföljningsstudie till den: Låt deltagarna - som naturligtvis helt fritt ska få anmäla sig till studien - själva välja vilken grupp de vill tillhöra (i studien som diskuteras hade de "randomly assigned 811 overweight adults to one of four diets").

Jag törs garantera att deltagarna i den studien skulle vara betydligt mer tillfreds med sin hälsosituation än deltagarna i studien som nu diskuteras, och att de dessutom skulle ligga närmre sin trivselvikt.

Att säga att alla dieter fungerar lika bra är som att säga att all musik är lika bra och att det därför inte spelar någon roll vilken musik du spelar hemma.

Det är djupt skrämmande att kommandokollektivismen fortfarande är så mycket samhällsnorm att ingen ens lägger märke till den.

Sådant är liberallivet, gånger två

John Hasnas, associate professor vid McDonough School of Business, Georgetown University, har skrivit en uppföljning till Charles Murrays What It Means to Be a Libertarian: What It Feels Like To Be A Libertarian - ur texten [not: Kassandra som omnämns i texten begåvades av en hoppfull Apollon med förmågan att se in i framtiden. När det visade sig att hon var den typen som inte ansåg att en accepterad drink innebär automatisk horisontalhambo så förbannade han henne med att ingen skulle tro på hennes profetior och förlöjliga henne för dem]:

How does it feel to be a libertarian? Imagine what the internal life of Cassandra must have been and you will have a pretty good idea.

Imagine spending two decades warning that government policy is leading to a major economic collapse, and then, when the collapse comes, watching the world conclude that markets do not work.

Imagine continually explaining that markets function because they have a built in corrective mechanism; that periodic contractions are necessary to weed out unproductive ventures; that continually loosening credit to avoid such corrections just puts off the day of reckoning and inevitably leads to a larger recession; that this is precisely what the government did during the 1920's that led to the great depression; and then, when the recession hits, seeing it offered as proof of the failure of laissez-faire capitalism.
/.../
If you’d like a taste of what it feels like to be a libertarian, try telling people that the incoming Obama Administration is advocating precisely those aspects of FDR’s New Deal that prolonged the great depression for a decade; that propping up failed and failing ventures with government money in order to save jobs in the present merely shifts resources from relatively more to relatively less productive uses, impedes the corrective process, undermines the economic growth necessary for recovery, and increases unemployment in the long term; and that any "economic" stimulus package will inexorably be made to serve political rather than economic ends, and see what kind of reaction you get. And trust me, it won’t feel any better five or ten years from now when everything you have just said has been proven true and Obama, like FDR, is nonetheless revered as the savior of the country.

Det ska direkt sägas att jag inte delar hans "it feels bad"-attityd; liberalismen är för mig livsbejakande i grunden - världen är inte ett nollsummespel, lycka är positivt och individen har ett självklart värde, men det är klart frustrerande att så många vägrar att öppna ögonen för verkligheten.

Och undrar någon över tillvaron som "liberal" - \ˈli-b(ə-)rəl\ - i USA så förklarar Ashton Kutcher, Demi Moore, Cameron Diaz och några till sin syn på tillvaron i sin pledge till Obama:

(Direktlänk)

torsdag 26 februari 2009

KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008

Angående nyheten att Radiotjänst funderar på att "hantera [kanallansering på nätet] på samma sätt som vidaresändning i kabel-tv-nätet" och därmed kräva tv-avgift från samtliga datorinnehavare så tänkte jag att det kunde vara intressant att se hur kostnaden för tv-avgiften/tv-licensen varierat genom tiderna. Den mesta datan hade jag från tidigare inlägg, och tv-avgiftens storlek genom åren fick jag direkt från Radiotjänsts kundservice (de siffrorna verkar märkligt nog inte finnas på nätet); KPI-siffror hämtades från SCB. 1994 valt som basår då det är första året samtliga siffror fanns tillgängliga.

I SVT:s siffror nedan ingår de nyare kanalerna som SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, osv (det ökade SVT-tittandet på sistone kommer av att de nya kanalernas ökning mer än väger upp de två traditionella kanalernas minskande). SVT play ingår dock inte, då jag inte hittat någon bra statistik gällande tittarsiffror där. Det kan dock noteras att SVT play verkar vara en populär tjänst - se exempelvis här och här (och Pirate Bay-rättegången), så diagrammet hade med all sannolikhet sett betydligt annorlunda ut de senaste åren ifall det räknats in [klickbart diagram]:TV-avgiften var alltså ungefär 17 procent dyrare - justerat för inflation - 2008 jämfört med 1994, samtidigt som SVT-tittandet minskat med ungefär 23 procent, vilket resulterar i att den KPI-justerade tv-avgiften per nyttjad tidsenhet ökat med ungefär 52 procent under de 15 senaste åren.

Det bör dock direkt sägas att jag tycker att det är en strålande idé att digitalisera och streama SVT:s arkiv, och jag skulle definitivt kunna tänka mig att betala för att få tillgång till det - tv-avgiften bör dock självfallet slopas, och att utöka den till att gälla även datorinnehavare är ren idioti.

(Nyheten om tv-avgiften via HAX)

[För övrigt: undrar någon över det tidigare inlägget så var det modellens likhet med Göran Persson som åsyftades.]

onsdag 25 februari 2009

Köttberget och gubbhyllan

Från aftonbladet.se [klickbar för viss förstoring]:

We remove the ryck from akututryckning

Ur rapporten Går det att köra Eco Driving med ett utryckningsfordon (pdf):

Ambulansenheten på Blekingesjukhuset i Karlshamn genomförde mellan 2003-12-01 och 2005-05-30, ett ”Sparsam körning”-projekt i samarbete med Vägverket Region Sydöst. Sparsam körning handlar om att planera sin körning och att använda växlarna och gaspedal på ett medvetet sätt så att bränsleförbrukningen minskar och man får ett jämnare körsätt.

Som hjälpmedel hade de exempelvis en färddator:

Econen är en färddator där föraren, genom en display, kan se hur körsättet direkt påverkar förbrukningen. Detta gör att föraren kan köra mer bränslesnålt.

Och så till resultatet:

Koldioxidutsläppet har minskat med 6 400 kg/år. Bränsleförbrukningen har minskat med 5 %, vilket innebär att målet inte nåddes helt, men att man är en god bit på väg.
(Drivmedelsförbrukningen har minskat med 4,51 % för de bensindrivna ambulanserna och 7,94 % för den dieseldrivna ambulansen, vilket ger ett snitt på 5 %.)

Och utvärderingen:

En av de positiva och kanske den största effekten av projektet är att förutsättningar för långsiktighet har skapats. Genom att tre i personalen har utbildats till Eco Driving-instruktörer och genom att sparsam körning har blivit en ordinarie del av ambulansförarutbildningen, så finns förutsättningar för att ett sparsamt körsätt kommer att leva kvar på ambulansenheten. Dessutom har möjligheter skapats för att inom övriga landstinget genomföra internutbildningar av annan personal med hjälp av de utbildade instruktörerna.

Lite sidoeffekter fanns även:

Man har även uppmärksammat andra positiva effekter av projektet som inte finns med i mätningarna. En av dessa är en säkrare körstil. Med hjälp av en bättre planerad körning upplever ambulansförarna att säkerheten har ökat, framförallt i stadsmiljö. Den planerade körningen med bättre framförhållning bidrar även till en mindre stressad arbetsmiljö och en ökad komfort för patienter och förare.

En annan vinst är minskat slitage. Fordonsansvarig på ambulansenheten upplever att slitaget på bilarna har minskat, exempelvis på däck och bromsar.


Och allra sist i resultatredovisningen:

I början av projektet befarade några av ambulansförarna att det skulle ta längre tid att köra, men det visade sig vara tvärtom. Under utbildningstillfället gick det i genomsnitt 7 % snabbare när förarna körde Eco Driving än när de inte gjorde det.


Nu är alltså ambulansförarna såväl nyktra som varsamt körande, säkrare kan det knappast bli.

lördag 21 februari 2009

Legendar siktad

Ur DN 14/2:
Bengt Sändh och Finn Zetterholm - Det angår dig inte (text finns i 'more info' på Youtubelänken (och här)):

(Direktlänk)

Mer länkar:
- Finn Zetterholms hemsida
- Bengt Sändh & Finn Zetterholm - Ett recept (mer om den låten här)

fredag 20 februari 2009

Matrix reloaded

Som uppföljning till David Nutts equasy så presenterar New Scientist följande dilemma:

IMAGINE you are seated at a table with two bowls in front of you. One contains peanuts, the other tablets of the illegal recreational drug MDMA (ecstasy). A stranger joins you, and you have to decide whether to give them a peanut or a pill. Which is safest?

Svaret följer direkt i artikeln:

You should give them ecstasy, of course. A much larger percentage of people suffer a fatal acute reaction to peanuts than to MDMA.

Och så den självklara sammanfattningen:

This is a worldwide problem. We need a rational debate about the true damage caused by illegal drugs - which pales into insignificance compared with the havoc wreaked by legal drugs such as alcohol and tobacco. Until then, we have no chance of developing a rational drug policy.

Tio felbehandlingar per räddat liv

Peter Santesson-Wilson skrev nyligen - i vanlig ordning intressant - om Bayes' teorem och om false positive-problematiken:

# Antag att det test vi använder för att diagnosticera livmoderhalscancer ger positivt utfall med 99 % sannolikhet om kvinnan har cancer och negativt utfall med 99 % sannolikhet om kvinnan är frisk. (Siffran är bara ett räkneexempel, jag vet inte vad de verkliga testerna presterar.)
# Aj aj, provet ger positivt utfall. Hur stor är sannolikheten att damen i fråga verkligen har livmoderhalscancer?
/.../
Sannolikheten för cancer i räkneexemplet ovan är 2,2 %.


Cancerbryderiet är välvalt då det är ett i allra högsta grad reellt problem med tragiska konsekvenser, men bekymren stannar inte där - från Daily Mail:

Thousands of women have had unnecessary surgery, chemotherapy and radiotherapy as a result of routine breast cancer screening, doctors have warned.

For each woman whose life is saved, ten healthy ones needlessly receive mastectomies and other treatment, a study found.
/.../
'There is evidence to show that up to half of all cancers and their precursor lesions that are found by screening might not lead to any harm to the woman during her lifespan.

'Yet, if found at screening, they potentially label the woman as a cancer patient: She may then be subjected to the unnecessary traumas of surgery, radiotherapy and perhaps chemotherapy, as well as suffer the potential for serious social and psychological problems.

'The stigma may continue into the next generation as her daughters can face higher health insurance premiums when their mother's over-diagnosis is misinterpreted as high risk.

Det är alltså långt ifrån så självklart som samhällsdebatten antyder att yrka för ökade cancerkontroller.

Shanghais medellivslängd upp 0,2 år under 2008

Svenska medier har skrivit spaltmil om den kinesiska stadsluften och slitjobben, men mitt i denna miljö lyckades ändå Shanghaiborna enligt People's Daily under 2008 öka sin medellivslängd med 0,2 år till 81,28 år - män: 79,06 år, kvinnor: 83,50 år, att jämföra med 78,94/82,99 för Sverige under 2007.

Shanghaiborna åldrades alltså bara ungefär 9,5 månader under 2008, och enbart Shanghais 0,2 extra år per person bidrar med cirka 3,8 miljoner personår (räknat på Wikipedias befolkningssiffra) - skillnaden mellan 2007 och 2008 års medellivslängd motsvarar cirka 47 000 livslängder, som jämförelse föddes cirka 53 000 flickor i Sverige under 2008.

Shanghai utgör för övrigt runt 1,5 procent av Kinas totala befolkning.

(Kinesiska nyheter bör naturligtvis alltid tas med en stor nypa salt, men siffrorna känns spontant sannolika, med ökat välstånd, minskade olyckor, etc.)

onsdag 18 februari 2009

Poopalapillai saw a pink house and wanted to paint it blue

Nya Wermlandstidningen skriver om paret Poopalapillai, som tyckte att radhuset skulle göra sig bättre ljusblått än rosa. Som goda ärkesvenskar lämnade de då följaktligen in en ansökan om bygglov och satte sig att vänta på besked.

Ett och ett halvt år senare kom beskedet att det inte krävs bygglov för att måla om huset. Stadsarkitekt Pär Höjman, en av kommunens utredare:

– Nu har Länsrätten sagt sitt och vi förstår att vi inte kan göra mer. Jag tycker inte det är bra men det är en fråga om hur man tolkar reglerna för detaljplanen. Jag hoppas vi kan vara med och diskutera vilken blå nyans det blir, säger Pär Höjman.

Thaya Poopalapillai hoppas på att kunna få tillbaka de 630 kronor det kostade att söka bygglov, och säger att det ju bara är att högtryckstvätta bort det mögel som hunnit få fäste på gaveln under årens väntan.

