lördag 7 juli 2007

En stilstudie i konsumism

Många går in i djuplodande resonemang angående att materiella ting inte ger någon tillfredsställelse. Andra bortser från filosoferandet och känner liksom bara efter.

fredag 6 juli 2007

Det gröna Grönland

SvD och DN skriver om en forskarrapport som visar att Grönland var grönt, med barrskogar, fjärilar och tiogradig värme för några hundra tusen år sedan.

Vad som bör noteras är att den tecknade bilden i anknytning till artikeln inte visar några isbjörnar. Anledningen till det är naturligtvis att de dog ut när isen smälte.

torsdag 5 juli 2007

Propagandans resultat

För att ekonomisk omfördelning ens i teorin skulle kunna medföra något positivt så måste ekonomin vara ett nollsummespel, där alltså den enes bröd blir den andres död. I Sverige har socialismen länge styrt debatten, och alltså närt myten att (eftersom alla ju kan se att vi i de rika länderna fått det fantastiskt mycket bättre de senaste åren) de rika blir rikare och de fattiga fattigare.

Socialistpropagandan har fått tillgång till så massiva forum under så många decennier att den satt sig i märgen på folk, och resultatet av UNDP:s undersökning är därför inte särskilt förvånande. Svenskar gissar fel på 35 år på medellivslängden i u-länder, bommar med 58 procentenheter på hur stor andel av u-landsbarnen som går i skolan och 65 procent missar med 30 procentenheter på frågan hur stor andel som har tillgång till rent vatten.

I en värld där utvecklingen rusar fram och där allt fler länder blir allt mer demokratiska så blir naturligtvis livet bättre för såväl fattiga som rika. Se gärna mitt tidigare inlägg med Hans Roslings föredrag för mer information om exakt hur mycket bättre det blivit.

Arv och miljö

Nu rapporteras det igen om att en gravt vanvårdat hund angripit tre, och som vanligt ligger fokus på hundrasen - "Pitbull bet tre" - trots att det sedan står i artikeln att hundens nuvarande ägare tidigare attackerats av hunden efter att pojkvännen smetat in henne i avföring och bussat hunden på henne.

Man ska naturligtvis akta sig för att dra långtgående slutsatser av enskilda fall, men jag tror att det tryggt går att anta att hunden i artikeln inte direkt haft en solskensuppväxt.

Jag törs dessutom gissa att det inte stått "Schäfer bet tre" om det varit en schäfer som anfallit, allt annat lika.

All access: Sean Sherk

Sean Sherk är ett monster - ett barnmatsätande småbarnsföräldramonster med kampsportsvärldens fånigaste smeknamn. Jag skulle gärna se Franca vinna, men Sherk ser onekligen svårstoppad ut.

onsdag 4 juli 2007

Dabrowski speglar SVT:s obundenhet

SVT stoltserar gärna med sin frihet och politiska obundenhet. Ett av de uppenbara bekymren med att stå politiskt obunden i ett svenskt debattklimat är att befolkningen under så lång tid indoktrinerats med socialistiska åsikter att det ses som balanserat att vara socialist (lite som den klassiska observationen om vad som anses vara rättvist i tilldelad tid mellan könen i skolan).

Stina Dabrowski skriver talande om detta i sin bok Stinas möten, vilken Expressen publicerar ett utdrag ur:

Stina: Margaret Thatcher lyckades ju höja standarden för dem som hade det sämst, men de rika blev också väldigt mycket rikare. Hur ser du på det?
Bo Lundgren: Jag tycker att man ska ha en balanserad utveckling. Alltså det finns de som säger...
Stina: Men hur ser du på just det?
BL: Vad som hände i Storbritannien?
Stina: Man kan ju tycka att det är okej. Om man lyckas göra det bättre för dem som har det allra sämst, är det okej att de som har mycket får mycket mer då?
det allra sämst, är det okej att de som har mycket får mycket mer då?
BL: Alltså i Sverige diskuterar vi väldigt ofta bara fördelning av det som finns. Vi diskuterar väldigt sällan, vilket vi pratade om faktiskt i början av programmet, hur man skapar nya resurser så att det blir ännu bättre. Hade Sverige varit en delstat i USA idag så skulle Sverige ha varit den fattigaste av de 51 delstaterna.
Stina: Men om, men om...
BL: Men Stina, detta är ju ändå väsentligt därför att...
Stina: Jo, men det är väsentligt att få svar på frågor som man ställer också.
BL: Jo, men självklart.
Stina: Men vad är då ditt svar?
BL: Mitt svar är alltså att vi lägger ju skatteförslag som innebär att när inkomstskatten förändras så finns fördelningsprofilen kvar, det vill säga att det finns ingen skillnad där.
Stina: Men det är ju det väsentliga. God dag yxskaft! [jag antar att Stina säger det sistnämnda, det framgår dåligt av Expressenutdraget]

Stina frågar alltså Bo Lundgren om han tycker att det är bra att alla får det bättre, och tycker därmed att hon ställt Bo Lundgren mot väggen. Då detta i Bos värld är en total ickefråga så försöker han istället reda ut ett djupare sammanhang, och Stina tappar humöret.

Debatten efteråt handlar dock mest om att Stina varit aggressiv och tappat humöret, och inte att hon drivs av en tydlig politisk agenda. I en socialistiskt indoktrinerad kanal i ett socialistiskt indoktrinerat land må det upplevas neutralt att undra om Bo Lundgren tycker att det är bra att alla får det bättre, men från ett mer teoretiskt hållbart neutralt perspektiv är det en fråga som aldrig borde ställas.

På liknande tema skrev Johan Norberg tidigare om förhållandet mellan protektionistiska och marknadsliberala frågor här, och HAX har gjort en film om SVT:s tonläge mot Göran Persson jämfört med alliansens företrädare:

måndag 2 juli 2007

UR:s Globalisering

Första programmet (av sju) i UR:s serie Globalisering sändes precis, och jag måste säga att jag är positivt överraskad.

Henrik Arnstad, en av programmets producenter, skriver om serien här, men åtminstone det första programmet var bättre än debattartikeln.

Kul att se att UR släpper fram öppnare program, och det ska bli intressant att se de kommande programmen.

Tills vidare rekommenderas Johan Norbergs (som för övrigt var med i första avsnittet av Globalisering) Globalisation is Good.

Couture, de la Hoya och Hopkins

Boxning och MMA sägs ofta vara rena konkurrenter, men samtidigt som de delvis kämpar om samma publik så bidrar varje välskött kampsport till att öka intresset för annan kampsport. Kul att se att Couture, de la Hoya och Hopkins så självklart ställer sig på den sympatiska sidan.