onsdag 30 november 2011

Fikaspråk

Från Arbetarbladet, via @Basse_H:

Enligt reportaget från Håkan Juholts besök i Gävle förra veckan fick han i Gasklockorna träffa bland annat en grupp italienska ungdomar. Till dessa ställde Juholt frågan om de lärt sig någon svenska och tillade: ”The most important swedish word is fika”.

Och med Juholts ständiga känsla för feeling så är 'fica' (homofont med 'fika') mindre vårdad italienska för kvinnligt könsorgan. Sådana missar är svåra att undvika, och långt från värda ett blogginlägg, men angående just ordet 'fika' så har jag hört en etymologigissning värd att nämna, och sannolikt får jag inte bättre tillfälle än så här.

Fikonspråk är idag en generell term för obegripligt fackspråk, men hade faktiskt ursprungligen en struktur - från Wikipedia:

Fikonspråket är ett kodspråk grundat på korsvis omkastning av ords stavelser. För att konstruera ett ord på fikonspråket delas originalordet efter första vokalen (ex. ka | ffe). Man byter därefter ordning på de uppkomna delarna och lägger stavelsen ”fi-” till den första och ”-kon” efter den andra.

Ex.: kaffe delas i ka- och -ffe, kastas om till –ffe och ka-, fi- och -kon läggs till och fiffe kakon bildas. Varje ord ger alltså upphov till två nya ord. Sammansatta ord behandlas oftast som flera ord. Vill man säga "kaffekopp" blir det fiffe kakon fipp kokon, etc.

Wikipedia nämner sedan 'fimp' (stump - fimp stukon) som det enda svenska ordet sprunget ur fikonspråket och därefter uttalat att just 'fika' anses ha andra rötter, men enligt vad jag hörde så användes 'fiffe kakon' för kafferast, vilket sedan av effektivitetsskäl kortades just till 'fika', och ett så bra ord borde helt enkelt ha så bra etymologi.

Vidare på temat:

Frihetliga sagohjältar: Hulken

Vidare på Ingerö-temat frihetliga sagohjältar: Hulken-skaparen Stan Lee - från Wikipedia:

I had always loved the old movie Frankenstein. And it seemed to me that the monster, played by Boris Karloff, wasn't really a bad guy. He was the good guy. He didn't want to hurt anybody. It's just those idiots with torches kept running up and down the mountains, chasing him and getting him angry.

Det är också noterbart att en av Hulkens huvudmotståndare är general Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross och hans bataljon ur USA:s armé - alltså staten.

Tidigare inlägg på temat: Frihetliga sagohjältar (bloggetikett)

Rättsväsendets väsende

Det tidigare nämnda exemplet, där husägarna dömdes att ansvara för inbrottstjuvarnas tillhörigheter, är talande på en mängd fronter - dels tydliggör det snällismens skador, men det utgör också ett exempel på hur staten hanterar sin sannolikt minst ifrågasatta funktion: rättsväsendet.

Skiljelinjen mellan minarkister (alltså förespråkare av en minimal stat) och anarkokapitalister (som vill avveckla all stat) är i mitt tycke intressant, och debatten ofta anmärkningsvärt hård - för att ta något exempel i mängden skrev Per Bylund relativt nyligen artikeln Varför minarkister är fienden och Henrik Sundholm svarade med Varför anarkister är fienden, och Mattias Svensson har vid upprepade tillfällen nämnt att hans bekantskap med Johan Norberg grundades i att Norberg inte var anarkist.

Jag håller istället med bland andra Carl Jakobsson och Niklas Wiklander om att konflikten är kraftigt överdriven, och jag anser dessutom att konflikt generellt är en dålig kommunikationsform.

Angående det tidigare berörda fallet så ger en Googlesökning på 'inbrott kränkt' (där träffar även ges för kränkning/kränkanden/etc) 477 000 träffar (där det bör noteras att 'kränkt' används i sin rätta mening), och statsmonopolet hanterar alltså sin innersta kärnverksamhet genom att ålägga brottsoffret ansvar för att hålla minnena av brottet intakta. Jag anar att gemene man resonerar som Ambush Predator och Attila - att domaren gott kan ta personligt ansvar för prylarna ifall de nu skulle anses vara så viktiga.

Ovanstående exempel är självfallet blott ett isolerat fall, precis som exempelvis upprepade frisläppanden av uppenbart olämpliga personer (Olofsson, Svartenbrandt, etc) och horribla straffskalor (några exempel i mängden: 1, 2, 3, 4) bara utgör fragment av helheten, men jag ser generellt inte en privatisering av rättsväsendet som något nämnvärt skrämmande - dels anser jag inte att dagens situation är ens tillnärmelsevis nog välskött för att erbjuda något att sakna och sedan överraskar alltid ett fritt samhälle positivt, men framförallt tror jag att människan i grunden är oerhört mycket fredligare än den generella debatten gör gällande. Internet har i stort visat hur ett avreglerat samhälles spontana ordning fungerar i praktiken (nä, jag tycker inte att nättroll är något nämnvärt bekymmer), och det är ingen slump att exempelvis Ebay, Google och Wikipedia är så välfungerande.

I en avreglerad värld kommer det helt enkelt vara enkelt att skrapa ihop till ett gott leverne samtidigt som ingen hindrar dig från fredliga fritidsaktiviteter och ingen byråkrati hindrar någon från att reda ut sina och omgivningens problem - resultatet kommer enligt min fasta övertygelse vara ett fascinerande trivsamt samhälle långt från maffiadystopier.

måndag 28 november 2011

Bamsemoral, igen

Moralen i Bamse lämnar, som tidigare nämnt, ibland en smula att önska ur stringenssynpunkt - exempel ur Bamse nummer 2/1988:

Iller-Ville blir ivägkörd från sitt hem av Morr-Mård. Skalman klär ut sig till dr Skalmanski och lurar i M-M att huset är förgiftat och att det borde rivas. Han drar iväg snabbare än blixten. Tyvärr sprids ryktet om att M-M gått på en bluff och snart är han tillbaka för att bo i Villes hus. Eftersom alla varit med om att sprida ryktet, hjälper alla också till med att bygga honom ett nytt hus, i vilket han flyttar in. Mot sin vilja - eftersom han vill bo i sitt/M-Ms hus. Skalman säger åt vännerna att sprida ryktet om förträffligheten med Villes nya hus och snart vill M-M ha det istället. Då kan äntligen Iller-Ville flytta tillbaka.

Åtminstone jag skulle få vissa bekymmer med att förklara varför Morr-Mård ansågs ha förtjänat att skänkas ett nybyggt hus. Anmärkningsvärt nog bemöter dock även verklighetens domstolar ockupationer med just snällism - ur London Evening Standard, via Ambush Predator:

A doctor and his heavily pregnant wife whose house was invaded by squatters have been told they must look after their unwelcome guests' possessions.
 
A group of up to 11 squatters abandoned three old televisions, four filthy mattresses and a parka coat in the home owned by NHS and Harley Street consultant neurologist Oliver Cockerell, 49, and wife Kaltun.

A court order states that they would be liable for any damage to the possessions.

Tidigare inlägg på Bamse-temat: Bamse (bloggetikett)

lördag 26 november 2011

Alkohol och alternativkostnad

Ur Gefle Dagblad, via @IOGTNTO:

Färre 15-åringar dricker alkohol jämfört med 15 år sedan. Inte sedan mätningarna startade i Gävleborg har andelen varit så låg. En trolig förklaring är det ökande datoranvändandet.

Ur tidigare inlägg:

[F]ör bara ett decennium sedan var hembränt ungdomsfaran det fokuserades på - idag i konkurrens med bland annat smuggelalkohol och World of Warcraft är det en randföreteelse:

Och:

Problem löses helt enkelt oftast av att världen i övrigt förändras - slagsmålen mellan personer från olika svenska landskap upphörde inte för att straffen för misshandel skärptes utan för att det började finnas bättre saker att göra, och jag tror att World of Warcraft hindrat fler alkoholförgiftningar och våldtäkter än något annat fenomen i nutidshistorien.

Och alldeles grundläggande fungerar det så att befintliga fenomen blir relativt mindre intressanta med tiden, eftersom det övriga samhället ständigt erbjuder så oändligt mycket mer - för tidigare generationer var uttråkning närmast att klassa som standardtillstånd, medan dagens ungdomar gissningsvis knappt känner till begreppet. En samhällspaus blir helt enkelt betydligt attraktivare i en grå tillvaro.

Det är också anmärkningsvärt att just IOGT-NTO länkar till artikeln - dels för att sådana underifrånlösningar går stick i stäv med deras ständiga stöveltrampsvurm och dels för att jag törs ana att det finns väsentlig överlappning mellan organiserade nykterister och videovåldslarmare.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat igen
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation

fredag 25 november 2011

Den ena och den andra handen

Niclas Wennerdal länkade tidigare till ett klipp där Penn Jillette förklarar fenomenet att staten försöker lösa samma problem som den tidigare skapat, och även Johan Norberg har tidigare varit inne på samma spår (Norbergs formatering och länkar):
 
Here is the Yes Minister version:

Jim Hacker: "There´s an office in the European Commission where they pay people to produce food and next door there´s another office where they pay people to destroy food!"
EU Bureaucrat (outraged): "That is not true!"
Sir Humphrey: "Oh really?"
EU Bureaucrat: "They are not even on the same floor!"
And here it is again, in real life:

"Smoking could be banned in all public buildings throughout the European Union within two years."
- Plans from EU Health Commissioner Markos Kyprianou.
€1 billion
- EU´s tobacco subsidies in 2006.
Ovanstående fenomen är dock fullt naturliga, då staten per natur enbart kan ta från sådant som fungerar och hindra individer från att göra vad de annars skulle vilja göra - det enda de har tillgängligt i verktygslådan är alltså egentligen en blöt filt.

Senast nu på temat - från SVT:

Fångar som medicinerats mot ADHD-symptom förbättrade sin livskvalitet med minst 30 procent. Det visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet i Solna.
[...]
Redan i dag kan man se goda resultat enligt Ylva Ginsberg.

-Det här är personer som tidigare varit väldigt svårbehandlade och som ständigt har misskött sig. Nu har de fått ett annat fokus i tillvaron. De har slutat missbruka och flera har fast jobb. En del har också blivit pappor. Så de lever det här Svenssonlivet som de har drömt om att få leva.

Medicinen i fråga är Concerta - ett centralstimulerande medel. Först förbjuder alltså staten de här personerna att självmedicinera, registrerar dem som brottslingar och isolerar dem bland skumrask - där de sedan inte ens får röka - och sedan slår de sig för bröstet när de tillåter dem viss medicinering med gott resultat.

Teknisk utveckling i vardagen, igen

Förra generationens tumregel för tv-storlek - exempel från Internetstart:

Sträck ut er högra arm (rak) mot TV:n. Knyt näven, slut det vänstra ögat. Den knutna näven ska nu täcka precis rutan… då sitter ni på rätt avstånd.

Nuvarande dito - exempel från Twitter:

Man brukar räkna med 10 tum per meter från tvn man sitter

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Om den förändringsimmuna teven
- Teknisk utveckling i vardagen

Flynneffekten

Scott Adams, där såväl hela inlägget som kommentarerna rekommenderas:

Kids: I read somewhere that the IQ of kids has increased so much that we have to continuously adjust what qualifies as the "average" score of 100. An average kid in 2011 is a relative genius compared to an average kid a few decades ago.

Vad Adams hänvisar till kallas Flynneffekten - från Psykologifabriken:

För varje generation blir världens befolkning smartare och smartare, i alla fall enligt resultaten på intelligenstest. Ungefär tre poäng ökar det genomsnittliga IQ–värdet varje decennium, och skalorna justeras därefter. Det innebär att ett normalbegåvat resultat för 75 år sedan motsvarar vad vi idag skulle kalla mild mental retardation eller begåvningshandikapp. Den här tendensen kallas för Flynn–effekten efter statsvetaren som upptäckte den, James R. Flynn.

Det återkommande bloggtemat att dagens ungdomsgeneration (precis som samtliga övriga nuvarande generationer) är den bästa genom tiderna är alltså inte någon Panglosseufori utan att betrakta som etablerad sanning - vidare från Psykologifabriken:

Enligt en teori kan Flynn–effekten kanske förklaras av att dagens samhället i sin helhet har blivit mer komplext för den växande människan. Ett barn som växer upp i dagens informationsspäckade globala samhällsklimat möter mer intellektuella utmaningar, fler komplexa problem och högre krav på mer abstrakt resonerande. Faktorer som också kan spela in är att vi under flera decennier har ätit mer näringsriktig mat och haft bättre mödravård. Barns tidiga erfarenheter av dataspel antas också spela stor roll. I många dataspel tränas barnen i många grundläggande förmågor: problemlösning, att lägga upp strategier, testa hypoteser och ta snabba beslut utifrån den information som finns tillgänglig.

Jag delar den teorin till fullo, och anar också att dagens utvecklingstakt leder till att Flynneffekten numer är exponentiell snarare än linjär.

Jag kommer också förhoppningsvis att återkomma på temat, men varje undersökning som anger någon försämring hos dagens ungdom, exempelvis gällande läskunnighet, visar främst att undersökningen är föråldrad.

EU-kommissionen sätter ner foten

Från europa.eu:

Between 2005 and 2006, the UK customs authorities allowed imports of fresh garlic from the People's Republic of China under wrong authorising documents. They have erroneously stated that the goods imported were frozen garlic for which significantly lower import duties apply. The Commission considers that the UK authorities did not act with all due care when issuing the authorising documents and failed to collect the correct amount of duties. They are therefore held financially responsible for the loss of own resources (approximately £20 million) to the EU budget.

Senare i pressmeddelandet skriver de att "The Commission is determined to protect the common EU interest", vilket då alltså innebär att de inte bara upprätthåller utan verkligen stoltserar med dårbyråkratin och tullmurarna.

EU grundades för att främja den fria rörligheten, och dagens situation är högst sedelärande angående hur den politiska besten agerar då den räcks ett lillfinger.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Och ytterligare en EU-sammanfattning
- EU sammanfattat, igen
- Rättvisa, Frihet och Säkerhet - och Jämställdhet
- Vad är en plastgran: en djupstudie

torsdag 24 november 2011

World AIDS Day Report 2011

UNAIDS World AIDS Day Report 2011 (pdf) kom precis ut, och inleds med följande intressanta diagram med tillhörande text [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
At the end of 2010, an estimated 34 million people [31.6 million–35.2 million] were living with HIV worldwide, up 17% from 2001.

Vid direkt anblick kan ovanstående verka alarmerande, och jag kan ana tidningsartiklar som stannar vid den siffran, men diagrammet visar goda nyheter - också ur rapporten:
The number of people dying of AIDS-related causes fell to 1.8 million [1.6 million–1.9 million] in 2010, down from a peak of 2.2 million [2.1 million–2.5 million] in the mid-2000s. A total of 2.5 million deaths have been averted in low- and middle-income countries since 1995 due to antiretroviral therapy being introduced, according to new calculations by UNAIDS. Much of that success has come in the past two years when rapid scale-up of access to treatment occurred; in 2010 alone, 700 000 AIDS-related deaths were averted.

Anledningen till att allt fler lever med aids är alltså att dödstalens minskningstakt är högre än hiv-infektionernas dito.

Också ur rapporten:
Jag är vidare en smula osäker på vad de egentligen vill visa i följande diagram, men för mig ser kurvan inte ut att påverkas nämnvärt av de angivna politiska initiativen; observera att kurvan toppade före första angivna initiativ:
Rapporten sammanfattad i pressmeddelandet:

A new report by the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), released today shows that 2011 was a game changing year for the AIDS response with unprecedented progress in science, political leadership and results. The report also shows that new HIV infections and AIDS-related deaths have fallen to the lowest levels since the peak of the epidemic. New HIV infections were reduced by 21% since 1997, and deaths from AIDS-related illnesses decreased by 21% since 2005.

Den positiva(...) utvecklingen gäller även i vår del av världen - talande rubrik på temat ur SvD, via Grevad Lux:

Hiv-smittade dör oftare i förtid

Några tidigare inlägg på temat:
- Förväntad livslängd för hiv-sjuka upp 15 år senaste decenniet
- Sydafrikas hiv-utveckling
- World AIDS Day
- UNAIDS senaste rapport
- FN rättar tidigare hiv-skattning
- Expressen om hiv och aids

onsdag 23 november 2011

Allmänningens tragedi: Djurutrotning edition

Anders Bolling i Framstegsbloggen:

För att återvända till Nordamerikas prärier skedde under 1800-talet en exempellös jakt på bisonoxen, och några tusen nybyggarjägare med de enkla handeldvapen som fanns då lyckades med arméns och järnvägsbolagens stöd slakta ner beståndet av det stora hovdjuret från 60 miljoner individer ner till 800 (!) innan kongressen satte stopp.

Jag har tidigare varit inne på det här temat, men där Stossels argument i tigerfallet lämnade en del att önska så är det betydligt bättre anpassat till bisonoxen - ur ett Stossel-inlägg:

A hundred years ago, American bison were almost extinct. Why? Because no one owned them and had the incentive to protect them. People just killed them.

Then ranchers began to fence in the bison and farm them. Today, America has half a million bison.

Han nämner inte mer om bixonoxen än så, men Wikipedia utvecklar en smula:

The famous herd of James "Scotty" Philip in South Dakota was one of the earliest reintroductions of bison to North America. In 1899, Phillip purchased a small herd (five of them, including the female) from Dug Carlin, Pete Dupree's brother-in-law, whose son Fred had roped five calves in the Last Big Buffalo Hunt on the Grand River in 1881 and taken them back home to the ranch on the Cheyenne River. Scotty's goal was to preserve the animal from extinction. At the time of his death in 1911 at 53, Philip had grown the herd to an estimated 1,000 to 1,200 head of bison. A variety of privately owned herds had also been established, starting from this population.

Simultaneously, two Montana ranchers, Michel Pablo and Charles Allard, spent more than 20 years assembling one of the largest collections of purebred bison on the continent (by the time of Allard's death in 1896, the herd numbered 300). In 1907, after U.S. authorities declined to buy the herd, Pablo struck a deal with the Canadian government and shipped most of his bison northward to the newly created Elk Island National Park.

Bolling övervärderar alltså kraftigt lagstiftarnas roll i det hela; på samma sätt räddades den vita noshörningen just via äganderätten, vilket också Stossel nämner:

In Africa, rhinos were disappearing because poachers killed them for their horns, considered an aphrodisiac. African governments banned the products, but this did little good. A black market, complete with official corruption, arose. The government's game wardens took bribes or slept on the job.

"It was a complete failure," says Dr. Brian Child, who spent 20 years in Africa working to save endangered species. "Wildlife was disappearing everywhere."

What finally worked, he says, was letting landowners own rhinos so they could make money off them from tourism. Suddenly, each tribe had skin in the game, and an incentive to protect its own rhinos.

Och ur Saving African Rhinos: A Market Success Story (pdf), via Mark J. Perry [klickbar för förstoring]:
Figure 2 shows trends in white rhino numbers from 1960 until 2007. Contrast those numbers with the black rhino, which mostly lived in African countries with weak or absent wildlife market institutions such as Kenya, Tanzania, and Zambia. In 1960, about 100,000 black rhinos roamed across Africa, but by the early 1990s poachers had reduced their numbers to less than 2,500.

Ovanstående metoder må vara kontraintuitiva för många, men ekonomi handlar om hushållning, och alternativet är allmänningens tragedi - även när det gäller djur; Comixed visar viss förståelse för grundproblemet:
4koma comic strip - Everybody Loves the Beef

Tidigare inlägg på temat:
- John Stossel: "För att rädda tigern - ät den"

Ett öppet sinne

- Vet du vilket svenskt ord som innehåller flest 'ö'?
- Nä?
- Ölöppnörö

Ovanstående fungerar generellt bättre i götamålsområdet än utanför dito, men själva öppningsprocessen innebär uppenbarligen såpass mycket för trivseln att en del alternativ forskats fram, utöver då självfallet klassiker som tändaren och snusdosan:

Vinflaska+sko - fler vinöppningstips:

(Direktlänk)

Ölflaska+motorsåg - från Señor Gif:
26 sätt att öppna en ölflaska:

(Direktlänk)

Och från Damn You Autocorrect:

Ifall inte bilden passar omvärlden så får omvärlden passa bilden

Från Vetenskapsradion:

Markus Johansson, sakkunnig på miljögifter på Naturskyddsföreningen, är en av dem som ligger bakom den uppmärksammade rapporten om gift i fisk, och han säger att rapporten nu dras tillbaka på grund av den felaktiga DDT-beräkningen.


– Det är ett olyckligt räknefel i rapporten och vi återkommer med en reviderad version så fort vi har räknat om.

När det gäller gränsvärdet för bromerade flamskyddsmedel, säger Markus Johansson att Naturskyddsföreningen använt ett preliminärt värde som är på förslag inom EU.


 – Den vetenskapliga kommittén som kommissionen får råd från har gett sitt godkännande till den nivån och vi tycker att vi kan använda det värdet, som det verkar, säger Johansson.

Ur tidigare inlägg angående artikel från just Vetenskapsradion (bilden verkar inte längre finnas i anslutning till artikeln):

Mikrojobb

Scott Adams:

As the world gets more complicated, we're seeing a rising need for what I'll call micro jobs. A micro job is even smaller than an odd job. If an odd job involves painting a fence for half a day, a micro job might involve changing the battery in a senior citizen's smoke detector. A micro job is too small to attract even the unemployed.

A typical homeowner has lots of micro jobs piling up around the house. Maybe an inaccessible light bulb is blown out and you don't have a tall ladder. Maybe you want to install a dimmer switch and you're not comfortable around electricity. Maybe there's a dead mouse in your trap and you're too freaked out to deal with it. You can come up with a long list of jobs you'd rather pay someone to do for you, if only that person were easily identified and reasonably priced.

This is where my idea of Job Bunching comes in. Imagine going to a website and entering a short description of your micro job need. When your neighborhood has collectively entered enough micro jobs - which might take some time - it becomes worthwhile for someone to accept the jobs as a bunch. He or she can drive to the neighborhood and handle ten minor jobs in half a day, each one paying a minimum of $20 dollars.


Även om jag inte tror att 'Job Bunching' kommer vara av större intresse, och inte håller med om minimilönen, så håller jag helt med Adams om att mikrojobb är en naturlig följd av den ständigt minskade informationskostnaden - och har för övrigt såväl utfört som lejt mikrojobb bara de senaste dagarna.

Utöver vad Adams skriver om så kommer bland annat GPS-funktionen i smartphones att underlätta jobbmatchandet väsentligt, och det går sedan enkelt att ha något Ebay-liknande system där både köpare och säljare betygsätter varandra för att rensa ut oseriösa aktörer.

En sådan mikromarknad på uppsving är liftandet, vilket Freakonomics behandlat i såväl ett blogginlägg som i en podcast. Ett svenskt initiativ på det temat är Skjutsgruppen (Facebook, Twitter), som enligt vad jag förstått fungerar bra.

Mikrojobbssamhället är självfallet oerhört positivt för alla inblandade, och kommer dessutom på ett självklart sätt öppna gemene mans ögon för byråkratins kostnad - såväl staten som fackföreningarna kommer få det ständigt jobbigare att förklara sin existens framöver.

tisdag 22 november 2011

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2010

Samtliga diagram ur Socialstyrelsens Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2010 (pdf) - bilderna klickbara för förstoring:

Skada eller förgiftning per 100 000 invånare, 2001-2010:
Hjärnskakning per 100 000 invånare, 2001-2010:
Lårbensfrakturer per 100 000 invånare, 2001-2010:
Transportolycksfall per 100 000 invånare, 2001-2010:
 Transportolycksfall per 100 000, män, 2001-2010:
 Transportolycksfall per 100 000, kvinnor, 2001-2010:
Fallolyckor per 100 000 invånare, 2001-2010:
 Avsiktligt självdestruktiv handling per 100 000 invånare, 2001-2010:
Avsiktligt självdestruktiv handling per 100 000, män, 2001-2010:
Avsiktligt självdestruktiv handling per 100 000 invånare, kvinnor, 2001-2010:
 Övergrepp av annan person per 100 000 invånare, 2001-2010:
Övergrepp av annan person per 100 000, män, 2001-2010:
 Övergrepp av annan person per 100 000, kvinnor, 2001-2010:
 Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder per 100 000 invånare, 2001-2010:
Förutom komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder (där det bland annat vore intressant att även se antal skador per 100 000 operationer) så minskar alltså skadorna inom samtliga mätområden, och till skillnad från vad återkommande medielarm antyder så tycks det inte finnas exempelvis någon självskade- eller överfallsboom, vare sig bland män eller kvinnor - oavsett ålder.

Opinionssiffror på socialdemokratiska

Från Dennis Jeryd, socialdemokratiskt oppositionsråd i Lerums kommun och civilingenjör i datateknik:

Opinionsundersökningarna haglar ner och varje gång den senaste tiden är det ”Ras för (S)”, ”Fortsatt kräftgång för (S)”, ”(S) tappar stort” och visst är läget allvarligt för Socialdemokraterna.

Men det måste vara lite ordning och reda även på opinionsundersökningar!

United Minds rapporterar -5.1%, Skop -4,9%, Demoskop -1,6%, Novus -2,9%, Synovate -6,0%, Sifo (enligt GPs tolkning – som inte var samma som alla andras tolkning) -4,9%

Om man summerar alla dessa undersökningar så visar de på ett tapp på över 25%!

Men nu är det ju så att de alla mäter i förhållande till sin föregående mätning och inte i förhållande till alla mätningar. DN skriver idag om ”Ras för S i Skops mätning” men då är det alltså i förhållande till Skops senaste mätning. I förhållande till andra mätningar under förra veckan är det ju snarare ett steg uppåt…

Tidigare inlägg på liknande tema:
- Språka på etatistiska
- Språka på socialistiska

måndag 21 november 2011

Marknadsekonomi och brott

Att någon stjäl fem böcker är inte särskilt intressant, även om det måhända är anmärkningsvärt att en framstående socialdemokrat stjäl en bok skriven av Mona Sahlins dotter. (Boken skrevs av en annan Jenny Sahlin.)

Vad som dock skulle kunna vara av intresse är att böckerna enligt artikeln var värda 1600 kronor, men att de enligt en Flashbackanvändare blott skulle kostat 970 kronor hos en konkurrent.

Skulle hon ha stulit böckerna till det värdet så hade hon nämligen precis klarat tusenkronorsgränsen mellan snatteri och stöld, och då alltså hamnat i straffskalan 'böter eller fängelse i upp till sex månader' istället för i 'böter eller fängelse i upp till två år'.

Ytterligare en brottsmotverkande konkurrenseffekt i mängden, alltså.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Marknadsekonomin och inbrotten, igen
- Marknadsekonomi mot inbrott

söndag 20 november 2011

Frågesport like a boss

James Martin i Countdown:

(Direktlänk)

Caitlin Burke i Wheel of Fortune:

(Direktlänk)

Terry Kniess i The Price is Right - där bakgrundshistorien definitivt rekommenderas:

(Direktlänk)

John Carpenter i Who Wants to Be a Millionaire:

(Direktlänk)

Om åldrande

Johan Norberg på Twitter:
Det kan då vara intressant med åtminstone ett nedslag i nuvarande forskningsläge - man ska alltid vara försiktig med djurresultat, och forskarna är föredömligt tydliga med att man ska tolka resultatet med försiktighet, men det säger ändå något om utvecklingens gränser - från BBC:

The onset of wrinkles, muscle wasting and cataracts has been delayed and even eliminated in mice, say researchers in the US.

It was done by "flushing out" retired cells that had stopped dividing. They accumulate naturally with age.

Anarkistbio

Bio som det var tänkt att upplevas - jag försökte räkna antalet anledningar till att det skulle vara förbjudet i Sverige, men tappade räkningen vid 40 000 miljarder - från Johanna Paues:

Bion vi var på drivs av en man som bryter på kroatiska. Middagen (á fem euro), som han stod och lagade i ett cigarettdimmigt kök när vi kom, serveras klockan nio (köttfärslimpa med polenta och massa goda såser till, sjukt gott) och efter att vi ätit visades filmen (á 2 euro per skalle) i hans hemgjorda salong. Projektor i taket, solstolar att sitta på.

Tidigare inlägg på liknande tema:
- Be Berlin

Och ytterligare en EU-sammanfattning

Ur Telegraph, via @HAX:

Brussels bureaucrats were ridiculed yesterday after banning drink manufacturers from claiming that water can prevent dehydration.

EU officials concluded that, following a three-year investigation, there was no evidence to prove the previously undisputed fact.

Några tidigare inlägg på temat:
- EU sammanfattat, igen
- Rättvisa, Frihet och Säkerhet - och Jämställdhet

lördag 19 november 2011

And is there any negative effects?

Ur The Australian, via Counting Cats in Zanzibar:

Saudi Arabia is the only country to deny women the right to drive. But despite renewed protests against the ban this year, resistance to change remains strong among conservative royals and clerics.

A report this week by Kamal Subhi, a former professor at King Fahd University, warned that allowing women to drive would provoke a surge in prostitution, pornography, homosexuality and divorce. Within 10 years of the ban being lifted, it warned, there would be "no more virgins" in the kingdom.

Där Ali G sammanfattat situationen perfekt:

(Direktlänk)

fredag 18 november 2011

Sockerlarm, igen

Ur DN:

– Det är faktiskt så att nidbilden av tonåringen som sitter klistrad framför datorn eller tv:n med en stor läskflaska bredvid sig tycks stämma. Det är oroväckande att ungdomar utvecklar sådana här vanor som är så negativa för hälsan, säger Agneta Hasselkvist.

Hasselkvist varnar också "för att tonåringars livsstil kan vara förödande för deras tänder och hälsa", så det kan vara av intresse att uppdatera tidigare inlägg - ur BO:s senaste Upp till 18-rapport (pdf); andel som en gång per dag eller oftare äter sötsaker/dricker läsk [bilderna klickbara för förstoring]:
Och angående tandhälsan:
Där då alltså dagens 12-åringar har ungefär lika stor andel kariesfria som 6-åringarna 1990.

Och ur tidigare inlägg:

Och bland 19-åringarna har andelen kariesfria nästan fördubblats bara sedan 2000; andelen kariesfria approximalt har för övrigt ökat från 36,1 procent 1985 till 62,7 procent 2008:
[...]
Vidare anger rapporten även att snittantalet kariesdrabbade tänder (DFT) minskat från 3,1 1985 till 0,9 2008 bland 12-åringar och från 8,5 1985 till 2,8 2008 bland 19-åringar. 2008 års 19-åringar hade alltså klart färre kariesdrabbade tänder än 1985 års 12-åringar hade.

Artikeln innehåller dock en passage av intresse:

De olika konsumtionsgrupperna skilde sig åt på fler sätt. Högkonsumenterna fick i sig mer chips, ostbågar och sötad mjölkchokladdryck. Samtidigt var fil ovanligare i deras kost och de 13–14–åriga stordrickarna av läsk skippade skollunchen oftare, åt mer godis och drack mer lightsaft än jämnåriga lågkonsumenter av läsk.

De med störst intag av läsk var dessutom sämre på att sköta tandhygienen, de sportade mer sällan och tillbringade mer tid framför dator och tv.

Alltid gällande folkhälsa så har den med en dålig vana ett hälsovådligare beteende inom sammanfattningsvis varje annat område - varje försök att isolera en variabel kommer alltså ofrånkomligen drabbas av negativa effekter från den uppsjö variabler som frånses.

På temat kan det också vara värt att nämna Snopes om den eviga Coca-Cola-myten:

All such claims ignore a few salient points:

• Coca-Cola will not dissolve a tooth (or a nail, or a penny, or a piece of meat) overnight.

• Coca-Cola contains acids (such as citric acid and phosphoric acid) which will eventually dissolve items such as teeth (given enough time), but so do plenty of other substances we commonly ingest (such as orange juice). The concentration of acid in these products is so low that our digestive systems are easily capable of coping with it with no harm to us.

• The idea that any substance which can dissolve teeth must therefore damage our teeth if we drink it is nonsensical. We don't hold drinks in our mouths for days at a time — any liquids we drink simply wash over our teeth very briefly, and our teeth are further protected by their enamel coating and the ameliorating effects of saliva.

Några tidigare inlägg på temat (se även taggarna folkhälsa och larm):
- Karies hos barn och ungdomar
- Sockerlarm
- "Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa"

Friedmans lag

David Friedman (Milton Friedmans son) postulerade i sin The Machinery of Freedom en Friedman's Law:

It costs any government at least twice as much to do something as it costs anyone else.

Som Arnold Kling skriver så är det en hafsig formulering, men den är också i grunden ett oerhört försiktigt antagande - två exempel:

- Från Reason:

NASA tallied the cost of each shuttle flight at about $450 million—and many put the real total closer to $1 billion. 

The NASA deal with Virgin Galactic for three flights? $4.5 million.

- Från Ambush Predator (originalets formatering):

‘This is a job for the council!’, cried…errr, the council:
Huntingdonshire District Council came up with a three-year redevelopment scheme...
Estimated cost? £300,000. Yes, that's three hundred thousand pounds...
… but a residents' group completed the same work in 18 months for £30,000.
That’s half the time, and a tenth of the price…

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Planekonomins tilltugg
- Planekonomins skolmateriel och snöskottning
- Planekonomins kalsonger

USA:s ofinansierade åtaganden visualiserade

Jag har tidigare nämnt det i förbifarten, men med jämna mellanrum kan det vara lämpligt att tänka över vad de siffror som nämns i exempelvis budgetsammanhang verkligen innebär.

Så, från USdebt.kleptocracy.us, via @JohanIngero - en biljon dollar i hundradollarssedlar (flygplanet är en Boeing 747-400):
Och sajtens försök att sätta en biljon i sammanhang:

If you spent $1 million a day since Jesus was born, you would have not spent $1 trillion by now...but ~$700 billion- same amount the banks got during bailout.

USA:s ofinansierade åtaganden (unfunded liabilities - Medicare, Medicaid, osv) är dock 114,5 biljoner dollar, och då tvingas man istället jämföra med World Trade Center och Empire State Building, så det rekommenderas definitivt att följa länken och se vad ett sådant belopp innebär.

Och tidigare länkad Stefan Molyneux-video på temat:

(Direktlänk)

torsdag 17 november 2011

Hjulmat, ständigt ur säsong

Jag har tidigare nämnt portabla restauranger i positiv dager, och har med intresse följt bland annat Reasons och Keep Food Legals återkommande skriverier på matvagnstemat.

Av ren slump snubblade jag sedan nyligen över följande Twittermeddelande:
Wiggo vann alltså Arlas Guldko 2010 för Bästa Snabbmål, med motiveringen:

”En aktör som ligger helt i linje med den framtida trenden för snabba mål. Här erbjuds finkrogens kvalitet och kunskap i bekväma och välsmakande snabbmåltider. Med känsla för äkta råvara och öppen tillredning, förenas trovärdighet och nytänkande med enkelhet och finess. Denna unga aktör har siktet inställt på stjärnorna, vilket är fullt uppnåbart med detta tidsenliga koncept.”

Och som talesättet anger: Sikta på stjärnorna, så hamnar du i byråkratrullorna.

Citat minus sammanhang

Varsågod på förhand för den mentala bilden - Anitra Steen om Göran Persson, i Chef:

Man kan säga att Göran är mer brutal i umgänget

onsdag 16 november 2011

Matpolitik

En klassiker på matpolitiktemat är att ketchup föreslogs räknas som en grönsak under Reagan-eran - från Wikipedia:

The ketchup as a vegetable controversy refers to a proposed United States Department of Agriculture (USDA) Food and Drug Administration directive, early in the presidency of Ronald Reagan, that would have reclassified ketchup and pickle relish from condiments to vegetables, allowing public schools to cut out a serving of cooked or fresh vegetable from hot lunch program child-nutrition requirements.

 Mer nutida på temat:

- Från MSNBC:

The bill also would allow tomato paste on pizzas to be counted as a vegetable, as it is now. USDA had wanted to prevent that.

 - Från BBC:

Russian President Dmitry Medvedev has signed a bill that officially classifies beer as alcoholic.

Until now anything containing less than 10% alcohol in Russia has been considered a foodstuff.

Och åtminstone relativt närliggande - från Next Nature (där bilden på morötter i olika kulörer och olika längder rekommenderas)

Allegedly [carrots] are orange for entirely political reasons: in the 17th century, Dutch growers are thought to have cultivated orange carrots as a tribute to William of Orange – who led the the struggle for Dutch independence – and the color stuck. A thousand years of yellow, white and purple carrot history, was wiped out in a generation.

Tidigare inlägg på liknande tema:
- Matkulturer

Cornucopia? om marknadsstörningar

Cornucopia?, angående Anders Borgs förslag om "kraftfulla åtgärder för stoppa tvivelaktiga och aggressiva upplägg med ränteavdrag":

Stoppar Anders the Borg detta kryphål kommer han effektivt inte bara stoppa den svenska vindkraftsutbyggnaden, utan han kommer stoppa en stor del av finansieringen av kapitalintensiva samägda projekt i Sverige.

Upplägget är idag lagligt och ger de facto 0% i bolagsskatt vid rätt upplägg. Skall detta kryphål täppas till måste bolagsskatten sänkas till 0% samtidigt. Och oavsett kommer vi få se konkurser och uteblivna investeringar över hela näringslivet.

Att rädda nyliberaliseringen av blöjbyten i slutförvaringen av äldre är viktigare för The Borg än att rädda alla investeringar i privatägda företag i Sverige idag och med det alla de jobb som hade skapats framöver, oavsett bransch.

Oavsett ifall ovanstående är en korrekt tolkning av situationen eller ej så sammanfattar det väl innebörden av skattekilar och andra marknadsstörningar: Ju högre tilläggsavgifter (skatter, regleringar, etc), desto större avstånd mellan säljare och köpare. Ifall marknadsstörningen innebär att säljare och köpare inte lyckas mötas så blir affären alltså helt sonika inte av, vilket resulterar i att den presumptiva köparen inte får den vara/tjänst hon värderade högre än pengarna och att säljaren inte får de pengar hon värderade högre än den erbjudna varan/tjänsten (och dessutom att skatteintäkter uteblir) - precis och exakt alla förlorar alltså.

Kileffekten som uppstår vid marknadsstörningar är obegripligt nog fullständigt förbisedd i dagens samhälle, vilket också leder till att effekten av skattesänkningar och andra marknadslösningar undervärderas kraftigt och vice versa.

Det är alltså anmärkningsvärt att Cornucopia? samtidigt anmärker just på den politiska åskådning som förstått att minimera marknadsstörningarna. Vidare angående "nyliberaliseringen av blöjbyten i slutförvaringen" så är det som han också skriver "sällan mycket bättre inom kommunal slutförvaring av äldre" - ur Aftonbladet (som anmärker att siffrorna är något skakiga), via @markus_uvell:

Aftonbladet har tagit fram listorna över landets 20 sämsta äldreboenden och över de 20 äldreboenden som är bäst.

Allra sämst är det kommunala äldreboendet Backa Hus på Norra Hisingen i Göteborg. Bland de 20 sämsta äldreboendena finns inte ett enda som är privat — samtliga är kommunala.

Vidare på sjukvårdstemat, ur Svenskt Kvalitetsindex rapport Samhällssektorn 2011 (pdf), via @pwolodarski (även gällande förskola, grundskola och tandvård får privata högre betyg; kommunala äldreboenden och gymnasieskolor fick dock högre betyg än privata diton i SKI-undersökningen):
Några tidigare inlägg på temat:
- Skattekilar i vardagen
- Sysselsättnng 2005K2-2009K3

tisdag 15 november 2011

Negativa transporter

Niclas Wennerdal kommenterar en SvD Brännpunkt-artikel där Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen i Svenskt Näringsliv, Lars Lindgren, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundet och Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag tillsammans kräver att regeringen gör något åt den utländska konkurrensen på åkerimarknaden.

Wennerdal kommenterar artikeln med Bastiats fantastiska The Candlemakers' Petition, men även Bastiats Negative Railroad bör nämnas i sammanhanget, där Bastiat kommenterar ett förslag angående att tågresorna mellan Paris och Bayonne skulle ha ett obligatoriskt stopp i Bayonne - till fördel för affärsverksamheten i Bordeaux:

But if Bordeaux has a right to profit from a break in the tracks, and if this profit is consistent with the public interest, then Angoulême, Poitiers, Tours, Orléans, and, in fact, all the intermediate points, including Ruffec, Châtellerault, etc., etc., ought also to demand breaks in the tracks, on the ground of the general interest—in the interest, that is, of domestic industry—for the more there are of these breaks in the line, the greater will be the amount paid for storage, porters, and cartage at every point along the way. By this means, we shall end by having a railroad composed of a whole series of breaks in the tracks, i.e., a negative railroad.

Åkeriers uppgift är alldeles grundläggande att transportera varor - att då berörda parter argumenterar att "förmågan att bära ett avancerat samhällsansvar och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner" går via "förbud mot att bedriva stadigvarande inrikestrafik i Sverige" och krav på allt från arbetsgivaravgifter till kostcirkelkunskap (se inklippt kommentar i Wennerdals inlägg) är helt enkelt att arbeta för negativa transporter.

Människodjuret

Sverker Lenas i DN, via Fredrik Segerfeldt:

Människan är ett jämförande djur och när någon sätter sig på en uteservering med en champagnehink är det inte bara en privat manifestation av frihet, utan också en social handling med ringar på vattnet bortom uteserveringen.

Nej, Sverker Lenas, precis som samtliga övriga organismer så är människan en absolut varelse; någon som exempelvis är på väg att svälta eller frysa ihjäl lever inte längre för att också grannen är döende.

måndag 14 november 2011

Haiku

Gick igenom några av de hundratals utkast som skapats under åren; det allra mesta förtjänade helt enkelt inte att bli mer än korta utkast, men även om jag som tidigare nämnt inte försörjer mig som poet än så kan följande haiku få slippa sotdöden - idén via Steven Levitt, Niclas Berggren och Lennart Regebro:

Varför bekymmer
i värld av rika knösar
Stjäl, tryck cash, ????, PROFIT!!!

lördag 12 november 2011

Att lära av Coase och LFMF

Coases teorem innebär i stort att externalitetsproblem löses nerifrån och upp genom köpslående - två exempel på temat:

- Från Boing Boing (film på temat finns inbäddad i inlägget):

Women in Mindanao, Philippines ended a violent, armed, intervillage fight by going on a "sex-strike" until their husbands stopped killing each other, as confirmed by the United Nations High Commissioner for Refugees.

Från LFMF (precis som de allra flesta som kommenterat inlägget ser jag detta som ett uppenbart lyft jämfört med den tidigare situationen):
 Några tidigare inlägg på temat:
- Att lära av LFMF
- Coases teorem i vardagen

fredag 11 november 2011

Om vem som ska fixa vad hur

Henrik Sundholm skriver som vanligt väl om den eviga frågan hur diverse problem ska lösas i ett frihetligt samhälle - ur inlägget [understrykningen kursiv i originaltexten]:

En kompletterande insikt måste vara att det inte kan existera ett recept för hur man skapar ett perfekt samhälle. Det är inte bara så att vi saknar kunskap om receptet – det kan över huvud taget inte finnas. Det beror på att perfektion bara får mening i relation till ett värderande subjekt, och i ett samhälle med miljoner invånare (och med lika många miljoner olika värdehierarkier) finns inga lösningar som är perfekta för alla.

Jag tycker dock att även Sundholm ger argumentet något för mycket värde. Stefan Molyneux är mer direkt, där han säger att det helt enkelt inte spelar någon roll; överfört till slaveri och bomullsplockning på 1600-talet så skulle även vad vi idag vet är det korrekta svaret - att gigantiska maskiner drivna på olja upphämtad många hundra mil bort skulle lösa allt - bara fnysas bort.

Vad som är moraliskt riktigt behöver helt enkelt inte motiveras.

(Direktlänk)

Några tidigare inlägg på liknande tema: värnplikt (bloggetikett)

Om småföretagande och BNP per capita

I vanligt ordning inte direkt först på bollen, men Karl Malmqvist reder i vanlig ordning elegant ut en debatt med Ali Esbati angående ifall småföretagande alls är önskvärt - exempel ur inlägget (hela inlägget rekommenderas):

För det första är ekonomin inte statisk. Tidigare solskenshistorier falnar och dör, och ersätts av nya utmanare. Det sker ett kontinuerligt utbyte av företag. Den processen kan man antingen låta politiker sköta, genom att planera fram vad som behövs, i vilken kvantitet det behövs och vem som ska producera varorna i fråga. Eller så kan man låta marknaden sköta processen, genom att belöna de företag som erbjuder sådant som konsumenterna efterfrågar och straffa de som inte gör det.

Det är uppenbart att alternativ två är att föredra, och då är ett gott företagsklimat en nödvändighet. För bara om inträdesbarriärerna är små, och kostnaderna låga, för nystartade företag kan man få en konkurrens som säkerställer utveckling. Ett dåligt företagsklimat cementerar gamla strukturer och håller redan existerande företag om ryggen.
 
Malmqvist har självfallet fullständigt rätt i sitt resonemang - vad som är av vikt i sammanhanget är alldeles grundläggande den ekonomiska friheten - jag har tidigare gjort diagram på temat (och på tidigare data, just efter att Esbati skrivit om småföretag).

The Economist har också skrivit på temat, där diagrammet till artikeln visar att Grekland (vars skråväsende jag tidigare nämnt) har flest anställda i småföretag, följt av BIGPIS-kollegorna Italien, Portugal och Spanien - ur artikeln (även hela den artikeln rekommenderas):

Entrepreneurs boost the economy by exploiting new ideas and business models in order to turn a profit. The ones that do this well don't stay small; they grow rapidly, helping to disseminate new technologies and create jobs. If your economy has a lot of small firms, that's an indication that some part of this process is broken. If you look at the Italian example, for instance, you find that a lot of small Italian firms are retail and service enterprises protected from competition by onerous regulation.

Ska jag dock anmärka på något i Malmqvists inlägg så är det att det i stort inte går att "främja företagande", bara att hålla sig ur vägen, men jag anar att det är det han avser.

Dagens citat

Håkan Juholt i Dagens industri:

Det är omöjligt att i en så uppskruvad situation ta ett rationellt beslut.

torsdag 10 november 2011

Skråväsende i stort och smått

Från HAX:

I Grekland är 137 branscher organiserade som skråväsen och skyddade från konkurrens. (Man räknar med att BNP skulle öka med 17 procent (!) om man avskaffar dessa skråväsen.)

Från New York Times City Room:

Two New York taxi medallions — aluminum plates that grant the right to operate a yellow cab — changed hands this week for $1 million apiece, the highest recorded sale since the city’s modern livery system began.

Från SvD:

Gislaveds kommun har infört körkort för mopp, alltså städredskapet.

Frihet är...

I vad som egentligen var en sökning relaterad till läsvärda Ung frihet snubblade jag över UNg-bloggens rapportering från en workshop där eleverna som avslutningsövning skulle avsluta meningen: "Frihet är..."[klickbar för förstoring, fler bilder finns i UNg-bloggsinlägget]:
Som tjatig men nödvändig predikan så är dagens ungdomar den utklassningsvis bästa ungdomsgenerationen i historien.

Punkliberalism

På samma sätt som jag inte hade väntat mig att se Johan Norberg ta avstånd från att "skoja med sånt heligt material" (läs gärna den gode Norbergs kommentar till inlägget) så förvånades jag av Fredrik Segerfeldt på Twitter:
Jag håller självfallet med Segerfeldt, och glädjs alltså åt felantagandet.

Jag gjorde tidigare en insats för att framhäva just det frihetliga i punken, med 78 uppladdningar och 50 favoritmarkeringar. Alla låtar är självfallet inte bra, och även texterna lämnar bitvis en del att önska, men det finns också mycket som är väldigt, väldigt bra - fem exempel i mängden bland uppladdningarna:
- Johan Johansson - Det angår dig inte
- Asta Kask - Varje val, inget val
- Rolands Gosskör - Riv alla murar
- Kjell Höglund - Döda dogmer
- Attentat - (Den lille) Folkpartisten

onsdag 9 november 2011

Om den förändringsimmuna teven

Emanuel Karlsten i DN:

Tidningsupplagor faller och radiolyssnandet minskar. Det talas mycket om att medie-branschen är i kris, men mindre om den medieaktör som genom åren stått helt immun mot alla förändringar: tv.

Det är egentligen märkligt. Vi talar om samma gamla dumburk som funnits i svenska hem sedan 50-talet. Vars enda uppgradering är att bilden fått färg och apparaten blivit platt.

Ja, förutom då bland annat att medianskärmen gick från 34 till 46 tum bara mellan 2002 och 2009, att hemmabio blivit ett etablerat begrepp samt att tv-apparater på kort tid gick från något stöldbegärligt till något som rutinmässigt bortskänkes mot avhämtning så skulle man kunna argumentera som ovan.

Man väljer dock då att bortse från bland annat att antalet listade kanaler gick från 25 i 1998 års MMS-rapport till 61 kanaler 2010, att sändningstiderna utökats, att kvaliteten på programmen ofrånkomligen höjts avsevärt samt HD-sändningar.

Vill man sedan vara än mer exakt kan man exempelvis se till att befolkningsförändringar ledde till markant fler äldre än 65 år (den åldersgrupp som ser mest på tv), att smartphones har gjort långsamma program och reklampauser långt enklare att uthärda och att en betalningsmodell där man tvingas betala samma avgift oavsett nyttjande generellt leder till buffébeteende.

Snittiden tv-tittande per dag minskade för övrigt med 7 minuter mellan 2010 och 2011 års halvårsrapporter, så trenden är heller inte så självklart positiv som krönikan anger.

Några tidigare inlägg på temat:
- Trender i tv-tittande 2010
- TV-tittande 2009
- Trender i TV-tittande
- TV-tittandet i diagram

tisdag 8 november 2011

Juholt tar sig an "vår tids största säkerhetspolitiska utmaning"

2011-01-16:

I dag sorterar frågor om IT-säkerhet under näringsdepartementet och IT-minister Anna-Karin Hatt, men det är inte tillräckligt enligt Juholt.

- Hon har IT-frågorna som en sidoportfölj och i den sidoportföljen har hon IT-säkerhet. Det är det som är min poäng, att det är nedprioriterat. Och den här frågan är vår tids största säkerhetspolitiska utmaning.

2011-05-10:

Monica Green ny ansvarig för IT-frågor i S

Bayes teorem i praktiken

Peter Santesson har tidigare applicerat Bayes teorem i sina inlägg om Mehdi Ghezali och Michael Jackson, och båda inläggen är läsvärda. Bayes teorem hör till de teorier som i grunden är förbluffande enkla, men som sedan ofta ger kontraintuitiva resultat.

Teoremet har även hög popfaktor efter bland annat Alan Turings knäckande av den tyska Enigma-koden - det har även använts i idrottssammanhang, och det har till och med skrivits en 'statistical thriller' på temat: The Theory That Would Not Die.

Precis som precis varje övrig modell i historien så returnerar den dock självfallet skräp ifall den matas med skräp, vilket Santesson för övrigt är föredömligt tydlig med - från Guardian:

At its heart, this is a story about chance. And it begins with a convicted killer, "T", who took his case to the court of appeal in 2010. Among the evidence against him was a shoeprint from a pair of Nike trainers, which seemed to match a pair found at his home. While appeals often unmask shaky evidence, this was different. This time, a mathematical formula was thrown out of court. The footwear expert made what the judge believed were poor calculations about the likelihood of the match, compounded by a bad explanation of how he reached his opinion. The conviction was quashed.

But more importantly, as far as mathematicians are concerned, the judge also ruled against using similar statistical analysis in the courts in future.

Artikelförfattaren försöker sedan konkretisera hur Bayes teorem använts:

In the shoeprint murder case, for example, it meant figuring out the chance that the print at the crime scene came from the same pair of Nike trainers as those found at the suspect's house, given how common those kinds of shoes are, the size of the shoe, how the sole had been worn down and any damage to it. Between 1996 and 2006, for example, Nike distributed 786,000 pairs of trainers. This might suggest a match doesn't mean very much. But if you take into account that there are 1,200 different sole patterns of Nike trainers and around 42 million pairs of sports shoes sold every year, a matching pair becomes more significant.

Och det blir omgående uppenbart hur trubbigt och godtyckligt resonemanget blir - några frågor i mängden: Finns det andra skor med tillräckligt liknande sulor för att förvirra? Ifall försäljningssiffran finns nedbruten på olika lokala nivåer (exempelvis land, delstat, stad, närmaste köpcenter), vilken ska användas? Varför ska just 1996-2006 användas som intervall? Vilket konfidensintervall ska anses tillräckligt?

Matematikprofessorn Norman Fenton, som jobbar med just sådana analyser, är enligt artikeln föga förvånande missnöjd med utslaget, men sådant får nog anses tillhöra smällar man får ta i sammanhanget, och utslaget gäller inte specifikt Bayes teorem utan snarare svajig och skenexakt statistik i gemen - luddiga tankegångar blir inte tydligare av att beskrivas med tre decimaler.

Artikeln nämner dessutom ett annat fall, där någon dömts för mord på grund av att det ansågs vara alltför osannolikt att två av två barn skulle ha drabbats av plötslig spädbarnsdöd - och det är då bara att hålla med Christer Pettersson då han sade något i stil med att rättssäkerhet inte handlar om sannolikheter när Robert Aschberg frågade honom om vad sannolikheten var att han skulle frias igen - hur osannolik Harrisburgolyckan än var på förhand så inträffade den helt enkelt med exakt etthundra procent sannolikhet, oavsett vad Roland Poirier Martinsson anser.

På temat förtjänar också David Nessles inlägg Kapten Haddocks oväntade möte eller Födelsedagsproblemet en länk

måndag 7 november 2011

Kids Prefer Cheese reder ut maktresonemang

Kids Prefer Cheese-skribenterna Mike Munger, vars medverkan i Econtalk inte nog kan rekommenderas, och Kevin Grier reder ut två maktresonemang som gissningsvis gemene man annars spontant accepterar utan vidare eftertanke:

- Elizabeth Warren, bland annat Special Advisor for the United States Consumer Financial Protection Bureau och senatkandidat:

There is nobody in this country who got rich on his own — nobody! You built a factory out there? Good for you. But I want to be clear. You moved your goods to market on the roads the rest of us paid for. You hired workers the rest of us paid to educate. You were safe in your factory because of police-forces and fire-forces that the rest of us paid for. You didn’t have to worry that marauding bands would come and seize everything at your factory — and hire someone to protect against this — because of the work the rest of us did.

- Carter Phillips, fängelseadvokat angående att Albert Florence togs i en trafikkontroll med sin familj för att sedan kroppsvisiteras - och med kroppsvisitation avses "strip naked for inspection, lift his genitals, squat and cough":

"It's impossible to determine whether or not a minor offender is a risk or not," he said. "You could be a minor offender because you've just been stopped for a speeding violation" or "you could be a murderer."

Mike Munger om Warren:

If I need security, I get a dog. If a group of us need security, we might sign a contract and get a really big, strong dog. Let's call it...I don't know... GOVERNMENT. It's big, stupid, poops in places it shouldn't and wastes a lot of time sleeping and licking its "Representative Wiener", because it can.

But, suppose that big smelly dog also does a reasonably good job protecting my house, and yours. We build factories, we create wealth, we do a lot of useful things.

And it's true that we needed the dog, for security, so we could concentrate on things that idiotic, lazy dogs can't do.

For some reason, Elizabeth Warren concludes from all this that our dog...OWNS OUR HOUSE!


Kevin Grier om Phillips (Griers typsnittsval):

People, in what world do even murderers routinely drive around in their cars with their families with dangerous weapons in their rectums or taped to the back of their testicles?

Mer om öppenhetens verkan

Ur tidigare refererad undersökning:

We argue that the introduction of cable television reduces son preference, fertility, and the reported acceptability of beating, and increases women's autonomy and female school enrollment.

Vidare på temat - från audhumble:

Men surikvinnorna har börjat lägga märke till att lerplattor i läpparna inte är norm bland de flesta andra stammarna, och vi får träffa en kvinna som har vägrat – bland annat för att lerplattor gör att man dreglar. På frågan om hon inte kommer att få något boskap svarar hon:

If a man likes me he’ll give cattle. Otherwise he can find another girl.

Och från iSpeak China av Adrian Fisk, via Chris Blattman (även Andrew Sullivan länkade till bilden):
After watching television I have many ideas, but am unable to realize them.” Yunnan, Luo Zheng Chui, 30 years old, farmer.