torsdag 24 mars 2011

Angående de småborgerligt moralistiska, tvåsamhetsvurmande 80-talisterna

Metro skrev på Alla hjärtans dag om giftermålen, partrenden och hemmafruidealet bland 80-talisterna, i tidningen prydligt inramat i hjärtan:
Siffrorna som Metro hänvisar till är korrekta, men ska man se till den totala giftasfaktorn - eller som Eva Knuts, etnolog vid Göteborgs universitet, kallar den: tvåsamhetsvurmen och "en återgång till en småborgerlig, mer moralistisk inställning" - så bör ju också varje skilsmässa räknas som ett minus - siffror från SCB, som nu även uppdaterat med 2010 års siffror [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Sedan bör man även justera för att antalet personer i åldersgruppen varierat över åren:
Det är nu alltså babyboomens avkommor som vuxit upp, och det fanns 2010 drygt 116 000 fler 19-24-åringar än 2001.

Så korrigerat för antalet personer i åldersgruppen, 2001 satt som index 100:
Korrigerat för självklara faktorer så har alltså andelen nygifta 19-24-åringar minskat med närmare 6 procent sedan 2001, och är dessutom inne i en klart negativ trend sedan 2007.

Något som däremot också borde hållas i åtanke är att genomsnittsåldern i ålderssegmentet skiftat under perioden, så att gemene 19-24-åring är dryga året yngre 2010 jämfört med 2001:
På marginalen har dessutom kvinnornas andel av 19-24-åringar minskat från 49,1 till 48,9 procent av befolkningen mellan 2001 och 2010, vilket spelar åtminstone viss roll då kvinnor vanligtvis gifter sig vid yngre ålder än män.

Och angående längre trender - gällande påståendet att 80-talisterna skiljer sig från tidigare generationer, som enligt Anders Parment, ekonomie doktor vid Stockholms universitet, "hade som ideal att åka till Australien på surfresor och som 38-åring fortfarande vara ­ungkarl" - andel gifta 19-24-åringar 1968-2010 - det är även värt att notera puckeln 1989, innan änkepensionen avskaffades:
Några tidigare inlägg på liknande tema:
- (Tonårs-)aborter, en uppdatering
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat igen
- Alkoläsken, igen
- Gonorrélarm
- Vänsterpartiet om läkemedel och ungdomar

onsdag 23 mars 2011

Axe Cop i praktiken

Axe Cop är en fantastisk serie där en 31-åring ritar de berättelser hans numer 7-årige lillebror kommer på. I serien förekommer bland annat en flygande, eldsprutande tyrannosaurus rex med solglasögon och med minigun-armar.

Så, över då till polischef Joe Arpaio, som hade att handskas med misstänkta tuppslagsmål. Följaktligen skickar han in insatsstyrkan med pansarvagn och bombrobot - och Steven Seagal. No, really.

Snillen spekulerar

Från Failbook:
Ur dagens Metro (pdf):

Kontrasten mellan vår idyll med vårsol som glittrar i vågorna och katastrofen i Japan är ofattbar, skriver Håkan Wirtén. WWF. Han uppmanar dig att agera - var med i Earth Hour på lördag.

Chewbaccaförsvar i praktiken

South Park myntade termen Chewbaccaförsvar:

Johnnie Cochran: ...ladies and gentlemen of this supposed jury, I have one final thing I want you to consider. Ladies and gentlemen, this is Chewbacca. Chewbacca is a Wookiee from the planet Kashyyyk. But Chewbacca lives on the planet Endor. Now think about it; that does not make sense!

Gerald Broflovski: Dammit! ... He's using the Chewbacca defense!

Cochran: Why would a Wookiee, an 8-foot-tall Wookiee, want to live on Endor, with a bunch of 2-foot-tall Ewoks? That does not make sense! But more important, you have to ask yourself: What does this have to do with this case? Nothing. Ladies and gentlemen, it has nothing to do with this case! It does not make sense! Look at me. I'm a lawyer defending a major record company, and I'm talkin' about Chewbacca! Does that make sense? Ladies and gentlemen, I am not making any sense! None of this makes sense! And so you have to remember, when you're in that jury room deliberatin' and conjugatin' the Emancipation Proclamation, does it make sense? No! Ladies and gentlemen of this supposed jury, it does not make sense! If Chewbacca lives on Endor, you must acquit! The defense rests.


Ovanstående försvar har visat sig fungera väl i Sverige, bland annat i fallet där en misstänkt rattfyllerist klarade sig genom att förklara att en 120 cm lång "Mållgan" körde bilen men hann fly innan polisen hann fram. Några fler exempel på kreativt domstolsarbete:

- Från Boing Boing, där den åtalade vidhåller att han inte känner till begreppet "kopieringsmaskin", vilket resulterade i tio A4-sidor av förhör i stil med:

Marburger: How about this: Have you ever heard the term "photocopier" or "photocopy" used in the Recorder's office by anybody?

Patterson: Photocopy? I'm sure in the time I've been there someone has used the term.

Marburger: And have you ever heard them use it in referencing a particular device or machine within the Recorder's office? By way of example, "can you photocopy that for me?" That's an example of office parlance.

Patterson: That particular terminology I've not witnessed.

Marburger: What was the context that you've heard the term "photocopy" used in the Recorder's office?

Patterson: I'm sure it's been used. I didn't say I remembered a specific instance.


Och från Popehat, ur brev från försvarsadvokat angående en bilolycka:

“There is NO EVIDENCE that John Smith, Defendant, is not a FICTION. And THEREFORE UNABLE TO OPERATE AN AUTOMOBILE. And Affiant BELIEVES that no such evidence exists.”

Tidigare inlägg om South Park:
- South Park bang on target, som vanligt

Dagens diagram

Ur ETSC:s rapport Road Safety Target in Sight: Making up for lost time (pdf) [diagrammen klickbara för förstoring]:Också ur rapporten:

The number of road deaths in the EU dropped by 11% in 2009, the largest decrease ever registered for the EU as a whole since the creation of the CARE database in 1993.

Hugo Chávez goes Far Side

Gary Larsons Far Side-klassiker:
Hugo Chávez:

måndag 21 mars 2011

Då och nu

Jag har gjort liknelsen tidigare, men den behövs göras igen - då, ur Johan Norbergs När människan skapade världen, sid 370:

Tågresenärer skulle kvävas när de färdades i den svindlande hastigheten av 30 kilometer i timmen, och de som överlevde skulle ändå få hjärnskador när de tittade ut genom fönstret, på det raskt förbipasserande landskapet.

Nu:

Man får inte fyrkantiga ögon - men det pajar hjärnan.
Tv-tittande ger barn adhd och sömnproblem, enligt amerikanska forskare.
Barn under två år ska inte se på tv alls, säger Hugo Lagercrantz, barnläkare och professor.

Alla som någonsin sett barn ta sig an nya fenomen förstår självfallet att sådana larm som ovan är fullständig idioti, men ändå trycks det i Sveriges största tidning.

Enligt min mening är brist på stimuli något av det skadligaste man kan utsätta ett barn för (även om det självfallet finns individuella variationer), och att det närmast bör klassas som vanvård att hålla barn borta från ny teknik. Jag håller alltså exempelvis heller inte med om att det är nyttigt för varken barn eller vuxna att ha det tråkigt.

fredag 18 mars 2011

Larmuppföljning: Creutzfeld-Jakobs sjukdom

Ur en Independent-artikel från 1996:

"It's too late for adults, but children should not be fed beef. It is as simple as that," said Stephen Dealler, consultant medical microbiologist at Burnley General Hospital, who has studied the epidemic nature of BSE and its human form, Creutzfeldt-Jakob Disease, since 1988.

He believes that the infectious agent would incubate in children and lead to an epidemic sometime in the next decade.

"Any epidemic in humans would start about 15 years after that in cattle, and about 250,000 BSE-infected cows were eaten in 1990. There could be an epidemic of this new form in the year 2005. These 10 cases were probably infected sometime before the BSE epidemic started."

His worst case scenario, assuming a high level of infection, would be 10 million people struck down by CJD by 2010. He thought it was now "too late" to assume the most optimistic scenario of only about 100 cases.

Enligt Socialstyrelens Dödsorsaker 2009 (pdf) så dog 11 svenskar (3 färre än 2008), den yngsta i åldersintervallet 40-44 år, av Creutzfeld-Jakobs sjukdom under 2009.

Malignt melanom 1990-2009

Socialstyrelsen släppte nyligen rapporten Dödsorsaker 2009 (pdf), så för att uppdatera tidigare diagram gällande malignt melanom [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Dödstal per capita, hela befolkningen:
Dödstal per capita, 15-74 år:
Och för att uppdatera diagrammet gällande genomsnittsålder för gruppen 15-74 år:
Tidigare inlägg på temat:
- Även åldersgruppen 15-74 år har blivit äldre
- Malignt melanom, igen
- Malignt melanom-larm

torsdag 17 mars 2011

Trender i tv-tittande 2010

Som uppdatering till tidigare inlägg - siffror från MMS [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

SVT totalt, minuter per dag 1994-2010:
Räckvidd (sett minst fem sammanhängande minuter), SVT1 och 2, 1998-2010:
Räckvidd, TV totalt 1998-2010:
TV-tittande 2010, minuter per dag, per kanal:
TV-tittande, minuter per dag, per åldersgrupp:
Skillnad mellan 2010 och 2009, minuter per dag, per kanal:
Skillnad mellan 2010 och 2009, minuter per dag, per åldersgrupp:
Och för att uppdatera ännu ett diagram - tv-avgift, nyttjande och KPI 1994-2010:
Debatten kring tv-avgiften har förts relativt intensivt på debattsidorna på sistone, bland annat av Eva Hamilton, Cecilia Magnusson och Gustaf Hoffstedt, Bengt Berg och Siv Holma, Ursula Berge och Cecilia Stegö Chilò och Andreas Carlson och Caroline Szyber.

Den radikala åsikten gällande public service verkar vara att ersätta tv-avgiften/public service-avgiften med skattefinansiering, vilket måhända skulle kunna sägas vara ett steg i rätt riktning, men idén bakom statlig tv är en planekonomisk koloss som inte har det minsta att göra med samtiden - ett talande exempel gällande trender i informationsflödet finns hos Pew Research Center:
Samtliga åldersgrupper har alltså nedåtgående trender gällande tv och uppåtgående trender gällande internet - trenden är faktiskt så uppenbar att till och med Kent "förändringen [står] i skarp kontrast till den ständiga dödförklaringen av televisionen" (borttagen artikel?) Asp diskuterar vikande tittarsiffror. De mest sedda programmen är dessutom Melodifestivalen, Kalle Anka och hans vänner, kungabröllopet, fotbolls-VM och OS-längdskidåkning - inte direkt vad som borde klassas som kärnan av public service. Det bör också noteras att tre av fem av ovanstående program inte kommer att sändas under 2011, så även om nu Melodifestivalen haft fina tittarsiffror hittills och Kalle Anka haft en god trend senaste åren så bidrar det till att 2011 års siffror blir än intressantare.

Ång-tv i allmänhet är helt enkelt ett hastigt döende fenomen, som enbart hålls vid liv av att befolkningen åldras. All information som skulle kunna anses vara public service hanteras dessutom utklassningsvis mycket bättre av exempelvis TED och diverse bloggar, så det enda vettiga alternativet är att helt sluta finansiera det och låta tv-kanalerna själva försöka leta fram fungerande affärsmodeller (och självfallet att låta dem gå under ifall de inte lyckas med det uppdraget).
 
Några tidigare inlägg på temat:
- TV-tittande 2009
- Trender i TV-tittande
- Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?
- TV-tittandet i diagram

onsdag 16 mars 2011

Sveriges elförbrukning 1990-2010

Nu med Earth Hour på ingång igen tänkte jag att det kan vara dags att uppdatera tidigare inlägg - statistik från SCB, observera klippt y-axel (diagrammet klickbart för förstoring):
Helt skilt från den viktiga debatten ifall återhämtningen från lågkonjunkturen verkligen bygger på sund grund så är skillnaden jämfört med tidigare år alltså tydlig gällande elförbrukning.

Då Earth Hour ändå får anses vara inriktat mot privatpersoner (även om det finns visst företagsfokus) så tog jag även med bostädernas elförbrukning; de senaste vintrarna har varit oerhört kalla och somrarna varma, så jag valde de temperaturkorrigerade siffrorna.

Några tidigare inlägg på temat:
- Sveriges elförbrukning 1990-2009
- Earth Hour utvärderat

måndag 7 mars 2011

Exporten till Tyskland ökar och december 2010 var en helt normal månad

Lars Lindqvist på Kvantitativt skriver om Sveriges export till Tyskland:

I slutet av 2010 ser det ut att ha hänt något för december var en katastrofal månad då exporten föll klart under trendnivån.

Den trendnivå han hänvisar till har dock inte särskilt mycket att göra med historiska data - siffror från SCB [diagrammen klickbara för förstoring]:
Exporten är alltså väldigt tydligt säsongsbetonad - siffrorna istället per månad:
Sett till de data som finns tillgängliga hos SCB så har december i snitt stått för 7,8 procent av årets sammanlagda export - för 2010 var den siffran 7,7 procent.

fredag 4 mars 2011

Shanghais medellivslängd upp 0,4 år under 2010

Som uppdatering till tidigare inlägg (länkar sist i inlägget) angående medellivslängden i Shanghai - Kinas folkrikaste stad med runt 23 miljoner invånare - från People's Daily:

The average life expectancy reached 82.13 years, up from the previous year's 81.73, Shanghai Health Bureau reported.


Males can expect to live 79.82 years old, an increase on the previous year's 79.42, while in females the figure is 84.44 years, up from 84.06 in 2009.

För att uppdatera tidigare siffror så motsvarar det runt 115 000 livslängder; i Sverige föddes drygt 115 000 barn under 2010.

Ytterligare siffror ur artikeln:

The maternal mortality rate in the city stood at 9.61 per 100,000 last year, the same as in 2009 and close to the average in developed countries, local officials said.


Meanwhile, the infant mortality rate dropped to 5.97 per 1,000 from 6.58 in 2009.
/.../
Shanghai reported 17,780 cases of serious infectious diseases last year, down 14.44 percent on 2009 and the lowest recorded level.

Tidigare inlägg på temat:
- Shanghais medellivslängd upp 0,45 år under 2009
- Shanghais medellivslängd upp 0,2 år under 2008

torsdag 3 mars 2011

Kort om Magnus Betnérs Livets ord

Precis som Johan Norberg så gillar jag Magnus Betnér, men precis som i fallet med Hans Rosling så tycker jag nog helt enkelt inte lika mycket om honom som Norberg gör.

Nyligen så sändes Betnérs Livets ord på Kanal 5. Jag såg dock bara ett fåtal minuter, men de minuterna inleddes med tjockisskämt - som dels är tråkigt från början, och sedan dessutom väldigt uttjatat. Att då lägga sig så oerhört nära Ricky Gervais skämt på temat är intet kort om slött.

Sedan tog han upp fractional reserve banking, och det är trist att någon som bygger akten på att leverera bistra sanningar inte orkar ens börja förstå grundproblemet - Betnér nämner att bankerna i praktiken trycker pengar, men verkar tro att alternativet till det skulle vara att helt avskaffa pengarna.

En banks roll borde vara att förvalta pengar, inte att riskfritt låna ut samma hundralapp till mer än en person. Ifall man ägnar en livstid åt att spara pengar och sedan upptäcker att det är intet värt på grund av att videobutiken på hörnet kört sedelpressar så borde man även anse att det är ett problem ifall exempelvis banker som fokuserar sin marknadsföring på SMS-lån gör detsamma.

Nå, Betnér är ändå en av få svenskar som skämtar på annan grund än kön/etnicitet, och det ska han självfallet ha kudos för. Jag har bristfällig koll, men han är troligtvis Sveriges bäste ståuppkomiker - det beror dock tyvärr mer på brist på konkurrens än på Betnérs förmåga; han är helt enkelt inte direkt någon Doug Stanhope, men det är det å andra sidan inte särskilt många som är.

Vill man se Betnér och råkar befinna sig i omgivningarna så uppträder han hos Stureplanscentern imorgon, och även om det med all sannolikhet kommer att lämna en del att önska så är han ändå allt som oftast sammantaget klart sevärd.

onsdag 2 mars 2011

(Tonårs-)aborter, en uppdatering

Bitte Assarmo skriver såväl på Newsmill som i den egna bloggen om sexualupplysning och aborter - ur blogginlägget:

Att UR helt förbehållslöst anammar den sexualsyn som RFSU intar – den sexualsyn som, enligt alla siffror, måste anses gå parallellt med ett ökande antal tonårsaborter och alltfler fall av könssjukdomar – vet alla vid det här laget.

Jag har tidigare skrivit om just (tonårs-)aborter, så för att uppdatera siffrorna - ur Socialstyrelsens senaste rapport på temat: Aborter i Sverige 2010 – januari–juni (pdf):

Aborttalet 2010 var det samma som för år 2008. Andelen aborter bland tonåringar minskade med 7 procent jämfört med samma period 2009 och med 14,5 procent jämfört med 2008.

Samt i diagramform [diagrammet klickbart för förstoring]:
Tonårsaborterna har alltså minskat kraftigt sedan 2002 (för diagram över längre tid hänvisas till tidigare inlägg), och minskningstakten ökar dessutom i det åldersspannet, medan aborterna till och med ökar i övriga segment, som då sett till nuvarande moralpanik gissningsvis fått mer begränsad information.

Gällande könssjukdomarna så är det svårt att få fram verkligt rättvisande information då fler hela tiden testar sig och mätmetoderna dessutom ständigt förbättras, men motsvarande klamydiastatistik (alltså den i särklass vanligaste könssjukdomen) som i det tidigare inlägget:
Och ytterligare ett diagram (gällande samtliga åldersgrupper) - från Smittskyddsinstitutet:
Det bör även observeras att ökningen 2007 beror just på förbättrade mätmetoder:

2007 observerades en ovanligt kraftig ökning av antal rapporterade klamydiafall. Detta berodde på bättre diagnostik som gjorde att tidigare missade fall av en ny genetisk variant av Chlamydia trachomatis (CT) kunde upptäckas. Sedan 2007 ses en nedgång som, förutom förbättrad diagnostik, kan ha flera orsaker, till exempel ökad provtagning, förbättrad smittspårning och mer effektiva preventiva åtgärder.

Så gissningsvis ligger det en hel del i vad Assarmo faktiskt skriver i ett annat inlägg, att moralismen och larmandet i sig agerar som en katalysator för det beteende den önskade bekämpa - som en Streisand-effekt.

Kontentan från det tidigare inlägget, för övrigt en av mina absoluta hjärtefrågor, står sig alltså:

Så lämna vänligen ungdomarna i fred och låt dem ha kul och ta eget ansvar på samma sätt som tidigare generationer gjorde - de klarar sig alldeles uppenbart utan curlingsopande.

Det vore också intressant ifall någon tog sig tid att lista upp olika typer av liberaler. Jag håller exempelvis med Johan Ingerö i mycket av det han skriver, men på det här området är jag inte direkt förvånad över att han blint retweetar en tomte som hänvisar till en tomte.
(Via Mattias S)

tisdag 1 mars 2011

Inbrott per capita 1975-2010 (prel.) och 1995-feb 2011 (prel.)

Som uppföljning till tidigare inlägg angående Dick Erixons kommentarer angående DN:s artikel om inbrott i Stockholmsområdet:

Men i verkligheten låter regeringen kriminaliteten svälla över alla gränser.

Och:

Själv tycker jag det är ett tecken på en civilisation i förfall.

Uppdaterade siffror från BRÅ:s statistiktjänst [diagrammen klickbara för förstoring]:
Och uppdaterat med senaste data, alltså fram till och med januari 2011 (BRÅ:s data innehåller inte månadsstatistik för perioden före 1995, så observera att perioden nedan skiljer sig från perioden ovan); 12-månaders löpande genomsnitt för att undvika säsongsvariationer [klickbar för förstoring]:
Uppdatering 2011-03-10 - med februaris siffror:
Några tidigare inlägg på temat:
- Inbrott per capita 1995-2010 (prel.)
- Inbrott per capita 1975-2009- Inbrott per capita 1975-2008
- Brottsstatistik New York State kontra Stockholms län 1975-2007
- Marknadsekonomin och inbrotten, igen
- Marknadsekonomi mot inbrott