fredag 31 juli 2009

Etthundrafyrtio självmord!!1!

Aftonbladet skriver - på samma sätt som de skrev om mord/dråp utförda av amerikanska soldater - om "förra årets rekordnotering av självmord hos soldater": 140 amerikanska soldater tog sitt liv 2008.

Enligt Wikipedia finns det runt 2,9 miljoner soldater och reservare i den amerikanska armén, vilket innebär att runt 4,8 per 100 000 soldater tog sitt liv under 2008. Vidare enligt Wikipedia så låg 2005 självmordsfrekvensen bland amerikanska män i stort på 17,7 per 100 000 (svenska män 2002 enligt samma källa: 19,5 per 100 000).

Amerikanska soldater är alltså kraftigt underrepresenterade vad gäller självmord - hade de haft samma självmordsfrekvens som Sveriges män hade 2002 så hade ytterligare runt 376 amerikanska soldater tagit sitt liv 2008.

Svenska självmord 1987-2006, ur Socialstyrelsens rapport Dödsorsaker 2006 (pdf) [klickbar för förstoring]:

Den gäckande nioåringen

Ett österrikiskt läkarlag utbildade 147 barn i olika åldrar hjärt- och lungräddning, och utvärderade sedan resultatet - från Physorg:

We found that, in fact, students as young as 9 years are able to successfully and effectively learn basic life support skills. As in adults, physical strength may limit depth of chest compressions and ventilation volumes, but skill retention is good."

The skills taught to the children included automatic defibrillator deployment, providing CPR, usage of the recovery position and calling for the emergency services. For the critical skills of CPR and mouth-to-mouth resuscitation, BMI was the factor that had the biggest influence on depth of compressions and amount of air inhaled. Age did not play a role, indicating that a well-built nine-year-old can be just as capable as an older child.

BMI-passusen är intressant, där det alltså visar sig att de mer välväxta barnen klarade övningarna bättre, men vidare så ger det - på samma sätt som kvinnokanoten - ett intervall för vad nioåringar anses klara av: hjärt- och lungräddning medelst defibrillator men inte tunnelbanefärd i en av USA:s mest säkra städer.

Tjatig men nödvändig predikan

Och så var det det där med andras pengar spenderade på andra igen - från Physorg, angående ett WHO- och Unicef-projekt där miljontals dollar spenderats i över 100 länder sedan 1997, med bland annat resultatet att färre barn vaccinerats mot mässling i de länder där projektet verkat:

"It's remarkable the program has achieved so little," said Philip Stevens, a director at the International Policy Network, a London think-tank. "And it's baffling that it has been rolled out globally without any evidence that it works."
/.../
"If a private company produced results like this, it would rapidly go out of business," [Stevens] said. "Yet in U.N. land, failure is used as a justification to ask for more money to do more of the same."

torsdag 30 juli 2009

Cancerrapportering

En av två rapporter fick enormt genomslag:

Från EurekAlert - 89 studier på temat granskade:

Smokeless tobacco products, as used in Europe and North America, do not appear to increase cancer risk. A large meta-analysis, published in the open access journal BMC Medicine, has shown that snuff as used in Scandinavia has no discernible effect on the risk of various cancers.

Från Physorg:

A new analysis of about 20 studies concludes the risk of skin cancer jumps by 75 percent when people start using tanning beds before age 30.

Några i mängden artiklar:

SR: Friskis skrotar solarium
Aftonbladet & SvD: Skärpt cancervarning för solarier
Expressen: Solarium lika cancerframkallande som arsenik
DN: Solarier kan få 18-årsgräns
BBC: 'No doubt' sunbeds cause cancer

Snusrapporten har jag inte hittat citerad någonstans, trots att 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna snusade 2007. Vill man veta mer om vad FHI tycker om snus så finns foldern Vad vi vet om snus - "snus är cancerframkallande, ökar risken att dö i hjärtinfarkt, orsakar skador i munnen samt komplikationer vid graviditet" - att ladda ner kostnadsfritt.

Tidigare på temat:
- Malignt melanom-larm
- Tanorexia

Extra: Cancer är hälsovådligt

Ytterligare en studie i samma spår som exempelvis studien kring ifall gruvarbete kan ge försämrad luftvägshälsa - alltså där oändliga samhällsförbättringar göms redan i problemformuleringen - från Physorg:

Older people with a history of cancer are more likely to have disabilities and be frail and vulnerable than older adults who have not had cancer, according to a study in the Journal of the National Cancer Institute, published online July 29.

För referens - från Mattias Svensson:

1924 fick USA:s president Calvin Coolidge se sin 16-åriga son dö av ett infekterat sår han fått när han spelade tennis utan sockar i skorna. Det var före antibiotikan. Den första penicillinbehandlingen kom 1941.

Powdered Toast Man gånger tre

Powdered Toast Man (som blev Rostat bröd-pulver-mannen (med frågetecken för var eventuella bindestreck placerades) i svensk översättning) var en karaktär i Ren & Stimpy - en problemlösare som inte väjde för kraftfulla och direkta åtgärder:

(Direktlänk)

Vidare i samma problemlösningsskola (via Lenore Skenazy) - från WYFF4:

A driver, now identified as an Asheville firefighter, shot a bicycle rider because he was angry the man was riding with his child on a busy road, Asheville police said.

Man behöver dock inte gå utanför landets gränser för att finna sådant tänkande - Lars Ohly i SvD, som svar på hur Sverige ska bli mer attraktivt för företag:

I exempelvis Spanien får företag betala a-kassa för sina uppsagda anställda i två år. I Finland har man en annan modell med fonder som tar del av företagens vinster för att kunna möta nedläggningar av företag med ny produktion, ny utbildning och nya satsningar. Dessa vägar vi ska titta på i Sverige - att göra det lite mindre lönsamt att flytta ut.

söndag 26 juli 2009

Den åldrande världsbefolkningen

Från Physorg:

It's starting to get crowded in the 100-year-olds' club. Once virtually nonexistent, the world's population of centenarians is projected to reach nearly 6 million by midcentury.


Ur SCB:s statistik (xls) (1968 är det första året i statistiken som anger antalet 100+) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Under de 40 år statistiken avser har alltså Sveriges 100+-befolkning närapå 15-faldigats (från 105 till 1545 personer).

Vidare ur Physorgartikeln:

Come 2017, it will be the first time there will be more people 65 and older than there will be kids younger than 5.

För Sveriges del ser förhållandet på den fronten ut som följer:
Sverige passerade alltså den gränsen första gången 1930 (och sista gången 1951) - 2008 fanns det cirka 2,6 gånger så många 65+ som 5-.

Vidare angående barnadödlighet så har jag tidigare nämnt att milstolpen att under 10 miljoner barn världen över dör innan de når fem års ålder passerades 2006. UC Atlas har även kartor över just barnadödligheten - bilderna sammansatta [klicka på bilden ifall den inte uppdateras automatiskt]:
Ju mörkare blått desto lägre barnadödlighet, ju mörkare rött desto högre barnadödlighet:
Mellan 1960 och 2000 har barnadödligheten per 1000 levande födslar bland de länder UC Atlas har siffror för minskat från 173,9 till 60,7 (statistiken för 32 länder har dock tillkommit under den perioden, så siffrorna är inte helt jämförbara).

Det bör även noteras att mycket hänt även inom de länder som inte ändrar färg på världskartan ovan. Exempelvis minskade Sveriges barnadödlighet enligt UC Atlas från 20 år 1960 till 4 år 2000 - fem gånger så stor andel av barnen dog alltså 1960 som 2000.

lördag 25 juli 2009

Förväntad livslängd 1960-2000

Bilder från UC Atlas sammansatta (klicka på bilden ifall den inte uppdateras automatiskt):Färgskalan är en smula märkligt vald, men kan sammanfattas i att ju mörkare grön desto bättre och ju mörkare lila desto sämre:
I snitt har förväntad livslängd bland de 164 länder UC Atlas har data för ökat med 11,5 år mellan 1960 och 1999. Exempelvis har Kinas förväntade livslängd ökat med 34 år under den perioden (från 36 till 70), Omans med 33 och Saudiarabiens med 27.

I andra vågskålen finns exempelvis hårt aids-drabbade Botswana, som enligt UC Atlas siffror minskat sin förväntade livslängd med 18 år (från 57 till 39) bara mellan 1990 och 1999.

fredag 24 juli 2009

Simpsons om fiatvaluta

Från SNPP, ur The PTA disbands:

Bart creates havoc at a bank, calling out "What do you mean, the bank is out of money?", "Insolvent?!", and "You only have enough cash for the next three customers?" Everyone panics and rushes the glass, demanding an explanation. A Jimmy Stewart-like bank manager stammers, "I don't have your money here. It's at Bill's house and Fred's house!" A fight breaks out.

Med solid myntfot skulle det visserligen finnas enskilda banker som saknar täckning. Bekymret med fiatvalutan - där pengar alltså närmast fritt kan tryckas, multipliceras och delas ut - är att hela världen saknar täckning.

Tidigare inlägg på samma tema:
- Homer Simpson om jobbskapande
- Homer Simpson om statliga ingrepp i ekonomin

TV-tittande första halvåret 2009

MMS släppte nyligen en rapport (pdf) gällande TV-tittande första halvåret 2009, så för att uppdatera tidigare diagram (not: överallt där det står 200901-06 så är den exakta tidsperioden 20081229-20090614, då det av någon anledning är den perioden MMS mäter) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Första halvåret 2009 är SVT:s näst bästa siffra sedan 2005, så Kent Asp har måhända en poäng i att SVT ligger i tiden:Gällande räckvidd per dag visar SVT1 bättre siffror än såväl 2007 som 2008, medan SVT2 slår nytt bottenrekord:
Gällande TV totalt är räckvidden den högsta sedan 2001:
SVT och TV4 behåller sina tydliga åldersprofiler medan de andra kanalerna har betydligt jämnare åldersfördelning:
Trenden att det främst är de äldre som nyttjar TV-mediet blir dock än tydligare:
Skillnad mellan 200901-06 och 2008, per kanal:
Skillnad mellan 200901-06 och 2008, per ålderskategori:
60+-befolkningen har alltså spenderat 26 minuter ytterligare per dag på SVT1-tittande första halvåret 2009 jämfört med helåret 2008. Jag antar att en del kan förklaras av att TV-årets definitiva draglok Melodifestivalen/Eurovisionsschlagerfestivalen sänds under det första halvåret. Dessutom har även populära och ålderssegregerade På Spåret och Antikrundan förbättrat sina tittarsiffror från 2008. Jag tvingas dock tillstå att siffrorna trots allt förvånar mig.

Det ska bli intressant att se om det andra halvåret normaliserar siffrorna - min gissning är tills vidare att 2009 blir det sämsta tittarsiffreåret hittills, att 2010 blir ännu långt sämre och att åldersskillnaderna kommer fortsätta öka.

Tidigare inlägg på temat:
- Trender i TV-tittande
- Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?
- KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008
- TV-tittandet i diagram

Rot-avdrag - snårigt och mossigt

DN skriver två artiklar om extrakostnaderna ROT-avdraget medfört - ur en av artiklarna:

När hon bad om skatterabatten på fakturan lade fönsterputsfirman på över 50 procent på priset. Motiveringen: de nya reglerna innebär en extra arbetsbörda i form av administration.

De nya reglerna innebär dock inte enbart en extra arbetsbörda för företagen. Rot-avdragen är så komplicerade att Skatteverket använder över 23 000 tecken i sin Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag, och utöver all byråkrati som användes för att knåpa ihop och klubba igenom avdragets avgränsningar så behöver alltså varje person som önskar nyttja avdraget ta sig en rejäl studiestund för att avgöra ifall just vederbörandes behov berättigar avdrag.

Exempelvis får inte huset vara nyare än fem år ifall man vill göra avdrag för om- eller tillbyggnad; däremot är reparationer avdragsgilla. Vill man dra in bergvärme så är arbetskostnaden men inte maskinkostnaden avdragsgill. Friggebodsbyggande (för övrigt ytterligare ett fenomen skapat av märkliga regleringar) var avdragsgillt tidigare men inte längre, och så vidare i all oändlighet.

Stefan Karlsson
har skrivit väl om ämnet - ur inlägget:

Visserligen ger den selektiva skattesänkningen större effekt på målgruppen, men den har till skillnad från den generella direkt endast effekt på den lilla gruppen. Och 10% ökning för 5% av arbetsmarknaden innebär inte fler jobb än 0,5% ökning för hela arbetsmarknaden.

Eller med andra ord: politiker tycker om åtgärder som selektiva skattesänkningar eftersom det minskar kostnaden att leta upp en specifik individ som gynnats av åtgärden i fråga.

Prislappar är för fattiglappar

Jag läste någonstans att Harvey Nichols inte har prislappar i affären eftersom den som behöver veta vad det hade stått på dem ändå inte har råd att handla där.

Fenomenet rör sig självfallet på en glidande skala - gissningsvis finns det en och annan som handlar livsmedel utan att lägga nämnvärd eftertanke vid prislappen, men som gör en grundlig prisjämförelse när det gäller exempelvis inköp av vitvaror.

Milton Friedman omnämnde resursanvändning enligt att man spenderar egenintjänade pengar på sig själv mer effektivt än sina egna pengar på andra (se även klassiska The Deadweight Loss of Christmas (pdf)), och minst omsorgsfullt spenderar man andras pengar på andra. Som exempel - ur SvD:

De svenska landstingen har nyligen beställt 18 miljoner doser (två doser per invånare) från Glaxo Smithkline. Leverans sker i slutet av september.

Men när notan kom blev det en chock, enligt Göran Stiernstedt som är chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Trafikdödade i Sverige januari-juni 1998-2009

Från NTF:
Omräknat per capita och per fordon (SCB:s folkmängdssiffror med snittfolkmängd under året använda, befolkningen 31 mars 2009 använd för 2009, bilar i trafik från Vägverket) [klickbar för förstoring]:
Hade lika många per capita dött hittills 2009 som 1998 hade cirka 102 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 2002 är besparingen drygt 150 liv.

fredag 10 juli 2009

UFC 100 på ingång

Aftonbladet skrev för några månader sedan en artikel där författaren ska ha kudos för en öppen inställning till MMA. Sedan lyser självfallet okunskapen igenom, och jag gillar inte artikelvinkeln, men det är ändå en lovvärd artikel sett till medieklimatet i övrigt.

UFC 100 är på ingång nu, och Brock Lesnar, som artikeln handlar om, ska försvara sitt tungviktsbälte för första gången. Georges St-Pierre ska dessutom försvara sitt welterviktsbälte, så för första gången sedan UFC 82 tänkte jag gissa resultat (odds från Nordicbet):

- Brock Lesnar - Frank Mir (1,45 - 2,55)
Jag tippade Lesnar-vinst senast de möttes, och förutom att domaren valde att ställa upp dem efter några missriktade slag och att Lesnar gav bort ett benlås hade jag rätt. Mir må ha sett imponerande ut mot Nogueira, men det var snarare ett resultat av att Nogueira var komplett urusel.

Enligt mig är Frank Mir helt enkelt inte tillräckligt bra vare sig för att vara mästare eller för att väga upp Lesnars styrkefördel, och jag betvivlar varken Lesnars kondition eller förmåga att ta stryk, så jag tror att Lesnar avslutar matchen via TKO efter slag på marken i första ronden.

Uppskattningsvis 80 procent sannolikhet att Lesnar vinner.

- Georges St-Pierre - Thiago Alves (1,30 - 3,15)
Thiago Alves såg suverän ut mot Hughes och Koscheck, men Hughes är en skugga av sitt forna jag samtidigt som sporten utvecklats, och Koscheck tog matchen på kort varsel. Alves är kraftfull, aggressiv och orädd, och det föreligger en del tvivel kring GSP:s förmåga att ta stryk, men GSP är ändå en av världens absolut mest talangfulla fighters, så jag tror att det kommer se ut som en Houston Alexander-match - lyckas inte Alves knocka GSP tidigt kommer han tas ner, och därifrån är han helt i GSP:s värld. Jag skulle inte bli förvånad ifall GSP avslutar det i första ronden på antingen TKO eller armlås, RNC efter slag från mount skulle inte heller förvåna.

Uppskattningsvis 85 procent GSP.

- Dan Henderson - Michael Bisping (1,43 - 2,60)
Henderson är en legendar, men har i mitt tycke alltid varit överskattad. Av de fyra senaste matcherna har han förlorat två mot suveränt motstånd och vunnit två domslut mot bra motstånd (enligt mig borde han dock förlorat mot Rich Franklin).

Bisping slog igenom i en dokusåpa och har pushats egentligen mer för att UFC hoppats på att nå den engelska marknaden snarare än för att ha sett fantastisk ut i ringen. Jag tyckte dessutom att han förlorade mot Matt Hamill.

Henderson är dock snart 40 år gammal, och tiden är sällan vänlig mot idrottare i gemen; reflexbaserad idrott som kampsport är dessutom än värre. Jag skulle därför inte alls bli förvånad ifall Bisping inte bara lyckades vinna matchen, utan dessutom får Henderson att se dålig ut. Jag tror att Henderson kommer underskatta Bisping medan Bisping är så taggad han någonsin kan bli.

Matchen känns öppen, och Henderson borde vinna sett till det mesta, men jag tippar att Bisping vinner, och att han dessutom kommer komma nära att knocka Hendo.

Känns sannolikhetsmässigt som en ren 50/50-match.

Gällande matcherna i övrigt så hoppas jag att Mark Coleman får en värdig pensionering och att Dong Hyun-Kim vinner - enligt mig blev han bortdömd mot Karo Parisyan. Vinner Fitch och GSP skulle jag dessutom med stort intresse se returmatchen mellan Fitch och Alves.

För att återknyta till Aftonbladets artikel så är Lesnar på intet sätt "fightingvärldens störste" mer än sett till fysisk storlek. Världens solklart bäste tungviktare heter Fjodor Emelianenko (Фëдор blir Fjodor på svenska, stavningen av efternamnet är jag osäker på; han omnämns dock vanligtvis som Fedor):

(Direktlänk)

Georges St-Pierre är dock otvivelaktigt världens bäste welterviktare, och Lesnar är sevärd på egna meriter. Tyvärr innebär kvällstid i USA att det är omöjligt för gemene svensk att se det direktsänt (sändningen börjar 04:00 på TV4 Sport natten till söndag), och det verkar dessutom inte gå några repriser, men jag rekommenderar att spela in det alternativt leta upp matcherna på annat vis - galan kommer med all sannolikhet vara högst sevärd.

Eric Crampton om riskbedömning

Patri Friedman (Milton Friedmans sonson, David Friedmans son), skrev relativt nyligen:

Fatalities on motorcycles happen at about 20x the rate (per mile driven) as in automobiles. Based on the latest stats I could find, the fatality rate per 100M vehicle miles traveled was 40 in 2004 for motorcycles. Another source gives the rate at 1.7 for passenger cars.

I drive about 8K miles/yr in my car, and many more as a passenger. Perhaps 12K miles/yr total? Let's just call it 10K for simplicity. That means the fatality rate, on an annual basis, of a motorcyclist driving 10K miles / year is 10,000 * 40/100,000,000, or 0.004, or 1 in 250. So the average motorcyclist who rides 10K miles/yr has a 1 in 250 chance of dying in an accident. That's huge! (A car driver over the same distance has a 1 in 5880 chance of dying in an accident).

Men trots att argumentet baseras på korrekt statistik så missar han målet - Eric Crampton:

But those numbers don't correct for agent type. What he really needs, and what I don't think exists, is data on relative fatality rates for risk-averse drivers in both types of vehicles. I'm sure motorcycles are still riskier, but twenty-times riskier, correcting for agent type?

Specify that there's an underlying distribution of risk-aversion running from highly risk averse to highly risk/thrill seeking. And, suppose agents sort across vehicle class by underlying risk aversion. So the most risk-averse agents buy a Volvo, the median agent buys a Toyota, and the most risk-preferring agent buys a motorbike. If we then find that motorcycles have higher fatality rates than cars, I don't know what portion of the difference comes from agent heterogeneity and how much comes from motorcycles being more dangerous.


På samma sätt går riskbeteenden hand i hand även på andra fronter, vilket jag nämnt i förbifarten tidigare - statistiskt sett röker feta mer, är sämre utbildade, mindre nöjda med tillvaron, dricker mer alkohol, äter sämre och sover sämre än ickefeta. Det betyder dock inte att det går att plocka ut någon av de riskfaktorerna och applicera på individnivå.

Att hålla sig flytande på egen hand

MSNBC skriver om att finanskrisen medfört att städer inte har råd att hålla swimmingpooler öppna. Nedlagda pooler och gråtande barn, alltså.

Nä, privatpersoner, företag och kyrkor har tillsammans samlat ihop nog med pengar för att hålla poolerna öppna - ur artikeln:

"We've come from a couple of generations where we assume that everything is going to come to us," said Vanessa Hosier, who led efforts to save the pool in Alexandria, a town of about 6,000 people. "We wanted our kids to believe that they could do this."

Enligt artikeln har även parker och basebollplaner räddats av privata initiativ. Redan Frédéric Bastiat skrev om den märkliga missuppfattningen att någon skulle vara emot någonting bara för att vederbörande inte vill att offentliga medel ska bekosta det; enligt MSNBC-artikeln kostar poolerna i Grand Rapids $10,75 (~85 kronor) i underhåll per besökare, och spontant känns det som att sådana kostnader åtminstone bör sättas i perspektiv.

På samma tema: Martin Borgs 1200 miljarder:

(Direktlänk)

måndag 6 juli 2009

Flikrensning igen

The Cost of Doing Something - Reason

Världens äldste nu levande man om vad som lett till att han lyckats bli drygt 113 år gammal: "Cigarettes, whisky, and wild, wild women" - The Independent

Outrage of the Week: Mom Arrested for Letting Kids Go to the Mall - Free Range Kids

Tighter Regulations Setting Battery Recycling Back a Decade, Sending Batteries Back to Landfills - Treehugger

Chinese E-Cigs Gain Ground Amid Safety Concerns - ABC News

Disease prevention often costs more than it saves - Physorg

Police crackdowns may encourage drug use - New Scientist

Leif GW Persson: "Cannabis är olämplig om man ska ägna sig åt brott. Man vill helst bara sätta sig i ett hörn och lyssna på musik" - Aftonbladet

Cannabis som gatewaydrog

Djurförsök har självfallet sina begränsningar, men det kanske trots allt skulle kunna finnas något fog för gateway drug-begreppet - från Science Daily:

Injections of THC, the active principle of cannabis, eliminate dependence on opiates (morphine, heroin) in rats deprived of their mothers at birth.

"Check every bag policy"

Kina är ett högintressant land, bland annat för att det är gigantiskt och i övergångsfasen från kommunism. Ett tecken på kommunismens rester är att byråkrati anses vara något gott - en symbol för att någon bryr sig och ett tecken på statens resurser - och deras rapportering kring statliga åtgärder blir därför en smula annorlunda; från kommunistkontrollerade People's Daily:

On June 29, it will be one year since the Beijing Subway first implemented its security system. The Beijing Subway will continue to carry out security checks in the long-term, adhering to the "check every bag" policy.

Since the security system was implemented a year ago, 440 million items have been checked and nearly 60,000 prohibited items seized, including guns, bullets, inflammable and explosive materials and knives according to sources from the Beijing Subway.

440 miljoner föremål undersökta under första året, alltså. Antaget att det tar fem sekunder att kontrollera varje föremål så har Kina ägnat nära 70 års dygnet-runt-kontrollerande åt policyn. Resultatet:

Of these, over 140 people have been punished according to the law.

Min gissning är att det resultatet är högst representativt för den typen av kontroller.

Tidigare inlägg på samma tema:
- Kinesisk byråkrati
- Kina rensar upp i träsket

söndag 5 juli 2009

Mjölkproduktion 2007 kontra 1944

Mjölk har - som tidigare nämnt - givits en märklig position i samhällsdebatten, och gårdagens småskaliga mjölkbonde är ett omhuldat ideal. Intressant då att läsa en rapport som jämför miljöpåverkan av 2007 års mjölkproduktion kontra 1944 års dito - ur rapportens resultat:

Modern dairy practices require considerably fewer resources than dairying in 1944 with 21% of animals, 23% of feedstuffs, 35% of the water, and only 10% of the land required to produce the same 1 billion kg of milk. Waste outputs were similarly reduced, with modern dairy systems producing 24% of the manure, 43% of CH4, and 56% of N2O per billion kg of milk compared with equivalent milk from historical dairying. The carbon footprint per billion kilograms of milk produced in 2007 was 37% of equivalent milk production in 1944.

På samma tema: Forskarbloggens serie i åtta delar om myter kring jordbrukets utveckling.

lördag 4 juli 2009

Teori, praktik, humor, igen

Samma teori som senast - från Kids prefer Cheese:

Incentives matter more than intentions

Praktik - från Daily Mail:

Seriously ill patients are being kept in ambulances outside hospitals for hours so NHS trusts do not miss Government targets.

Thousands of people a year are having to wait outside accident and emergency departments because trusts will not let them in until they can treat them within four hours, in line with a Labour pledge.


Humor - från Bizarro:

Markets in everything

Tyler Cowen på läsvärda Marginal Revolution har ett återkommande tema angående att en fri marknad ger oväntade möjligheter. Temat är genialiskt och outtömligt - som exempel, från BBC:

Australian social media marketing company uSocial is offering a paid service that finds followers for users of the micro-blogging service.

Followers are available in blocks starting at $87 (£53) for 1,000. The biggest block uSocial is selling is 100,000 people.

torsdag 2 juli 2009

Dödade och svårt skadade i trafiken 1956-2008

För att uppdatera tidigare inlägg [samtliga diagram i inlägget klickbara för förstoring] - statistik via Vägverket:
Jämfört med 1956 hade alltså 2008 antalet dödade per fordon minskat med ~93 procent, svårt skadade per fordon med ~81 procent, dödade per capita med ~65 procent och allvarligt skadade per capita med ~11 procent.

Ett så långt tidsperspektiv som ovan gör dock att skillnaden senare år försvinner i sammanhanget, så motsvarande diagram med senare startpunkter:

1970-2008:
1980-2008:
1990-2008:
2000-2008:
Och för den som undrar över trafikåret 2009 så följer jag det på månadsbasis - senaste publicerade statistik här - fram till och med maj dog 34 färre i trafiken 2009 jämfört med 2008 (121 jämfört med 155).

EU lättar på grönsaksregleringarna

Ur The Sun:

Now the European Commission has finally scrapped the 20-year ban on 26 types of fruit and veg including asparagus, celery and aubergines.

They ruled they can now be sold - as long as they are labelled as "intended for processing".

Också ur artikeln, The Suns versaler och fetstil:

And last night it was predicted the change could see some prices fall by 40 PER CENT.

Och ur The Suns andra artikel på temat:

Bureaucrats relaxed the rule - which meant 20 per cent of farm produce was binned - following pressure to combat rising food prices.

Någon EU-kommissionär kommenterar även lättnaderna i artikeln:

A Commission official said: "Times have changed - now household budgets are tighter and there is the problem of wasting food."

Ja, diskussioner om livsmedelspriser och resursslöseri är sannerligen något historiskt unikt.

(Via Cato)

onsdag 1 juli 2009

Inbrott per capita 1975-2008

Diagram ur tidigare inlägg uppdaterat [klickbart för förstoring]:
'Inbrottsstöld totalt' per capita har alltså minskat med cirka 31 procent mellan 2000 och 2008 och med cirka 43 procent mellan 1990 och 2008.