onsdag 14 oktober 2009

Bilar och teknisk utveckling, igen

Allt om motor skriver om ett test som OKQ8 utfört (som jag tyvärr inte lyckats hitta originalrapporten till), där en Amazon från 1958 släpper ut 167 gånger mer miljögifter än en gasdriven Volkswagen Passat från 2009 (hur de värderat exempelvis PM-utsläpp kontra kolväten förklaras inte) [bilden klickbar för viss förstoring]:Angående just gasbilar så har Naturvårdsverket uppdaterat (pdf) vissa siffror ur den tidigare rapporten:

Beräkningarna utgår från att de nya gasbilarna under 2009 reducerar klimatpåverkan med 53 procent jämfört med nya bensinbilar. Detta kan jämföras med 2008 då motsvarande reduktion beräknades till 44 procent. Den förändrade reduktionen beror på uppdaterade utsläppsvärden för framförallt biogas men även bensin och naturgas, ökad andel biogas i fordonsgasen samt att bränsleförbrukningen sjunkit mer på gasbilar än på bensinbilar.

Ur statistiken (xls) de också länkar till framgår även att nyregistrerade bilar första halvåret 2009 i genomsnitt drar 3,1 procent mindre bränsle (från 0,71 till 0,69 liter per mil) och släpper ut 3,1 procent mindre koldioxid än nyregistrerade bilar under 2008. Andelen bensinbilar har minskat med 7,0 procent (från 40,1 till 37,3 procent - 2006 stod bensinbilar för 86,4 procent av alla nyregistreringar). Gasbilarna har under samma period ökat sin andel med 300,2 procent, från 0,5 till 2,2 procent.

Andelen nyregistrerade "bränsleslukande bilar" (angivet som att de släpper ut mer än 250 gram koldioxid per km) har minskat med 41,2 procent (från 2,6 till 1,5 procent), och andelen "bränslesnåla bilar" (<120 g/km) har ökat med 44,7 procent (från 9,9 till 14,3 procent).

Vidare på samma tema har Konsumentverket/KO nyligen beslutat att bilar i nuläget inte ska anses vara miljövänliga, vilket jag egentligen inte har särskilt mycket emot, och jag använder konsekvent miljöanpassad istället för miljövänlig i liknande sammanhang.

Transporter är dock än så länge ytterst centralt i människors välbefinnande, och oavsett transportsätt så förbrukas resurser; varken rälsbyggande eller metabolism är gratisluncher. Redan i nuläget kan det dessutom till och med vara så att dagens bilar renar dagens stadsluft, och utvecklingen på den fronten har aldrig varit ens i närheten så hastig som i nuläget. Dagens stadsluft är vidare renast i modern historia.

Bilen kommer inom ett decennium vara ett så praktiskt, säkert, billigt och miljöanpassat färdmedel att ingen norr om akuta välståndsfobiker kommer ha något att anmärka på.

Inga kommentarer: