måndag 11 januari 2010

KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2009

Som uppdatering av tidigare inlägg (300 använt som uppskattning till 2009 års KPI då SCB inte har officiell statistik för hela 2009 än) [diagrammet klickbart för förstoring]:
Det bör noteras att exempelvis radiolyssnande och SVT play inte ingår i ovanstående diagram då jag saknar bra statistik på de fronterna.

Några tidigare inlägg på tv-temat:
- TV-tittande 2009
- TV-tittande första halvåret 2009
- Trender i TV-tittande
- Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?
- KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008
- TV-tittandet i diagram

lördag 9 januari 2010

Bortom stereotyperna

Johan Norberg har visserligen skrivit ett gäng gånger om det tidigare (exempelvis här), men det hör definitivt till de ämnen som förtjänar att upprepas - från Fr33 Agents - fakta hämtade ur Who Speaks For Islam?: What a Billion Muslims Really Think (som jag inte läst, och vars titel känns märkligt kollektivistisk):

When asked, “What do you admire most about the West?” Muslims surveyed ranked technology first and liberty/democracy second. Americans surveyed shared these same top two answers but in the reverse order. Further, when asked that if they were drafting a constitution for a new country, would they guarantee freedom of speech, defined as “allowing all citizens to express their opinions on political, social, and economic issues of the day,” a vast majority of Muslims said they would include that. This belies the hard-peddled notion that “they hate us for our liberty” and instead demonstrates evidence of common ground.

When asked whether the 9/11 attacks were justified (scale of 1-5), Muslims who responded that the attacks were completely justified represented just 7% of respondents. 55% said that the attacks were completely unjustified. Moreover, of the group who believed the attacks to be completely justified, not a single respondent, when asked about the reasoning for their response, gave a religious reason.

Och kontentan:

If the United States is ever to effectively deal with the issue of terrorism, we must move past inaccurate collectivist stereotypes and emotionally-driven knee-jerk reactions to just go out and satiate anger by senselessly killing more and more people. I encourage everyone to consider whether periodically throwing more combustibles on a fire is really a good way to put it out. I also hope each of us gives some thought as to what role propagating collectivist stereotypes may have in stoking that fire, and whether pro-freedom advocates ought to be a part of that.

Tre bilder

På samma sätt som med bloggcitaten är det svårt att ge exempel då genialiteten formligen väller över en så fort man börjar skumma RSS-flöden, men tre bilder som fastnat hos mig på sistone:

Turbulens - från Courtney Bolton:
När Putin mötte Reagan - från Iconic Photos:
Genetik - från Why Evolution is True (kommentarfältet till inlägget rekommenderas); foto: genialiske René Maltête:

Flikrensning

- China's grain output to top 500 mln tonnes in 2009 - People's Daily

- Vatican awards self 'unique copyright' on Pope - The Register

- 21 Things That Became Obsolete This Decade - The Business Insider

- Enhanced sweet taste: This is your tongue on pot - EurekAlert

- Gråsälens comeback - historia med lyckligt slut? - Vetenskapsradion

- The Fascinating Airplane Graveyard of Mojave Desert - Entertainment Web

- Ten years of fear - From Y2K to the threat of a flu-induced End of Days, a variety of panics went global in the Noughties. - Nathalie Rothschild hos Spiked

- Top Ten Dinosaur and Fossil Finds: Most Viewed of 2009 - National Geographic

- Pong liberated women, says maker - BBC

- Fet mat orsakar inte övervikt - DN

- Government strips away your right to pee! - Classically Liberal

- Yo dawg, I heard you like TSA security restrictions, so I put some security restrictions on top of your security restrictions - Boing Boing

- Days of duty-free booze may be over - Daily Telegraph

- Just half of Britons now call themselves Christian after a ‘sharp decline’ in faith over past 25 years - Telegraph

- Amazon Sold More Digital Books Than Printed Books, And Other Shocking Electronics Sales Stats - Treehugger

- Texas Horse Dentists Feel the Bite Of State Regulatory Oversight - Wall Street Journal

- Happy 99th Birthday, Ronald Coase - Steve Landsburg

- Audit unearths huge graft - The National Audit Office (NAO) has found over 234 billion yuan ($34.5 billion) of public finances was misused in its annual audits of almost 100,000 government departments and State-owned enter-prises (SOEs), China's chief auditor said Monday. - People's Daily

- Demi Moore's lawyers threaten Boing Boing over photo analysis blog post - Boing Boing

- World Record Set for (Paper) Plane Flight - Treehugger

- 7 Weird and Wacky Endangered Birds - Treehugger

- Is the Airborne Fraction of Anthropogenic Carbon Dioxide Increasing? - Science Daily

- Clever Nature: Class of 2009 - BBC

- The Skies Are as Friendly as Ever: 9/11, Al Qaeda Obscure Statistics on Airline Safety - FiveThirtyEight

- The Puzzling Paradox of Sign Language - It takes longer to sign words than to say them. So how is it possible to sign and speak at the same rate? - Technology Review

- Bacon and eggs 'could help mothers-to-be boost the intelligence of unborn child' - Telegraph

- U.S. Car Fleet Shrinks by Four Million in 2009 - Treehugger

- Sleeping Beauty Hooks Up With Herpes to Fight Brain Disease - Science Daily (kunde bara inte låta bli en sådan rubrik)

- North Korea bans large suitcases in fight against "grass-roots capitalism" - Fr33 Agents

- How to make your own prison wine - Brokelyn

- [Chinese] Road accidents drop by 10.1% in 2009 - People's Daily

- 100 things we didn't know last year - BBC Magazine Monitor

- N. Korean currency crackdown fuels inflation, food shortages - Washington Post

- John Stossel om Ayn Rand och Och världen skälvde - Youtube

torsdag 7 januari 2010

Döda i samband med bränder, 1988-2009

Räddningsverket släppte nyss siffrorna kring dödsbränder för 2009, så som uppdatering av tidigare inlägg - siffrorna kring tidigare dödsbränder från Dödsbränder 2007 (pdf) och befolkningssiffrorna från SCB [diagrammet klickbart för förstoring]:
Tidigare inlägg på temat:
- Omkomna per capita i bränder, 1988-2008
- Brandåret 2008

onsdag 6 januari 2010

TV-tittande 2009

MMS släppte nyligen årsrapporten för 2009 (pdf), så för att uppdatera tidigare diagram [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

SVT totalt, minuter per dag:
Räckvidd (sett minst fem sammanhängande minuter), SVT:
Räckvidd, TV totalt:
TV-tittande, minuter per dag, per kanal:
TV-tittande, minuter per dag, per åldersgrupp:
Skillnad mellan 2009 och 2008, minuter per dag, per kanal:
Skillnad mellan 2009 och 2008, minuter per dag, per åldersgrupp:
Sammanfattningsvis ses SVT allt mindre av allt färre och äldre personer, så Peter Santesson-Wilsons antagande: "Inom sisådär tio år kommer tv-licensen, förlåt public service-avgiften, vara en medieskatt vi ska betala för att landets pensionärer ska slippa byta vanor." står fortsatt stadigt.

Återstår nu bara att se hur professor Kent Asp tolkar siffrorna.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- TV-tittande första halvåret 2009
- Trender i TV-tittande
- Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?
- KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008
- TV-tittandet i diagram

Curlingstaten

Några skotska curlare passade på att nyttja att havsisen enligt kommunens mätning blivit cirka 20 centimeter tjock (med god marginal nog för att bära en bil) genom att flytta verksamheten utomhus.

Sedan upptäckte myndigheterna att någon hade roligt, och styrde upp det med sedvanlig precision - från Skip Cottage Curling:

Six police officers arrived but they couldn't go on ice to warn people because of health and safety so they passed the buck to the Nith rescue who came with a rescue boat but because of heath and safety they couldn't go on ice either. So the Coast Guard arrived, lights flashing! But guess what? Because of health and safety he couldn't go on the ice either! A great day was had by all.

(Via Nanny Knows Best)

tisdag 5 januari 2010

Kadmiumlarm

Svante Axelsson och Emelie Hansson från Naturskyddsföreningen på DN debatt:

Regeringens beslut att vid årsskiftet ta bort skatten på konstgödsel kommer att öka risken för att det cancerframkallande ämnet kadmium hamnar i vår mat. I skatten på konstgödsel ingår två olika punktskatter – på kväve och på kadmium. Båda dessa ämnen har en negativ påverkan på miljön. Kväve orsakar övergödning och utsläpp av växthusgaser, kadmium kan ge allvarliga störningar på människor, djur och natur.

