söndag 5 juli 2009

Mjölkproduktion 2007 kontra 1944

Mjölk har - som tidigare nämnt - givits en märklig position i samhällsdebatten, och gårdagens småskaliga mjölkbonde är ett omhuldat ideal. Intressant då att läsa en rapport som jämför miljöpåverkan av 2007 års mjölkproduktion kontra 1944 års dito - ur rapportens resultat:

Modern dairy practices require considerably fewer resources than dairying in 1944 with 21% of animals, 23% of feedstuffs, 35% of the water, and only 10% of the land required to produce the same 1 billion kg of milk. Waste outputs were similarly reduced, with modern dairy systems producing 24% of the manure, 43% of CH4, and 56% of N2O per billion kg of milk compared with equivalent milk from historical dairying. The carbon footprint per billion kilograms of milk produced in 2007 was 37% of equivalent milk production in 1944.

På samma tema: Forskarbloggens serie i åtta delar om myter kring jordbrukets utveckling.

Inga kommentarer: