torsdag 16 april 2009

Graviditetsfetmalarm

Socialstyrelsen har släppt en rapport (pdf), som Allt om barn kommenterat - artikelns inledning:

Från 1993 till 2007 har andelen gravida kvinnor med övervikt och fetma ökat från 27 procent till nästan 36 procent. Och ökningen gäller såväl förstföderskor som omföderskor.

Ovanstående stycke har självfallet täckning i rapporten [samtliga bilder klickbara]:
Även BMI-medelvärdet har ökat konstant:
Mellan 1992 och 2007 har alltså BMI ökat från cirka 23 till drygt 24 för förstföderskor de senaste 15 åren, en skillnad om cirka 3,5 kilo för en 170 cm lång person (24 i BMI på 170 cm innebär en vikt om drygt 69 kilo).

En stor anledning till viktökningen finns dock - närmast utan omnämnande trots diagrammet - i rapporten:
Medelåldern för en mamma har alltså stigit från drygt 26 till drygt 28 år under den period då medelvikten ökat med runt 3,5 kilo för en snittlång kvinna. Och trots att det är trivialt att människor ökar i vikt ju äldre de blir (åtminstone i fertil ålder) - vilket bland annat kan ses i att omföderskor väger mer än förstföderskor - så saknas den aspekten helt i Socialstyrelsens rapport (och följaktligen i Allt om barns artikel). Jag har tidigare undrat över hur något så grundläggande helt kan falla bort ur analyserna, och verkar få fortsätta fundera över det.

Ytterligare en faktor gällande vikt är att rökningen minskat kraftigt bland blivande mödrar (precis som i resten av samhället):
Vidare ur Allt om barn-artikeln:

– Övervikt medför alltså förhöjd risk för att drabbas av missfall, långdragen förlossning, att barnet blir stort, att barnet måste födas med sugklocka eller kejsarsnitt, att barnet fastnar på väg ut, blödningar hos mamman efter förlossningen, dödföddhet, bristningar i samband med förlossningen samt en ökad risk för infektioner, förklarar Karin Pettersson. – Dessutom medför övervikt en ökad risk för diabetes och havandeskapförgiftning.

Ur rapporten:
Sammantaget har åtminstone jag svårt att se att något som ens snuddar vid larmrubriker skulle kunna komma ur den rapporten vid sund nyhetsvärdering, särskilt som även den eviga syndabocken rökningen minskat kraftigt bland blivande mödrar (gällande riskanalysen hade jag för övrigt gärna sett en längre rapport bara gällande just riskfaktorerna - exempelvis vore det intressant att se ifall de angivna riskfaktorerna tenderar att korrelera och hur de samverkar).

Allt om barn brukar dock vara först med att skriva om sådana här rapporter, och jag skulle faktiskt inte bli särskilt förvånad ifall Aftonbladet gjorde en hel larmreportageserie baserad på rapporten - barnavärnande är trots allt ett av de allra mest centrala människodragen:

Inga kommentarer: