söndag 18 april 2010

Gissa copytexten

Nedklippt bild från 4yourkids.org.uk, ett samarbete mellan The British Heart Foundation, Diabetes UK och Cancer Research UK:
Och bilden i sin helhet:
Några tidigare inlägg på temat:
- Folkhälsa, för barnens skull, igen
- Folkhälsoween - eller det går lika bra med selleri, åtminstone ifall den har lustiga ändar
- Gravgrävning medelst gnagande/livsglädje - tomat/tomat

Mödradödligheten ner drygt 40 procent sedan 1980

Från Science Daily:

[T]he global MMR [maternal mortality ratio] -- the number of women dying for every 100,000 live births -- declined from 422 in 1980 to 320 in 1990. It reached 251 in 2008 and is on pace for further declines.

Skatter och boxningshistoria

Jag är svag för talande punktnedslag i skatte- och regleringsidiotin, som exempelvis Mattias Svenssons dansbandsbetraktelse, så ur Henry D. Fetters boxningsartikelskattefridagen:

The 1950s was the era of the 90 percent top marginal tax rate, and by the end of that decade live gate receipts for top championship fights were supplemented by the proceeds from closed circuit telecasts to movie theaters. A second fight in one tax year would yield very little additional income, hardly worth the risk of losing the title. And so, the three fights between Floyd Patterson and Ingemar Johansson stretched over three years (1959-1961); the two between Patterson and Sonny Liston over two years (1962-1963), as was also true for the two bouts between Liston and Cassius Clay (Muhammad Ali) (1964-1965). Then, the Tax Reform Act of 1964 cut the top marginal tax rate to 70 percent effective in 1965. The result: two heavyweight title fights in 1965, and five in 1966.

Några tidigare inlägg på temat:
- Skatter och kultur
- Rädda Barnen bjuder upp till tornering

Karta, möt terräng, igen

Jag skrev tidigare om diskussionen kring Michael Phelps kosthållning, men felslutet är självfallet återkommande och väldigt talande för folkhälsotanken - idrottsfysiologen Michael Svensson i VK, gällande Björn Ferrys neddragning av kolhydrater i kosten:

- Det finns inte på världskartan och jag har väldigt svårt att tro det. Antingen räknar han fel eller spetsar till siffrorna.

(Via Kostdoktorn - som snabb kommentar till LCHF så tycker jag om fettomfamnandet men väldigt illa om tillsats- och kolhydratsfobin. Och fanatismen hos förespråkarna.)

Några tidigare inlägg på temat:
- Karta, möt terräng
- 111 år gammal? Jo, men tänk ifall hon hade skött dieten också

Lika som bär 24


(Direktlänk)

Trafikdödade januari-mars 1996-2010

Via siffror från VTI [klickbart för förstoring]:
Hade lika många per capita dött 2010 som 2002 hade drygt 80 personer ytterligare förolyckats.

Vidare ur pressmeddelandet:

Perioden 18 februari till och med 7 mars var helt befriad från dödsfall i trafiken. Detta är den hittills längsta sammanhängande dödsfria perioden i modern tid.

fredag 9 april 2010

Nej, barnaga är inte tillbaka

Dokument inifrån (finns tillgängligt på webben till den 15 augusti) gjorde ett program om barnmisshandel, och debatten dras som vanligt igång utan att någon har minsta lust att kontrollera premisserna - bland annat skriver Devrim Mavi hos Dagens Arena en artikel med rubriken Är barnaga tillbaka?.

Så då till den tillgängliga statistiken - ur Socialstyrelsens Barn som utsätts för fysiska övergrepp (pdf):

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort attitydmätningar om vuxnas inställning till barnaga ända sedan mitten av 1960-talet då drygt hälften av befolkningen tyckte att detta var ett naturligt sätt att uppfostra barn. De positiva attityderna har sedan sjunkit successivt och år 2007 var det bara 7 procent som var positiva. Under hela tiden sedan antiaga-lagens tillkomst har polisrapporteringen av barnmisshandel däremot ökat.

Särskilt oroande var utvecklingen i mitten av 1990-talet. Då var uppgången stor samtidigt som Sverige hade sin värsta ekonomiska kris sedan 1930-talet. Regeringen tillsatte Kommittén mot barnmisshandel som arbetade 1998–2002. Brottsförebyggande rådet fick i uppgift att utreda ökningen av polisanmälningarna och kunde visa att ökningen inte berodde på någon ökning av allvarlig misshandel utan på en successivt ökad anmälningsbenägenhet i förening med en allt mindre tolerans mot misstänkt våld mot barn. Kommittén kunde, genom att tillfråga föräldrar och barn om fysisk bestraffning, visa på en mycket markant nedgång av den fysiska bestraffningen av barn.

Och ett diagram ur rapporten [klickbart för förstoring]:
(Via Mattias Svensson)

Dagens reglering

Ifall någon undrar över hur hälsobyråkratin ställer sig till att någon sonderar terrängen kring ett livsmedel så fascinerande harmlöst att det är högst rekommenderad kost till spädbarn, som redan finns i en mycket närbesläktad (fast teoretiskt betydligt märkligare) och djupt folklig variant på dagens marknad och som inte ens exploaterar djur, så finns nu svaret - från Treehugger:

[C]heese made from breast milk is not for public consumption, whether sold or given away. While breast milk is healthy, we recommend it for infants, and any experiments with it as a food ingredient are best left for the home.

Energianvändning, igen

Från Energimyndigheten:

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. Från att ha ökat stadigt under hela 2000-talet, har sektorn minskat sin energianvändning under både år 2008 och år 2009. Siffror för år 2009 indikerar att energianvändningen, inklusive bunkring för utrikes sjö- och luftfart, har minskat med 1,5 procent jämfört med år 2008.
/.../
Statistik för år 2009 visar att andelen förnybara drivmedel uppgick till 5,4 procent. Motsvarande siffra för 2008 var 4,9 procent.

Några tidigare inlägg på temat:
- Koldioxidutsläpp och teknisk utveckling
- Innovating to zero
- Sveriges elförbrukning inom landet 1990-2009
- Sveriges växthusgassaldo 1990-2008
- Bilar och teknisk utveckling, igen
- Skogstillväxten och koldioxiden
- Trafiken och koldioxiden
- Guld och döda skogar?

torsdag 8 april 2010

Teori, praktik, humor 5

Teori, från Wikiquote:

If all you have is a hammer, everything looks like a nail.

Praktik, från Thomas Bodström, angående att Jan Scherman ogillar Bodströms motion att begränsa reklamvisandet till fem minuter per timme:

Jag har bara en liten fundering. Om det nu är demokrati vid tolv minuters avbrott och att den är hotad vid fem, då måste vi rimligtvis höja reklamtiden. 14 minuters reklamtid måste med Jan Schermans resonemang stärka demokratin, eller varför inte 22 minuter eller 36 minuter. Nej, vi gör så här: vi inför reklam hela timmen, det måste ändå vara den optimala demokratin och yttrandefriheten.

Humor, från Bizarro:
Tidigare inlägg på temat:
- Teori, praktik, humor 4
- Teori, praktik, humor, återigen
- Teori, praktik, humor, igen
- Teori, praktik, humor

lördag 3 april 2010

Wir sind verschieden, igen

Konsumentombudsmannen (pdf), via Mattias Svensson:

Rubrikens avsikt, särskilt mot bakgrund av att annonsen var införd under högsommaren 2009, kan tvärtom på goda grunder förmodas vara att Spendrups vill förmedla budskapet att konsumtion av kall öl hör ihop med varma sommardagar. /.../ Textinnehållet spelar därmed på känslor och stämningar, vilket inte är tillåtet (prop. 2003/04:161 s.39f).

BrewDogs reklam för 41-procentiga Sink the Bismarck:

(Direktlänk)

Tidigare inlägg om BrewDog:
- BrewDog, igen
- In Sweden we call it people's beer