lördag 27 december 2008

Mopedlarm

Folksam, bildat 1905 efter beslut vid Kooperativa Förbundets kongress, där namnet är en sammanslagning av "Folket" och "Samarbete", anklagar idag på DN debatt regeringen för att "cyniskt gå branschintressenas ärenden och låta unga människor bli försökskaniner i ett regelverk med skyhöga risker".

Folksam delar dock inte nämnvärt med sig av sin statistik (åtminstone inte så vitt jag hittat), men Vägverkets statistik är offentlig, och uppdelad på såväl ålder som färdsätt. Statistiken visar visserligen bara polisrapporterade olyckor, och är därmed inte heltäckande, men den bör åtminstone kunna visa trender (samtidigt så anger Folksam att de "alltid ersätter personskador till följd av mopedolyckor", så det föreligger åtminstone viss risk för överrapportering av mopedolyckor i deras statistik). Vägverket redovisar även antalet mopeder i trafik, så till att börja med kan ett diagram över antalet klass 1-mopeder (EU-mopeder) i trafik vara av intresse:

Gällande antal klass 2-mopeder i trafik så har jag inte lyckats hitta någon siffra, men för uppskattnings skull så har jag - baserat på Vägverkets rapport (pdf) - antagit att det 2001 fanns 120 000 klass 2-mopeder och att den siffran därefter minskat med 5000 per år). Det är naturligtvis långt ifrån en exakt siffra, men jag är också övertygad om att det är en beräkning som överdriver trendbekymret per moped betydligt. November och december 2008 saknas i Vägverkets statistik, så jag har räknat upp 2008 års resultat motsvarande vad november och december betytt i procent för tidigare års siffror:Sedan är det ju naturligtvis även så att ifall 15-åringarna inte förflyttat sig per moped så hade de nyttjat något annat färdmedel. Tyvärr redovisar Vägverket bara den totala statistiken i intervallet 15-17 år, men omräknat per capita (antaget att 15-17-åringar utgör lika stor andel av befolkningen samtliga år), med 1970 som index 100 så ser den skadestatistiken ut som följer:Ytterligare en aspekt skulle kunna vara att nyblivna körkortsinnehavare som ägt en moped kan tänkas vara inblandade i färre olyckor än de utan tidigare motorvana, men jag förstår naturligtvis att sådan statistik inte finns tillgänglig.

Sammanfattningsvis tycks det inte föreligga någon nämnvärd anledning till larm, och som Vägverket skriver i den tidigare länkade rapporten (pdf) så är mopeden "ett unikt färdmedel som dels ger självständighet och dels är rolig att köra". Tänk på barnen.

fredag 26 december 2008

Vetenskapen och Gud

Jag håller i stort sett aldrig med Roland Poirier Martinsson (RPM hädanefter), vilket naturligtvis beror på att han är ärkekonservativ medan jag är oerhört icke-konservativ.

Nåväl, han har hur som helst skrivit ännu en lång (cirka 22 000 tecken) debattartikel på Newsmill (den förra handlade om nyliberalismen, och var i stort ett frontalangrepp på allt som hans arbetsgivare Timbro står för, och som bland andra Johan Norberg och Mattias Svensson bemötte) - denna gången om "det vetenskapliga beviset för Guds existens".

Som bevis för Guds existens anför han:

Om smällen varit något svagare skulle all materia snart ha återvänt till gravitationens centrum. Om universum expanderat med något större kraft skulle stjärnorna aldrig ha bildats. Enligt Stephen Hawking, innehavaren av samma professur vid Cambridge som en gång Sir Isaac Newton, skulle universum ha kollapsat i dag om expansionshastigheten en sekund efter den stora smällen varit 1/100 000 000 000 000 000 lägre än den faktiska. Fysikern Richard Morris har räknat ut att universum skulle ha dött inom 30 000 år om expansionshastigheten varit 1/1 000 000 lägre än vad som var fallet.

För att expansionshastigheten skulle bli lagom krävdes en densitet som motsvarar ett universum bestående av 1080 subatomära partiklar. Dagens teorier visar att universum innehåller just det antalet.
Den stora smällen gav upphov till gravitationskraften. Hade den avvikit från sin faktiska kraft med 1/1040 skulle stjärnorna, om de överhuvudtaget kunnat bildas, utvecklats antingen till röda dvärgar eller blåa jättar. I inget av fallen hade liv kunnat uppstå.


Och liknande argumentation är naturligtvis fullständigt ohållbar. "Vi är här idag för att något har hänt, och hade detta något inte hänt så hade inte just vi suttit här just idag" kan aldrig förlängas till att bevisa att Gud existerar. 

I god Bastiat-anda så hade självfallet något annat hänt ifall inte just det här hade hänt. Kanske hade det dröjt en miljard år till, och vi hade varit mikrometerlånga fiskar i en värld med svavelatmosfär, och kanske hade det dröjt fem miljarder Big Bangs till och vi hade varit kilometerlånga insekter.

Oavsett vad som gått annorlunda så hade den världens vetenskapsentiteter kunnat studera sannolikheter och utföra sin motsvarighet till vårt huvudskakande. Och angående frågan gällande hur vi reagerat ifall någon vunnit ett gäng lotterier samtidigt så tog det 13,7 miljarder år att nå hit, och det känns inte alldeles osannolikt att någon någon gång skulle hämta hem en dylik storslam ifall lotterier fortsätter att existera under några miljarder år till - exempel på till synes osannolik tur som dito otur på lotteriområdet är flertaliga bara de senaste åren.

En annan liknelse skulle kunna vara att det är fullständigt häpnadsväckande osannolikt att RPM i dagens tappning existerar - varje liten ytterligare påverkan på någon i hans släktträd hade sannolikt resulterat i att någon helt annan person hade fötts, ifall nu någon hade fötts över huvud taget. Men, faktum är att såväl han som universum som vi känner det idag existerar, trots att sannolikheten för det inte finns, fast bara lite - för att citera Tage Danielsson.

Tilltro till högre väsen är närmast per definition motsatsen till vetenskap.

Slängda gröna potatisar

Jag kastade nyss instinktivt en grön potatis - en reaktion som naturligtvis måste ifrågasättas.

Så, giftet som sammankopplas med grön potatis kallas solanin (vilket jag faktiskt gissar att samtliga som läser det här inlägget kände till redan tidigare), ett gift som enligt Wikipedia ger symptom vid intag av 2 till 5 milligram per kilo kroppsvikt, och som kan verka dödligt vid halter mellan 3 och 6 milligram per kilo kroppsvikt.

Gränsvärdet för solanin går vid 0,2 milligram per gram potatis (0,2 promille), och en grön potatis kan innehålla över 1 promille solanin.

Väger man 75 kilo (ungefärlig svensk medelvikt enligt SCB) så kan man inta 150 milligram solanin innan man börjar märka av symptom. Och räknat då med att den gröna potatisen innehåller 1 promille solanin så bör man inte inta mer än 150 gram oskalad grön potatis vid ett tillfälle. En normal portion innehåller cirka 175 gram potatis, så så länge någon inte låter hela portionen utgöras av grön potatis bör vederbörande kunna sitta lugnt i båten.

Mellan 30 och 80 procent av solaninet sitter dock i skalet, så hör någon till den kategori människor som föredrar skalad potatis kan denne ifall den väger 75 kilo inmyndiga mellan 215 och 750 gram grön potatis innan symptom börjar märkas, och mellan 320 och 1100 gram innan allvarligare skador än övergående illamående riskeras. Går man på Wikipedias siffra att 400 milligram krävs för livshotande skador kan en vuxen person äta cirka 500-2000 gram grön, skalad potatis vid ett tillfälle.

Sedan kommer nästa ryggmärgsreaktion - barnen. Ett femårigt barn väger runt 20 kilo, och kan då äta mellan ungefär 85 och 300 gram grön potatis vid ett tillfälle. 

Jag har däremot inte hittat något angående hur fort solaninet bryts ner i kroppen, men jag törs generalisera att man måste anstränga sig markant för att äta sig sjuk på potatis, särskilt som den potatisen som innehåller solanin smakar beskt. Det kan även noteras att godkänd potatis kan innehålla en femtedel så mycket solanin som skadad potatis, så solaninfobikern bör kanske helt avstå från potatis snarare än sålla bort de gröna exemplaren. 

Det gröna i potatisen är för övrigt klorofyll.

torsdag 25 december 2008

Barnfetmaepidemin

Ur SvD:

Av de 4 500 undersökta halländska barnen var 15 procent överviktiga, varav 2,5 procent feta.

Redan ifall 2,5 procent (1/40) skulle vara feta skulle det vara en markant nedgång av antalet ansett feta barn (exempelreferens), men ordet "varav" borde egentligen inte kunna syfta på annat än att 0,15*0,025 ≈ 0,4 procent av barnen var feta.

Oavsett vad så borde resultatet ha presenterats i positiva ordalag och fått betydligt större genomslag.

God jul

Traditioner är inget jag är nämnvärt glad i, men så här i juletid brukar jag ändå sända en tanke till det jultecknade. 

I det forna DDR-Sverige ansåg staten att det nöjestecknade var imperialismens genväg till känsliga barnahjärtan, och försåg istället den suktande befolkningen med ett fåtal LSD-osande och politiskt drivna tecknade program som Professor Balthazar (Balthazar borde annars snarare kunna anses vara en motvikt till serievärldens överflöd av onda vetenskapsgenier, men gissningsvis kopplades Balthazar långt snarare till Tito än till gottgörande privata innovatörer).

Som vängärning bjöd dock staten på relativt otyglat (ocensurerad husvagnssemester här) tecknat en gång per år - på familjehögtiden julafton, gissningsvis i syfte att visa på usla tittarsiffror (vem vill se på teve när familjen är på besök). Resultatet blev dock ett annat - miljoner och åter miljoner tog chansen att uppleva någon timmes flykt från plansamhället, och sedan kom Super-Ted i Sköna Söndag och därefter Disneytajm (med grav risk för partiell historierevisionism) - och sedan var snöbollen i rullning.

Jultecknat må vara obsolet i dagens samhälle, men symbolhandlingen är tidlös.

På julklappsfronten kan annars meddelas att vad som bara nämndes i förbifarten på bloggen diskuterades en smula mer i vardagslivet, och vänliga själar införskaffade därför Korv, mos och människor - en bok som bådade gott vid snabb genombläddring och som gissningsvis resulterar i framtida skriverier.

Ramones - Merry Christmas (I don't want to fight tonight):

(Direktlänk)

onsdag 3 december 2008

måndag 1 december 2008

World AIDS day

Idag är det World AIDS Day - en dag tillägnad ett av världens verkliga problem, och därför värd att uppmärksamma. Jag har skrivit om aids ett flertal gånger, senast i augusti, och det är åtminstone positivt att de flesta siffrorna kring bekymret verkar peka i rätt riktning.

Viktigt är dock att behålla fokus och komma ihåg att aids bara är ett av världens alla bekymmer, och glädjande nog "törs" (för att använda Physorgs formulering) forskare även ifrågasätta stödet till aidsforskningen:

"AIDS is a terrible humanitarian tragedy, but it's just one of many terrible humanitarian tragedies," said Jeremy Shiffman, who studies health spending at Syracuse University.

Roger England of Health Systems Workshop, a think tank based in the Caribbean island of Grenada, goes further. He argues that UNAIDS, the U.N. agency leading the fight against the disease, has outlived its purpose and should be disbanded.

"The global HIV industry is too big and out of control. We have created a monster with too many vested interests and reputations at stake, ... too many relatively well paid HIV staff in affected countries, and too many rock stars with AIDS support as a fashion accessory," he wrote in the British Medical Journal in May.


Även årets Nobelpris i medicin gick till HIV-/AIDS-forskare, och när SR sätter rubriken ”Hoppas få tyst på konspirationsteoretikerna”, så kan jag - då jag uppskattar konspirationsteorier och ogillar tonen i det uttalandet - bara inte låta bli att länka till såväl en Wikipediapost som en film kring konspirationsteorin:

(Direktlänk)

Konspirationsteorin bemöts för övrigt här, och konspirationsteorier i gemen kritiseras utförligt av såväl Henrik Sundholm som Carl Svanberg.

lördag 29 november 2008

Lika som bär 19

Från MSNBC:

A top cop mistakenly shot himself in the thigh after giving his daughter a lesson in gun safety, police said.


(Direktlänk)

Alkohol och den svenska folksjälen

Mattias Svensson har skrivit mycket kring alkoholen, och hans Voltaire-artikel är underhållande och bildande läsning kring det kanske allra svenskaste av samhällsfenomen (trots den amerikanska influensen).

Artikeln är heltäckande, men jag tänkte ändå passa på att fylla på den lite, från Forskning & Framstegs artikel (de har öppnat sitt artikelarkiv i fulltext, vilket är en fantastisk tjänst):

Serveringspersonalen skulle inte aktivt få gästerna att dricka. Bestämmelsen riktade sig mot så kallad "animering till rusdrycksförtäring", men om serveringspersonalen endast frågade "Behagas något att dricka?" eller "Behagas något mera att dricka?" så stred detta inte mot stadgandet!
Utskänkning av spritdrycker fick endast ske till gäst "som å utskänkningsstället börjat intaga eller omedelbart förut därstädes intagit verklig måltid, bestående av lagad mat till ett pris, som för måltid sammansatt av minst två rätter utgör lägst 1 krona och 50 öre och för annan måltid lägst 2 kronor". Vidare gällde följande: "Därest gästen icke äter av den framsatta maten, bör serveringen av spritdrycker avbrytas." Även om det inte uttryckligen var personalens sak att kontrollera hur mycket av den framsatta maten som gästen åt, gällde att "saxning, d.v.s. petande i maten eller sönderskärande av ett köttstycke, berättigar dock icke till fortsatt servering".

/.../
Serveringspersonalen skulle inte aktivt få gästerna att dricka. Bestämmelsen riktade sig mot så kallad "animering till rusdrycksförtäring", men om serveringspersonalen endast frågade "Behagas något att dricka?" eller "Behagas något mera att dricka?" så stred detta inte mot stadgandet!
Utskänkning av spritdrycker fick endast ske till gäst "som å utskänkningsstället börjat intaga eller omedelbart förut därstädes intagit verklig måltid, bestående av lagad mat till ett pris, som för måltid sammansatt av minst två rätter utgör lägst 1 krona och 50 öre och för annan måltid lägst 2 kronor". Vidare gällde följande: "Därest gästen icke äter av den framsatta maten, bör serveringen av spritdrycker avbrytas." Även om det inte uttryckligen var personalens sak att kontrollera hur mycket av den framsatta maten som gästen åt, gällde att "saxning, d.v.s. petande i maten eller sönderskärande av ett köttstycke, berättigar dock icke till fortsatt servering".
/.../
Att som kvinna stå och "smutta" på en drink i baren var ett uppenbart tecken på att bjuda ut sig. Kopplingen alkohol, moral och sexualitet var tydlig.
/.../
Det finns många berättelser om hur man kringgick måltidstvånget. Så kallade "bongrätter" kunde vara smörgåsar som bars in och ut eller en klick blåbärssylt på en sked eller enbart burkärtor. Hovtraktören Tore Wretman menar att man lika gärna kunde ha serverat "gipsanrättningar". Eftersom män hade större ranson än kvinnor, fanns det mycket få "kvinnliga" gäster på bjudningarna. På ett vanligt bröllop noterades på notan att det varit en kvinnlig och 39 manliga gäster. Att på detta sätt tänja på reglerna var möjligt eftersom restaurangnotorna var handskrivna. Mycket tid ägnades åt att makulera originalnotorna och skriva nya i efterhand.
/.../
Att Brattsystemet minskade drickandet är tydligt. Däremot hade det mindre betydelse för att få bukt med de grava alkoholmissbrukarna. I runda tal 75 procent av fylleriförseelserna begicks av personer utan motbok.
/.../
I Norrland gav torrläggningen upphov till ett marginaliserat drickande där lönnbränningen florerade och där brännvinssurrogat i form av eter, Hoffmanns droppar och hårvatten var vanliga.


Det är så plågsamt uppenbart vad som händer vid regleringar, och det är intet kort om ofattbart att etablissemanget agerar blinda inför fenomenet. Faktabaserad droggranskning står långt från samhällsdebatten, och hade varit omöjlig att framföra från politikerställning. Det är därför inte särskilt förvånande att exempelvis Expressens Karin Olsson vevar blint (1, 2, 3, Mattias Svenssons svar: 1, 2) mot det.

Även Sanna Raymans ledarbloggsinlägg om alkohol och amning rekommenderas.

Sedan något jag bara inte kunde låta bli att uppmärksamma - Erik Lemming som omnämns i förbifarten i Mattias Svenssons artikel måste väl vara spjutkastaren, trots stavningsskillnaden?

Mattias Svensson nämner även Bengt Sändhs "Ett recept" som ansvarig för att ha fördubblat hembränningen. Den finns att lyssna på här:

(Direktlänk)

Ännu en barnanpassad statsliknelse

Wile E. Coyote (för övrigt en av Johan Johanssons idoler) illustrerar tidigare refererat gropgrävande:

(Direktlänk)

Majlard och taekwondon, igen

Jag skrev tidigare om Majlard och taekwondon, men jag missade tydligen att han skrivit ännu en krönika på ämnet. Ur krönikan:

Men vissa principer kan man inte rucka på. Som att sparkar mot kropp och huvud inte är idrott. Jag skulle aldrig kunna uppmuntra till sådan sysselsättning.

Jag undrar vad det föräldrapar i Gävle tänkte, som fick sin son ihjälsparkad i en portuppgång på Kungsgatan i Stockholm, om de händelsevis slog på tv:n när denna avart spelades upp? Just en snygg sport.

Det spelar ingen roll om OS-utövarna är skyddade. Vilka föredömen är de för barn och ungdom? Är det så man ska göra? Usch, jag står fast vid att taekwondo borde sparkas ut från OS. Jacques Rogge och Gunilla Lindberg kanske behöver en spark i arslet för att vakna!

Jag har skrivit om Majlard och kampsport tillräckligt tidigare (1234), för att inte orka upprepa särskilt mycket, och stycket ovan är även i sedvanlig Majlard-stil så korkat att det känns hopplöst att kommentera, men bara en enkel fråga: Vilka idrotter är föredömlig "så ska man göra"-undervisning för barn?

En till förresten: Hur många gånger känns det fräscht att ordvitsa kring "sparka"?

Den alltsväljande staten

Ett välkänt talesätt är att ifall man befinner sig i en grop bör man sluta gräva, och det är alldeles häpnadsväckande hur stater världen över nu tävlar i att reglera och subventionera sig genom en kris uppkommen just via regleringar och subventioneringar.

Mattias Svensson jämförde på Neo-bloggen det beteendet med råttan på repet, men den sagan slutar ursvenskt med att byråkratins kvarnar tuggar fram att pojken går till skolan.

Bättre liknelse:

(Direktlänk)

Kortare version av visan finns här.

fredag 28 november 2008

Ockhams kommunala rakkniv

I Leksand har de problem med att eleverna ratar skolmaten. Lösning: 20-årsgräns för inköp av energidryck.

Bland tidigare exempel på kommunal problemlösning finns subventionerade kondomer vid våldtäkt.

(Via HAX)

Lika som bär 18

HAX:

Sverige är som att se en trafikolycka i extrem slow motion. Man ser vad som går åt helvete. Man kan inte göra något åt det. Och man kan inte låta bli att titta.

Stranglers - Sverige:

(Direktlänk)

Har någon bekymmer att höra vad Hugh Cornwell, som studerade vid Lunds universitet, sjunger så bidrar Youtube-användaren Discoballe med texten i kommentarerna till låten:

Låt mig berätta om Sverige
Enda landet där molnen intresserar
Storebror säger det är stället för dej
För mycket tid att tänka, för lite att göra
För mycket tid, för lite att göra
Jag är insnöad på östfronten

Förändringen är på minimum
Hypokondrisk gravsten
Känslan för humor är förlorad nånstans
Cumulus numbus för dej
Förändringen är på minimum
Hypokondrisk gravsten
Storebror säger det är stället för dej
Jag är insnöad på östfronten


Och eftersom jag spenderat ett och annat år i landet där det finns för lite att göra så vet jag naturligtvis att "Cumulus numbus" ska vara cumulonimbus.

Låten finns för övrigt även på engelska här.

You say tomato, I say drug raid

Från Telegraph:

[79-åriga Lulu Mathesons] 47-year-old son Gus, a former driver, was looking out of the window when he saw police cars stop outside.
He said: "I wondered what on earth was going on. I opened the door and they more or less barged past, saying that I was growing cannabis on the windowsills.
"I started laughing because I knew they were tomato plants but it wasn't so funny when they frisked me and then started tearing the house apart."
Mr Matheson said he was held in the bedroom while officers searched the furniture and under the mattress. He also said that the police impounded the family's pet dogs.
"They even 'arrested' Zac, our black labrador, and Moby, our Jack Russell, putting them in the back of one of the cop cars," Mr Matheson added.
"And I just couldn't believe it when they brought sniffer dogs all the way from Alness, which is about two hours away."
He went on: "Despite leaving with their tails between their legs, the police didn't even apologise."
/.../
A police spokesman said: "We can confirm that, acting on information, we attended at an address in the Shieldaig area.
"No drugs were found as a result of the search."

Frågesport

En flicka utför oralsex på en pojke och upptäcks. Gissa fortsättningen.

Ledtrådar:
5 p: Flickan är äldre än pojken (de är dock klasskamrater)
4 p: Flickan har precis fyllt 17 medan pojken hade tre veckor kvar till att fylla 16.
3 p: Sexuella förövare måste registrera sig som sexualförbrytare.
2 p: Sexualförbrytare får inte bo inom 1000 fot (drygt 300 meter) från barnverksamhet.
1 p: Barnverksamhet är inte direkt ovanligt.

Rätt svar: Wendy Whitaker döms för pedofilisodomi, tvingas registrera sig som sexualförbrytare och kan därför 12 år senare inte hitta boende då det alltid ligger någon typ av barnverksamhet alltför nära (straffskalan för bosättningsbrott sträcker sig från 10 till 30 års fängelse). 

Rättsfall pågår i nuläget dels angående ifall hennes straff kan anses vara rimligt och dels angående ifall hon ska tillåtas bo kvar i det hus hon och hennes man skaffat, då det upptäckts att kyrkan i området bedriver barnverksamhet trots att den inte skyltar med det.

Jag törs för övrigt anta att det inte är alldeles ovanligt att kunna lista ut hela historien redan på fem poäng, och det är djupt skrämmande i sig.

(Via Reason)

onsdag 19 november 2008

That which is not seen, igen

Ny Teknik skriver om IT som miljöbov, och det är ett felslut jag skrivit om två gånger tidigare, men som enträget fortsätter poppa upp.

Förutom att IT är oerhört välståndsintensivt per miljöpåverkan - och att det därför bör ses som positivt ju större andel IT utgör - så är det återigen Bastiats krossade fönsterruta som spökar. Varje affärsmöte som görs via videolänk, varje besparad utskrift och varje e-brev - eller varför inte exempelvis varje mattransport som förverkats på grund av bristande kommunikationsmöjligheter - hade annars medfört ytterligare miljöpåverkan, och borde därför naturligtvis räknas bort från IT:s miljöpåverkan (vilket skulle resultera i ett massivt miljöplus). Men precis som Henry Hazlitt (och Henrik Sundholm) skriver så tycks felslutet vara märkligt seglivat.

Sedan är Ny Tekniks ordval att IT-branschen "måste bli bättre på att spara energi" märkligt alarmistiskt valt. Exemplen på tekniska framsteg är långt för många för att nämna här, men som exempel kan nämnas ett nytt sätt att lagra data som minskar energianvändning och kostnader med 75 procent - och även mindre steg tas självfallet hela tiden, som exempelvis att Windows 7 beräknas ge 11 till 15 procent bättre batteritid än Windows Vista.

You win some, lose some...


(Direktlänk)


(Direktlänk)

tisdag 18 november 2008

Och veckans reglering

Från People's Daily:

Lip-synching in commercial performances might face punishment in China, if a plan by the country's Ministry of Culture goes ahead.
/.../
Apart from lip-synching, fake musical instrument playing in commercial performances would also be banned, said the draft regulations released by the ministry on Wednesday to solicit public opinion.

The names of the troupes or individuals breaking the rules would be made public, the draft regulations said, adding that if they did it twice in two years, their performance licenses would be revoked.

In addition, artists and companies that engage in charity performances are forbidden from making a profit from such performances. They must donate all the money to charity, after covering their cost.

Notera även att "performance license" nämns helt i förbifarten.

Greiders chockdoktrin

Göran Greider skriver en kolumn i Aftonbladet om hur vänstern nu bör nyttja finanskrisen, och anger bland annat Kris i befolkningsfrågan som ett gott exempel för vad som göras kan (Mattias Svensson har skrivit om den boken här, här och här och sammanfattar den som "en ideologisk hotbild som inte stämde med verkligheten, och på vilken lösningen skulle vara steriliseringar, förmynderi och statlig planering av hela tillvaron"). Greider hänvisar även till Roosevelts New Deal, även den ifrågasatt.

Så först Rahm Emanuel och nu Göran Greider med chockdoktrinsretorik, alltså. Det vore intressant att se även de som hyllade Kleins bok nu ge sig in i debatten kring hur kriser bör hanteras - är det rätt med chockdoktriner så länge man önskar genomföra vänsterprojekt?

(Ur min synvinkel är för övrigt hela Kleins grundtes att kriser skulle användas till liberaliseringar fullständigt häpnadsväckande verklighetsfrånvänd, särskilt då alla har 11 september med patriot act med mera i färskt minne. Greider hamnar alltså rätt då han vädrar möjligheter till frihetsinskränkningar och generella tillbakavridningar.)

söndag 16 november 2008

Chockdoktrinen

Gissa citatet:

- You don’t ever want a crisis to go to waste; it’s an opportunity to do important things that you would otherwise avoid.

Rahm Emanuel, Obamas nyvalde stabschef. Jag törs anta att det citatet uppmärksammats en smula mer ifall det varit en republikan som sagt det.

lördag 15 november 2008

Bizarro-världen

David Nessle skriver ett intressant inlägg om Stålmannens Bizarrovärld, och kommentarerna till inlägget håller även de hög klass (exempelvis: "Även i bizarrovärlden är det kvinnor som har kjol och äktenskap är en central institution"), och just tvärtomvärlden är ett intressant påfund värt sina studier. 

Jag minns en Galagoserie på temat som slutar begåvat med att huvudpersonen blir påkörd då han går mot röd gubbe, men vad jag mest fokuserade på var personen som sade "skänk en slant till en fattig miljonär". Motsatsen till tiggeri är svårdefinierat (skulle tiggaren varit rik, skulle han i så fall önskat bli rikare eller fattigare, osv), men jag måste säga att deras val nog ändå är det bästa.

Men att bygga intressanta och hållbara koncept är en ädel konst. Rune Andreassons föregångare till Bamse hette Brum, och var superstark utom när han blev förkyld. Serien lades naturligtvis ner då varje serie behövde innehålla en förkylning för att bli intressant. Samma bekymmer lider för övrigt Stålmannen av - utan kryptonit ingen spänning.

Även en annan känd berättelse grundades på en intressant förutsättning: Bibeln. Ett mänskligt intellekt har uppenbara bekymmer att hantera allsmäktighet, och åtminstone i min värld är det märkligt att en allsmäktig uppenbarelse exempelvis upprepade gånger beskriver sig själv som svartsjuk och använder den sjunde dagen till att vila. Det är dessutom märkligt att han ägnade sju dagar åt att skapa jorden - han är ju allsmäktig och borde skapat allt på nolltid.

Men oavsett luckorna och svårigheterna i ovanstående världar så är liknande tankeexperiment nyttiga. Normer och tankebanor är till för att ifrågasättas.

Och så var det dags för Lidl-bashing igen

Någon anställd på Lidl tröttnade på att behöva städa upp efter att hemlösa rotat igenom deras sopor, och förverkade därför den kastade maten genom att hälla ett Klorinliknande medel över den.

Lidl, som blivit polisanmälda, kommenterar det med att säga att det inte är något de förespråkar eller tillåter.

Och nu är det återigen dags för en sådan där ifall-undran som jag antar att en och annan finner fullständigt ointressant, men jag har svårt att tro att en sådan artikel skulle bildsatts motsvarande ifall det gällt exempelvis en Ica-butik:
Sedan är ordvalet också tydligt, rengöringsmedel är närmast per definition olämpliga att förtära, och utskrivandet av ordet "giftigt" kan därför enbart göras i syfte att leda tankarna till förgiftning snarare än förverkan. Natriumhypoklorit är ett ämne med kraftig klorlukt som dessutom bleker vad det kommer i kontakt med, så hade personalen verkligen velat förgifta någon så gjorde de ett uselt vapenval. Och skulle det nu vara så att folk stjäl klorstinkande, blekt mat så känns det som att det snarare är välfärdsstaten än Lidl som brustit. Men eftersom artikeln inte nämner något om att någon behandlats för frätskador så kan man gissningsvis anta att soporna förblivit oätna.

Och angående att Lidl borde skänka bort maten snarare än förverka den så nämner deras representant redan i artiklarna att det är (paternaliserande) lagstiftning snarare än Lidls önskan som förhindrar sådant.

Samtliga tidningar (SvD, Dagen, Aftonbladet) följde dock Mittis inslagna bana i stort sett ordagrant, och detsamma gjorde samtliga bloggar. Så mycket för medial mångfald.

måndag 10 november 2008

Byflickan som var en stadspojke

Jag minns när jag som barn antog att konkurrensen om jobben hos tidningsdrakarna måste vara så mördande att de som jobbar där utgör den yppersta eliten.

Sedan växte jag upp och insåg att så definitivt inte var fallet. Den kinesiska byflickan med 16 tår är en rak rewrite (vilket de dock anger). Barnet var däremot en pojke, trots den rosa attiraljen, och precis som åtminstone två gånger tidigare bara gällande Kina så har journalisten missat att 'by' betyder stad.

Andra källor tvivlar även mer kring ifall "massiva föroreningar" verkligen orsakat missbildningen ("Doctor said this might have something to do with genetics or environment pollution"). Missbildningen kan naturligtvis bero på just föroreningar, men det är också så att det årligen kommer födas barn av alla tänkbara slag i ett land med drygt 1,3 miljarder invånare, och bakgrunden till olika syndrom är alltid närmast oöverskådlig.

Exempelvis vore det intressant att se vad hoppfulla mödrar inmyndigar i ett land med enbarnspolicy, reglerad fertilitetsmedicin och naturläkemedelstradition. Min gissning är åtminstone att produkter betydligt skadligare än insjöfisk och mögelost inte är alldeles sällsynta.

tisdag 4 november 2008

Veckans reglering

Ur GP:

Bara blinda får lov att ge massage slår en Sydkoreansk domstol fast efter att seende inom yrket krävt att den sekelgamla lagen skulle rivas upp.
/.../
- Domstolens beslut är inte bara ett utslag för vår rätt att leva utan också ett mått på Sydkoreas ansvarskännande, sade en talesman.

Ungefär lika ansvarskännande som Indien.

Klippan Dolph Lundgren

Luciano Astudillo:

Nu träder också klippan Dolph Lundgren fram som Obama supporter.

Dolph Lundgren (via Johan Ingerö):

Jag funderar på att ställa upp i ert nästa val. Jag vet nämligen vad som måste fixas i Sverige. Mina tre vallöften: lägre skatter, längre straff – och billigare sprit. Då kommer vi ha det mycket roligare tillsammans.

En sann agnostiker

AIK:s säkerhetschef i e-postsvar till Mattias Svensson:

Jag tror kanske inte att din [5½-åriga] dotter skulle kasta in saker på planen

måndag 3 november 2008

Psykologitest

Vad är det första ordet du tänker på när du ser boktiteln?

Femtonfalt på tio år

Ur DN debatt:

Enligt förre EU-kommissionären Franco Frattini ökade antalet sidor med barnpornografi på internet med 1 500 procent mellan åren 1997 och 2007.

Jag är visserligen övertygad om att siffran är en uppblåst skrämselsiffra, lösningen de föreslår känns korkad och de borde kunnat hitta någon trovärdigare källa än Franco Frattini, men återigen känns det mer centralt hur retoriken är så uppenbart riktad till den nätointresserade publiken. 

Internet är centralt i världen idag, och det är måhända svårt att tänka sig ett samhälle utan det, men 1997 var internet blott i sin linda - Google existerade inte, Wikipedia var fyra år från att grundas, och till och med fildelningspionjären Napster var några år från att skapas. Aftonbladet mer än 40-faldigade sin besöksstatistik mellan 1997 och 2005.

Så, bekymret med barnporren verkar inte direkt ha förvärrats drastiskt ens om man lutar sig mot de mest paniska av siffror - alldeles då bortsett från diskussionen kring effekter av ökat utbud av våldsskildringar och allt annat diskussionsvärdigt (NSFW!) kring fenomenet.
Doug Stanhope om nätpedofiler:

söndag 2 november 2008

Sd:s betydelse för kommande val

Magasinet Neo gräver djupt i frågan kring vad som skulle kunna tänkas hända ifall Sverigedemokraterna får en vågmästarroll efter kommande val.

Det är naturligtvis en intressant frågeställning, men Sverigedemokraterna spelar även en annan viktig roll i politikvardagen - de andra partierna måste förhålla sig till dem, vilket i dagens trianguleringsklimat påverkar deras agendor i nationalkonservativ riktning.

Per Schlingmann i DN 25/10, via På svenska:

- Vi har ett mycket tydligt nationalistiskt perspektiv.

Man ska väl inte dra för stora slutsatser av just ett enskilt uttalande, men fokuset på Sverigedemokraterna har varit gravt överdrivet länge, och så vitt jag ser finns det inget som tyder på att det kommer ändras före valet. 

Sverigedemokraterna kommer gissningsvis påverka svensk politik markant de kommande åren, alldeles oavsett valresultat.

Gissa ingress

England släppte relativt nyligen på regleringarna kring öppettider för alkoholserveringar. Resultatet blev att det redan året efter regleringen infördes dracks i stort sett lika mycket som tidigare, fast utspritt över fler timmar.

Vad blir då ingressen? Jo:

Since the UK's move to 24-hour drinking, a large city centre hospital in Birmingham has seen an increase in drink-related attendances between the hours of 3am and 6am. A new study shows no significant decrease in alcohol-related attendances after 24-hour drinking was introduced but a significant shift in the time of attendances.

Sahlin och cargokulterna

Cargokulter var ett intressant samhälleligt fenomen där tidigare isolerade civilisationer studerade flygplatser och noterade att det med jämna mellanrum helt sonika ramlade ner varor till människorna där.

Alltså byggde de efter bästa förmåga flygplatser med kringutrustning och satte sig att vänta på att godsakerna skulle dimpa ner från himlen.

Eller i Mona Sahlins tappning:

- Jobben måste komma genom rättvisa, rättvisa ger jobb.

Välfärdsekonomismen


Den tyske pappan är ensam läkare för 54 000 personer i Australien.
Men han beviljas inte permanent uppehållstillstånd.
Hans son som har Downs syndrom befaras nämligen bli en allt för stor börda för samhället.


Och den som förbehållslöst försvarar välfärdsstaten bör naturligtvis fundera över sådana situationer, eftersom de är en alldeles ofrånkomlig konsekvens:

- Är grundresonemanget korrekt? 
- Skulle det skilja ifall pappan hade ett mer lättersättligt jobb, som exempelvis tidningsbud?
- Skulle det skilja ifall sonen hade ett långt kostsammare handikapp?
 -Skulle det skilja ifall kostnaderna för sonen inte berodde på genetik utan på ett medvetet val, exempelvis invaliditet från idrottsskada?

Exemplen på liknande resonemang är naturligtvis för många för att listas, men argumentet "det vill jag inte betala skatt för" är vanligt förekommande, oavsett om det gäller någons önskan att bli fetast i världen, bestiga berg eller tävla i kampsport. Eller helt enkelt arbeta i ett annat land, för den delen.

Precis som Mattias Svensson skriver i en svarskommentar så är det märkligt att det är liberaler som kallas ekonomister - liberalismen grundar sig på frihet; frihet att göra vad man vill så länge man inte skadar andra. Alltså frihet att bosätta sig någonstans med en handikappad son, väga vad man vill, bestiga berg och tävla i kampsport utan att behöva stå med mössan i vacker hand. Däremot inte "frihet" att leva på andras resurser.

Vad som är mest sympatiskt av välfärdsstaten och frihetssamhället må vara upp för bedömning, men det förvånar mig att så många helt självklart argumenterar för gemensamt finansierande.

Majlard om kampsport, igen

Jan Majlard är en av relativt få personer som förärats en bloggetikett av mig, och han fortsätter oförtrutet försvara den på sitt fullständigt oefterhärmliga vis:

Men med samma etiska måttstock – hur kan en avart som MMA (Mixed Martial Arts) vara tillåten sedan maj 2007? Utövarna gör upp i en bur och slåss som på stenåldern med fötter, knän och armbågar. En illa åtgången tävlande måste banka med handen i golvet för att domaren ska ingripa.

Naturligtvis kan även domarna, läkarna och ringhörnan stoppa matchen (och utövaren kan dessutom ge upp muntligen eller klappa med foten, för den delen) - MMA är en sanktionerad och relativt skadebefriad idrott, som dessutom är i kraftigt uppsving i popularitet i stora delar av världen. Dessutom går matcherna lika ofta i ring som i bur, ifall man nu skulle fastna just vid buraspekten (buren är praktisk då matcher i ring ofta tappar tempo då deltagarna hindras av repen).

Travis Fulton har 244 noterade MMA-proffsmatcher (varav 45 förluster), och har fortfarande hälsan i hyggligt behåll, vilket vore en smula svårt att genomföra ifall MMA vore de gladiatorspel som Majlard antar att de är.

Jag förstår naturligtvis att alla sportjournalister inte kan intressera sig för samtliga idrotter, men det skulle vara fullständigt omöjligt att döma ut en bollsport efter egenpåhittade regler och utan att ha sett en match, och detsamma borde självfallet gälla även kampsporter.

Och sedan:

För att inte tala om Taekwondo som borde kläs i sparkdräkt efter skandalen vid OS i Kina då en deltagare ju tappade besinningen och sparkade en domare i huvudet.

Nej, Ángel Matos som utförde handlingen borde bestraffas för något som inte har det minsta att göra med taekwondon. Och så har skett - han är avstängd på livstid. Och angående Majlards tidigare undran gällande taekwondons brutalitet så blev resultatet från OS en nedslagning (herrar, damer) under sammanlagt 152 matcher.

Jag har svårt att begripa avskyn inför kampsport, särskilt som Majlard via sitt boxningsintresse uppenbarligen sett att folk inte imploderar vid kroppskontakt och även skriver: "Ingen funderar väl på att halvera ett maratonlopp eller en motocrosstävling på grund av hälsoskäl? Det står individen fritt att spänna bågen.", men jag antar att han byggt sin syn på kampsport på att betrakta Van Damme-filmer som dokumentärer:


Såväl David Bielkheden som Per Eklund vann för övrigt sina matcher vid UFC 89. Galan sågs av runt 3,4 miljoner personer enbart på Spike TV, och svenska medier skrev så vitt jag hittar exakt noll tecken om det.

lördag 11 oktober 2008

Lagförslag välkomnas av medelmåtta

Joakim Hansson i SvD:

– Men det här är självklart också positivt. Vi vill ju ha betalt för det vi gör och som finns på internet. Förhoppningsvis kan vi stävja en del av fildelningen genom att folk inser att vi kan dra dem inför rätta.

Så, vem är då denne Joakim Hansson? Jo, producenten bakom högkvalitativa kioskvältare som 9 millimeter, Lilla Jönssonligan på styva linan och Tillfällig fru sökes. I nuläget har 10386 personer satt IMDB-betyg på de filmer Hansson producerat, med ett snittbetyg på 6,23.

Den som inte är bekant med IMDB kan förledas tro att det är ett relativt skapligt snitt, men slår man upp några filmer man tycker är objektivt usla så framgår det snart att Hansson blåser rökridåer.

Alldeles frånsett att studier visat att biobesök inte påverkas av nedladdning så är Joakim Hansson helt enkelt en av många medelmåttor som lever så gott som uteslutande på bidrag - ska han hålla sig kvar i filmbranschen så krävs det att kulturbidragssystemet hålls fortsatt generöst och utanför ifrågasättande, och att peka på nedladdning anses gissningsvis vara det säkraste sättet att åstadkomma just det.

Ännu en barnporrhärva utredd

En ansvarstagande arbetsplats i Denton County, Texas, införde nolltolerans mot porr, och ihärdigt arbete medförde att de lyckades gripa en av de anställda med bilder av en naken 13-årig flicka i mobiltelefonen. Den anställde är i nuläget frihetsberövad i väntan på dom för barnporrbrott. Grundkurs i nolltolerans.

Att arbetsplatsen var en skola, att den anställde var en 13-årig pojke och att han hade bilderna på sin telefon för att flickan i fråga själv tagit dem och skickat till honom är naturligtvis inte intressant i sammanhanget. Grundkurs i nolltolerans.

Länk

(Tidigare barnporrhärva)

Left is right

Left is right är ett företag där all uthyrningspersonal är diagnostiserade med Aspergers syndrom - alltså en form av högfungerande autism. De har generellt svårt att greppa sociala koder, och kräver mer rutiner än övrig befolkning, men är också ofta oerhört noggranna och bra på vad de intresserar sig för.

Fredrik Reinfeldt imponerades av företaget (som så vitt jag hittat inte är subventionerat), och likaså gör jag - efter att man undrat varför världen inte tar tillvara vissa talanger så är det naturliga steget att undersöka vad det är som hindrar.

Vanligtvis är det någon form av reglering som spökar, och jag antar att Left is right egentligen bryter mot några dussin diskrimineringslagar, men ser man inga särskilda hinder så bör man se möjligheterna att själv fylla tomrummet istället för att paralyseras av världens orättvisor eller inleda lobbyverksamhet för att få staten att införa "antidiskrimineringslagar". Liknande affärsidéer är exempelvis danska Specialisterne, Grameen Bank, Kiva och Percy Barneviks mikrolån via Hand in Hand.

Själva infallsvinkeln att se möjligheter istället för problem är grundläggande i att bygga en bättre värld - ett annat exempel är den forskare som såg bilder av oljeskadade fåglar och istället för att förfasas såg hårstråets fantastiska förmåga att absorbera olja. Några experiment senare visade det sig att hans aning stämde - hår tar upp fem gånger sin vikt i olja, se exempelvis U.S patent 6146529, och hår är därmed en oerhört billig och effektiv metod att rena vatten från olja.

Världen är långt från perfekt, men full av möjligheter.

[P1:s Tendens om Left is right: Social kompetens - inget krav, DN Chatt med Olle Öberg, VD.]

(Tidigare inlägg om arbetsmarknadsdiskriminering)

Stödfonden för antiliberalismens offer

Från inslag.se:

Fonden ska kompensera personer, organisationer och företag som fallit offer för antiliberalt beteende som samhället inte reagerat på. Pälshandlarens sönderskurna bilddäck och färgkladdade minkpälsar ersätts glatt. Fonden ska inte göra någon som helst prövning av verksamhetens moraliska inriktning. Om Bofors kanonfabrik vandaliseras går fonden in och ersätter. Om Vänsterpartiets lokaler vandaliseras ersätter fonden. Det enda rättesnöret är lagens gränser.

Nu till den roliga twisten: ersättningsnivån ska vara 150 % av skadan. Offret ska vinna på angreppet från den antiliberala mobben. På så sätt blir fonden preventiv. (Givetvis krävs en särskild granskning för att sålla bort fejkade skador.)


Från Physorg:

Dutch pub owners have launched a coordinated resistance against a smoking ban introduced in June, taking their ashtrays out of short-lived storage and pooling cash to pay the resultant fines.

Thousands have joined groupings intent on countering the law seen by many as "un-Dutch" and patriarchal; approaching the courts for relief and daring authorities to try and stop their clients from lighting up.

Måhända inga 150 procent - åtminstone inte uttalat - men en bit på vägen.

torsdag 9 oktober 2008

It's less than 9000!!!1!

Stefan Karlsson:

The Dow rise above 9000! News dated April 1998

The Dow fall below 9000! News dated October 2008

I'll return later for more on this issue, but for now I think the dates of these two headlines give a pretty good picture of how bad things are.


(Direktlänk - Urban Dictionary)

Won't somebody please think of the skin nibbling fish?

Från NBC4: Att låta fiskar noppa bort död hud från fötterna, bland annat för att lindra psoriasis, är numer förbjudet i Texas och Washington (staten):

But health experts are concerned the fish have the potential to spread infections.
/.../
However, officials noted they know of no actual cases of fish pedicures causing health problems.

Marknaden, miljöpåverkan och regleringar

Ur en Aftonbladet-artikel:

Snabbt räknade någon smart person ut att om hälften av alla svenskar [2002] bytte tv till en plasma-tv som var 42 tum stor, då skulle vi inom kort behöva bygga 3-4 nya kärnkraftverk i Sverige.

Från Gävle kommuns energiupplysning [uppdaterat 2008-08-04]:

Plasma-tv och LCD-tv använder 4-6 gånger mer energi än en vanlig tv. Ett genomsnitt på 4 timmar per dygn motsvarar en årsförbrukning på cirka 120 kWh/år med en vanlig tv.

Från Prylportalen [artikel från januari 2008] - energisnålaste 42" LCD-tv:n:

Produkt: Loewe Xelos A 42 HD+ 100 DR 160
Storlek: 42 tum
Stand by: 1,2 Watt
On normal: 115 watt
On max: 177 Watt
Årsförbrukning: 114 kWh

Från Ecogeek [september 2008]:

Sony had a 42-inch LCD TV from 2005 sitting next to a 42-inch LCD TV from 2008. The only difference: the 2005 one consumed 131 watts while the 2008 consumed 57 watts. And that's just the beginning. Manufacturers across the board are planning on slashing power consumption by their televisions.

Sanyo hopes to reduce power consumption in their televisions by two thirds by 2011, and Sharp has a 26 inch LCD TV that consumes only 40 watts of power.

Så när SvD:s Jonas Fröberg undrar varför industrin (i det fallet bilindustrin) slåss mot politikerkrav trots att företagen kapptävlar om att krossa redan uppsatta mål så beror det på att alla helt enkelt tjänar på att politikerna håller sig borta från sådant de inte begriper sig på (vilket är i stort sett allt). Vilken reglerare skulle 2005 kunnat tro att det redan 2008 skulle finnas 42 tums LCD-tv-apparater som konsumerar mindre energi än en vanlig glödlampa?

Det kan å andra sidan också vara så att delar av industrin omfamnar regleringar, men precis som Sam Peltzman (var det väl?) nämner i Econtalk så är det i sådana fall inte alldeles sällsynt att det beror på att resursstarka företag ser en chans att slå ut de företag som inte har råd att ställa om produktionen (och dessutom slippa konkurrera med internationella företag - se exempelvis korvregleringen), snarare än de värnar om omgivningen.

tisdag 7 oktober 2008

Gravgrävning medelst gnagande/livsglädje - tomat/tomat

Från Expressen:

Svenska barn gräver sina egna gravar med tänderna. Mina bästa råd är: Ät mat, drick vatten, rör på dig varje dag, länge och gärna utomhus. Och om något smakar det sött så spotta ut det, säger [sockerforskaren] Tore Persson.

Från ScienceDaily:

"[I]t's not realistic to think you can tell your child you can't have candy, cookies, cakes, or other treats," says [barntandläkare Mark] Helpin. "Those are the things most people enjoy — and we want our kids to enjoy life."

Folke Pudas är död

Måhända inte direkt dagsfärska nyheter, men det var heller inte direkt så att nyhetskanalerna stod i givakt gällande att Folke Pudas avled vid 78 års ålder i augusti.

Folke Pudas fick sitt taxitillstånd indraget 1981, då hans privata linjetrafik inte passade in i länsstyrelsens planer, som NSD formulerade det.

Transportrådet och kommunikationsdepartementet avslog Pudas krav på att beslutet skulle rivas upp, men de avslog det, och då Pudas inte hade möjlighet att överklaga beslutet till högre instans så hungerstrejkade han istället i en låda i tre månader på Sergels torg, innan han 20 kilo lättare fick löften om att han skulle få återuppta taxitrafiken. Så skedde dock inte.

1987 fick han däremot sedan rätt i Europadomstolen - Pudas mot Sverige innebar möjlighet att få förvaltningsbeslut omprövade i domstol.

måndag 6 oktober 2008

Passa på att skratta medan det ännu är roligt

Via Tjuvtittat. På samma tema: Penn & Teller om handikappanpassning.

Uppdatering: Det var tydligen redan inte roligt - enligt kommentarerna finns redan regelverk i vissa kommuner som har krav på handikappanpassning vid om- och tillbyggnad.

lördag 4 oktober 2008

Platons grotta, Stanhope och Byrne

Censur är generellt gravt kreativitetshämmande per definition, men genialitet conquers all:

(Direktlänk)

(Rubrikförklaring: Platons grotta, Doug Stanhope, David Byrne (Byrne sjunger i videon))

fredag 3 oktober 2008

Peter Pedersen om laserpekare

Strålsäkerhetsmyndigheten (ersättare till Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion) - utreder nu med hög prioritet på vilket sätt reglerna kring laserpekare ska skärpas.

Peter Pedersen (v) var dock i framkant även gällande detta regleringsområde - ur Motion 1999/2000:MJ797 Laserpennor:

Det finns speciella lasersikten som ger hög precision. Om en levande människa ser en sådan prick på sitt bröst är det omöjligt att avgöra om strålen kommer från en till synes ofarlig laserpenna eller om någon faktiskt "har dig på kornet". Det är förstås en mycket obehaglig upplevelse att utsättas för detta. Undertecknad har i sommar sett laserpennor användas på detta sätt vid ett flertal tillfällen. På offentliga uppträdanden med dans och musik så dök det plötsligt upp små röda prickar på både publiken och de uppträdande på både det ena och andra stället.
/.../
Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär en snar översyn av regelverket, t.ex. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om lasrar samt strålskyddsförordningen, rörande försäljning och användande av laserpennor,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att överväga ett förbud för omyndiga att köpa eller använda laserpennor.


(Tidigare inlägg om Pedersen: 1, 2)

"Hälsobidrag" till överviktiga barn i Sydkorea

Från SvD:

Planen är att ge barn som räknas till kategorin överviktiga 40 000 won i månaden, vilket motsvarar ungefär 250 kronor. Pengarna ska användas till gymkort och andra aktiviteter som hjälper viktminskning.

Och här har vi den välvilliga staten i all sin prakt. Alldeles bortsett från det integritetstveksamma och byråkratitunga att föra statistik över barnen så kommer ett sådant bidrag med god sannolikhet till största delen innebära att föräldrarna ges motivation till att göda barnen och sedan hålla dem överviktiga.

40 000 won per månad, som nämns i artikeln, kan sättas i samband med att snittinkomsten per år och hushåll i Sydkorea enligt Wikipedia var cirka 39 miljoner won 2007, så ett bidrag skulle motsvara ungefär en procent av inkomsten för ett snitthushåll, men naturligtvis mycket mer än så för de fattigare familjerna.

Projektet kommer alltså gissningsvis vara kontraproduktivt - både vad gäller generell viktminskning och dessutom vad gäller att jämna ut hälsotal mellan inkomstgrupper, vilket jag antar också var ett delmål.

Sedan kan jag inte låta bli att undra över siffran som nämns i artikeln - att barnfetman kostade tre triljoner won (drygt 17 miljarder kronor) bara under 2006 - vad användes de massiva resurserna till, på vilka grunder och vad ledde det till?

Ännu en studie som jämför cannabis med alkohol och tobak

Sådana här studier borde närmast anses triviala - från Physorg:

The Beckley Foundation, a charity which numbers senior British and other academics among its advisors, said banning cannabis has no impact on supply and turns users into criminals.

"Although cannabis can have a negative impact on health, including mental health, in terms of relative harms it is considerably less harmful than alcohol or tobacco," says the report by the Foundation's Global Cannabis Commission.

torsdag 2 oktober 2008

Nätmobbning

Från EurekAlert:

A new study in the Journal of School Health reveals that cyberbullying is common among teens who are frequent internet users, with 72 percent of respondents reporting at least one incident during the past year.

Online bullying was associated with increased distress, as well as with in-school bullying, with 85 percent of respondents who reported at least one online incident also reporting being bullied in school. Most of the bullied teens did not tell their parents about the online incidents. They felt the need to deal with the problem on their own and were fearful of parental restrictions on internet use.


Jag har inte hittat rapporten i fulltext, så just siffran 72 procent är väldigt intetsägande.

Men det är ändå slutet av det andra stycket som är kärnan - tonåringarna fruktar att stängas ute från nätvärlden av björntjänstgörande föräldrar. De skulle då stängas då ute från den värld där de inte kan skadas fysiskt, där de med enkla medel kan hindra mobbarna från att kontakta dem, där de enkelt - och anonymt (dessutom med möjlighet att enkelt byta alias), utan att dömas efter utseende, klädstil med mera om de så önskar - kan hitta andra vänner med samma intressen som de själva, och oavsett om de intresserar sig för exempelvis He-Man eller akvariefiskar så går det enkelt att nå tusentals åsiktsfränder.

Den bästa hjälpen tonåringarna kan få gällande nätmobbning är vägledning i hur de gör för att hindra oönskade personer från att kontakta dem och hjälp med hur de ska hitta till ställen där de trivs. Internet är de mobbades fristad, inte mobbarnas.

Turn that smile upside down, Fatty McFatfat

Från Physorg:

Researchers analyzed the body mass index (BMI) of 3,665 children and adolescents and found about 14 percent of students were overweight (BMI of 25 and over), 9 percent were obese (BMI of 30 and over), but only 1.6 percent of kids perceived themselves as having excess weight.
/.../
"If you are surrounded by overweight people, you may be more vulnerable to distorted perceptions about your own weight," says Tracie Barnett, from the Université de Montréal Department of Social and Preventive Medicine and Ste-Justine Hospital Research Centre.
/.../
"That's why obesity prevention programs should be created to help youth correct their weight misperceptions."

Forskarna har alltså kommit fram till att för många barn och ungdomar (åldersgrupperna 9, 13 och 16 år) trivs med din kropp och anser att det bör bedrivas (statlig) kampanj för att rätta till det.

onsdag 1 oktober 2008

Arnold laying down the law

Arnold Schwarzenegger har serverat världen otaliga odödliga levnadsregler, exempelvis: "if it bleeds, we can kill it", "my body, my choice" och "chill out, dickwad".

"I am only signing bills that are the highest priority for California" må sakna det direkta tilltalet i citaten ovan, men resulterar åtminstone i att Monica Green-förslag som förbud mot att köra bil med hundar i knät slussas ut utan pardon.

tisdag 30 september 2008

Den nya världen

Johan Norberg:

Hur var det nu igen: Du vet att världen är upp och ned när den bäste rapparen är vit, den bäste golfaren är svart och Timbro skyller finanskrisen på den hemska nyliberalismen.

... och Hyresgästföreningen lägger skulden på regleringar:

Sammanlagt kan man skylla krisen inte så mycket på marknadsekonomin som på politikerna. I vanlig ordning. Genom klåfingriga ideologiska satsningar satte man systemet i gungning i USA.

Youtubiana om korvreglering

Fredrik Strages Youtubiana var naturligtvis en för bra idé för att inte kopieras, och SvD:s ledarblogg har hittills gjort ett bra jobb med att hitta sevärda politiska klipp.

Dagens inlägg fokuserar på inslaget om korvreglering (vilket jag skrivit om tidigare), och det är naturligtvis alldeles fantastiskt i all sin DDR-prakt. Även de övriga inslagen de länkar till är runt 20 år gamla, men känns milt uttryckt betydligt äldre trots att ämnen som det "fruktansvärda samhällshotet narkotika", alkohol och barn som närmast verkar självimplodera tycks ligga på någon evig paternalistagenda, vilket är en nyttig påminnelse, och erikbe99 är en hjälte för sitt outtröttliga kulturarbete.

Det är även intressant i sammanhanget att minnas att dagens förändringstakt är oändligt mycket högre än den var då, så förhoppningsvis har vi inte mer än någonstans fem år tills dagens paternalism känns lika föråldrad som den i klippen.

måndag 29 september 2008

Moore + Malthus

Från EurekAlert:

"Laptops are very hot now, so hot that they are not 'lap' tops anymore," said Avik Ghosh, an assistant professor in the Charles L. Brown Department of Electrical and Computer Engineering. "The prediction is that if we continue at our current pace of miniaturization, these devices will be as hot as the sun in 10 to 20 years."

lördag 27 september 2008

Dödligheten i hjärtinfarkt halverad på 13 år

Från SR:

– Den här minskningen i dödlighet har skett i alla åldersgrupper och för båda könen, säger Ulf Stenestrand, överläkare och docent vid kardiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping.

Den nya rapporten visar alltså att dödligheten i hjärtinfarkt nu är rekordlåg. För 13 år sedan, när Sverige började föra statistik på det här området, dog nästan var fjärde person över 75 år som drabbades. Idag dör lite fler än var tionde patient i den åldersgruppen.

Halverad dödlighet av en överviktsrelaterad sjukdom? Fortsätter det så så saknas ju snart helt anledningar att paternalisera tjockisarna, och vad ska då hända med alla folkhälsoforskare?

Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

Jag snubblade över följande stycke av ren slump:

3 § Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd skall meddelas endast om det finns särskilda skäl för det.

Som jag förstått det får man alltså använda ekolod, men för rikets säkerhets skull inte spara information från det i någon form. En Youtubefilm med sjömätning i Östersjön kanske vore något för Befriarna?

Vänsterpartiet om läkemedel och ungdomar

Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag om (bland annat) att förbjuda personer yngre än 18 år att köpa värktabletter, med motiveringen:

Missbruk av receptfria läkemedel är vanligt förekommande bland både ungdomar och äldre. Inte minst är det flickor och kvinnor som hamnar i sådant missbruk.
Redan 2004 genomförde Konsumentinstitutet läkemedel och hälsa (Kilen) en undersökning bland 4 500 svenska tonåringar som visar att missbruket är mycket vanligt förekommande. Efter denna undersökning har larmrapporterna duggat tätt och inte minst skolläkare och skolsköterskor har uttryckt sin oro. Kunskapen om problemen är utbredd.


Det hade varit intressant att läsa de larmrapporterna, men tyvärr ger Google dåligt med resultat åtminstone så gott jag förmår söka, så så särskilt tätt kan de ändå inte duggat. Gällande könsaspekten är det ju dock annars så att förslaget kommer drabba flickor och kvinnor hårdare då mensvärk är bevisat tydligt könssegregerat.

Vanliga receptfria värktabletter används också av ungdomar för att öka effekten av alkohol.

Det har dock Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning undersökt - siffror ur rapporten (pdf) omgjorda till klickbar diagramform:

Undersökningen har inte genomförts varje år, därav luckorna i diagrammet, och det bör även noteras att frågan formulerades om 1995 - från ”Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol?” till ”Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte?".

96 procent av pojkarna och 92 procent av flickorna i årskurs 9 - och 95 procent av pojkarna och 90 procent av flickorna i andra ring - hade 2007 alltså aldrig blandat läkemedel (notera att det innefattar betydligt mer än bara värktabletter) med alkohol i berusningssyfte, och enbart 1 procent av pojkarna och 2 procent av flickorna (i såväl årskurs 9 som andra ring) - har gjort det mer än en gång.

Värktabletter och alkohol är alltså ett ytterkantsproblem i minskande som dessutom gissningsvis skulle kunna i stort sett helt elimineras med en mer neutral drogundervisning då det helt enkelt inte har någon ruseffekt. De 6/7 procent av flickorna och 2/3 procent av pojkarna i årskurs 9/andra ring som provat 1-2 gånger hade helt enkelt kunnat besparas en intetsägande och skadlig upplevelse, utan att betraktas som så mindre vetande att de inte ens kan betros sköta om även sin mest basala hälsa.

(Via SvD:s ledarblogg)

fredag 26 september 2008

Russ Roberts om libertariansk paternalism

Mattias Svensson tipsade nyss om Econtalk, vilket förgyllt några dagar för mig, och i programmet med Richard Thaler, förespråkare av libertariansk paternalism (vilket samme Svensson på goda grunder sågat dubbelt - även Niclas Berggren och Dick Erixon har kritiserat fenomenet) briljerar värden Russ Roberts i vanlig ordning:

"... prophetizing the government to be nice is like prophetizing pigs to fly - it's just not in their choice set, it's not in their toolkit."

torsdag 25 september 2008

We're from the government and we're here to help

Från EurekAlert:

Stephen Saideman, Ph.D., and David Steinberg, M.A., compiled data for a large number of countries on their levels of ethnic conflict and the extent to which the government versus the free market controlled the economy.

Results show that ethnic conflicts rarely turn violent in free market economies. However, ethnic civil wars are a more frequent occurrence in countries where the state plays a large role in the economy.

The study also shows that economic policies that clearly redistribute income across different ethnic groups are most detrimental to ethnic group relations. Redistributive policies such as price controls, industry regulations, and restrictions on the flow of international investment are strongly associated with ethnic violence. This finding implies that ethnic violence may often be driven by concerns of economic insecurity.

"Our research contradicts the prevailing conventional wisdom that globalization and its associated reduction of government involvement in economies exacerbates ethnic conflict," the authors conclude. "The study challenges the claim of many ethnic activists who argue that greater government control over economic activity is likely to reduce ethnic strife."

Rapporten - Laissez Fear? Assessing the Impact of Government Involvement in the Economy on Ethnic Violence - finns att ladda ner i fulltext (pdf) här (jag har dock inte läst den än).

Nomofobi

BBC skriver om ett experiment där ungdomar lägger ifrån sig mobiltelefonen 'cold turkey' och bokför bekymren de upplever. Nomofobi - alltså rädslan att vara utan en mobiltelefon - har rapporterats vara ett växande bekymmer i England, och redan nu är över 13 miljoner personer (cirka 21 procent av befolkningen) drabbade.

Den intervjuade professorn i artikeln menar visserligen att det är extremt sällsynt med äkta fobi i sammanhanget, och att det istället bara handlar om gammal hederlig irritation över att inte kunna nyttja vad man så önskar.

Nå, någon måste ju tänka på barnen, så tvärt slut på mobiltelefon (och internet, av okänd anledning) under en vecka blev experimentet, som resulterade i att barnen hade bekymmer att passa tider då mobilen även används som klocka, men att de sedan lillgammalt knappt ens vill ha tillbaka mobilen.

Några förslag till ytterligare experiment: vigselringar, morgontidningar och kepsar - jag törs garantera att avvänjningen från någon av de företeelserna är åtminstone lika slitig som att vara utan mobiltelefon, trots att dessa har minimal samhällsfunktion jämfört med mobiltelefonen.

(Även Aftonbladet har skrivit om nomofobin.)

onsdag 24 september 2008

Ännu ett larm som inte var

I stort sett samtliga svenska medier publicerade TT:s artikel om att utskrivningen av sömnmedel och lugnande medel till barn och ungdomar ökat med 200 procent på fem år, och även bloggarna följde inslagen väg.

Nu rättar dock Sydsvenskan:

Istället är det ett specifikt läkemedel som står för ökningen. Melatonin. Det ges till en särskild grupp patienter: barn med neurologiska störningar, som Aspergers syndrom, autism, ADHD/DAMP samt ångestsyndrom som Tourettes.
/.../
När melatonin tas bort ur statistiken har försäljningen av sömnmedel till de riktigt små barnen i själva verket minskat jämfört med för fem år sedan. Totalt fick 37 barn i hela landet mellan 0 och 4 år sömnmedel i fjol. Bland övriga upp till 18 år ökade försäljningen med 65 procent.

SvD skriver om Sydsvenskans artikel, men länkar till en äldre artikel om barn (under 15 år) och sömnmedel, med följande stycke:

Förskrivningen av sömnmedel ökar procentuellt sett mest. Mängden sömnmedel till barn har växt med 37 procent sedan millennieskiftet: från 23,2 till 31,7 dygnsdoser per 1 000 invånare. Ett skäl kan vara att hyperaktiva barn med adhd får sömnmedel.

Det innebär alltså att snittbarnet sövdes cirka 46 minuter per år 2007 jämfört med cirka 33 minuter per år 2000 (räknat med att dygnsdos innebär 24 timmars sömn). Antaget att snittbarnet sover sju timmar per dygn så innebär det att 99,97 procent av deras årssömn 2007 var sömnmedelsfri.

Och dessutom - det bör finnas visst utrymme för att barn som skulle mått bra av sömnmedel tidigare inte fick något utskrivet. Att se sömnmedel till barn som något enbart negativt är i samma anda som den infantila debatten kring antidepressiva medel.

Ann Heberlein goes tjockisbashing

Jag har inte läst Ann Heberleins Det var inte mitt fel, men jag sympatiserar med bokens tes - nånannanismen är en samhällsfarsot. Det finns dock en annan sida av individuellt ansvar - tolerans för andras val.

Ann Heberlein verkar - sett till sin häpnadsväckande föraktsdrypande Expressen-artikel från i somras - dock inte ha minsta förståelse för denna senare del av ansvaret.

Redan första stycket i artikeln sätter tonen:

Olyckliga omständigheter gjorde att jag hamnade på ett av Silja Lines flytande nöjespalats härförleden. I fartygets väldiga mage samsas det bästa – eller sämsta – av det som eventuellt kan kallas civilisation.

Vad är då detta "bästa - eller sämsta - av det som eventuellt kan kallas civilisation"? Jo:

Här kan de flesta mänskliga behov, ja rentav begär, tillfredställas. Shopping, sprit, sex, sömn och abnorma mängder mat: alla de mänskliga behoven, de fundamentala liksom de konstruerade tillgodoses för den som inte är alltför kräsen.

Och sedan fortsätter det i samma anda:
- feta människor i illasittande kläder, människor som av allt att döma styrdes av sina allra lägsta begär
- de överviktiga är vandrande miljökatastrofer
- de mindre vackra som lägger sina slantar på tyska chips och storpack importerad pizza, som göder sina barn med sockrade frukostflingor och läsk, angår inte deras begär mig?

Det alldeles självklara svaret på Heberleins fråga är naturligtvis att nä, hon ska ge blanka fan i folks kroppsbyggnad, klädsmak, fritidsintressen och matpreferenser så länge de inte åsamkat henne någon direkt skada. Hon har naturligtvis all rätt att undvika umgänge med dem ifall hon så föredrar, men ska låta bli att agera smakpolis så länge de inte uttryckligen bett henne om det.

Att hon i uppföljningskommentaren menade att argumenten "inte [är] estetiska utan etiska" räddar henne naturligtvis inte det minsta - ekonomerna Steven Levitt (vilket jag skrev om då) och Jonas Vlachos skrev båda om att det inte bara är feta som intar kalorier, men Heberleins krönika saknar av någon anledning helt den aspekten.