fredag 29 februari 2008

Tiderna förändras

Förr gick man till domstol för att ta sig i skrevet, nu hamnar man i domstol för att ta sig i skrevet.

torsdag 28 februari 2008

Luften i Peking

Det har skrivits hundratals artiklar om Kinas usla luft (med tydliga hänvisningar att det är den ekonomiska tillväxten som orsakat den).

Så vad har hänt med luften i Peking det senaste decenniet? Från People's Daily:

Major pollutants in Beijing are down and air quality in the city has improved for a ninth consecutive year, an environment official said at a news conference here on Wednesday.

Between 1998 and 2007, the amount of sulphur dioxide in the capital's air was down 60.8 percent, while carbon monoxide was cut 39.4 percent. Nitrogen dioxide was reduced 10.8 percent and particles were down 17.8 percent, said Du Shaozhong, the Beijing Environment Protection Bureau deputy head, quoting the latest statistics.

The number of days that met the "blue sky" standard had increased from 100 to 246 during the period and the figure is
expected to rise to 256 this year, he told reporters.

Luften i Peking är ingen hälsokur, men även om den angivna statistiken definitivt förtjänar att ifrågasättas så bör det åtminstone föreligga god sannolikhet att luften har förbättrats markant kontinuerligt under ett decennium - detta samtidigt som Kinas BNP alldeles ofrånkomligen skjutit i höjden:

Mindre farliga cigaretter på ingång?

Forskare vid University of California har undersökt vad det är i tobaksröken som orsakar cancer, och kommit fram till att det är väteperoxid (och liknande ämnen) som är den stora boven.

Upptäckten kan förhoppningsvis leda till mindre farliga cigaretter och effektivare lungcancerbehandling.

Frågan är bara vad folkhälsoförespråkarna anser om mindre farliga cigaretter.

Torka och växtlighet

Ifall koldioxid kraftigt driver temperaturförändringar och det sedan leder till torka, vilket leder till att växter dör - vad göra?

Ja, det kan ju inte vara svårare än att ta fram växter som tar upp mer koldioxid och utsöndrar mindre vattenånga, och därmed blir tåligare mot torka, naturligtvis.

Och enligt BBC så verkar såväl finska som amerikanska forskare vara sådana växter på spåren. Genforskning är fantastiskt.

Orsak och verkan

Från Science Daily:

The study, published in the journal Health Education and Behavior, compared sixth-graders who had used alcohol in the past year to those who had not, in a multi-ethnic, urban sample of more than 4,000 students in 61 Chicago schools. Among this sample, 17 percent had used alcohol within the past year.

The study found that sixth-grade users of alcohol were significantly different from the non-users on almost all risk factors examined. For example, users were more likely to be male, engage in violent or delinquent behavior, and have friends who used alcohol.

Researchers suggest a prevention program prior to sixth grade in which parent involvement is central. Students should receive developmentally-appropriate messages that correct inaccurate perceptions that 'drinking is normal' and that provide tweens with the skills to refuse alcohol. In addition, interventions should include parental involvement in order to help create opportunities for increased parent-child communication and provide parents with the skills to increase monitoring.


Forskarna verkar alltså anse att alkohol gör 12-åringar till pojkar som bråkar. Jag törs anta att det finns möjlighet till andra tolkningar.

onsdag 27 februari 2008

Sympatisk punk 2

Johan Ingerö håller snart föredrag om varför hårdrocken är frihetens musik, och Mattias Svensson kommer samtidigt spela sin frihetssvensktopp (som jag av outgrundlig anledning missat tidigare).

Mattias Svenssons lista är naturligtvis bra, och såväl SKS som Jag vill bara dansa, Totalvägra och Die Mauer hade varit starka kandidater till att komma med i Sympatisk punk-serien, men jag hoppar nog över dem nu.

Några andra tips - som finns streamade - till en frihetssvensktopp (utvecklar nog i senare inlägg):

Johan Johansson - Va?! (text)

Kanske rikedom är att vara fri
är du fattig eller rik då - va?!

Glad för att du är just du
är du fattig eller rik då - va?!Johan Johansson - Lat man sleaze twist (text) (Myspace - låten finns att välja från förstasidan)

Väger man för mycket -
sparkar man på vågen
Är det dåligt väder - slår man meteorologen

[Notera även att Johan Johansson skrivit texten till Jag vill bara dansa samt spelat in en cover på Det angår dig inte, med kommentaren: "Det behövs fler såna som Bengt Sändh här i världen, som kan dela ut lite långfingrar åt dom som behöver dom bäst."]

Asta Kask - Politisk tortyr (text)

Dömd till politisk tortyr
För jag inte gillar dom som styrAsta Kask - Jag vill inte va med (text)

En blågul patriot stöpt i mjöd och blot
En tvättäkta idiot
I din enfaldiga klubb
där man sväljer rubb och stubb

Ser allt främmande som ett hotAsta Kask - Psykiskt instabil (text)

Ni ser mej in i ögonen ni ser mej i min själ
Följ nu vårat mönster, vi vill dej bara väl
Ni läser ur rapporter vem jag är och vad jag gjort
Erkänn och håll med så är det över ganska fort
Charta 77 - Tiga är guld (text)

Människor bygger murar runt omkring sig.
För att skydda sig mot en galen värld.
Den galna världen utanför, den låter murar vara
för att skydda sig mot galningarna innanför.
Charta 77 - Grisfesten

Om något skulle störa - se till att du ropar på hjälp
Om vattnet skulle krusas - se till att du ropar på hjälp
Kalla in kavalleriet, till vår lugna stad,
Till vår lugna stad, till vår luuuungna stad
Låt oss jaga flugor med kanoner.

(usel film)


Tyvärr ligger naturligtvis den överväldigande majoriteten av sympatiska punklåtar inte upplagda på Youtube eller liknande, men förhoppningsvis vaknar någon eldsjäl till snart.

Kimmel svarar Silverman

Sarah Silverman gjorde film till Jimmy Kimmel här, Kimmel svarar nu:

Englands hundrasförbud i sin prydno

Från BBC:

NHS statistics show the number attending A&E after a dog attack has risen by more than 40% in the last four years to nearly 3,800 a year.

Förbjudna hundar enligt Dangerous Dogs Act i Storbritannien:

- Pit Bull Terrier
- Japanese tosa
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro

"Kamphundarna" är stabila hundar, vilket även ATTS statistik visar - några exempel - andel som klarat testet:

"Kamphundar":
American Bulldog: 84,3 %
American Pitbull Terrier: 84,3 %
American Staffordshire Terrier: 83,4 %
Bullterrier: 92,1 %

Stora icke-"kamphundar":
Doberman Pinscher: 77,1 %
Great Dane (grand danois): 79,2 %
Rottweiler: 82,6 %
Saint Bernard: 83,3 %

Vanliga familjehundar:
Chihuahua: 70,3 %
German Shepherd (schäfer): 83,5 %
Border Collie: 80,3 %
Cairn Terrier: 71,1 %
Golden Retriever: 84,2 %

Förbjuds en hundras så kommer olämpliga ägare bara att skaffa andra hundar/blandraser, så hela rasfokuset är feltänkt i grunden.

tisdag 26 februari 2008

Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation

Thomas Östros intervjuas i SvD, och uttrycker oro:

– Jag tror att alla föräldrar delar en oro över vad som är på väg att hända med ungdomars alkoholkonsumtion, och problemet är att alkoläsken har en väldig attraktionskraft.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har i årtionden samlat in statistik om niondeklassares alkoholvanor. Ur rapporten Skolelevers drogvanor 2006 (pdf):

Totalkonsumtionen är kontinuerligt kraftigt ner för pojkar sedan 2001, medan det är relativt oförändrat senare år för flickor:
Andelen som inte dricker alls (pojkar 0, flickor 0), har ökat kraftigt, och andelen pojkar som dricker mer än 10 liter ren alkohol per år (pojkar 6) har minskat kraftigt medan andelen flickor som dricker så mycket (flickor 6) hållits relativt konstant de senaste åren:
Även vad gäller alkoläsken (i rapporten sammanklumpat med bland annat starkcider) är andelen brukare i minskande:Totalkonsumtionen av blanddryck kan måhända sägas ha en positiv trend, men inte är det väl direkt av den magnituden att den ekonomisk-politiske talesmannen för Sveriges i särklass största parti ska behöva fokusera på det?Alkoläsk är ju dock egentligen inget annat än färdigblandad grogg, och det var inte särskilt många år sedan som det var hembränt som var den stora fasan. Hembräntkonsumtionen verkar dock befinna sig i i närmast fritt fall:
Rapporten gäller även andra faktorer, och jag måste tillstå att jag blev förvånad över utvecklingen gällande hur skolsituationen uppfattats - antalet som trivs 'mycket bra' har mer än fördubblats på drygt 20 år samtidigt som antalet som trivs 'mycket dåligt' i stort sett halverats. Inte riktigt i fas med samhällsdebatten:

Norberg steget före, naturligtvis

Jag undrade tidigare varför FN:s rättigheter ser ut som de gör, men jag upptäckte precis att Johan Norberg naturligtvis legat steget före - ja, eller snarare nio år före.

Boken Fullständiga rättigheter - Ett försvar för de 21 första artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns att köpa här (Timbro har för övrigt bokrea nu), och som pdf här.

Citat:
I Report of the UNESCO Committee on the principles on the theoretical bases of the human rights från 1945 förklaras att man arbetade med två olika principer om mänskliga rättigheter, varav den ena ”started, from the premises of inherent individual rights [. . .] while the other was based on Marxist principles”. Målet var att finna ”some common measure of the two tendencies”, en deklaration som ”by some means reconcile the various divergent or opposing formulations now in existence”.

Jo, jag tordes nästan gissa det, och även följden av utformningen känns väntad:

En talande illustration till just [urholkningen av rättighetsbegreppet] är det kommunistiska Sovjetunionens bruk av de nya välfärdsrättigheterna. Eftersom alla medborgares rätt att få t ex en god inkomst och adekvat sjukvård inte respekterades i något land relativiserades därmed rättigheterna. När väst anklagade kommunistländerna för diktatur och åsiktsförtryck kunde dessa urskulda sig med att inte heller västländerna respekterade alla mänskliga rättigheter. Mängden rättigheter, och den karaktär av målsättningar de fick, blev ett vapen för fortsatt förtryck.

50-åringar och hjärtinfarkt

Ur pressmeddelande:

Sedan 1963 har Wilhelmsens forskargrupp vid Sahlgrenska akademin studerat hjärt-kärlhälsan hos medelålders män genom att vart tionde år undersöka ett slumpvis urval av 50-åriga göteborgare. De tre viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt är rökning, högt blodtryck och höga kolesterolvärden. På alla dessa punkter har förbättringar skett sedan 1963.

– 1963 rökte 56 procent av 50-åringarna, 2003 var 22 procent rökare. Under samma tidsperiod minskade blodtrycket, från i genomsnitt 138/91 till 135/85, liksom kolesterolhalten i blodet, från 6,4 till 5,5 mmol/l. Dessa förbättringar, som i huvudsak inte beror på ökande läkemedelsbehandling utan på ändrade levnadsvanor, har lett till att det idag är hälften så många 50-åringar som drabbas av hjärtinfarkt jämfört med 1963, säger professor emeritus Lars Wilhelmsen.

Dessutom har dödligheten i hjärtinfarkt minskat under perioden. Dödligheten under första månaden efter en hjärtinfarkt är idag ungefär hälften så stor jämfört med 1963, vilket kan förklaras av bättre behandling.

söndag 24 februari 2008

HUSTLE!

Wrestling är en intressant företeelse som naturligtvis är tydligt kulturellt präglad - i USA är det steroidpumpade bjässar, i Mexiko är det högtflygande akrobatik och i Japan är det - eh - japanskt:


Det är alltså HUSTLE:s grundare Nobuhiko Takada (ja, samme Takada som gått MMA-matcher mot bland andra Rickson och Royce Gracie, Mark Coleman, Igor Vovchanchyn och Mirko Filipović) som i en match med Real Gay skjuter osynliga laserstrålar men stoppas av Eiko Koike (ja, samma Eiko som grät när Fjodor mötte Nogueira).

Och gav det mersmak finns det mycket, mycket mer att hämta - exempelvis det här:


Där The Great Muta använder sin gröna dimmaYinling the Erotic Terrorist. Resultatet av det blir att hon föder ett grönt ägg, som kläcks och blir Monster Bono - och ja, det är sumolegendaren Akebono.

"Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa"

Två forskare skriver på DN debatt, med ingressen:

Människor som röker, dricker för mycket, äter dåligt och inte rör på sig löper flerdubbel risk att drabbas av dålig psykisk hälsa. Risken att drabbas av psykisk ohälsa ökar dramatiskt vid fysisk inaktivitet, alkoholmissbruk och andra former av osunda levnadsvanor. De människor som dragit på sig flera slag av ohälsosam livsstil löper upp till 300 procent större risk att hamna i psykisk sjuklighet än människor med hälsosamma levnadsvanor.

SCB släppte 2007 en rapport (pdf) där de redovisar alkoholbruket 1957-2005 och tobaksbruket 1980-2005.

Diagram över tobaksbruk:Diagram över alkoholbruk:Jordbruksverket har gett ut en rapport (pdf) gällande matvanor:Och SCB har även givit ut en rapport (pdf) gällande motion:Antalet rökare har alltså halverats mellan 1980 och 2005, alkoholkonsumtionen är relativt konstant men det dricks vin istället för sprit, det äts mer frukter & bär, köksväxter och kött och mindre mjölk, matfett, socker & sirap och kaffe & te och det motioneras betydligt mer.

Sammanfattningsvis har alltså samtliga DN debatt-forskarnas angivna faktorer kontinuerligt gått kraftigt i hälsopositiv riktning de senaste 25 åren, men de skriver ändå att "[e]tt annat fenomen är den växande psykiska ohälsan i vårt samhälle".

Något verkar alltså vara grundläggande fel - antingen i SCB:s och Jordbruksverkets statistik eller i forskarnas teori, alternativt att trenderna ändrats tvärt de senaste två åren, men de förespråkar ju utökad samhällsstyrning i folkhälsans tecken för att lösa det växande problemet, och för sådana budskap verkar debattsidorna stå i givakt.

lördag 23 februari 2008

Längtan efter längtan

Anna Larsson i SvD:

Vad händer med alla barn och ungdomar som växer upp enligt mottot ”omedelbar tillfredställelse”? Dom som tillhör den växande skara som ­faktiskt får allt de pekar på. Är det dom som nu går ut och slår ner folk på stan? Skär sig själva i armarna? För att dom är lurade. För att dom trots allt materiellt överflöd förtärs av saknad av något helt annat. Kärlek? En mening med livet? Sådant som inte kan köpas för pengar.

Och så är det - kommer du ihåg när barn satt igenom en timme Sköna söndag för att inte riskera missa fem minuter Dundermusen? När de rusade in i tv-rummet när de hörde jingeln till Anslagstavlan och Språka på serbokroatiska för att det var tecknat? När de fick cykla omkring i samhället på måfå för att hitta någon kamrat eftersom mobiltelefonen inte var uppfunnen? När kläder var så dyra att en betydande andel fick dras med lappade, lätt urväxta kläder? När matpriserna var så höga och sortimentet så begränsat att det bara var någon dag i veckan föräldrarna hade råd med mat som barnen åt sig mätta av utan att trugas?

Det är därför ingenting effektiviserats det senaste decenniet - alla som växte upp under den tiden älskade det så mycket att de unnar sina barn detsamma.

Inte bara fler år - utan även bättre

Medellivslängden ökar kraftigt i så gott som hela världen - exempelvis ökade förväntad livslängd i Sverige med 0,28 år bara mellan 2005 och 2006, och med ungefär 2,5 år mellan 1995 och 2006.

Men utöver detta längre liv blir dessutom kvaliteten på livet bättre - University of Michigan Health School har undersökt amerikaner äldre än 70 år, och funnit att andelen som led av minnesproblem (demens, Alzheimers, etc) har minskat från 12,2 procent 1993 till 8,7 procent 2006.

Orsakerna de anger till förbättringen är att människor i allt större utsträckning vårdar såväl intellekt (utbildning, korsord, etc) som hälsa (blodtryck, kolesterol, rökning, etc) - inte riktigt i fas med gällande samhällsdebatt.

Blas-f-e-m-i

fredag 22 februari 2008

Isbjörnen, hundens bästa vän

Folkhälsa, it's still real to me dammit!

En forskargrupp vid University of Alabama analyserade nyligen 275 000 amerikaners motionsvanor, och kom fram till det revolutionerande resultatet att människor föredrar väldigt olika former av motion, baserat på bland annat ålder, kön, civilstånd, etnicitet, bostadsort, inkomstnivå och utbildningsnivå.

Professor Brad Humphreys förklarar även varför promenader är en omtyckt motionsform: Walking can be done in almost any setting under almost any condition without needing specialized equipment or facilities.

Sedan kommer han till själva poängen med studien: Our results have important implications for the design of government interventions aimed at increasing physical activity," says Humphreys. "When developing these programs, we must take into account North America's diverse population. A program that increases participation in one population, say older adults and retirees, in a particular state, may not have the same effect on young married minority couples in another state.

Studien visade alltså att människor är väldigt olika, men lockas av enkelhet när det gäller motion; Humphreys tolkar det som att en 15-dimensionell analys för statliga ingripanden passar situationen.

(Rubrikinspiration)

USA:s cancersituation

Metro skriver om att American Cancer Society har publicerat en rapport (pdf) om hur det ser ut på cancerfronten i USA, där de uppskattar att cirka 1 500 amerikaner dör per dag, och att cancer kostade det amerikanska samhället ungefär 1,4 biljoner kronor år 2007 (runt 4 500 kronor per invånare).

Trenden är dock positiv - ett exempel:

Cancerdödligheten totalt har minskat med 18,4 procent hos män och 10,5 procent hos kvinnor mellan 1990/1991 och 2004, vilket innebär att över en halv miljon människoliv räddats under de åren.

Trevligt att Metro rapporterar även positiva nyheter. Nu återstår det att se hur länge det dröjer innan nästa cancerlarm kommer.

torsdag 21 februari 2008

Import är positivt, precis som export

Merkantilismen borde dött ut för hundratals år sedan, men fortfarande är många rädda för att importera varor och exportera jobb.

Varje jobb som görs på rätt ställe medför att varor produceras på bästa sätt, så att andra istället kan fokusera på att producera sådant de gör relativt bättre - till vinning för alla. Arbetstillfällen försvinner inte, de omvandlas.

Motsatsen till frihandel är att varje enskild människa isolerar sig, och då är naturligtvis antalet kronor på bankkontot fullständigt oväsentligt.

Den streckade linjen visar USA:s arbetslöshet, den heldragna visar import som andel av BNP:
(Via Cato Institute, även rapporten (pdf) de länkar till är läsvärd)

Schottenius keeps truckin'

Schottenius fortsätter debatten i dagens DN. Hennes svar finns inte online, men jag hittade en scannad kopia:
Och det blir bara märkligare och märkligare - allt hennes fulspel hittills har gått käpprätt fel, men hon försöker ändå vinkla det till att Norberg "beklagar sig" över att "hans verk inte recenserats i Dagens Nyheter", att "han vid ett tillfälle nämndes i en notis" och att han "tycker sig ha utsatts för 'lögner'".

Norberg har för enkelhets skull samlat Malms lögner här - förhoppningsvis har Schottenius tagit sig till sakfrågan till nästa inlägg i debatten.

Och angående stilistisk nivå, Schottenius - det heter okvädingsord, inte "okvädningsord".

onsdag 20 februari 2008

Liberalers bakgrund och arbete

Liberalers uppväxtförhållanden
Liberalers arbetssituation

Välfärdens avfall

Ingen tycker om avfall, alla tycker om energi, så tanken att omvandla sopor till energi är på intet sätt ny.

Southern Research har nu en pilotmodell på ingång, som ska klara att omvandla fem ton organiskt avfall till någon syntesgas, som sedan kan omvandlas till etanol, diesel eller jetbränsle. Ansvariga för projektet säger att modellen verkar vara skalbar till att omvandla upp till 1000 ton avfall per dag.

Förhoppningsvis håller processen även ekonomiskt - sådana idéer är värda att exporteras.

(Via GoodCleanTech)

Melodifestivallarm

Från SvD:s förstasida:
Ur artikeltexten: En person tycker att Kristian Luuk svär för mycket i tv.

Combat sambo-turnering, Fjodor stylee

Tre filmer: Kvartsfinal, semifinal och final - sammanlagt ungefär 5:40.

Ronald Bailey om överkonsumtion

Ronald Bailey hos Reason skriver om överkonsumtion. Några utdrag:

World population increased from about 1.5 billion in 1900 to 6.5 billion today. Along the way, Malthusians predicted that massive famines would occur. They didn't. Food supplies increased faster than population growth and food became cheaper and more abundant. In addition, the amount of land devoted to farming barely changed. As a consequence of growing food security and the spread of improved public health and medical technologies, global human life expectancy more than doubled.

A 2006 study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences found that "among 50 nations with extensive forests reported in the Food and Agriculture Organization's comprehensive Global Forest Resources Assessment 2005, no nation where annual per capita gross domestic product exceeded $4,600 had a negative rate of growing stock change." Biotech tree plantations would enable humanity to produce all the timber we need on an area roughly 5 percent to 10 percent of the total forest today. [Det skrev jag om här.]

Similarly, the amount of land needed to grow enough food to feed a person has plummeted from about one-and-a-quarter acres in 1950 to about half an acre today. Jesse Ausubel, director of the Program for the Human Environment at Rockefeller University, finds, "If the world farmer reaches the average yield of today's US corn grower during the next 70 years, ten billion people eating as people now on average do will need only half of today's cropland.

Americans are using less water per capita too. Water withdrawals peaked in 1980 and have been flat since. All kinds of innovative techniques for stretching freshwater supplies are being developed. An example of that is the low-cost drip irrigation systems designed by International Development Enterprises that can reduce the cost of irrigation in poor countries from about $6,000 per acre to about $37.

Läsvärt!

tisdag 19 februari 2008

Det angår dig inte

Jag märkte precis att Bengt Sändhs fantastiska text "Det angår dig inte" (från 1972, tror jag) inte finns att hitta via Google. Så dagens public service-inslag:

Jag vet att du har dina normer och lagar
och ömsom i smyg eller öppet du klagar
Jag rättar mig ej efter dina idéer
och ger fan i hur du och de dina beter er

Och därför om jag går i säckiga kläder
och svär så det osar om stickor och brädor
och äter och dricker mig fläskig och fet
så är det mina problem - ni ska skita i det

Det angår dig inte hur jag håller skeden
och om jag super upp mina stålar på Freden
Om jag höjer gaget och skiter i facket
och umgås med tjuvar och skurkar och packet

Om jag har ett harem på tolv älskarinnor
och dessutom spanar på deras väninnor
Om jag inte klipper och kammar min lugg
det angår dig inte ett ringaste dugg

Att min Chrysler är skitig och dyrbar att köra
den saken har du ingenting med att göra
Polera din folkvagn bäst tusan du vill
när jag far förbi så står folkvagnen still

Bor jag i en etta istället för villa
och röker John Silver och tar mig en prilla
och vägrar att uppträda för militärer
så håll käften och sköt dina egna affärer

Om jag vill åka skidor i midsommardansen
så angår det inte pressen eller fansen
Om jag sedan har trassliga skatteaffärer
om jag umgås med fattiga och miljonärer
om jag sover och snarkar till långt fram på dan
och petar mig med tummen långt upp i kran
så är det en sak jag vill säga till sist

Det angår dig inte
trots att jag är artist

Norberg och Schottenius följer upp radiodebatten

Johan Norberg bereddes plats på Expressens debattsida idag, vilket tvingade Maria Schottenius att skriva i dagens DN Kultur.

Hon följer i stort sett bara upp den bisarra radiodebatten, och ännu mer märkligt är det att DN pushat för krönikan på såväl förstasidan som DN Kulturs förstasida. Nå, över till hennes kommentar:

Eftersom kultursidorna är ett av de få ställen i offentligheten där man för en publik på flera hundra tusen människor kan skriva personligt och fritt har de blivit attraktiva platser.

Jo, och följaktligen också väldigt oattraktiva platser att sammankopplas med obehagliga åsikter.

Förra veckan fick min mejlbox minst sagt omfattande besök av den uppmärksamhetskrävande nyliberale ideologen och bloggaren Johan Norberg

Uppmärksamhetskrävande? Johan Norberg attackerades från absolut ingenstans av Andreas Malm och önskade få reda ut det. "Nyliberal ideolog och bloggare" är två tydligt pejorativa uttryck för Schottenius och gissningsvis stora delar av DN Kulturs läsare. Mer neutralt hade varit att kalla honom författare, men det hade gett mer tyngd än Schottenius ville dela ut.

och hans vänner och nätverk, som skummade av raseri över att Johan Norbergs namn hade förekommit i Andreas Malms artiklar om islamofobi

Sedan vill Schottenius visa att det är en begränsad skara människor - vänner och nätverk - och att de reagerar som djur - skummar av ilska.

i ett sammanhang han uppfattade som upprörande och ofördelaktigt.

Det handlar inte om "uppfattade" - Malm smetade ner Norberg med islamofobiska konspirationsteorier inför hundratusentals läsare - Norberg är en uttalad antirasist med åtskilliga böcker, artiklar, krönikor och blogginlägg som uppbackning för det.

Han fick svara i tidningen, och saken borde vara klar.

Nej, då Malm fick sista ordet och nyttjade det till ytterligare skruvade slutsatser var det fortfarande gravt snedfördelat.

Det som är störande och stötande är det sätt på vilket Norberg och hans bloggkompisar uppträder. En uppskruvad, manisk mejlattack med invektiv som verkar inspirerade av splatterfilmer.

Uppskruvad manisk mejlattack? Var det en uppskruvad manisk telefon-och-brevattack som drabbade Expressen efter "Kör ut dem!"-löpsedeln eller var det en befogad reaktion från ett flertal fristående personer?

Johan Norbergs politiska ideologi tar sig hos hans hejdukar uttryck i ett språkbruk som går ut på att jag borde hängas och skjutas och att blodet ska flyta.

Johan Norberg och liberalism har ingenting att göra med hatbreven, och det var sådan guilt by association Norberg vände sig emot till att börja med. Det enda Norberg skrivit om gällande att kontakta DN är: "Låt mig bara tillägga att om ni mailar Schottenius eller andra i detta ärende är det angeläget att ni är korrekta i tonen. Att de inte bryr sig om vanligt hyfs och respektfullt bemötande är inte ett skäl för oss andra att inte göra det.".

Hejduk är även det ett tydligt pejorativt uttryck - ur SAOB: "vanl. för­aktligt om person som går annans ärenden".

Även tidningens och företagets styrelse och häpna medlemmar av familjen Bonnier får massmejl från Norbergs vänner i denna kampanj mot DN:s kultursidor, som man uppfattar som en ointaglig bastion där Norberg & co inte tillräckligt ofta fått tillträde.

Det vore intressant att veta vad Bonnierfamiljen tycker om det som hänt - särskilt som Bonniertidningen Expressen upplät debattplats åt Norberg. Och det handlar fortfarande inte om att DN Kultur skulle vara en ointaglig bastion dit Norberg inte fått tillträde, utan om att han från absolut ingenstans smetades ner med åsikter han lagt ett helt liv på att motverka.

Även om Johan Norberg med en rättshaverists envishet biter sig fast vid personliga oförrätter är det sorgligt att se hur en hel här av nyliberala pratkvarnar (på en påfallande låg stilistisk nivå) försöker skjuta sig in i offentligheten. Inte genom att tillföra kunskap eller intressanta tankar utan genom mejlbombning.

Personliga oförrätter? Det vore ju positivt om hon på något sätt kunde beröra själva sakfrågorna - först Stefan Jonsson och nu Andreas Malm har behandlat Johan Norberg på ett väldigt märkligt sätt inför hundratusentals läsare, vilket han nu tröttnat på. Tycker Schottenius verkligen att Jonsson och Malm hållit god höjd i sina artiklar bara för att drabbas av en rabiat rättshaverist? Ordet rättshaverist är för övrigt också naturligtvis tydligt pejorativt.

Och herre jävlar - "låg stilistisk nivå"? Vänligen, Schottenius, anmäl dig för en prao-period på något företag som arbetar med kundkontakt - arga människor har annat fokus än vilken stilistisk nivå deras kritik landar i. Sunt fungerande företag försöker då reda ut om det finns saklig botten i kritiken snarare än att göra narr av den. Många har aldrig ens intresserat sig för att kunna formulera sig på en nivå som behagar societeten, men de kan ändå engagera sig i att någon behandlats felaktigt. (Sedan kan man ju även undra om "pratkvarnar som mejlbombar" håller accepterbar stilistisk nivå.)

Men det verkligt allvarliga med deras hysteriska pockande är att dessa personer inte verkar vilja ha en öppen diskussion utan bara dela in människor och åsikter i rätt och fel.

Rätt: Införa rättelse när man gjort fel.
Fel: Förnedra den som försöker försvara sig efter att blivit felaktigt behandlad inför hundratusentals läsare.

Behöver det vara särskilt mycket svårare än så?

Omloppsbanor påverkar klimatet?

Michael E. Wysession, professor vid Washington University, lägger fram teorin att jordens omloppsbana oscillerar snarare än behåller sin form, och därigenom påverkar klimatet:

When the Earth's orbit is more elliptical, the planet spends more time farther away from the sun, and the Earth gets less sunlight over the course of the year. These periods of more-elliptical orbits are separated by about 100,000 years. Ice ages occur about every 100,000 years, and they line up exactly with this change in the Earth's elliptical shape.

Stämmer teorin? Ingen aning, men teorin känns korrekt i grunden.

This screwing sensation

Är Christer Sjögrens gest vid 2:34 i låten avsiktligt vald?


Mer på samma tema: www.kissthisguy.com

Syntetiskt marijuana minskar fibromyalgismärtor

Det är måhända en liten studie, bara 40 deltagare totalt, och den syntetiska marijuanan är än så länge dyr, men resultatet var signifikant, och det för en grupp som lider väldigt mycket i onödan.

Skönt också att se att det inte är tankeförbud i hela världen och att det ger resultat.

måndag 18 februari 2008

Zaremba om kränkning och queerteori

Halva bloggosfären har redan länkat till Maciej Zarembas nya artikelserie (del 1, del 2), så även om den i stora drag är välskriven och väldigt angelägen så tänkte jag släppa större delen av huvudspåret.

Zaremba känns dock märkligt ovillig att se queerteori med öppna ögon. Homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet är fullständigt harmlösa samhällsföreteelser, och allt som bidrar till att göra folk avogt inställda till det är något värt att belysa.

Som exempel på queerteori skriver Zaremba: "Häromåret krävde RFSL-ungdom att ett tiotal läroböcker skulle 'svartlistas'", och exemplifierar med "två av de mest förgripliga meningarna":

Ur rapporten (pdf) kunde han ju - om han nu ville ha förgripligliga meningar - ha valt:

Både män och kvinnor kan bli kära och ha ”sex” med någon av samma kön. Detta kallas Homosexualitet. Man vet inte så mycket om orsakerna till homosexualitet. I puberteten kan det hända att ungdomar av samma kön umgås sexuellt. Detta kan bero på att driften inte ännu blivit stabil och betraktas inte som homosexualitet i vanlig mening.

eller:
Vuxna homosexuella söker ofta en partner hos ungdomar av samma kön.

eller:
Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år.

Skulle det fortfarande kännas fräscht om sådana böcker används i dagens samhälle, när långt bättre alternativ finns? Hur skulle det kännas att förhöra ett homosexuellt barn på läxan med sådana meningar i boken? Skulle det vara fel om någon antirasistisk organisation försökte få bort böcker som i liknande retorik som ovan diskuterade förhållanden mellan människor av olika hudfärg?

Och om vi håller oss till Zarembas exempel:

Under pressade förhållanden, t.ex. en fängelsevistelse, där man endast träffar människor av samma kön, kan heterosexuella tillfälligt visa homosexuella böjelser.

I vilket sammanhang kan den meningen passa in i en skolbok?

Timbro har lobbat för politisk balans i (skol-)biblioteken med stöd av folkbiblioteksmanifestet, RFSL Ungdom lobbar för balans och acceptans gällande sexuella preferenser med stöd av skollagen - ingen av dem har makt att göra mer än att föreslå, så båda gör ett i grunden viktigt jobb.

Allt solens ljus mot ett sandkorn

Vad skulle hända om du fokuserade allt solljus i jordens riktning mot ett sandkorn? Jo, du skulle åstadkomma något i närheten av Michigan Universitys nya laser.

Alla tidigare rekord vad gäller lasrar är krossade, och måtten som används är femtosekunder, hundratals triljarder watt per kvadratcentimeter, hundratals terawatt och mikrometer.

Nu hoppas forskarna att det här kan leda till att vi kan skapa materia i rymden genom att koka vakuum, och förhoppningsvis ger det ett genombrott även inom fusionsenergin.

Och så tvivlar så många på kraften i människans uppfinningsrikedom.

lördag 16 februari 2008

Norberg och Schottenius i Medierna, en utskrift

Debatten sändes i P1:s Medierna 16 februari, 11:03. Mana-diskussionen är egentligen ett sidospår, men den vävs samman med den övriga debatten, så jag skrev av den också.

Inför:

Johan Norberg: Ja, jag hoppas väl att Schottenius får tillfälle att tänka över vad som gör en kultursida spännande och konstruktiv - på något sätt.

Maria Schottenius: Det här med Johan Norberg? För att det är ju en person som så fort han blir nämnd i tidningen så bloggar han - och så ringer alla hans kompisar och så mejlas det och så pågår det.

Norberg: Det var helt unikt att få så mycket respons och folk som hör av sig och är arga efter att man har hoppat på just mig. Och det beror ju inte på att det bara är mig man har hoppat på, utan det beror på att jag har råkat få den plattformen medialt i övrigt med hjälp av min blogg, så att jag faktiskt kan göra någonting åt det. Det är ju många andra som inte har den plattformen och som man därför kan trycka till hur mycket man vill utan att det blir en grej av det.

Jonathan Leman: Man vill styra innehållet, man vill styra citaten, man vill kapa en redan kort text. Den enda som har fått skriva som var kritisk till Mana, den ville man kapa så att den blev kortare än alla de andra texterna som har försvarat Mana. Och man kan inte ge ett besked på när den ska publiceras eller om den ska publiceras överhuvudtaget. Men det intressanta är hur slarvig man har varit med citat och faktafel i de artiklar man tagit in som försvarat Mana.

Debatten:

Norberg: Min kritik består egentligen av två delar: Den ena handlar om att det finns ett påtagligt bristande intresse för idédebatt, en kulturdebatt, från DN:s kulturredaktion. Om man i någon mening är meningsmotståndare - så, man bjuds aldrig in att skriva, att diskutera, att debattera på sidan. Den andra kritiken - nämligen att det finns ingen brist på utrymme eller brist på tillfällen för kultursidan att apostrofera mig och andra meningsmotståndare. Men med andra medel, nämligen hånfulla tillmälen och ofta ganska så falska kommentarer om vad det är man egentligen står för. Så med andra ord: Jag tycker att DN:s kultursida i sina sämsta stunder håller på att utvecklas till någonting liknande ett supporterblad för en fotbollsklubb - alltså att man håller på sina egna, man vet vad som är sant, man är inte intresserad av vad den andra sidan egentligen ägnar sig åt.

Schottenius: Ja, jag tycker att det är ganska horribla påståenden. Jag känner faktiskt absolut inte igen någonting av det här. Det är ju så här också - när Johan Norberg har skrivit någonting så får hela redaktionen olika mejl. Så får styrelsen för Dagens Nyheter, hela familjen Bonnier - det kommer olika små förvirrade frågor där - vad är det som pågår? För att det är alltså ett sätt att bedriva opinionsbildning via bloggar och mejlbombning och att man spammar, som är ganska nytt och ganska otrevligt, tycker jag.

Norberg: Men jag tycker att det är viktigt med den alternativa offentligheten - därför att du sitter på en sådan maktfaktor, du sitter på Sveriges största morgontidning. Om du säger att ni har så begränsat utrymme - hur kommer det sig att ni just har plats för mobbningen, men inte plats att diskutera den typen av idéer som ni tydligen bedriver kampanj emot?

Schottenius: Ja, hela idén om att en kultursida bottnar i att jag personligen står bakom precis varenda åsikt som trycks på den här sidan är ju också väldigt besynnerlig. Och det kommer också från alla dina bloggkompisar, som tycker att jag ska bekräfta eller beklaga olika saker som skrivs. Och sedan är det fullständigt rakt ut i luften du säger att vi inte har tagit in repliker på människor som beskyllts - det är liksom bara lösa påståenden, det är inte sant. Jag är väldigt angelägen om att vi ska ta in repliker.

Reportern: Okej, men låt mig säga så här då: Den pågående Mana-debatten, där ju DN Kultur har skrivit en hel del - vi kollade upp det. Perioden mellan 16 januari och 4 februari så skrev ni tolv artiklar, som vi fick tag på, i DN Kultur. Där var det så att det var en som var kritisk och sju eller fler positiva till Mana-tidsskriften. Den enda kritiska artikeln var skriven av en extern debattör, och inte av redaktionen. Vad tycker du om det?

Schottenius: Redaktionen? Har redaktionen skrivit de andra artiklarna? Alltså, det är ju också detta - ni föreställer er att DN Kultur skriver olika saker. Det är ju inte på det sättet att vi sitter och skriver - utan de flesta som skriver texter hos oss, förutom på nyhetsplats, är ju kritiker eller opinionsbildare som arbetar på frilansbasis. När det gäller Mana-debatten så väntade vi väldigt intensivt på en text som skulle komma men som tyvärr inte kom, så jag tycker att det är alldeles riktigt - vi skulle haft in en text där man av någon anledning missade deadline. Så att det där tycker jag själv blev lite snett, helt enkelt. Kritik kommer vi ju säkert alltid att få, men vi är ju som sagt ingen myndighet, så jag behöver inte sitta och redovisa vad man har för positivt och negativt på det där sättet.

Norberg: Nej, det är ingen myndighet, och det är ingen som hade tänkt anmäla dig till justitieombudsmannen för detta, men frågan är: Tycker du att det är kul att göra en sådan kultursida?

Reportern: Men Johan, det är precis som Maria säger. Den här tidningen bedriver inte public service - varför tycker du att de hela tiden ska redovisa för dig vad de skriver och inte skriver?

Norberg: Därför att public service är mer spännande än ett supportermagasin för en fotbollsklubb.

Reportern: Fast DN bedriver inte public service.

Norberg: Nej, exakt, men problemet är: Vad är det som är intressant? Alltså, public service-journalistik är intressant för att man får in båda sidor i en diskussion.

Reportern: Men Johan, är det inte bara du och dina likasinnade i det här fallet som egentligen kommer med den här kritiken? Kan det inte vara så att DN har all rätt att tycka annorlunda än vad ni gör?

Norberg: Ja, DN Kultur har all rätt i världen att tycka helt andra saker än vad jag tycker - fullkomligt självklart. Men frågan är: Ska de därmed också få ägna sig åt att definiera vad jag tycker hela tiden?

Reportern: Uppfattar du alltså Johan Norbergs kritik som personlig från honom, eller en allmän kritik som gäller?

Schottenius: Personligt från honom.

Efter debatten:

Schottenius: Jag uppfattar Johan Norberg nästan som en rättshaverist. Det kändes väldigt konstigt och obehagligt eftersom jag inte alls tycker - eller har uppfattat att någon annan tycker - att det ligger någonting i vad han anklagar oss för. Då kändes det ju besynnerligt.

Norberg: Ja, jag tyckte väl att Maria inte var så där jättevillig att se att det fanns ett problem överhuvudtaget - utan det blev mer påståenden från min sida som bemöttes med ett närmast överrumplat ickesvar från Marias sida.

fredag 15 februari 2008

Kostnaden för dieselhybridbussar

NBC4 skriver om att Maryland Transit Administration ska byta ut nuvarande bussar mot dieselhybrider. Bussarna kostar ungefär 5,6 miljoner kronor styck, vilket enligt artikeln är runt 50 procent dyrare än vanliga bussar, och de drar därefter cirka 40 procent mindre bränsle.

Mellanskillnaden är alltså ungefär två miljoner kronor. Räknat med att dieseln och naturgasen kostar 15 kronor per liter i snitt under bussens livstid går brytpunkten för när hybridbussen blir ekonomiskt lönsam vid en förbrukning av ungefär 333 000 liter diesel.

Räknat på att en normal buss drar 3 liter per mil och hybridbussen då 1,8 liter per mil så behöver hybridbussen gå ungefär 185 000 mil innan den blir ekonomiskt lönsam.

Går bussarna 50 000 mil innan de utrangeras - villket verkar vara en normal siffra - så kostar hybridbussen ungefär 1 miljon mer fram tills dess, borträknat allt övrigt - som exempelvis ränta på investerat kapital, restvärde på bussen och subventioner.

Skulle snittbränslepriset istället vara 20 kronor per liter skulle brytpunkten gå vid 250 000 liter/140 000 mil, och skillnaden i kostnad efter 50 000 mil skulle vara ungefär 650 000 kronor (ungefär 10 procent av totalkostnaden).

Räknat med att bussen under sin livstid i snitt har 10 passagerare ombord skulle extrakostnaden vara runt 2 kronor per mil och passagerare (~1,3 kronor per mil och passagerare om bränslet kostar 20 kronor per liter). Skulle den istället ha 30 passagerare i snitt - vilket borde kunna gå att lösa i större städer - skulle extrakostnaden vara nere på runt 70/40 öre per mil.

Sammanfattningsvis är naturligtvis ovanstående uträkningar grovt tillyxade, men i stora drag känns det som att ett teknikskifte är relativt nära förestående - och att subventionerna som nämns i artikeln är kraftigt överdrivna.

Och är något ekonomiskt rationellt för bussar bör det inte vara särskilt långt kvar tills det är det även för lastbilar och bilar, och då är ett stort steg taget mot renare miljö. Sedan är naturligtvis inte dieselhybriden den slutliga lösningen, men den är ett gott steg på vägen.

Sedan bör även siffrorna som NBC4 använder ses med viss tveksamhet - Hybridcenter.org går in djupare i ämnet.

Torsken, alarmisternas ständiga järtecken

Vetenskapsradion skriver om att torskfiskarna i Östersjön för tillfället drar upp en veckoranson på 4-5 timmar. En positiv nyhet? Nä, precis som med Grönlands torsk så är även detta tecken på stundande apokalyps - Sture Hansson, professor i marin ekologi:

- Utanför Nordamerikas ostkust så lät det precis så här för 15 år sen ungefär. Det kom varningar om att beståndet var nedfiskat, men man hade fortfarande bra fångster och man fortsatte att fiska. Och så tog det helt plötsligt bara slut.

Miljöboven IT

DN hade i papperstidningen igår en mindre artikel om miljöboven IT - artikeln verkar inte finnas på nätet, men för närmare ett år sedan skrev Computer Sweden en liknande artikel: "IT lika stor miljöbov som flyget".

Att klassa e-post, ordbehandling, mobiltelefoni, fildelning, videokonferenser med mera som miljöbovar är som att fokusera på gummit som skavs av från oljesanerarens skosulor.

En mer balanserad bild av IT:s miljöpåverkan finns här.

Dagens ord: tröskeleffekt

Ur Expressen:

Skatteverket konstaterar att om ett företag med 249 anställda skulle anställa ytterligare en person så försvinner rabatten och skattenotan ökar med 11 miljoner kronor.

Fortfarande någon som tror att jobb bara kommer och går som soluppgångar och -nedgångar?

deep|edition stämd på 20 000 kronor

deepedition har stämts på 20 000 kronor och kallats Deepcorruption och DeepCreep av Dagens Media för att han publicerat en oläslig pdf-bild på en artikel gällande honom.

Märkligt sätt att behandla en intervjuad som ger gratisreklam.

torsdag 14 februari 2008

Rökepidemilarm igen

Det är sannerligen inte långt mellan röklarmen. Nu skriver bland annat Vetenskapsradion om en undersökning som funnit att nuvarande rökepidemi i Indien kommer leda till att en miljon indier dör per år under 2010-talet.

Den ökade dödligheten ligger enligt rapporten i tuberkulos, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och rapporten är justerad för faktorerna ålder, utbildningsnivå och alkoholintag.

Redan där är studien märklig - bland annat är Indien ett kraftigt segregerat land med kastsystem (vilket dock gissningsvis till relativt stor del syns i utbildningsnivån), stor skillnad mellan regioner - 2003 levde invånarna i Kerala 17,1 år längre än invånarna i Madhya Pradesh, utbrett cannabisbruk, smutsiga städer, smutsig inomhusmiljö (pdf) och smutsig bomullsindustri (pdf), och att då bara fokusera på ålder, utbildning och alkohol - särskilt med tanke på dödlighetsfaktorerna och att alkohol inte är något större problem i Indien - är helt enkelt otillräckligt.

Att lägga till detta är att cigarettförsäljningen inte ökar enligt WHO och att tuberkulosen haft en tydligt nedåtgående trend (pdf) sedan många år:
Men vad har egentligen hänt på hälsofronten i Indien i övrigt de senaste åren?

Jo, medellivslängden ökade med sex år - eller närmare tio procent - mellan 2000 och 2007, och det absolut största framsteget togs mellan 2006 och 2007 då medellivslängden ökade med nästan fyra år. Den ökade livslängden bara mellan 2006 och 2007 utslaget på hela landet gav alltså Indiens befolkning närmare 4,5 miljarder extra levnadsår, motsvarande ungefär tolv Sverige.

Världen är tydligt drabbad av epidemi - epidemilarmsepidemi.

onsdag 13 februari 2008

Bibelns menskupp

Jag antar att åtminstone någon som läste inlägget om brottar-Jakob undrade vad menskuppen var.

1 Mos 33-35:
Laban gick in i Jakobs tält och Leas tält och i de båda slavinnornas tält men fann ingenting. När han kom ut från Lea gick han in i Rakels tält.

Men Rakel hade lagt husgudarna i kamelsadeln och satt sig på dem. Laban sökte igenom hela tältet men fann ingenting.

Rakel sade till sin far: "Ta inte illa upp, herre, men jag kan inte resa mig för dig, jag har mina dagar just nu." Och hur han än letade hittade han inte husgudarna.

(Det kan även noteras att jag verkar ha myntat begreppet menskupp.)

Homer Simpson om statliga ingrepp i ekonomin

Bloggen Ekonomikommentarer citerar CEPR-ekonomen Dean Baker:

Ekonomin skapar jobb. Det är precis som att solen går upp.

Homer Simpson tolkar (sista 30 sekunderna i filmen):


Uppdatering: Ovanstående klipp borttaget från Youtube, det finns dock här nu, men jag antar att det också tas bort framöver, så från SNPP:

As he walks towards the horizon, the sun moves up. As he steps back, the sun goes down. He likes this, and does it several times in a row until the sun hits the ground and shatters. Homer screams.

Note to self: stop doing anything.

Lidl vinner, så det är fel på folk

Aftonbladet skriver om att Lidls vaniljglass sopat banan med övriga glassar, även betydligt dyrare konkurrenter. Så enligt lagen om Lidl måste nyheten vinklas om.

Alltså är det fel på folk eftersom de föredrar att glassen "har så len och rund konsistens att den smeker munnen", har fyllig smak och ser vaniljig ut - dessutom är den billigast på marknaden - istället för att fokusera på innehållsförteckningen, och Aftonbladet länkar även till frågan "Är det viktigt att maten är naturlig?".

Jag vet att Eisstern Bourbon-Vanille är tillräckligt bra för att få folk att åka till Lidl enbart för att köpa den, men i mitt tycke är Gelatelliglassarna ännu långt mycket bättre (de finns dock inte i enbart vanilj).

Napoleon och arseniken

Napoleon må ha dött av magsäckscancer, hårstrån från Napoleon innehöll 100 gånger mer arsenik än dagens befolknings och arsenik orsakar cancer, men SR bland många andra rapporterar att han inte aktivt förgiftats - folk på den tiden levde helt enkelt under sådan exponering. Vår bästa tid är nu? Nä:

"Då levde man med och var van vid en högre arsenikbelastning, är forskarnas slutsats".

De var alltså vana vid arsenikexponering alla 30 år av sin livstid.

Du mår som du känner dig

Forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health har genomfört en studie som visar att kroppsuppfattningen är viktigare för hälsan än kroppsstorleken:

After controlling for actual BMI and age, the researchers found that men who wished to lose 1 percent, 10 percent, and 20 percent of their body weight, respectively, reported 0.1, 0.9 and 2.7 more unhealthy days per month than those who were happy with their weight. Among women, the corresponding increase in numbers of reported unhealthy days was 0.1, 1.6 and 4.3. Persons who were happy with their weight experienced fewer physically unhealthy days (3.0 vs 3.7) and mentally unhealthy days (2.6 vs 3.6) compared with persons unhappy with their weight.

Namnet på skolan känns märkligt, men studien täcker över 150.000 personer, och resultatet känns spontant trovärdigt. Så med bakgrund av att övervikt dessutom visat sig leda till längre liv kan man ju undra vad folkhälsotanken med uttryck som "normalvikt" egentligen resulterar i.

Jak er snel byråkrat

Har du också undrat varför det aldrig är någon som säger att vi måste bry oss mer om jakarna? Det beror på att myndigheterna redan värnar jaken av hela sitt hjärta - Expressen skriver om Anders Nordin, vars tio jakar uppskattningsvis mer än hundra pappersriddare oförtröttligt beskyddat sedan 2003.

Okänslige Anders vägrar att lägga ens en futtig miljon på 200 kvadratmeter ligghall åt jakarna. De lokala myndigheterna godkänner naturligtvis inte detta och har därför rättmätigt dragit ärendet genom såväl JO som länsstyrelse, länsrätt och kammarrätt.

Några revisionister menar att jaken har såväl lager-på-lager-päls som en särskild svettningsmekanism och därför klarar temperaturer på -40 grader utan bekymmer, men sådana metadebatter är naturligtvis fullständigt ointressanta - vi har djurskyddslagar av en anledning, och hur skulle det se ut om vi började dela ut EU-stöd helt urskillningslöst?

tisdag 12 februari 2008

Trafikskador sedan 1985

Nyheten om vildsvinen fick mig att vilja ta en titt på trafiken - vinklingen görs visserligen inte uttryckligen i artikeln, men när vildsvin börjar nämnas som trafikproblem känns det inte särskilt vågat att anta att resten av trafikproblemen minskat.

Så, enligt Vägverkets statistik (antal skadade per bil 1985 satt till 1):Antalet trafikskadade per bil har alltså varit relativt konstant i över 20 år, men antalet döda och antalet svårt skadade har minskat kraftigt. Glädjande nog har dock även antalet lindriga skador minskat i frekvens de sista åren.

Jag hade gissat att det skulle synas ett hack i kurvan när mitträcken började byggas, men det syns inget av det, så det ser snarare ut som att de konstant säkrare bilarna bär en god del av ansvaret. Förhoppningsvis tar sig Vägverket tid att kontrollera orsakerna till den säkrare trafikmiljön.

Skulle skadefrekvensen varit lika hög 2006 som 1985 hade 687 personer ytterligare dött och 4 120 personer ytterligare hade skadats svårt, vilket visar behovet av ständiga förbättringar.

Den goda trenden inom trafiken gäller även barn, vilket Mattias Svensson skriver om här.

DN Kultur om Johan Norberg, igen

Förra gången var det Stefan Jonsson som blint tjongade på Johan Norberg, nu är det Andreas Malms tur, även denna gång i DN:

Arkitekten bakom detta helvete är Sveriges politiska etablissemang. Av Johan Norberg - en av de svenska debattörer som Bruce Bawer anger som sina kunskapskällor, vid sidan om Dilsa Demirbag-Sten och Mauricio Rojas - har han lärt sig att Sverige visserligen inte är en enpartistat, men väl en "enidéstat" där kryperi för islam regerar.

Vad säger då Johan Norberg om islam och invandring? Utöver inlägget han länkar till i kommentaren till Malms artikel så är här några exempel:

Så när många i dagens situation undrar om islam ens i teorin kan förenas med västerländska moderniseringsidéer, bör vi ställa oss frågan om vi utan den islamiska kulturen alls hade fått uppleva den europeiska renässansen och upplysningen. (Källa)

I think it´s more important than ever to understand that this is not a war between Islam and the West, but a civil war in Islam, between the mainstream and the Islamo-fascist fanatics, who are the totalitarians of the Muslim world. (Källa)

And a union which includes the country that used to be the heartland of Islam would be an efficient way of avoiding a clash of civilisations, and proving that the present conflict is really a civil war within Islam. (Källa)

Eftersom invandring berikar oss – och för att det faktiskt borde vara en mänsklig rättighet att få leva var man vill så länge man inte gör det på andras bekostnad – borde vi öppna våra gränser, även om vi inte ”behövde” arbetskraft – vilket vi gör. (Källa)

Nyliberalen gavs ut av det nyliberala nätverket Frihetsfronten, som kombinerade politisk filosofi med aktivism. Vi inte bara publicerade långa artiklar om varför fri invandring var en mänsklig rättighet – vi gömde också flyktingar som svenska staten ville utvisa. (Källa)

Och avslutningsvis:
Resultat 1 - 10 av ungefär 789 vid sökning efter "johan norberg" "fri invandring".
Resultat 1 - 10 av ungefär 537 vid sökning efter "johan norberg" "öppna gränser".

Liberalismen har enkla grundteser, så det är för mig helt obegripligt att vänsterdebattörer så konsekvent går vilse när de ska kritisera den.

söndag 10 februari 2008

David Attenborough - lyrfågeln

DDR-diet

Resultat 1 - 10 av ungefär 13 400 vid sökning efter "ddr diet".

Så vad innebär då DDR-diet - saltgurka och kaffesurrogat? Barkbröd, surkål och rovor? Nä, Dance Dance Revolution.

Finkelstein nämnde det i den tidigare länkade intervjun, men det är något som är värt mer fokus. Många tycker att det är roligt att spela tv-spel och många tycker om att röra på sig - med teknikframstegen, fri företagsamhet och människor med förmåga att tänka utanför lådan slås detta ihop och folk går ner i vikt alldeles utan att späka sig.

NBC4 skriver om att sjukhus nu provar att använda Nintendo Wii som en del i rehabilitering, och att det verkar fungera över förväntan. Men inte nog med att det kan användas som rehabilitering - det kan även vara ett suveränt verktyg för att hjälpa utveckla unga hjärnor och förhindra åldrandet av gamla.

Det kan även föra generationer närmre varandra; gemene tioåring tycker gissningsvis inte att det är särskilt roligt att sitta och titta ut genom fönstret i några timmar med gammelmormor, men att boxas mot henne är något helt annat, och det kan dessutom göras hemifrån.

Teknikframstegen ger oss alltid rikare liv, mer fritid och mer möjligheter - det är viktigt att aldrig tappa det perspektivet.

lördag 9 februari 2008

WHO varnar för tobaksepidemi

WHO varnar för tobaksepidemi och meddelar att bekymret kan lösas genom högre skatter, förbud mot rökning i offentliga miljöer och förbud mot tobaksreklam.

Så, hur artar sig då denna epidemi?

Jo, så här enligt WHO (pdf):
Alltså: 1990: 5419 miljarder cigaretter rökta, 2000: 5500 miljarder cigaretter rökta - vilket omräknat per capita innebär att världens befolkning rökte ungefär 14 procent mer per person 1990 jämfört med 2000.

Exempelvis minskade andelen rökare i Sverige från 33 procent till 19 procent mellan 1980 och 2001, och sedan dess har så gott som hela EU beslutat förbjuda rökning på offentliga platser, och resultaten är tydliga i rapporten (pdf).

Även i USA är trenden tydlig; 1965 rökte 42,4 procent av amerikanerna, 2006 rökte 13,9 procent - dessutom har mängden rökta cigarretter bland de som ändå röker minskat från 19,8 per dag 1974 till 13,9 2006.

Men nyrika Kina då, som röker en tredjedel av världens cigarretter enligt tidigare karta?
Indien då, som också haft fantastisk tillväxt och dessutom också har en glödande eld enligt tidigare karta?
Sammanfattningsvis antar jag att rapporten kan sammanfattas i "snälla allihop - akut världspanik omgående, innan gemene man greppar att WHO inte behövs".

Värdet av ett människoliv

Allt om barn skriver om Barnplantorna, som lobbar för att alla barn under fem år ska vaccineras mot pneumokocker, och det är ett gott exempel på debatten om ett människolivs värde.

Barnplantorna använder (pdf) siffran 1500 kronor per vaccination, vilket verkar vara den allmänt accepterade siffran.

SCB anger att det finns runt 500 000 barn mellan 0 och 4 år i Sverige. Att vaccinera dessa skulle alltså kosta runt 750 miljoner kronor, och räknat med att det föds runt 100 000 barn varje år skulle den löpande årskostnaden därefter vara runt 150 miljoner kronor.

Och vad skulle då dessa 150 miljoner kronor årligen ge? Allt om barn skriver att 98 barn insjuknade i allvarliga pneumokockinfektioner 2006 och att fem av dessa dog. De siffrorna verkar dock högre än andra anger - exempelvis skriver DN att 57 barn insjuknade 2005 och att vaccinationer skulle kunna rädda 1-2 liv varje år.

Om man använder Allt om barns siffror om fem döda så blir priset per räddat liv runt 30 miljoner kronor, och räknar man att ingen hade insjuknat om de vaccinerats blir priset ungefär 1,5 miljoner kronor per besparad allvarligt insjuknad. Skulle DN:s siffror vara korrekta skulle kostnaden istället vara 75-150 miljoner kronor per räddat liv eller 2,6 miljoner per besparad allvarligt insjuknad.

För jämförelse kan man exempelvis se på det utdömda skadeståndet för den man som medvetet smittat två flickor med HIV och dessutom riskerat smitta 14 ytterligare. Han dömdes att betala totalt 2 715 000 kronor, vilket ansågs vara ett högt skadestånd. Ett annat exempel är Kalle Dejemyr, vars sjukdom kostade 10 miljoner kronor per år att behandla - först ansågs det inte vara värt priset, men efter skriverierna ändrade sig Karolinska.

Så, hur bör egentligen ett människoliv värderas, och vad ger det för konsekvenser?

Konsumentverket sätter ner foten

Dagens Media skriver om att Konsumentverket förbjudit en tidnings starkspritsannonser - tidningen fanns inte exklusivt på försäljningsställen för alkohol, och läsarna hade heller inte uttryckligen gett tillåtelse till reklam för drycker starkare än 15 volymprocent.

Förlaget har erkänt att de brutit mot lagen, och då de lever under hot om vite på 100 000 kronor om de publicerar alkoholreklam igen så kommer de gissningsvis inte göra om misstaget.

Så nu kan läsarna av Allt om Whisky pusta ut.

The Deader the Better

James Rolfe (Cinemassacre, Angry Video Game Nerd) är ett perfekt exempel på den nya tidens kulturarbetare - från ingenstans och med minimala resurser blir han världskänd, tack vare sin talang och den nya teknikens möjligheter.

Nu har George Romero utlyst en tävling där vinsten är att få sin kortfilm med på det kommande DVD-släppet av Diary of the Dead, och James bidrag - The Deader the Better - skulle kanske kunna sägas vara någon blandning av Romeros Night of the Living Dead, Braindead/Bad Taste och lite Death Race 2000.

Tycker man om den - och har ett Myspace-konto - kan man gå in på James Myspace-sida och tumma upp den för att öka hans vinstchanser, tycker man inte om den kan man åtminstone finna nöje i att man sluppit betala för den.

Tekniska framsteg - en punktstudie

Framsteg kring proteser är egentligen inget det höjs på ögonbrynen för i dagens samhälle - det verkar krävas någon som Oscar Pistorius för att det ska uppmärksammas - men det är väldigt enkelt att tappa perspektivet vad tekniska framsteg innebär på individnivå, så ibland behövs det en påminnelse:

fredag 8 februari 2008

Fetmadebatten ur ekonomperspektiv

I vanlig ordning hugger Freakonomics-folket intressanta debatter tidigt. Här är en intervju med Eric Finkelstein, en av författarna till The Fattening of America - som nu blivit nyintressant efter den nederländska studie (pdf) som kommit fram till att hälsosamma människor är de mest kostsamma för staten. Jag håller inte med honom om allt, men han har en hel del självklara poänger:

- Over the past three decades, the number of obese Americans has more than doubled. But whether or not we call obesity an “epidemic” largely depends on how the word is defined. If one defines an epidemic as the rapid increase in the occurrence of something, then yes, obesity is an epidemic. Of course, we also have an epidemic of flat panel TVs.

- In The Fattening of America, I make the argument that the government should revisit past policies that may have inadvertently helped promote the rise in obesity rates. I point not only to our agricultural subsidy policies for farmers, but also to zoning laws that discourage pedestrian transportation, subsidies to employers for providing health insurance, and even the existence of the Medicare program. All of these in some way blunt the incentives to invest in prevention, be it for obesity or other conditions.

- There may be good reasons to invest in preventive care, but there is little evidence to date that document any long-term savings associated with obesity prevention efforts. If the government funds these and they do not work, they only serve to raise our taxes even more.

- Among today’s obese population, the prevalence of high cholesterol and high blood pressure are now 21 and 18 percentage points lower, respectively, than they were among obese individuals 30 to 40 years ago. In fact, obese individuals today have better cardiovascular disease risk factor profiles than normal-weight individuals had 30 years ago.

Och en radiointervju med Finkelstein: