lördag 23 mars 2013

Sveriges elförbrukning 1990-2012

Nu så här inför Earth Hour så kan det vara tillfälle att uppdatera tidigare inlägg - såväl elförbrukning som befolkning (.xls) från SCB (bilden klickbar för förstoring):
Fascinerande nog så förbrukade alltså Sverige endast cirka 2 procent mer el 2012 än 1990, trots att befolkningen ökat med cirka 1 miljon personer (11 procent) och vardagstillvaron fullständigt skiftat sedan dess.

Till skillnad från Earth Hour, vilket inte ens ger utslag i mätningar, så sker alltså verkliga samhällsförändringar i det tysta, långt från symbolpolitiken - och angående just vikten av att stå upp mot symbolpolitik även om det finns betydligt mer akuta problem att ta sig an så har Bryan Caplan sammanfattat det väl:

The minimum wage is far from the most harmful regulation on the books.  Why then do I make such a big deal about it?  Because it is a symbol of larger evils. 

From the standpoint of public policy, the minimum wage is a symbol of the view that "feel-good" policies are viable solutions to social ills: "Workers aren't paid enough?  Pass a law so employers have to pay them more.  Problem solved."  From the standpoint of social science, the minimum wage is a symbol of the myopic view that you can become an expert on X by reading nothing but the leading research that explicitly addresses X: "Does the minimum wage reduce employment?  Read the top papers on the minimum wage.  Problem solved."

We need to get rid of the minimum wage.  But that's only a first step.  Our ultimate goal should be to get rid of the errors that the minimum wage has come to represent.

Vidare på Earth Hour så är bland andra såväl Johan Norberg som Per Hagwall och Bjørn Lomborg i vanlig ordning läsvärda, och Lomborg har även gjort en film på temat:

(Direktlänk)

Några tidigare inlägg på temat:
- Earth Hour Kanada utvärderat
- Snillen spekulerar
- Sveriges elförbrukning 1990-2010
- Och så var det dags för Earth Hour igen
- Sveriges elförbrukning inom landet 1990-2009
- Earth Hour utvärderat
- Stearinljusets miljöpåverkan
- Marknaden, miljöpåverkan och regleringar
- Internet sparar hundratals miljoner ton koldioxid

torsdag 21 mars 2013

Ekonomisk frihet kontra ginikoefficient

Fredrik Segerfeldt bloggade och twittrade nyligen om sambandet mellan ekonomisk frihet, och fick önskemål om mer detaljerade siffror, så via de 111 länder som Heritage och UNDP1 har gemensamt så blir sambandet enligt följande (bilden klickbar för förstoring, linjär trendlinje och korrelation från Excel; låg ginikoefficient innebär låga inkomstskillnader):
Landsurvalet är dock högst begränsat - exempelvis finns inte Danmark med i UNDP:s siffror, och en hel del av UNPD-siffrorna har några år på nacken (de flesta rika länders senaste data - exempelvis Sverige, Tyskland, Finland, USA, Schweiz, Norge - är från 2000).

Det finns även en del viktiga ytterligare faktorer att ha i åtanke, som exempelvis effekten av skatter och bidrag - Wikipedia delar exempelvis upp OECD-datat i två tabeller, så det kan finnas tillfälle att återkomma i ärendet.

1 Senast redovisade data använt för samtliga länder, inget data äldre än 2000.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Ekonomisk frihet (sökterm)
- Jämlikhetsanden
- Afrikas fattigdom
- Om att definiera fattigas köpkraft

Teori, praktik, humor 15

Teori, från Wikipedia:

Opportunity cost is the cost of any activity measured in terms of the value of the next best alternative forgone (that is not chosen). It is the sacrifice related to the second best choice available to someone, or group, who has picked among several mutually exclusive choices. The opportunity cost is also the "cost" (as a lost benefit) of the forgone products after making a choice.

Praktik, ur Econtalk med Leigh Steinberg:

Guest: There's one more thing: I've always had a different theory about this than most people who represent athletes. I don't think the real battle should be labor versus management for a sport like football or baseball or basketball. The real battle is with the (National Basketball Association) NBA and the (National Hockey League) NHL and Home Box Office and Walt Disney World and every other form of discretionary entertainment spending.
Russ: Youtube.
Guest: So what we're really doing is competing with every other form of entertainment in the world, every other way that people can spend money. So the proper role is to build the brand. So if I'm ever doing an acrimonious individual negotiation that spills into the press, it's going to push fans away from the sport and I'm going to hurt the player and his image. And I'm going to hurt every other part of it. To ever have a long-term acrimonious collective bargaining agreement where time is missed is self-destructive. The reality is that together, I would talk to owners about the fact: we should work together to explode television revenue, to think up new concepts like the NFL Network or Direct TV or Fantasy Sports or how we can use social media and the Internet or massive scoreboards. Our goal is to build a pie large enough that we won't be so worried about incremental dollars. And so that's been my approach. I think of owners, except in the limited case where I'm negotiating, as allies, and we've got to do our job together. Part of it is conceptualizing the role of an agent as being a steward of the sport, as opposed to simply just stacking one more dollar in the short term in bank books.

Humor, angående att besöka Grampa på ålderdomshemmet, ur Gone Abie Gone, från Wikiquote:

Homer: And I don't think you're boring. It's just that in today's multi-channel invironment you have too many choices. Look at Sunday night! There's like eight amazing shows, none of them on Fox.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Teori praktik humor, Homer Simpson (bloggetiketter)
- Rocky förklarar alternativkostnad
- Alkohol och alternativkostnad

söndag 17 mars 2013

Kommuners medelålder kontra valresultat 2010

Egentligen vidare på tidigare tema - kommuners medelålder, ur SCB:s databas och valresultat från Valmyndigheten (samtliga bilder klickbara för förstoring; linjär trendlinje och korrelation från Excel):

Moderaterna:

Centerpartiet:
Folkpartiet:
Kristdemokraterna:
Socialdemokraterna:

Vänsterpartiet:

Miljöpartiet:

Sverigedemokraterna:
Generellt är alltså sambanden att invånarna i yngre kommuner i högre utsträckning röstar på främst moderaterna och miljöpartiet, och de i äldre kommuner främst på socialdemokraterna och centerpartiet. Analyser av korrelationen kan självfallet sträcka sig från exempelvis att socialdemokraterna är ett parti på väg att dö åldringsdöden till att man med åldern förstår storheten i socialdemokraternas politik, eller till och med att det är tur att utflyttningskommunerna röstat som de gjort då möjligtvis ännu fler annars flyttat ut. Lägst medelålder har Knivsta med 36,4 år, högst har Överkalix med 48,9 år.

I övrigt kan noteras att kristdemokraternas valresultat precis som tidigare fullständigt saknar korrelation, och även att de i just Överkalix skrapade ihop exakt noll röster (ner från 5 röster 2006) - så troligtvis pendlar telefoniansvarig hos kristdemokraternas lokalavdelning i Överkalix till arbetet.

Och skulle någon undra över korrelationen mellan medelålder och flyttnetto så är den som följer:
Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Valresultat kontra flyttnetto inom landet 2010
- Valresultat kontra flyttnetto 2010
- Valdeltagande och partisympatier, kommunvalet
- Fokus kommunranking 2011 kontra valresultat

lördag 16 mars 2013

Vad är en prostituerad, en djupstudie - och prissättning anno 1912

Från William Ray Yeager, via Boing Boing (klickbar för förstoring):
Och från Dollymopp, via Eric Loomis (klickbar för förstoring):
Några tidigare inlägg på temat:
- Skatter och kultur
- Vad är en plastgran, en djupstudie

Detta var Sverige

TV4 började sända i september 1990, och sändningarna i marknätet började 1992. För att samhället inte alldeles skulle förfalla i och med reklamens intåg så tog dock staten sitt ansvar, och tillät endast TV4 att sända reklam mellan program.

Så följaktligen, från Wikipedia:

TV4 tilläts vid denna tid enbart sända reklam mellan program. Därför avbröt man längre program, såsom långfilmer med kortare program för att kunna sända reklam. Om en bok var ett av de program man producerade i detta syfte, andra exempel var Dagens namn och Inför Bingolotto och liknande.


(Direktlänk)

Först 2002 tilläts sedan TV4 avbryta program med reklam.

Tidigare inlägg på temat: Detta är Sverige (bloggetikett)

söndag 10 mars 2013

Om att kapitalt missförstå I Am Legend

Captain Capitalism (ännu en i raden oerhört ojämna skribenter) skrev relativt nyligen:

The reason for the second reference is that I like how the zombies are completely feral and lacking reason, logic or thought. If I recall the movie correctly, Will Smith's character does develop a cure that would cure all the zombies and turn them back into humans, he even tries reasoning with them, but their brains are too far gone to even comprehend what he's saying. They just want to kill him, even though he's their only hope.

I själva verket är situationen fullständigt den omvända, vilket det alternativa slutet visar - från Wikipedia:

In the alternate ending, the alpha male makes a butterfly-shaped smear on the glass. Neville realizes that the alpha male is identifying the woman he was experimenting on by a butterfly tattoo, and that the alpha male wants her back. Neville puts his gun down and returns the infected woman. Neville and the alpha male then exchange stares; Neville apologizes to the Darkseekers; the alpha male acknowledges his apology, and the infected leave. Shocked by the ordeal, Neville sits down for a moment in his laboratory. Looking over the pictures of his numerous test subjects, the implications of his research methods begin to dawn on him.

Även själva filmtiteln refererar till poängen med filmen - återigen från Wikipedia:

Neville goes to his prison window and sees the infected waiting for his execution. He now sees that the infected view him with the same hatred and fear that he once felt for the vampires; he realizes that he, a remnant of old humanity, is now a legend to the new race born of the infection. As the pills take effect, he thinks: "[I am] a new superstition entering the unassailable fortress of forever. I am legend."

Och ändå inne på temat så går det inte att låta bli att anmärka på hur oerhört plågsamt uselt filmen slutar - näst Flightplan så har jag aldrig rantat (utanför bloggen) så mycket över ett filmslut, och jag är självfallet inte ensam om detta - ständiga referensen Cracked:

Some will argue that Neville was sacrificing himself so the zombies would be appeased and the sidekicks could get away with the cure. This leads to problem No. 2, which is that Neville is a supergenius who took months to find a cure. So what are the chances that anyone else among the one percent of survivors will understand anything of what he did to create the cure (and with only one vial of cured blood to work from)?

Det alternativa och alltså oändligt mycket bättre slutet:

(Direktlänk)

John Lydon om droger och skatter


(Direktlänk)

Tidigare inlägg om Lydon: John Lydon (bloggetikett)

Sveriges vattenförbrukning 1995-2010

Som uppföljning till tidigare inlägg, siffrorna från SCB (diagrammet klickbart för förstoring):
Mellan 1995 och 2010 så gick alltså den totala vattenförbrukningen ner med 1,9 procent samtidigt som befolkningen ökade med 6,5 procent, vilket innebär att förbrukningen per capita minskade med 7,9 procent. Hushållens vattenförbrukning per capita har minskat med 12,3 procent sedan 1995.

För att ytterligare återkoppla till det tidigare inlägget så var alltså även perioden 2005-2010 en ständig Water Hour-period, ifall någon nu skulle vilja mynta det begreppet.

Negativ singularitet

SR:s Kropp och själ gjorde nyligen ett inslag om EU:s Human Brain Project, där 86 institutioner tvärvetenskapligt delar på en miljard euro i ett försök att simulera en hjärna.

Som vanligt finns det dock krafter som siktar i rakt motsatt riktning - från Reason:

A 40-year-old man faces felony charges after releasing a dozen heart-shaped, helium-filled balloons to impress his sweetheart.

Och för referens - texten från Elyrics (den tyska originaltexten är självfallet elegantare):

Back at base, bugs in the software
Flash the message, "Some thing's out there"
Floating in the summer sky
Ninety-nine red balloons go by

Ninety-nine red balloons
Floating in the summer sky
Panic lads, it's a red alert
There's something here from somewhere else

Och ifall du inte hade greppat att Nenas 99 Luftballons handlar om fullskaligt kärnvapenkrig så är du långt från ensam - Cracked placerade den högst på sin lista över 6 Popular Songs You Didn't Know Have Dark Hidden Messages.

(Direktlänk)

Valresultat kontra flyttnetto inom landet 2010

[Not: Valresultat kontra totalt flyttnetto 2010 finns här.]

SCB erbjuder även flyttnetto inom Sverige, och då jag inte riktigt kan bestämma mig ifall den siffran är intressant i sammanhanget så tänkte jag att jag som komplettering till det tidigare inlägget även kan skicka med de diagrammen, då såväl SCB som Valcentralen redovisar statistiken med den äran (samtliga diagram klickbara för förstoring; valresultat på x-axeln, flyttnetto på y-axeln - 2500 innebär alltså att befolkningen ökade med 2,5 procent 2010):

Moderaterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Centerpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Folkpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Kristdemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Socialdemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Vänsterpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Miljöpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Sverigedemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Återigen svaga samband, men sambandet att flyttlasset går från socialdemokratstarka till moderatstarka kommuner är tydligare. Korrelationen för kristdemokraterna är förbluffande nog ännu svagare än tidigare.

Valresultat kontra flyttnetto 2010

Alltför många inlägg har hamnat i utkastlimbo senaste tiden, men då jag dels är svag för nollresultat (för den som undrar över vikten att publicera nollresultat rekommenderas Econtalk med Brian Nosek) och sedan anser att det finns något intressant i grunden så följer nedan sambandet mellan valresultat 2010 (från Valcentralen) och flyttnetto 2010 (från SCB) (samtliga bilder klickbara för förstoring; valresultat på x-axeln, flyttnetto på y-axeln - 2500 innebär alltså att befolkningen ökade med 2,5 procent 2010):

Moderaterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Centerpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Folkpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Kristdemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Socialdemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Vänsterpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Miljöpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Sverigedemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Sambanden är som synes i stort svaga, där särskilt kristdemokraterna har ett imponerande slumpmässigt mönster; de starkaste sambanden är att det flyttas till moderat- och miljöpartietkommuner och från center- och socialdemokratkommuner.

Generellt så hade det kunnat vara intressant att följa trenderna över längre perioder, men såväl flyttnettot som valresultaten korrelerar gissningsvis nog för att ovanstående resultat skulle stämma väl överens med det resultatet. Andra faktorer som skulle kunna vara intressanta i sammanhanget är exempelvis bostadsbrist och undersökningar om vart folk önskar att flytta.

[Not: SCB erbjuder även statistik för flyttar inom landet - de siffrorna kontra valresultat finns sammanställda här.]