fredag 27 november 2009

Trafikdödade i Sverige januari-oktober 1998-2009

Från NTF [stort tack också för att NTF i och med nya siddesignen beslöt ta bort popupreklamen från helvetet]:
Omräknat per capita och per fordon (SCB:s folkmängdssiffror med snittfolkmängd under året använda, maj-befolkningen 2009 använd för 2009, bilar i trafik från Vägverket) [klickbar för förstoring]:
Hade lika många per capita dött hittills 2009 som 1998 hade cirka 175 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 2001 är besparingen cirka 221 liv.

torsdag 26 november 2009

Ekonomisk frihet kontra BNP per capita

Jacob Lundberg efterlyste diagram över ekonomisk frihet kontra BNP per capita, så via Heritages (xls) 2008-siffror och CIA Factbooks BNP-siffror (via Wikipedia - nominell, köpkraftsjusterad) [samtliga diagram klickbara för förstoring; observera logaritmisk skala]:

Ekonomisk frihet kontra nominell BNP per capita:
Ovanstående diagram med klippta axlar och länderna utskrivna:
Ekonomisk frihet kontra köpkraftsjusterad (PPP) BNP per capita:
Ovanstående diagram, med klippta axlar och länderna utskrivna:

tisdag 24 november 2009

Akronymer

- BANANA - Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything [or Anyone]

- NINJA-lån - lån till någon med No Income, No Job, (and no) Assets

- Och, självfallet: TANSTAAFL

lördag 21 november 2009

Flikrensning

Får försöka rensa mer frekvent framöver:

- Chávez Discounts Accuracy of GDP - Wall Street Journal

- To Create Jobs, Voters Say Cut Taxes and Stop Spending - Rasmussen Reports

- The Top 10 Originally Disturbing Fairy Tale Classics - Storage & Disposal hos That Guy with the Glasses (mitt inlägg på samma tema här)

- Det var varmare på Antarktis förr - Vetenskapsradion

- Greenhouse Gas Emissions from Deforestation & Forest Degradation Overestimated by IPCC - Treehugger

- Energy reports 'a waste of time' - BBC

- Hilarious videos campaigning to hold British MPs to account for ripping off public with bogus expenses - Boing Boing

- Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year - Overall Winner - National History Museum

- First-time Internet users find boost in brain function after just 1 week - EurekAlert

- How much did the U.S. spend in 2007 to protect endangered species? - Scientific American (svar: "$1,537,283,091 toward conserving threatened and endangered species in 2007, plus another $126,086,999 in land purchases for habitat preservation")

- China encourages private aircraft ownership - People's Daily

- Your Flight Has Been Delayed--And It's Washington's Fault! - ReasonTV

- Science to 'stop age clock at 50' - BBC

- Glasbitar i mat - inget organiserat sabotage - Rebecca's Kitchen

- First light! Panels start producing power, but paperwork drags on - Solar at Home

- Date-rape drink spiking 'an urban legend' - Daily Telegraph

- Rot-Resistant Wheat Could Save Farmers Millions - Science Daily

- Fetmautvecklingen bland svenska 4-åringar tycks ha stannat av - Läkartidningen (.pdf) (Tidigare inlägg om den rapporten här.)

- Why are fat people abused? - BBC

- Child obesity 'is levelling off' - BBC

- Top 10 Most Outrageous Things Said By Environmentalists - Not Evil Just Wrong

- Use Of Cannabinoids Could Help Post-Traumatic Stress Disorder Patients - Science Daily

- The 5 Most Popular Safety Laws (That Don't Work) - Cracked

- It's time to end the use of gay slurs in hockey - Justin Bourne (via Linus Fremin)

- Rainwater Is Safe To Drink, Australian Study Suggests - Science Daily

- U.S. sets preliminary penalties on oil pipes from China - People's Daily

- Sverige var blåsigare förr - Vetenskapsradion

- Boat Tail Reduces Truck Fuel Consumption By 7.5 Percent - Science Daily (Tidigare inlägg om bränsleförbrukning bland annat här, här och här.)

- Controversial New Climate Change Data: Is Earth's Capacity to Absorb CO2 Much Greater Than Expected? - Science Daily

- A Trillion Dollar Ad Campaign (PICS) - Entertainment Web

- 50 Years of Change ("If You Want To Be Popular... You Can't Afford To Be SKINNY!") - Sinners in the Hands of an Angry Blog

- TSA bans snowglobes. TSA, meet Archimedes. - Boing Boing

- Trust Online: A World of Warcraft Anecdote - David Friedman

- Arbitrage, Comparative Advantage, and World of Warcraft - David Friedman

- Venezuela bans violent video games: a first-person guest essay - Boing Boing

- List makers take note: 10 technologies that made news in 2009 and warrant watching in 2010 - EurekAlert

- The 50 Best Inventions of 2009 - Time Magazine

- Women banned from wearing trousers in Paris - Daily Telegraph

- Do blind people hallucinate on LSD? - Mind Hacks

torsdag 19 november 2009

Ekonomisk frihet kontra Happy Planet Index

Många i debatten vill att "mjukare" mått än exempelvis ekonomisk frihet ska få större plats i samhället. Några som definitivt ställer sig på den sidan är New Economics Foundation - "with the aim of working for a 'new model of wealth creation, based on equality, diversity and economic stability'. NEF uses the slogan 'economics as if people and the planet mattered'", som nyligen släppt rapporten The (Un)Happy Index 2.0 (pdf).

Happy Planet Index som används i rapporten är: "a function of its average subjective life satisfaction, life expectancy at birth, and ecological footprint per capita", och skapades för att andra välfärdsmått, som exempelvis BNP per capita och HDI, inte tar ekologisk hänsyn.

Så, ekonomisk frihet från Heritage (.xls) och HPI ur rapporten [diagrammen klickbara för förstoring]:
Och med klippta axlar, för att göra landsbeteckningarna något tydligare:
Även ett så i grunden marknadsfrånvänt mått som HPI är alltså positivt korrelerat till ekonomisk frihet.

Vidare ur rapporten:
Och, för att återknyta till chockdoktrinen så finns det ett kapitel i rapporten med titeln "A crisis is a terrible thing to waste", återknytande till Hazel Hendersons artikel med samma titel.

tisdag 17 november 2009

Insjuknade per capita, 1980-2007

Som uppföljning till tidigare inlägg angående vaccinationer och insjuknade - via statistik ur samma rapport som tidigare: State of the world’s vaccines and immunization Third edition [pdf] [klickbar för förstoring; observera skalan]:
Påssjuka - ner 31,2 procent mellan 2000 och 2007:

Efter några dagars sjukdomskänsla med feber, upp till 40 grader, kommer svullnaden av öronspottkörteln (vid käkvinklarna), först kanske bara på en sida men ofta efter någon dag även den andra sidan. Sjukdomsperioden varar från cirka tre dagar till över en vecka.

Om en vuxen man får påssjuka kan testiklarna påverkas med risk för sterilitet.

Gula febern - ner 68,8 procent mellan 1980 och 2007:

Efter en tre till sex dagar lång inkubationstid uppstår de typiska symtomen, som är feber (ofta med svag puls), muskelsmärtor, huvudvärk och ryggvärk. Vid milda fall av sjukdomen tillfrisknar patienten efter 2-4 dagar. I svårare fall, omkring 15 procent, sker först en tillfällig förbättring, följd av återigen stigande feber, leverpåverkan med nekros och gulsot, magsmärtor, kräkningar, ofta blodblandade, samt blödningar (ofta från mag- och tarmregionen). Även en njurpåverkan kan utvecklas, med proteinutfällning i urinen och minskad eller helt upphörd urinproduktion. För patienter som utvecklat den svårare formen av sjukdomen ligger dödligheten på 20-50 procent.

Röda hund - ner 73,1 procent mellan 2000 och 2007:

Röda hund-infektionen börjar med snuva och svullna lymfkörtlar, framför allt i nacken men även i armhålor och ljumskar. Det är vanligt att vuxna, främst yngre kvinnor, drabbas av övergående artriter. Efter några dygn kommer små, blekröda eller brunaktiga utslag som sprider sig från ansiktet ner till armar och ben. Ledbesvär och feber förekommer, utslagen i ansiktet kan flyta ihop och bli mer blåröda. De försvinner inom två, tre dagar.
/.../
En undersökning av kvinnor som haft röda hund någon gång under de första 16 graviditetsveckorna visade att 18 av de 36 födda barnen var skadade [blindhet, dövhet, utvecklingsstörning, missbildningar i hjärta och buk].

Stelkramp - ner 88,4 procent mellan 1980 och 2007:

The first sign is trismus, or lockjaw, and the facial spasms called risus sardonicus, followed by stiffness of the neck, difficulty in swallowing, and rigidity of pectoral and calf muscles. Other symptoms include elevated temperature, sweating, elevated blood pressure, and episodic rapid heart rate. Spasms may occur frequently and last for several minutes with the body shaped into a characteristic form called opisthotonos. Spasms continue for 3–4 weeks, and complete recovery may take months.

Kikhosta - ner 94,6 procent mellan 1980 och 2007:

Typisk kikhosta börjar som en vanlig förkylning med hosta, möjligen med låg feber. Hostan ökar efter hand, kommer mer attackvis och blir allt intensivare, särskilt nattetid. Efter ytterligare någon eller några veckor kommer de karakteristiska kikningarna. Hostattackerna karakteriseras av en djup, skrällande, krampaktig hosta som tömmer lungorna på luft och följs av andnöd med långsamma, ansträngda, väsande inandningar. Hostattackerna avslutas ofta med att en kräkning eller med att slem hostas upp.

Med tiden klingar hostattackerna av, och sjukdomen brukar vara över efter sex till åtta veckor. Hostan kan dock fortsätta i flera månader, framför allt hos vuxna. Andra typer av luftvägsinfektioner kan efteråt utlösa kikhostliknande hosta, som beror på att det dröjer flera månader innan nya flimmerhårsceller bildas.

Mässling - ner 95,6 procent mellan 1980 och 2007:

The classical symptoms of measles include four day fevers, the three Cs—cough, coryza (runny nose) and conjunctivitis (red eyes). The fever may reach up to 40° Celsius (104° Fahrenheit). Koplik's spots seen inside the mouth are pathognomonic (diagnostic) for measles but are not often seen, even in real cases of measles, because they are transient and may disappear within a day of arising.

The characteristic measles rash is classically described as a generalized, maculopapular, erythematous rash that begins several days after the fever starts. It starts on the head before spreading to cover most of the body, often causing itching.
/.../
Complications with measles are relatively common, ranging from relatively mild and less serious diarrhea, to pneumonia and encephalitis (subacute sclerosing panencephalitis), corneal ulceration leading to corneal scarring. Complications are usually more severe amongst adults who catch the virus.

The fatality rate from measles for otherwise healthy people in developed countries is 3 deaths per thousand cases, or .3%. In underdeveloped nations with high rates of malnutrition and poor healthcare, fatality rates have been as high as 28%. In immunocompromised patients (e.g. people with AIDS) the fatality rate is approximately 30 percent.

Difteri - ner 97,1 procent sedan 1980:

The respiratory form has an incubation period of 2–5 days. The onset of disease is usually gradual. Symptoms include fatigue, fever, a mild sore throat and problems swallowing. Children infected have symptoms that include nausea, vomiting, chills, and a high fever, although some do not show symptoms until the infection has progressed further. In 10% of cases, patients experience neck swelling, informally referred to as "bull neck." These cases are associated with a higher risk of death.
/.../
Diphtheria is a serious disease, with fatality rates between 5% and 10%. In children under 5 years and adults over 40 years, the fatality rate may be as much as 20%.

Polio - ner 98,3 procent sedan 1980:

Two basic patterns of polio infection are described: a minor illness which does not involve the central nervous system (CNS), sometimes called abortive poliomyelitis, and a major illness involving the CNS, which may be paralytic or non-paralytic. In most people with a normal immune system, a poliovirus infection is asymptomatic. Rarely the infection produces minor symptoms; these may include upper respiratory tract infection (sore throat and fever), gastrointestinal disturbances (nausea, vomiting, abdominal pain, constipation or, rarely, diarrhea), and influenza-like illness.

The virus enters the central nervous system in about 3% of infections. Most patients with CNS involvement develop non-paralytic aseptic meningitis, with symptoms of headache, neck, back, abdominal and extremity pain, fever, vomiting, lethargy and irritability. Approximately 1 in 200 to 1 in 1000 cases progress to paralytic disease, in which the muscles become weak, floppy and poorly controlled, and finally completely paralyzed; this condition is known as acute flaccid paralysis.

måndag 16 november 2009

Ekonomisk frihet och lycka

För att ytterligare följa upp på folkmordsmarknadsekonomin, så ramlade jag över rapporten Development, Freedom, and Rising Happiness - A Global Perspective (1981–2007) [pdf]. Jag tycker i ärlighetens namn att lyckoforskning brister redan på idéstadiet (jag ska dock ändå läsa Johan Norbergs Den eviga matchen om lyckan när tillfälle ges), men rapporten är ändå klart läsvärd.

Åsa Linderborg har rätt gällande Ryssland - förväntad livslängd har minskat i Ryssland och befolkningen upplevde sig vara mindre lycklig efter murens fall - ur rapporten [samtliga diagram klickbara för förstoring] (köpkraftsjusterad BNP per capita):
Ryssland (och Ungern) är dock undantagen - världen i stort har blivit stadigt lyckligare även i självupplevt index, och mätt till 2006 har till och med ryssarna enligt rapporten blivit lyckligare sedan 1990:
Rapporten kretsar annars mycket kring sambandet mellan frihet och välbefinnande - ett onödigt rörigt men ändå talande diagram ur rapporten:
Så måhända är det att sparka in öppna dörrar, men siffrorna ur rapporten samkört med Heritages [.xls] siffror angående ekonomisk frihet - ekonomisk frihet 2007 kontra andel av befolkningen som uppgett sig vara "very happy" 2007:
Och ekonomisk frihet 2007 kontra Subjective Well-Being Index 2005-2007 (mätningarna svajar en del mellan åren, så jag tog med samtliga länder där SWB-värde mellan 2005 och 2007 angavs för att få ett större urval):
Ändå inne på lyckotemat så har Information is Beautiful samkört en karta över lycka med en karta över bruk av illegala droger:
Och för sammanfattning av debatten - möjlighet att drömma/längta/sträva är centralt på lyckofronten - Captain Sensible - Happy Talk:

(Direktlänk)

söndag 15 november 2009

Rädda Barnen bjuder upp till tornering

Jag försökte tidigare lansera begreppet paragraftornerare - alltså någon som kreativt tjongar stelbenta byråkrater av deras höga hästar.

Nya på den banan är Rädda Barnen - ur pressmeddelandet:

Rädda Barnens julkampanj uppmärksammar det orimliga i att det är avdragsgillt att ge bort en julost i julklapp men inte att ge en gåva till kampen för barns rättigheter. Därför ger sig Rädda Barnen in i julklappshandeln och säljer klassiska julgåvor till skyhöga priser. På så sätt får företag chansen att stötta barn avdragsgillt.

Ändå inne på temat så drev USA nyligen en alldeles fabulöst korkad kampanj allmänt kallad Cash for clunkers (som jag förhoppningsvis återkommer till), där staten subventionerade förstörandet av fullt fungerande begagnade bilar ifall ägaren skaffade en ny skapligt miljöanpassad bil.

Den närmast existensiella frågan vad som egentligen är en bil kom självfallet upp till diskussion, och efter att det definierats så uppstod plötsligt en fantastisk marknad för golfbilar med bland annat trepunktsbälten och backspeglar - från Wall Street Journal:

In South Carolina, sales of these carts have been soaring as dealerships alert customers to Uncle Sam's giveaway. "The Golf Cart Man" in the Villages of Lady Lake, Florida is running a banner online ad that declares: "GET A FREE GOLF CART. Or make $2,000 doing absolutely nothing!"

Golf Cart Man is referring to his offer in which you can buy the cart for $8,000, get a $5,300 tax credit off your 2009 income tax, lease it back for $100 a month for 27 months, at which point Golf Cart Man will buy back the cart for $2,000. "This means you own a free Golf Cart or made $2,000 cash doing absolutely nothing!!!" You can't blame a guy for exploiting loopholes that Congress offers.

Svältkatastrofer analyserade

På samma tema som det tidigare inlägget om frihet och livsmedelsproduktion så har Wall Street Journal publicerat en intressant artikel av Julian Morris från International Policy Network. Artikeln förtjänar att läsas i sin helhet, men några utdrag:

Two European famines of the nineteenth century stand out as exceptions: Ireland from 1845 to 1852, and Finland from 1866 to 1868. Both were the result of oppressive governments restricting the rights of individuals to own land and trade. In both countries, subsistence farming, combined with disease and bad weather, resulted in the death of many.

Since the 1920s, global deaths from drought-related famines have fallen by 99.9%. The reason? Continued specialization and trade, which has skyrocketed the amount of food produced per capita, and has enabled people in drought-prone regions to diversify and become less vulnerable.
/.../
Unfortunately, the West still incentivizes the political elite in Africa to impose rules from the top down, by providing "aid" that lets them ignore their citizens. Let's stop "aiding" these kleptocrats with our taxes. Those leaders who genuinely want to govern will have to stop interfering, so their people can own property and trade.

Amartya Sen skriver: "No substantial famine has ever occurred in any country with a relatively free press", och på samma sätt som tesen att det aldrig bedrivits krig mellan länder med McDonald's-restaunger så kan det garanterat debatteras, men fungerar ändå som intressant tumregel.

lördag 14 november 2009

Livsmedelstillsatser sammanfattat

Ur Den hemlige kocken (sid 124) om ett femårigt experiment som inleddes 1902:

Tolv unga män i en källarlokal i Washington. Varje dag matas de med potentiellt giftiga substanser, i stadigt stigande doser: borax, salicylsyra, svavelsyra, natriumbensoat och formaldehyd. Syftet är att undersöka hur mycket de tål.

Kongressen har godkänt verksamheten och i pressen kallas gruppen för the poison squad. Som belöning för att de deltar i experimentet. Enligt kontraktet måste de vara med i minst sex månader, därefter kan de ersättas med nya frivilliga.

I början blandas substanserna ner i maten, men denna metod överges snart, eftersom försökspersonerna börjar misstänka vissa rätter och då äter mindre av dem. Istället får de nu kemikalierna mitt under måltiden i form av kapslar. All avföring och urin tas om hand för analys, liksom tidvis även svett.

En del av försökskaninerna drabbas av så häftigt illamående med kräkningar att de slutar fungera normalt och inte längre kan sköta sina arbeten. Men ingen av dem verkar få några mer bestående men. Någon långsiktig vetenskaplig uppföljning görs dock aldrig.

Den hemlige kocken är för övrigt precis så taffligt skriven som styckena ovan antyder, och det är för mig fullständigt obegripligt hur en så vidrig von oben-kampanj lyckats få sådant genomslag (jag håller dock med honom om att informationen kring tillsatser och processer skulle kunna vara tydligare).

Tidigare inlägg om Mats-Eric Nilsson:
- Falukorven, igen

Vaccinationsboomen

Rapporten State of the World’s Vaccines and Immunization [.pdf], framställd av WHO, Unicef och Världsbanken, har sammanställt utvecklingen gällande global barnadödlighet och dessutom projicerat den till 2015 [klickbar för förstoring]:
Mellan 1980 och 2007 ökade världens befolkning från cirka 4,44 till 6,66 miljarder. Antal inrapporterade sjukdomsfall per år respektive år (1980 --> 2007) enligt rapporten:

- Difteri: 97 774 --> 4 273
- Mässling: 4 211 431 --> 280 771
- Kikhosta: 1 982 384 --> 161 861
- Polio: 52 795 --> 1 385
- Stelkramp: 114 248 --> 19 867

Några tidigare inlägg på temat:
- Barnadödlighet, igen
- Den åldrande världsbefolkningen
- The Economist om världens utveckling
- Ny rapport från Unicef
- Tjatig men nödvändig predikan
- Nya barnadödlighetssiffror från Unicef
- Milstolpe gällande barnadödlighet passerad

(Via The Great Beyond)

For the greater good

Världens spannmålsproduktion upp sju procent 2008

Från Worldwatch Institute:

For the second year in a row, world grain production rose in 2008, with farmers producing some 2.287 billion tons. The record harvest was up more than 7 percent over the previous year and caps a decade in which only half the years registered gains. Per capita production also recovered, reaching 339 kilograms per person. The total amount of land dedicated to grain harvests worldwide has remained relatively stable over the past 15 years at around 700 million hectares-though it was below the average experienced from 1975 to 1986-but yields have increased 146 percent over the last 46 years.


Diagram över utvecklingen [klickbar för förstoring]:Produktionen 1990-2008, uppdelat per region:
Angående den framtida utvecklingen så handlar det i vanlig ordning om liberalisering och utveckling - exempel från Nourishing the Planet:

“You can get Coca-Cola at any store in any village in Kenya, but you have to travel 50 to 60 kilometers to get fertilizer,” says James Mutonyi, Country Director for the Agricultural Market Development Trust

Och från Science Daily:

CSIRO researchers have identified wheat and barley lines resistant to Crown Rot -- a disease that costs Australian wheat and barley farmers $79 million in lost yield every year.

Tidigare inlägg på liknande tema:
- Mjölkproduktion 2007 kontra 1944

Dagens citat

Steve Landsburg:

It’s always impressive to see one person excel in two widely disparate activities: a first-rate mathematician who’s also a world class mountaineer, or a titan of industry who conducts symphony orchestras on the side. But sometimes I think Paul Krugman is out to top them all, by excelling in two activities that are not just disparate but diametrically opposed: economics (for which he was awarded a well-deserved Nobel Prize) and obliviousness to the lessons of economics (for which he’s been awarded a column at the New York Times).

fredag 13 november 2009

Ekonomisk frihet kontra HDI

Som uppföljning till såväl det tidigare inlägget angående marknadsliberalismen och folkmordet som till det tidigare inlägget gällande frihet och HDI - med tanke på att livet för de flesta utanför Folkhälsoinstitutets väggar går ut på mer än att överleva, så som tidigare ekonomisk frihet från Heritage [.xls] och HDI - "en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP" - från UNDP [.xls] - diagrammet klickbart för förstoring:
Utöver tidigare kritik mot HDI-begreppet (se länkarna nedan) så ställer jag mig exempelvis ytterst frågande till att Nordkorea (längst till vänster) hamnar på så högt HDI, men trenden är ändå tydlig.

Tidigare inlägg om FN-index:
- BNP per capita kontra andra välfärdsmått
- HDI utan BNP per capita-faktor kontra BNP per capita
- Frihet kontra HDI
- Bryan Caplan om HDI
- HDI-utveckling 1980-2006
- HDI kontra BNP per capita, igen
- GDI kontra BNP per capita
- Social jämlikhet och samhällsutveckling

Om att göra något för att rädda jobben

Jag skrev tidigare om USA:s idiotiska straffskatt på kinesiska däck, men lämnade då debatten kring hur oerhört ineffektiva liknande åtgärder är för att behålla arbetstillfällen därhän. The Unbroken Window har dock publicerat ett enkelt överslag på vad åtgärden kan tänkas kosta per arbetstillfälle:

This is $654,720,000 divided by 900, which is 727,466.67 dollars [~5 miljoner kronor] cost per job saved.

Vidare på temat - från Wall Street Journal:

Moore says he’s been supplying the Corps with boots for at least two decades. This year, because he provided safety shoes for work funded by the stimulus package, he said he got a call from the Corps telling him he had to fill out a report for Recovery.gov detailing how he’d used the $889.60, and how many jobs it had helped him to create or save. He later got another call, asking him if he’d finished the report.

“The paperwork was unreal,” said Moore, who added that he tried to figure out how to file the forms online, then gave up and asked his daughter to help.

Paula Moore-Kirby, 42 years old, had less trouble with the Web site, but couldn’t work out how to answer the question about how many jobs her father had created or saved. She couldn’t leave it blank, either, she said. After several calls to a helpline for recipients she came away with the impression that she would hear back if there was a problem with her response, and have a chance to correct it. So with 15 minutes to go before the reporting deadline, she sent in her answer: nine jobs, because her father helped nine members of the Corps to work.

Johan Norberg länkar till en snarlik historia:

Fayetteville National Cemetery in Arkansas used $1,047 in stimulus money to buy a lawn mower to cut the grass. The federal government’s stimulus Web site claims that this lawn mower sale helped save or create 50 jobs.

Och från Boston Globe:

“There were no jobs created. It was just shuffling around of the funds,’’ said Susan Kelly, director of property management for Boston Land Co., which reported retaining 26 jobs with $2.7 million in rental subsidies for its affordable housing developments in Waltham. “It’s hard to figure out if you did the paperwork right. We never asked for this.’’

Och Susan Kelly har självfallet alldeles rätt i sin analys - de pengar som kommit in via skattesedeln har per definition tagits från den fungerande delen av ekonomin, och alltså minskat lönsamheten från de ställen de tagits. Det är Bastiats krossade fönsterruta i all sin glimrande prakt, och det är häpnadsväckande att så många tror på något så uppenbart idiotiskt.

Draget till sin spets finns det en ansenlig andel personer som på fullaste allvar menar att världskrig är positivt för ekonomin - som Paul Krugman:

It took the giant public works project known as World War II — a project that finally silenced the penny pinchers — to bring the Depression to an end.

The lesson from FDR's limited success on the employment front, then, is that you have to be really bold in your job-creation plans. Basically, businesses and consumers are cutting way back on spending, leaving the economy with a huge shortfall in demand, which will lead to a huge fall in employment — unless you stop it. To stop it, however, you have to spend enough to fill the hole left by the private sector's retrenchment.

John Stossel om Bastiats krossade fönsterruta:

(Direktlänk)

torsdag 12 november 2009

Ekonomisk frihet kontra förväntad livslängd

Åsa Lindeborg i Aftonbladet [kursiv text verkar strula]:
Medellivslängden [i Ryssland] är lägre i dag än den var 1965, eftersom den nyliberala chockterapin skapat en ekonomisk tillväxt som fördelas extremt ojämnt – hade det skett under Brezjnevs tid hade vi betecknat det som ett folkmord.
Alldeles bortsett att sådan statistiktolkning förutsätter att man rakt av godkänner sovjetisk historieskrivning, så siffror gällande förväntad livslängd från CIA Factbook och siffror gällande ekonomisk frihet från Heritage [.xls]:
Länderna i yttre vänsterkant är för övrigt - från vänster till höger: Nordkorea, Zimbabwe och Kuba. Landet med 31,88 år i förväntad livslängd är Swaziland.

onsdag 11 november 2009

Freakonomics minus Freakonomics

Jag inser att det här inlägget kan klassas som hårklyveri, men har man som Freakonomics-gänget byggt sitt varumärke på att betrakta vardagssituationer ur strikt ekonomiskt perspektiv så känns det påfallande slött att skriva som Stephen Dubner i ett av de senaste inläggen:

In SuperFreakonomics, we tell the story of how Robert Strange McNamara, an outsider at the Ford Motor Co., led the charge the put seat belts in automobiles at Ford. It was not a popular decision within the company nor with the public; pushing for a safety device in a car did a bit too good of a job of reminding people that cars could be quite unsafe. But McNamara got his way. Over time (a long time, it turned out), the seat belt won widespread adoption, saving roughly 250,000 lives in the U.S. alone since 1975.

Bilbältet är en fantastisk uppfinning (bälteslagar är dock idioti), men hade inte resurserna spenderats på just bilbälten så hade de kunnat spenderas på exempelvis bättre däck eller bromsar, eller till och med på bättre kost, vilket om inte annat räddat åtminstone några liv någonstans. Att lägga till det är Peltzman-effekten - alltså att ökad säkerhet tenderar att tas ut i ökad risk.

Vad som inte ses vid transaktionen är så oöverblickbart och tankegången så grundläggande i sund ekonomisk analys att Dubner instinktivt borde formulerat sig annorlunda.

Milton Friedman om närliggande problematik:

(Direktlänk)

söndag 8 november 2009

USA:s vattenförbrukning 1950-2005

USGS har uppdaterat (pdf) siffrorna från tidigare inlägg (och reviderat några av de tidigare skattningarna), så diagrammet uppdaterat (BNP-siffror från data360.org) [diagrammen klickbara för förstoring]:
Mellan 1950 och 2005 har alltså USA:s vattenförbrukning ökat runt 128 procent. Under den perioden ökade befolkningsmängden med cirka 100 procent, och BNP ökade med cirka 509 procent, vilket ger att vattenförbrukningen per capita ökade med cirka 14 procent och att vattenförbrukningen per inflationsjusterad BNP-enhet minskade med cirka 63 procent. Mellan 1980 och 2005 minskade vattenförbrukningen med cirka 5 procent.

Och precis som Johan Hedin skriver så ser man att det tidigare fanns ett tydligt samband mellan ökad tillväxt och ökat miljöslitage, men att sambandet helt har upphört de senaste decennierna.

Ur rapporten:
Elproduktion och jordbruk står alltså för en högst betydande andel av vattenförbrukningen, vilket Anne Castle, Assistant Secretary for Water and Science, kommenterat hos Science Daily:

"Because electricity generation and irrigation together accounted for a massive 80 percent of our water use in 2005, the improvements in efficiency and technology give us hope for the future," Castle said.

Och vidare angående jordbruket, för att anknyta till tidigare inlägg kring teknisk utveckling inom jordbruket - ur rapporten:

The total number of acres irrigated continued to increase from 1950 to 2000, even as withdrawals remained static or decreased. In 2005, the total number of acres irrigated was 2 percent less than in 2000, but still more than 60 million acres. Between 1985 and 2005, the number of acres irrigated by sprinkler systems steadily increased from 22 million to more than 30 million acres. [...]The average application rate for irrigation water has declined steadily from 3.55 acre-feet per acre in 1950 to 2.35 acre-feet per acre in 2005. This decline is attributed to greater use of sprinkler systems rather than flood systems and corresponding decreases in conveyance losses due to the more efficient application of water.

Tidigare inlägg om vatten:
- USA:s vattenförbrukning 1950-2000
- Världens vattensituation
- Sveriges vattenförbrukning 1995-2005

tisdag 3 november 2009

Bacon!

Jim Gaffigan, via Radley Balko:

(Direktlänk)

Från Kids Prefer Cheese - Mike Munger om sin då 83-årige, närmast blinde far, som motvilligt satts på tvångsdiet:

We snuck out like we were behind enemy lines. Giggling, actually giggling.

Once we got to Denny's, we got the coffee and water, ordered big stacks o'cakes with bacon (I gave him mine). When the order came, he piled about 3 or 4 tablespoons of whipped butter on his 'cakes. Then, syrup tsunami. Then cut the 'cakes into tiny pieces to maximize surface area. Incredibly, at this point more syrup was required.

He couldn't quite finish the big stack of pancakes, but he did finish all the bacon. And had at least six cups of real coffee.

One of the very best mornings of my life. And Elaine just laughed when we got back to the house; I think she recognized the importance of bacon, every now and then. She even called him "Bacon breath" for about an hour. But he was nappin' in the big chair, a picture of contentment.

Och, självfallet, Homer Simpson - ur Lisa the Vegetarian, från snpp.com:

Homer: Wait a minute wait a minute wait a minute. Lisa honey, are you saying you're *never* going to eat any animal again? What about bacon?
Lisa: No.

Homer: Ham?

Lisa: No.

Homer: Pork chops?

Lisa: Dad! Those all come from the same animal!

Homer: [Chuckles] Yeah, right Lisa. A wonderful, magical animal.


Vidare på bacontemat: Läsvärde Jacob Grier recenserar Bakon Vodka - vodka med baconsmak - och Heston Blumenthal förklarar proceduren bakom bacon-och-ägg-glassen.

Mer om David Nutt och cannabis

John Beddington, högste ansvarige i regeringens vetenskapsråd, angående att Nutt klassat såväl alkohol som nikotin som farligare än cannabis, hos BBC:

"I think the scientific evidence is absolutely clear cut. I would agree with it."

Gordon Brown i London Evening Standard:

“On climate change, or health, for example, we take the best scientific advise possible. But in an area like drugs we have to look at it in the round."

(Via The Great Beyond)