Från Naturvårdsverket [bilderna klickbara för viss förstoring]:
Och motsvarande siffror något stiligare presenterade, från Yara (ett företag som marknadsför sitt gödsel på att det innehåller låga halter av kadmium):
Något säger mig att det inte är så där alldeles överhängande livshotande ifall kadmiumtillförseln via gödsel skulle öka en smula, trots att "cancer" nämns sex gånger i artikeln (en längre och betydligt mer insatt analys av situationen finns här).

Och angående kvävetrenden - från Jordbruksverket:

Nya beräkningar som genomförts av Sveriges Lantbruksuniversitet på uppdrag av Jordbruksverket visar att kväveutlakningen från åkermark har minskat med 7 000 ton kväve mellan 1995 och 2003, vilket motsvarar 12 procent.

För övrigt finns självfallet även ett explicit gratislunchantagande (som formligen osar planekonomicirkel) i artikeln:

Men om det är så att svenska lantbrukare på grund av skatten använder mindre handelsgödsel och att svenskodlad mat därför innehåller lägre halter av det cancerframkallande ämnet kadmium menar vi att detta är en mycket stor konkurrensfördel.

Feltänket kring prisgolv

Såg precis om avsnittet Bart-Mangled Banner och kunde inte låta bli att återigen ta Simpsons till hjälp för att exemplifiera ekonomiska feltänk - i programmet avtäcks en skylt med texten: "Liberty-ville - where everything costs $17.76".

Mäklaren ser missnöjd ut och säger att hon inte kan sälja hus till det priset medan pizzabagaren dansar en glädjejigg och menar att det är goda tider för pizzasliceförsäljning.

Missförståndet bakom pizzabagarens glädje har retts ut otaliga gånger, men som exempel - Steven Horwitz hos Xchange:

If we raise the minimum wage from, say, $6 to $7, it's the same thing as saying "any worker who cannot produce $7 worth of value each hour is not worth hiring."

Några tidigare inlägg på Simpsons-och-ekonomi-temat:
- Simpsons om fiatvaluta
- Homer Simpson om jobbskapande
- Homer Simpson om statliga ingrepp i ekonomin

Bastiats krossade fönsterruta gånger två

Från @TheOnion:

BREAKING: Terror Attack Failure Costs Detroit 10,000 Construction Jobs

Från Treehugger:

Recession Struck Michigan Will Create 130,000 Jobs, $25 Billion with Climate Action Plan

Några tidigare inlägg på temat:
- Homer Simpson om jobbskapande
- Den evigt aktuelle Bastiat
- That which is not seen

USA och religionen, igen

Alltid läsvärda Classically Liberal har samkört siffror kring religiositet med vad han funnit intressant. Han har dock bara valt de tio staterna med högst och lägst religiositet efter de mått han funnit mest intressanta, så jag tänkte komplettera såväl det inlägget som mitt tidigare inlägg på temat. Siffrorna gällande religiositet som Classically Liberal använt fanns dock inte i lättillgängligt format, så jag återanvände istället de tidigare siffrorna [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Religiositet kontra andel under fattigdomsgränsen [källa]:
Religiositet kontra förväntad livslängd [källa]:
Religiositet kontra andel tonårsfödslar [källa (pdf)]:
Religiositet kontra andel födslar av ogifta mödrar [källa (pdf)]:
Religiositet kontra andel skilsmässor [källa (pdf)]:
Religiositet kontra våldsbrott per capita [källa]:
Religiositet kontra våldtäkter per capita [källa (pdf)]:
Religiositet kontra mord per capita [källa (pdf)]:
Precis som Classically Liberal förtydligar så är självfallet inte heller jag motståndare till exempelvis skilsmässor och sex före äktenskapet. Det bör även noteras att det alltid är vanskligt att utläsa trender (och korrelation behöver dessutom självfallet inte innebära kausalitet), men teorin att religionen skulle innebära någon typ av nödvändigt samhällskitt har åtminstone inget stöd i statistiken.

Ett mått som Classically Liberal inte använde, men där religiositeten åtminstone korrelerade med kristna önskemål var för övrigt tonårsaborter (skillnader i lagstiftning gör dock att det är svårt att utvärdera trenden) [källa (pdf)]:
Några tidigare inlägg på liknande tema:
- USA och religionen
- Religiositet och porrpreferenser