USA och religionen

Roland Poirier-Martinsson har återigen förkunnat att alla som inte är kristkonservativa tycker fel (och förtydligat den krönikan här; hans tidigare harang om gudsbeviset kommenterade jag här). Niclas Berggren konstaterade att kopplingen mellan religiositet och frihetligt välstånd verkade svag, och Fredrik Segerfeldt likaså. Även bland andra Johan Norberg och Dennis Josefsson kommenterar.

RPM:s argumentation är dock tydligt centrerad kring USA, och USA är onekligen ett land med kristna värderingar som dessutom är frihetligare än större delen av världen, och dessutom ett ekonomiskt ånglok av häpnadsväckande proportioner (svensk motsvarighet till den kartan här).

USA är dock ett land med stora skillnader bland annat mellan norr och söder, mellan storstad och landsbygd och mellan kust och inland, så att slå ihop hela USA till något medelvärde vore att missa väsentlig nyans.

Så, via religionsundersökning från USA Today, BNP per capita från Wikipedia och resten av siffrorna från StateMaster (som är en fantastisk sida, föreslå gärna andra diagram ifall något verkar intressant) [klickbara bilder]:
Och som StateMaster-bonus - religion kontra alligatorattacker:
Kopplingen RPM (och Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund) förutsätter mellan religion och allsköns rikedom tycks alltså hålla upp dåligt, även i märkliga USA.

tisdag 17 februari 2009

Klassiska sagor, igen

David Nessle skrev ett inlägg (där som vanligt såväl inlägg som tillhörande kommentarer håller hög kvalitet) om klassiska sagor kort efter mitt inlägg, och jag tänkte att ämnet förtjänade att utvecklas - några exempel på klassiska sagors ursprung:

Den lilla sjöjungfrun: The prince and princess marry, and the Little Mermaid's heart breaks. She thinks of all that she has given up and of all the pain she has suffered. She despairs, but before dawn, her sisters give her a knife that the Sea Witch has given them in exchange for their hair. If the Little Mermaid slays the prince with the knife, she will become a mermaid again and live out her full life.

The Little Mermaid cannot bring herself to kill the sleeping prince lying with his bride and, as dawn breaks, throws herself into the sea. Her body dissolves into foam, but instead of ceasing to exist, she feels the warmth of the sun; she has turned into a spirit, a daughter of the air. The other daughters of the air tell her she has become like them because she strove with all her heart to gain an eternal soul. She will earn her own soul by doing good deeds, and she will eventually rise up into the kingdom of God.

Snövit: The queen becomes jealous, and orders a huntsman to take Snow White into the woods to be killed. She demands that the huntsman return with Snow White's heart as proof of her killing. The huntsman takes Snow White into the forest, but after raising his knife to stab her, he finds himself unable to kill her. Instead, he lets her go, telling her to flee and hide, and brings the queen the heart of a young deer, which is then prepared by the cook and eaten by the queen.
/.../
Time passes, and a prince traveling through the land sees Snow White. He strides to her coffin. The prince is enchanted by her beauty and instantly falls in love with her. He begs the dwarfs to let him have the coffin. The prince's servants carry the coffin away. While doing so, they stumble on some bushes and the movement causes the piece of poisoned apple to dislodge from Snow White's throat, awakening her. The prince then declares his love for her and soon a wedding is planned.
/.../
As punishment for her wicked ways, a pair of heated iron shoes are brought forth with tongs and placed before the Queen. She is then forced to step into the iron shoes and dance until she falls down dead.

Askungen: The tale is called "Aschenputtel" and the help comes not from a fairy-godmother but the wishing tree that grows on her mother's grave. In this version, the stepsisters try to trick the prince by cutting off parts of their feet in order to get the slipper to fit. The prince is alerted by two pigeons who peck out the stepsisters' eyes, thus sealing their fate as blind beggars for the rest of their lives.

Törnrosa: Beside differences in tone, the most notable differences in the plot is that the sleep did not stem from a curse, but was prophesied; that the king did not wake Talia from the sleep with a kiss, but raped her, and when she gave birth to two children, one sucked on her finger, drawing out the piece of flax that had put her to sleep, which woke her; and that the woman who resented her and tried to eat her and her children was not the king's mother but his jealous wife. The mother-in-law's jealousy is less motivated, although common in fairy tales.

Rödluvan: The wolf usually leaves the grandmother’s blood and meat for the girl to eat, who then unwittingly cannibalises her own grandmother. Furthermore, the wolf was also known to ask her to remove her clothing and toss it into the fire. In some versions, the wolf eats the girl after she gets into bed with him, and the story ends there. In others, she sees through his disguise and tries to escape, complaining to her "grandmother" that she needs to defecate and would not wish to do so in the bed. The wolf reluctantly lets her go, tied to a piece of string so she does not get away. However, the girl slips the string over something else and runs off.

Flickor ska alltså vara söta, tysta och oskuldsfulla och veta sin plats i väntan på drömprinsen, annars blir de uppätna, mördade eller våldtagna (eller en kombination av alternativen), och utstuderad utdragen blodshämnd är den goda sidans svar på ondskan.

Det förvånar mig att Aftonbladet så självklart väljer "Nu är häxor för läskiga"-vinkeln när de lika självklart larmar angående bland annat tv-spel, reklam, och internet, men sådant är väl helt enkelt konservatismens tidsperspektiv.

Jag skulle dock verkligen vilja höra traditionalisterna förklara för sina storögda barn varför gudmodern ville kannibalisera Snövit och vad prinsen hade tänkt göra med liket, varför vargen ville att Rödluvan skulle ta av sig kläderna och varför kungen våldtog Törnrosa.

måndag 16 februari 2009

Avfallsinfarkt

Jag är svag för tidstypiska alarmistord (som nomofobi, kamphund, fetmaepidemi, barnporrhärva och chockdoktrin), och "avfallsinfarkt" ur Vetenskapsradions artikel angående att mängden hushållssopor under 2008 minskade för första gången på 15 år är för bra för att låta passera okommenterat.

Johan Sundberg, avfallsforskare vid Profu, säger att nedgången bara är tillfällig och att deras prognoser visar att det svenska sopberget kommer vara 3-5 gånger större 2050.

Jag har ingen som helst expertkunskap angående avfall, men min gissning är att det redan 2012 kommer vara uppenbart att sopberg inte tillhör framtidens problem och att avfall inte ens diskuteras i i-världen 2015. Jag är däremot fullständigt övertygad om att det är komplett dömt att misslyckas att försöka förutspå någonting om hur världen ter sig 2050.

Jag har självfallet ingen aning om vad som revolutionerar avfallsfrågan - ifall det är ändrad konsumtion, förbättrad återvinning, minskad resursåtgång, nya material, nya energisystem eller något helt annat - men det kommer vara uppfinningsrikedom och inte tvångsmedel som gör det, och det kommer ses som alldeles självklart i efterhand - på samma sätt som problemet med hästspillning på gatorna löstes av att bilen ersatte hästen.

(Jag är för övrigt fortfarande övertygad om att oljebryderiet snart når revolutionerande ljusning.)

söndag 15 februari 2009

Starvin' chic

Science Daily skriver om en rapport som visar att irländska 14-åringar blivit 23,1 cm/23,9 kg (pojkar) respektive 15,6 cm/19,2 kg (flickor) större sedan 1948.

Jag har inte hittat någon bra källa angående hur stora just de irländska 14-åringarna är numer, men en källa anger åtminstone att en genomsnittlig 14-åring är ungefär 160 centimeter lång och väger runt 50 kilo.

Antaget att irländska ungdomar är snittlånga för sin ålder (trots att de väger cirka 10 kilo mer) så hamnar de på ~23 i BMI - de hade kunnat väga runt fyra kilo ytterligare innan de skulle klassas som överviktiga.

En rapport angående att 60 års ekonomisk utveckling medfört att irländska 14-åringar gått från underviktiga 11-åringars fysik till något betydligt mer hälsosamt blir alltså i dagens samhällsklimat: "Increasing Prosperity Has Prompted Irish Children To Balloon 24 Kilograms Since 1948". För drygt ett decennium sedan hånades Mariah Carey för att ha sagt: "Whenever I watch TV and see those poor, starving kids all over the world, I can't help but cry. I mean, I'd love to be skinny like that, but not with all those flies and death and stuff." (det är dock en myt) - idag hade det varit så gott som rumsrent.

TT: Allt mindre cigarrettrökande i högstadiet

TT publicerade nyligen ett meddelande som - inte minst med tanke på Aftonbladetdebatten (tidigare inlägg) - borde vara mer aktuellt än att enbart SVT skulle publicera det på nätet, så jag passade på att scanna det för att åtminstone öka spridningen något [från sidan 12 i fredagens DN, klickbar bild]:

Kina: Dun från levande gäss för dyrt

People's Daily skriver om Kalla Faktas dunreportage:

"Live-plucking is only feasible in one to three percent of the goose down products for expensive Japanese bedding and outwear products. That means a maximum of 0.3 percent of the total supply," said Yao Xiaoman, vice chairman of the China Feather and Down Industrial Association (CFDIA).

"Live-plucking is so costly that it is not economic to sell such products to markets that do not explicitly demand them," Yao said.

"The Swedish correspondent, posing as a foreign business man, came to me and asked whether we do live-plucking. I thought it was better to secure this buyer first, although we had never done that business," said Hu Zhengnan, a factory staff who met with the Swedish reporter in the program.

"Fierce competition has forced Chinese feather and down producers, hard hit by the global financial crisis, to race for business, as they may lie to the foreign buyers who came to them even if they do not do that business," said Yao Xiaoman.

Jag har inte sett Kalla Faktas reportage, men försvaret låter högst troligt - hade uppfödarna sagt att de inte plockade gässen levande av ren barmhärtighet hade jag tolkat det som ett rakt erkännande, men att plocka fjädrar från levande gäss känns spontant som alldeles för mycket bekymmer, trots att Kalla Fakta naturligtvis menar att det har ekonomisk grund.

Uppdatering då ursprungsinlägget skrevs under tidspress och min argumentation på goda grunder ifrågasattes - kopierat ur kommentarerna:

Jonathan: Ja, man bör naturligtvis vara ytterst skeptisk till en kommunistkontrollerad källa, och min argumentation lämnade en del att önska.

Angående argumentationen - är någon fattig så kommer vederbörande inte bry sig nämnvärt om djurs välmående eftersom det finns mer akuta bekymmer att angripa. Därför vore för mig argument som exempelvis baserades på att Kina har så framstående djurlagar, att en uppsjö officiella inspektionsprotokoll visat att det här bara gällde några isolerade uppfödare eller att uppfödarna är så godhjärtade helt tandlösa för mig - moral och fattigdom dansar illa.

Uppfödarnas argumentation i People's Daily-texten byggde dock inte på något sådant - de fördömde inte plockning av levande fåglar på annat än ekonomiska grunder, och erkände till och med att de var beredda att bluffa för att ro hem en affär. Det känns som ett märkligt val ur PR-synpunkt.

Enligt vad svenska media skrev så skadade plockningen gässen så att uppfödarna tvingades sy ihop blödande sår efter plockningen. Jag törs anta att det kräver en ansenlig mängd resurser att hålla gässen så friska att de överlever två ytterligare sådana plocktillfällen, och att de dessutom växer till sig så att de kan bli intressanta på fler marknader.

Argumentet att det inte är ekonomiskt försvarbart att plocka levande fåglar känns för mig spontant trovärdigt - det borde helt enkelt vara långt billigare att köpa in och föda upp fler gässlingar.

torsdag 12 februari 2009

Galts radiotal i 964 ord

Galts radiotal utgör själva kärnan i Ayn Rands Och jorden skälvde, men är med sina 56 sidor (tar drygt tre timmar att högläsa) såpass mastigt att ta sig igenom att till och med Mattias Svensson (och två av tre personer som kommenterat inlägget) tröttnade.

Daryl J. Sroufe bemödade sig dock att sammanfatta talet till under tusen ord, och har såvitt jag kan bedöma gjort ett gott jobb - ett utdrag:

I am a trader. I earn what I get in trade for what I produce. I ask for nothing more or nothing less than what I earn. That is justice. I don't force anyone to trade with me; I only trade for mutual benefit. Force is the great evil that has no place in a rational world. One may never force another human to act against his/her judgment. If you deny a man's right to Reason, you must also deny your right to your own judgment. Yet you have allowed your world to be run by means of force, by men who claim that fear and joy are equal incentives, but that fear and force are more practical.

Hela sammanfattningen här.

onsdag 11 februari 2009

Föga fog för röklarm

Aftonbladet skriver i god Skunkdagboksstil ("Den bästa cigaretten är dagens första. Ensam i busskuren på en bänk. Det är då hon läker. Morgonbråk bleknar. Huvudet töms och inombords växer en skärpa.") om ungdomar och rökning efter att prinsessan Madeleine fotograferats med en cigarrett i handen.

Siffrorna Aftonbladet tar upp i sin faktaruta är korrekta, men de skriver något undfallande om trenden vad gäller rökning.

Rökning hos befolkningen i stort, från SCB [samtliga diagram klickbara]:
Rökning hos niondeklassare, från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, PDF) [brotten i kurvan betyder förändringar i metod eller frågeställning]:
Rökning hos gymnasiets årskurs 2:
Rökningen hos den samlade befolkningen har alltså i stort halverats på 25 år, och även niondeklassarnas rökande har minskat kraftigt. Gymnasieelevernas rökning har dock stått så gott som exakt still över det fåtal år som CAN fört statistik över, men det är på intet sätt något sällsynt larmläge, precis som Östros inte hade mycket backning för sitt alkohollarm.

Aftonbladet skriver även att Sverige har flest kvinnliga rökare i världen, vilket jag ställer mig ytterst tveksam till - enligt NationMaster (som sammanställer statistik från WHO) hamnar Sverige på 46:e plats vad gäller vuxna kvinnliga rökare, och är sett till siffrorna ovan långt från toppländerna vad gäller unga kvinnliga rökare (Sveriges siffror saknas i den kategorin hos NationMaster).

Jag ligger sammanfattningsvis betydligt närmre Doug Stanhopes samhällsanalys:

(Direktlänk)

Dödsolyckor för barn halverade på 15 år

Årets förmyndare 2008 ramlar vidare i inslagna hjulspår med alarmism redan i intresseväckaren:
De nämner sedan i artikeln att slitna idrottshallar, dåliga rutiner och för lite förebyggande arbete är några av förklaringarna till att olyckor sker, och exemplifierar med att två barn på kort tid skadats av fallande handbollsmål.

Över då till vad som egentligen hänt på barnolyckefronten de senaste decennierna - ur Räddningsverkets färskaste rapport gällande barn och skador - Olycksfall bland barn och ungdomar (pdf) [klickbara bilder]:
Antalet dödsfall halverades alltså på cirka 15 år, med Göteborgsbranden och tsunamin som utstickare - gissningsvis är det Estoniaolyckan som märks 1994, och kanske bussolyckan i Måbödalen 1988.

Även antal slutenvårdade till följd av olyckor minskar sakta men säkert över tiden:
Dessutom sker bara 18 procent av skador i skolan, medan hela 29 procent sker under idrottsutövande:
Tror man prompt på ett centralstyrt kontrollsamhälle och vill nå snabba resultat så borde man alltså istället förbjuda barnen att utöva idrott - sett till tiden sådant utövas kontra antalet skador så kan något liknande aldrig godkännas ur statsnyttoperspektiv; särskilt inte hästsporten.

Hans Rosling om "nykolonialismen"

Även Hans Rosling har reagerat på Vetenskapsradions nyhetsvinkling angående att rikare länder skaffar jordbruksmark i fattigare länder (jag skrev om det här) - från Klotetbloggen:

Det kommer att gå käpprätt åt fanders om Tanzanias bönder och herdar fortsätter som nu. De svälter inte på grund av för lite hektar utan för att de odlar som bonden Paavo gjorde. De behöver nytt utsäde, gödsel och dragdjur eller helst traktorer, el och kvarnar anser Hans Rosling.

tisdag 10 februari 2009

Knack, knack - Vem där? - Lökkommissionen

Tillhör du den skara människor som med alldeles för jämna mellanrum står frågande inför vad skillnaden är mellan "bäst före" och "sista förbrukningsdag", hur du ska hantera rester, hur mycket mat det egentligen går åt till en matlåda och som aldrig riktigt fått kläm på hur frysen egentligen ska användas?

I England har de full förståelse för din situation och har rullat ut ett pilotprojekt - via Daily Mail:

In a trial in six local authorities across Herefordshire and Worcestershire, the officials have been recruited on full-time contracts to visit an estimated 24,500 homes dispensing dietary advice and tips on how best to reduce the estimated one-third of all food bought which is thrown away.

They will call at homes throughout the day, including lunchtimes and in the early evening, when many people will be busy preparing dinner.

If successful, the eightweek trial could be rolled out to other authorities around the country.

Projektet beräknas även kunna få positiva sidoeffekter:

'By hitting people at home, rather than in supermarkets, we can get inside their lives', he said.

'It's only by knocking on doors you can find out what they are having for their tea and offer some healthy suggestions.'

"Rand kan rädda Zimbabwes kollapsade valuta"

SvD rubricerar enligt ovan då de skriver om Zimbabwes pajasekonomi, och även om de nu åsyftar den sydafrikanska valutan så hade det nog varit klokare att lyssna till Ayn Rand, som alltid argumenterade klokt mot fiatvaluta - alltså valuta utan annan backning än en stats hedersord; från Ayn Rand Lexicon:

“Inflation” is defined in the dictionary as “undue expansion or increase of the currency of a country, esp. by the issuing of paper money not redeemable in specie” (Random House Dictionary). It is interesting to note that the word “inflated” is defined as “distended with air or gas; swollen.”

This last is not a coincidence: in regard to social issues, “inflation” does not mean growth, enlargement or expansion, it means an “undue”—or improper or fraudulent—expansion. The expansion of a country’s currency (which, incidentally, cannot be perpetrated by private citizens, only by the government) consists in palming off, as values, a stream of paper backed by nothing but promises (or hot air) and getting actual values, the citizens’ goods or services, in return—until the country’s wealth is drained. A similar activity, in private performance, is the passing of checks on a non-existent bank account. But, in private performance, this is regarded as a crime—and most people understand why such an activity cannot last for long.

Today, people are beginning to understand that the government’s account is overdrawn, that a piece of paper is not the equivalent of a gold coin, or an automobile, or a loaf of bread—and that if you attempt to falsify monetary values, you do not achieve abundance, you merely debase the currency and go bankrupt.

Vad pengar egentligen är och vad det får för konsekvenser är alldeles för viktiga frågor för att vara okunnig om, så lägg gärna 41 minuter på filmen nedan - det är ovärderlig allmänbildning:

(Direktlänk)

Hästasy

Telegraph skriver om David Nutt, ordförande för statliga Advisory Council on the Misuse of Drugs, som försökt sätta drogbruk i perspektiv - ur Telegraph-artikeln [fotnot: equine betyder häst]:

In the article, titled "Equasy: An overlooked addiction with implications for the current debate on drug harms", Prof Nutt wrote that "equasy", short for "Equine Addiction Syndrome", had caused 10 deaths and more than 100 road traffic accidents a year.

Through hunting, it also led to "gatherings of users that often are associated with these groups engaging in violent conduct.

"Dependence, as defined by the need to continue to use, has been accepted by the courts in divorce settlements," he wrote. "Based on these harms, it seems likely that the ACMD would recommend control under the MDAct perhaps as a class A drug given it appears more harmful than ecstasy."

He wrote that the risks of horse riding showed that society "does not adequately balance the relative risks of drugs against their harms".

Jag har inte hittat artikeln i kostnadsfri fulltext, men utdrag ur den finns här.

(Via The Great Beyond)

måndag 9 februari 2009

Reinfeldt, inspiratören

Skulle någon mot all förmodan tvivla på att Reinfeldt går sida vid sida med världens ledare, vilkas förtroende han bär, så kan noteras att blott två månader efter att han proklamerade att 'Made in China' inte gör mycket för välfärden så hakar inga mindre än Kina på - från People's Daily:

"We won't practice 'Buy China'," said Vice Commerce Minister Jiang Zengwei at a press conference. "We'll treat domestic and foreign products equally as long as they are needed."

söndag 8 februari 2009

Rika länder köper upp jordbruksmark

Vetenskapsradion skriver om att rikare länder köper upp jordbruksmark i fattigare länder - Christina Engfeldt, Nordenansvarig hos FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) citeras:

– Vi ser mycket allvarligt på det. Vi ser det som en form av nykolonialism. Det är ett sätt att lägga beslag på andras resurser utan att ta ansvar för vad som händer för det landets befolkning i en nära framtid.

De rikare länderna anser sig kunna bruka marken i fråga markant effektivare än vad nu görs, vilket resulterar i att marken blir köpvärd, samtidigt som resurserna som försäljningen ger säljarna kan användas effektivare än att släpa runt på ineffektivt nyttjad mark.

I botten är det den sedvanliga självhushållsvurmen som spökar, och istället för att som FAO råda de rikare länderna att köpa av de lokala bönderna istället för att själva bruka marken borde de råda säljarna att knyta avtal där de får del av produktionen - gissningsvis skulle de rikare länderna kunna lämna ifrån sig den produktion som marken tidigare gav utan att ens märka av det i resultatet.

Och skulle någon tvivla angående hur mark kan nyttjas på olika sätt kan man ta en titt på gränsen mellan Israel och Egypten - en spikrak gräns, frodigt grön på den israeliska sidan och ökenbrun på den egyptiska.

Hela jordens befolkning skulle för övrigt kunna dansa på en yta motsvarande Vänern, och skulle man befolka samma yta lika tätt som Monaco skulle i stort sett Sveriges, Tysklands och Norges nuvarande befolkning få plats - ineffektivt nyttjad mark är problemet, inte markbrist.

Förbjuda alla hundar eller bara Jack Russell?

Aftonbladet skriver om att ett spädbarn bitits ihjäl av två hundar, med slutstycket:

Dödsfallet förväntas återväcka krav på en skärpning av lagen ”Dangerous dogs act”, som bland annat förbjuder vissa hundraser som pitbullterrier.

Hundarna inblandade i det här fallet är två småhundar: en Jack Russell är normalt 25-30 centimeter hög och väger 5-6 kilo, och en Staffordshire bullterrier är 36-41 centimeter hög och väger 11-15 kilo - som jämförelse väger en golden retriever 25-35 kilo.

Gällande psyke hos hundraserna i fråga så kallas Staffordshire bullterrier för "nanny dog" i England för att den går så bra ihop med barn, medan det varnas för Jack Russells och barn.

Så egentligen är det här snarare ytterligare ett bevis på att samtliga hundraser kan skada människor allvarligt. Det kan även noteras att det var familjens egna hundar som stod för skadan, vilket är representativt, då 95 procent av alla hundattacker som leder till sjukhusvistelse utförs av en tidigare känd hund.

Av lång tradition kastar Aftonbladet även från fullständigt ingenstans in pitbullterriern i debatten - i samband med den artikeln borde de snarare diskutera ifall bara Jack Russell-terriern - Sveriges 13:e mest populära hund 2005 - ska förbjudas eller ifall förbudet ska gälla samtliga hundraser.

lördag 7 februari 2009

Entasopia

New York Times skriver om Entasopia, ett kenyanskt samhälle med 4 000 invånare i massajland, långt från elnätet. Tre ingenjörer från University of Michigan har med finansiell backning från Google satt upp en solcellsdriven satellituppkopplad internetcentral där, och resultatet är naturligtvis högintressant - ett exempel:

James Mathu has worked for the Kenyan agriculture ministry in Entasopia for five years, advising farmers on the environment, crop husbandry and soil conservation. The stable Internet link allows him to send information to district headquarters in Kajiado, instead of spending days traveling there and back to deliver monthly reports, which are too lengthy for him to send via cellphone.

“It is a five-day affair,” he said, estimating that the Internet saved him 12,000 shillings a year, or $152, in a country where the gross domestic product per person is $1,700.

Bekymmer kvarstår naturligtvis, med exempelvis analfabetism och datorvana, men sett till bland annat hur kabel-tv radikalt förbättrade indiska kvinnors livssituation, och med tanke på att internet är så oerhört mycket större än kabel-tv så ser jag ytterst positivt på experimentet, och hoppas att det genomförs på långt fler ställen.

(Via Marginal Revolution)

Gigantiskt bakslag för knarkmaffian

War on drugs ger resultat - från MSNBC:

A British prosecutor says an elderly milkman supplied customers with cannabis as well as bottles of milk.

Robert Holding, 72, delivered marijuana as he made his daily rounds in the town of Burnely, in northwestern England.

Prosecutor Sarah Statham said Friday that Holding offered the drug to elderly customers suffering from aches and pain. She says the customers left Holding notes on their doorsteps to order the drug.
/.../
Holding pleaded guilty to supplying the drug and was given suspended jail sentence of 36 months.

W som i Wanker

Ur Politically Incorrect:

John Lydon: You know, you understand what he's doing - he's comparing Clinton to Bush, they're all wankers, right?

Kirby Wilbur: You know what? Better my wanker than his wanker.

John Lydon: You can't do your own wanking?

Årets förmyndare 2008

SvD:s nyhetsredaktion hämtade med god marginal hem den föga ärande titeln Årets förmyndare 2008, och jag ställer mig nog ändå lite tvekande till det. Jag har inte upplevt SvD särskilt mycket värre än någon annan tidning, men det kan även bero på att jag är relativt varumärkesblind, och etablissemanget i stort förtjänar definitivt att ifrågasättas för att alarmismen är den självklara utgångspunkten oavsett vad som diskuteras.

Jag röstade på barnmorskorna, och jag tycker att det verkar som att Mattias Svensson gravt underskattat dem när han enbart fokuserar på alkoholfrågan. Hade barnmorskorna stannat vid blott alkoholförmynderi hade de i mitt tycke inte förtjänat någon topplacering, men de idkar samma hysteriska skrämseltaktik gällande exempelvis mat, dryck (Isobel Hadley-Kamptz har skrivit väl om kostråden här) och fritidsaktiviteter - allt ska undvikas, vilket resulterar i att människor i sin absolut känsligaste situation i livet reduceras till ångestknyten som med tårar i ögonen ligger sömnlösa för att de kom en smula för nära den otömda kattlådan.

Jag har tidigare skrivit exempelvis om listeriaskräcken, och passande nog i sammanhanget har just Årets förmyndare 2008 nyligen skrivit alarmistiskt om det:

–Vi hade 4–5 missfall orsakade av listeria under 2007. Under 2008 känner vi inte till något sådant missfall men det står ändå klart att listeria kan ge väldigt allvarliga effekter, framför allt bland äldre med nedsatt kondition och för foster, säger Sofie Ivarsson, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Noll kända listeriamissfall under 2008, alltså. Enligt Vårdguiden resulterar mellan 10 och 35 procent av graviditeter i missfall, så med tanke på att 107 000 barn föddes 2007, så bör det under samma period varit mellan ungefär 12 000 och 58 000 missfall. Maximalt 0,4 promille av missfallen under 2007 väljer alltså Smittskyddsinstitutet att knyta till listeria - jag undrar hur många som skulle gå att knyta till exempelvis fartgupp, eller för den delen ångest och stress framkallad av barnmorskor.

100 mile suit

Wired skriver om Kelly Cobb, som beslutade att ge närproducerat ett försök och planerade att göra en kostym (med strumpor, skor, underkläder och slips) där allt material kom från inom drygt 16 mil (100 engelska mil) från hemmet. Projektet tog månader att slutföra, och trots att 20 hantverkare anlitades tog det dem totalt 500 arbetstimmar. Bilder på resultatet finns här.

Åtta procent av materialet (bland annat gummisulorna till skorna) kom dock från områden utanför cirkeln, men Cobb uppskattar att de hade kunnat få bort de åtta procenten om de lagt 1,5 år på projektet.

För att överföra projektet till svensk standard så är USA 55 procent mer tätbefolkat än Sverige, så för att täcka in lika mycket personer i en cirkel skulle den behöva vara runt 20 mil i radie - motsvarande ungefär halva Norrland (eller cirka 40 procent större än Svealand).

Som Johan Norberg skriver i När människan skapade världen är det ingen slump att "byta pojkvänner som andra byter skjortor" är ett nyare talesätt än "kosta skjortan".

fredag 6 februari 2009

Ett hundbett, fyra berättelser

En fyraårig flicka ska ha blivit biten av vad som beskrivs som två pitbulls vid Götgatan på Södermalm i Stockholm.

En fyraårig flicka attackerades av två hundar på Götgatan i centrala Stockholm på torsdagseftermiddagen.

SvD:
En fyraårig flicka blev vid 16.15-tiden på torsdagen attackerad och biten av två hundar i närheten av Maria Kyrka på Söder i Stockholm.
/.../
Enligt polisen hade ett vittne till händelsen beskrivit att hundägaren verkade påverkad av något.

Fyraåriga Sigrid blev attackerad av en pitbull när hon gick med sin mamma på Götgatan på Södermalm på torsdagseftermiddagen

– Jag såg att deras koppel låg lösa på marken. Hon höll på med sin mobil. Den ena hunden gick fram lite mot Sigrid och sedan plötsligt bet den till, berättar mamman för Metro.


Så efter en del pusslande kan alltså konstateras att en pundare höll sina hundar lösa i centrala Stockholm, och att en av hundarna bet ett barn.

Aftonbladet fokuserar dock i vanlig ordning till hundra procent på hundrasen, Metro nämner också rasen. Hundägarens tillstånd nämns dock bara av SvD och att hundarna var okopplade nämns bara av Metro. Gällande hur många hundar som anföll så skiljer sig tidningarna åt, men det kan mycket väl bero på att en tidning kan anse det vara en hundattack även utan bett medan den andra tidningen anser att en hundattack förutsätter bett.

Pitbullen är en sällsynt stabil hundras, och samtliga hundraser kan dela ut sådana lindriga skador som flickan nu drabbades av, så varför rasfokuset? Stort plus dock till SvD som gjorde den utklassningsvis bästa nyhetsvärderingen och dessutom följde upp med en skaderapport.

Jag törs för övrigt garantera att ingen av kvinnans två hundar var en renrasig pitbull.

torsdag 5 februari 2009

mises.org om stimulanspaket

Robert P. Murphy hos mises.org:

Now, in truth, someone doesn't have to have a better suggestion in order to point out that a recommended strategy will exacerbate the situation. If an allergic man has been stung by a bee, I don't know what to do except rush him to the hospital and maybe scour the cupboards looking for Benadryl. But I'm pretty sure drawing blood from his leg, in order to inject it into his arm and thus "stimulate his immune system," is a bad idea on numerous accounts — not least of which, is that I'm pretty sure an allergic reaction means your immune system needs to calm down. But the point is, if a bunch of guys hold the man down — he has to be forced to endure the procedure for his own good, don't you know — I feel perfectly qualified in yelling, "Stop!"

Crack babies, ännu en epidemi som inte var

Uppföljning av tidigare larm är god journalistik, och det är intressant att se gamla käpphästar (som exempelvis pilgrimsfalken) utvärderas med facit i hand. New York Times skriver nu om crack babies, ett begrepp som ingen som haft minsta intresse av tidigare decenniers samhällsdebatt kan ha undgått. Ur artikeln:

But now researchers are systematically following children who were exposed to cocaine before birth, and their findings suggest that the encouraging stories of Ms. H.’s daughters are anything but unusual. So far, these scientists say, the long-term effects of such exposure on children’s brain development and behavior appear relatively small.
/.../
But cocaine use in pregnancy has been treated as a moral issue rather than a health problem, Dr. Frank said. Pregnant women who use illegal drugs commonly lose custody of their children, and during the 1990s many were prosecuted and jailed.

(Via CJR - även Reason skrev om artikeln)

onsdag 4 februari 2009

Ikonoklasm

Ikonoklasm som begrepp såg jag först användas kring fantastiske John Lydon, och det var en term jag direkt tog till mig - i betydelsen att inget är för heligt för att undgå kritik. För mig var det ett av de första tydliga ställningstaganden jag sett för sann yttrandefrihet - alltså inte bara rätten att smeka medhårs.

Det förvånar mig därför att så många som jag i stort sympatiserar med, som exempelvis Johan Ingerö och Sanna Rayman, så instinktivt sparkar bakut inför vissa försök att förändra i det lilla - i det här fallet barnsagor. Ur Sanna Raymans inlägg på SvD:s ledarblogg:

Men, att förändra innehållet i klassiska barnsånger och sagor är väl ändå att ta ifrån något? Något, närmare bestämt barnlitteraturens kanon och historia, förändras ju? Man kan förstås tycka att det är en välgärning eller att syftet är gott, men omärkligt är det ändå inte, då det de facto skapar en tillrättalagd bild av barnlitteraturen i stort.

Till att börja med är sagoberättandet traditionellt just en process i ständig förändring - via muntligt berättande, och via något liknande viskleksfenomenet, trimmades sagorna konstant, och det är ingen slump att samma grundberättelse ofta finns i något olika varianter i olika kulturer. Hade sagorna huggits i sten tidigare hade de gissningsvis inte blivit de klassiker vi relaterar till idag.

Och många barnsagor ter sig märkliga i dagens samhälle - jag har full förståelse ifall det tar emot för föräldrar att läsa om jägaren som sprättar upp vargens mage och fyller den med sten (Rödluvans sensmoral förtjänar också definitivt att ifrågasättas) eller reagerar inför den överväldigande könskonservatismen i exempelvis Richard Scarrys fantastiskt tecknade berättelser (bildspel med skillnader mellan 1963 års version och 1991 års dito här), och jag förstår inte upprördheten över att föräldrar sållar bland vilka sagor de vill exponera barnen inför. Att byta kön på någon i berättelsen är ett enkelt sätt att vidga barnens vyer, och kan även bidra till en mer korrekt berättelse - det är ju faktiskt så att björnhonor i stort är vad man ska akta sig för vad gäller björnar.

Vidare ur Sanna Raymans inlägg:

Vad sker med karaktären Pippi Långstrump när alla andra flickor i sagorna plötsligt också är modiga och starka?

Gissningsvis skulle det hända samma sak med henne som hände med Stålmannen när även Spindelmannen, Bamse, He-Man och Karl-Alfred var modiga och starka.

Anledningen till att jag kom att tänka på ämnet var dock att Reason idag ägnade ett inlägg åt tidigare nämnde Lydons smörreklam, där han för övrigt effektivt sågar närproduceratvurmen. Lydon hade enkelt kunnat ramla in i tradig marknadskritik, som stora delar av den övriga punkrörelsen, men Lydon går sin väg, precis som allt annat som gör historia, och redan Herakleitos förstod att förändring är det enda konstanta.

Någonstans anar jag för övrigt att det finns en intressant grundskillnad mellan liberalkonservatism och anarkoliberalism i botten till de olika infallsvinklarna kring historiens helighet - förhoppningsvis återkommer jag till det.

John Lydon om bland annat skivbolag hos Jimmy Kimmel, 2003:

(Direktlänk)

Marijuana och utekvällar

Physorg skriver om en studie, baserad på 93 297 femtonåringar i 31 länder, gällande ungdomar och cannabisbruk:

The number of evenings out with friends also declined in most countries during the same time period, although there was a wide range in averages, from about one evening per week for Portuguese girls to more than three evenings per week among boys and girls in the Ukraine, Russia, Scotland, Estonia and Spain.

Sett till att cannabis är ökänt för göra brukaren inåtvänd och asocial - en Googlesökning ger 703 000 träffar på "marijuana anti-social", se gärna även reklam på temat - och med dagens nätdrogsepidemi så är det naturligtvis ett fullt självklart resultat. Ja, ifall det nu inte varit fullständigt tvärtom - cannabisbruket minskar på bred front och korrelationen mellan utekvällar med kamrater och cannabisbruk är positiv:

"The more frequently adolescents reported going out with their friends in the evenings, the more likely they were to report using cannabis," the authors write. "This link was consistent for boys and girls and across survey years. Across countries, changes in the mean [average] frequency of evenings spent out were strongly linked to changes in cannabis use."

tisdag 3 februari 2009

Ytterligare några barnporrhärvor utredda

Från Reason:

Half a dozen teenagers in Greensburg, Pennsylvania, face child pornography charges, three for taking nude or semi-nude photos of themselves and sending them to boys by cell phone, three for receiving them. The arrests follow similar cases involving a 16-year-old Florida girl and her 17-year-old boyfriend, whose child pornography convictions were upheld by a state appeals court in 2007, and a 15-year-old Ohio girl who was arrested last fall. The Pittsburgh Tribune-Review article about the Pennsylvania case mentions a 13-year-old boy in Texas who "was arrested on child pornography charges in October after he received a nude photo of a student on his cell phone."

Tidigare inlägg om barnporrhärvor: 1, 2.

Buller och hjärtinfarkter

Jag har skrivit om såväl buller och hjärtinfarkter som motsatsen tidigare, och nu skriver Aftonbladet om ännu en studie på området:

I studien jämfördes 1571 personer som drabbats av hjärtinfarkt med 2095 kontrollpersoner från samma område [Stockholms län]. Resultatet, efter att man sållat bort dem med hörselskador, var slående – risken att få en hjärtinfarkt var 40 procent högre för dem som varit utsatta för trafikbuller på 50 decibel eller mer.
/.../
Buller är ett stort och växande miljöproblem.

De två områden som redovisas i Miljöbarometern:och:
Och antalet boende som får bullerskydd ökar:
Miljöförvaltningen sammanfattar även att trenden i Stockholm sammantaget är att bullret "minskat något" mellan 2002 och 2006.

Vidare angående hjärtinfarkter - ur Socialstyrelsens rapport Hjärtinfarkter 1987-2006 (pdf) - antalet incidenter per 100 000 invånare:och antalet dödsfall per 100 000 invånare:Viktigt att ha i åtanke är även att hjärtinfarkter är starkt åldersrelaterat och att medelsvensken blev cirka 2,5 år äldre under de 20 år diagrammet visar.