söndag 28 oktober 2012

Språka på alarmistiska

Mats Olin från Timbro på SVT Debatt:

Ett inslag i Rapport i maj i år handlade om skogen och påannonserades med att ”5 000 växt- och djurarter hotas eftersom gammelskogar skövlas”. I inslaget sas bland annat att det snart inte finns några gamla skogar kvar i Sverige. Ingen som ser inslaget kan tro annat än att den riktigt gamla skogen i Sverige minskar, läs en avskrift av hela inslaget i Granskningsnämndens beslut.

Problemet är att det är helt fel. Den gamla skogen ökar.

Arealen gammal skog i Sverige ökade med 50 procent mellan 1998 och 2010, skriver anmälaren Skogsindustrierna. Sveriges Television ifrågasätter inte Skogsindustriernas uppgifter om att den svenska skogen blir äldre, men menar att det saknar relevans.

Skogar har varit ett återkommande bloggtema, och även just att arealen gammelskog i Sverige ökar har omnämnts några gånger - exempel ur tidigare inlägg (Skogsstatistisk årsboks kommatering):

På produktiv skogsmark (exklusive fridlyst produktiv skogsmark) har sedan år 1998 volymen hård död ved ökat med, i storleksordningen, 50-70 %, arealen gammal skog har ökat med, i storleksordningen, 25-45 % och arealen äldre lövrik skog ökat med, i storleksordningen, 5-20 %.

Och, ur annat tidigare inlägg:

Totalt har skogsarealen ökat med 285 000 hektar (alltså 2850 km2, motsvarande ungefär Blekinge i storlek) mellan mätningen 1993-1997 och 2002-2006. Intressant nog är det den omhuldade gammelskogen som ökat procentuellt mest under åren:

Vidare på temat ovilja att rätta uppenbara fel - från Neurobonkers:

According to The Telegraph headline there are "just 100 cod left in the North Sea". Our first clue that this may be a case of wilful exaggeration lies in the subheading, which notes that The Telegraph are in fact attempting to report the number of adult cod, but as Tom Webb over at the SciLogs blog first pointed out this estimate is still "out by a cool factor of 210,000". The Telegraph now admits (in a post script unapologetically added at the end of the article) that there are in fact over 21 million adult cod in the North Sea. It seems however; this fact is not significant enough to make The Telegraph change their headline - this in spite of the BBC reporting that a correct headline would have been “Just 436,900,000 cod left in the North Sea”, only about half a billion off from The Telegraph’s original estimate.

Tidigare inlägg på rättelsetemat:
- Nollor och rättelser

Tidigare inlägg på språka på-temat: Språka på (bloggetikett)

torsdag 25 oktober 2012

Teori, praktik, humor 14

Teori, som så många gånger tidigare:

Incentives matter more than intentions.

Praktik, Don Boudreaux hos LearnLiberty:

(Direktlänk)

Humor, ur Simpsonsavsnittet The Frying Game, från tv.com:

The new pond attracts a screaming caterpillar. The "screamapillar" as the family finds out is an endangered species and by law they are responsible for its well being. When Homer believes he has killed the insect he tries to hide that fact. The "screamapillar" is okay, but Homer is found guilty of "attempted insecticide" and "aggravated buggery" and is sentenced to 200 hours of community service.

Tidigare på temat: Teori, praktik, humor (bloggetikett)

Ännu mer negativ skola

Från Washington Post, via @Mark_J_Perry:

French President François Hollande has said he will end homework as part of a series of reforms to overhaul the country’s education system.

And the reason he wants to ban homework?

He doesn’t think it is fair that some kids get help from their parents at home while children who come from disadvantaged families don’t.

Från Reason:

[Minnesota]’s Office of Higher Education has informed the popular provider of massive open online courses, or MOOC’s, that Coursera is unwelcome in the state because it never got permission to operate there.

Minnesota backade dock senare från beslutet.

Och på åtminstone närliggande tema - från Dalarnas Tidning:

Skolmåltidsbiträdet på Vikaskolan, Annica Eriksson, försökte bjuda sina elever på det där lilla extra.
Nu har Falu kommun sagt ifrån och därmed är det slut med nybakat bröd och 15 sorters grönsaker.
– Jag trodde jag var här för att göra bra mat åt barnen, men det är jag tydligen inte, säger Eriksson.

 Tidigare på temat:
- Negativ skola, igen
- Negativ skola

tisdag 23 oktober 2012

Thomas Bodströms barn och andras ungar

Thomas Bodström:

Som alltid stör det mig att man inte kan ta med en tonåring på en pub i England, även om de ska dricka en cocacola. Det är som de är oroliga att tappa den fullständiga dominansen av medelålders överviktiga män på pubarna.

Thomas Bodström i Ekot, via gothbarbie:

Det är på tre punkter som Socialdemokraterna vill göra förändringar för att komma åt langningen. De vill höja minimistraffet för den som langar från dagens sex månader till ett år. När Thomas Bodström var justitieminister höjde han maximistraffet för samma brott.

De vill också att kontaktpoliser ska rikta in sig mer på langningen och alltså ändra lagen så att polisen får rätt att titta i en minderårigs väska om det finns en konkret misstanke om att där finns alkohol eller andra berusningsmedel. Nu får polisen göra det om det finns misstanke om vapen eller sprayburkar. Det var en lagändring som Thomas Bodström genomförde för att komma åt klotter, och som av en del ansågs kontroversiell eftersom den kan anses vara integritetskränkande.

– Med tanke på att så många ungdomar skadas av alkohol så tycker jag att det är mycket värre än att man kan öppna en väska, säger Thomas Bodström.

Flikrensning

Numer borttagen bild från Failbooking:
Patrick avser här egentligen uppenbart Askungen (Cinderella), och i originalet rådde ingen tvekan om förhållandets struktur - ur tidigare inlägg:

that the king did not wake Talia from the sleep with a kiss, but raped her, and when she gave birth to two children, one sucked on her finger, drawing out the piece of flax that had put her to sleep, which woke her

En mening jag haft svårt att smälta sedan jag läste den - från Wikipedia:

The original concepts gave Sonic fangs and put him in a band with a human girlfriend named Madonna.


Från Barry Ritholz:

I love this joke/quote from David Einhorn: “What do you call a stock that’s down 90%? A stock that was down 80% and then got cut in half.”

Eller på Gunnar Andrénska: "En aktie som gått upp tio procent":

(Direktlänk)


Från Nyheter24:

Marissa Miller Ännu en Victorias Secrets-ängel? 173 centimeter lång och 50 fräscha kilon får henne att gå stadigt på catwalken, på playan och på shoppingstråken. Marissas BMI ligger på 16,7.

Jag tror faktiskt inte att jag sett stadigt användas i sådana sammanhang sedan taglinen till The Toxic Avenger - "He was 98 pounds of solid nerd until he became The Toxic Avenger!"

(Direktlänk)

Från Failblog:
Det är helt enkelt märkligt okänt att det relativt ofta finns en symbol på instrumentpanelen som visar på vilken sida tanklocket sitter - från Boing Boing:
Pilen som pekar åt vänster på den vita pumpsymbolen visar alltså att tanklocket sitter på bilens vänstra sida.

Numer borttagen bild från Señor Gif:
Señor Gif benämnde den enbart "Bizarre-looking Fish", men som varje Naturens under-plöjare ser så är det troligtvis en sillkung.

Efterhandsdubbning at its finest:

(Direktlänk)

Och at its not so finest:

(Direktlänk)

Ur How I Met Your Mother-avsnittet Lucky Penny, från IMDB:

Barney Stinson: My legs don't work. I have ridden the subway twice from end to end. I've been where it turns around. Ted, you don't ever want to see where it turns around.

Och då How I Met Your Mother utspelar sig i New York så kan det vara av intresse att nämna att man definitivt ibland vill se var tunnelbanan vänder - från Fast Company Design:

James Rolfes You Know What's Bullshit-serie är en smula ojämn, vänligt uttryckt, och avsnittet om förstärkare som inte går till 11 kändes en smula oinspirerat, återigen vänligt uttryckt, men IMDB:s påskägg på temat är desto bättre - från IMDB:

Svullo och skattemyndigheten:

(Direktlänk)

söndag 14 oktober 2012

Detta är Sverige 10

Peter Gustafsson vid tillståndsenheten, ur Östermalmsnytt:

- När behöver man danstillstånd?
- När det är en offentlig tillställning på en offentlig plats där man kommer dansa eller en restaurang, men det gäller inte för slutna sällskap. Det finns inget som heter spontandans. Om det finns en dj på ett ställe och folk vill dansa så krävs ett danstillstånd.

Sanna Rayman har skrivit bästa rubriken på temat: Alla som inte dansar är tillsynsmän?

Tidigare inlägg på temat:
- Detta är Sverige (bloggetikett)

Detta var Sverige

Klassiska filmer från 70-talets Sverige återigen upplagda av Johan Brunzell:

Den alltför individualistiska rullbrädan:

(Direktlänk)

Om olämpligheten i Grease och Saturday Night Fever:

(Direktlänk)

Tidigare på temat:
- Detta är Sverige (bloggetikett)

Teori, praktik, humor 13

Teori, från Wikipedia:

Homo economicus is a term used for an approximation or model of Homo sapiens that acts to obtain the highest possible well-being for him or herself given available information about opportunities and other constraints, both natural and institutional, on his ability to achieve his predetermined goals.

Praktik, från tidigare inlägg - andel giftermål i åldersgruppen 19-24 år; änkepensionen avskaffades den 1 januari 1990:
Diagram över antal giftermål, hela Sveriges befolkning, från SCB (observera även hacket nedåt i skilsmässorna):

Humor, från Sleep Talking Man:

I loved you the minute I realized you were a tax break and you also gave head.

Tidigare på temat:
- Teori, praktik, humor (bloggetikett)

Språka på etatistiska, igen

Från AllGov, via ifeminists:

The victim, whose disabilities include cerebral palsy, mental retardation and hydrocephalus, cannot speak and was only able to testify in court by using a keypad, on which she responded yes or no with just her right index finger. Her mother was Fourtin’s girlfriend.

Fourtin’s lawyer appealed, and an appeals court ruled the woman was not physically helpless. The state Supreme Court voted 4-3 to uphold the appellate decision after agreeing that the victim could have expressed her opposition through biting, kicking or screeching, as she had been known to do if she disliked the food she was given.


Från Lingvistbloggen:

I det här tv-klippet får man höra att en asylsökande från det krigsdrabbade Somalia ska utvisas till Kenya eftersom språkanalytiker på företaget Sprakab (anlitat av Migrationsverket) bedömer att sökanden talar (kenyansk) swahili. Enligt asylsökanden själv talar han bajuni som är visserligen närbesläktat med swahili, men det handlar alltså inte om samma språk eller dialekt. Detta stöds även av Bernd Heine, professor i afrikanska språk vid Kölns universitet, som har träffat honom.

Tidigare på temat:
- Språka på etatistiska