söndag 30 augusti 2009

Massövervakning utvärderat, igen

Jag skrev tidigare om Kinas utvärdering av sin "check every bag"-policy, där 440 miljoner föremål kontrollerades med resultatet att "over 140" personer befunnits bryta mot lagen.

Nu skriver BBC om att Londons "million-plus" övervakningskameror utvärderats:

Only one crime was solved by each 1,000 CCTV cameras in London last year, a report into the city's surveillance network has claimed.

England har enligt artikeln lagt över 500 miljoner pund (~5,8 miljarder kronor) på övervakningskameror - David Davis, tidigare skugginrikesminister (alltså den i oppositionen som bevakar inrikesministerns frågor) sammanfattar:

"CCTV leads to massive expense and minimum effectiveness. It creates a huge intrusion on privacy, yet provides little or no improvement in security."

Visserligen bör även avskräckningsfaktorn vägas in i utvärderingen - alltså ifall mängden utförda brott minskade under perioden - men massövervakning är ändå anmärkningsvärt ineffektivt.

Inga kommentarer: