söndag 31 maj 2009

Marijuana mot hiv- och aidssymptom, m.m.

Från ScienceDaily:

Those who did use marijuana rate it as effective as prescribed or over the counter (OTC) medicines for the majority of common [HIV and AIDS] symptoms, once again raising the issue that therapeutic marijuana use merits further study and consideration among policy makers.

Studien sammanfattas sedan relativt fjärran den svenska debatten:

“Given that marijuana may have other pleasant side effects and may be less costly than prescribed or OTC drugs, is there a reason to make it available?” asks study leader Inge Corless.

Som ännu ett myrsteg mot ett bättre samhälle röstade även Illinoissenaten nyligen genom ett förslag om legalisering av medicinsk marijuana - från Physorg:

The Illinois Senate voted 30-28 in favor of a plan to let sick people use pot for relief from diseases like cancer, AIDS and multiple sclerosis.

Vidare på samma tema har Andrew Sullivan fortsatt sin serie med människor som beskriver sitt cannabisbruk - några exempel:

I am a stay at home Mom of a toddler, active in my synagogue and preschool. I also have suffered from secondary insomnia almost my entire life. Two or three nights a week I fall asleep, only to wake up 3 or 4 hours late. I am then unable to return to sleep for the rest of the night.

In my twenties, I had a cigar box full of marijuana that I left in a drawer by my bed. (I was never a recreational user, since smoking in the company of others made me feel paranoid.) If I woke up in the middle of the night, I would smoke a little, go back to sleep and wake up feeling bright eyed and bushy tailed. But I stopped smoking when I met my now husband, since he didn't approve. Now my insomnia has gotten much worse since the birth of my child, with all the attendant middle of the night awakenings. [länk]

och:

I am autistic (Aspergers Syndrome) and have used cannabis to modulate the anxiety, intensity and aggression associated with my particular variant of AS for over 30 years. I first considered suicide at age 16 to escape the constant bullying in and out of school and the debilitating pain in my back that the doctors told me would probably mean a lifetime long addiction to opiates. The side effects of these medications were horrendous and left me in a constant daze. Being a straight-A student I chose instead to find a solution to my pain by trying every alternative therapy I could find.

I first tried cannabis at age 17. I quickly found that when I was medicated, people around me coped far better with my eccentricities. Like many ASDs I have a violent and explosive temper and am often described, especially by women, as a "Scary Guy." The cannabis increases my tolerance for interruption and also helps me be more extroverted and therefore social. [länk]

fredag 29 maj 2009

Krocktest och tekniska framsteg

SvD skriver om att även mindre bilar numer är krocksäkra:

Bilarna blir allt säkrare. Även små och mellanstora bilar har hög säkerhet. Fem av sex nya modeller i trafiksäkerhetsorganisationen Euro NCAP senaste test får högsta betyget fem stjärnor.

Sådana framsteg borde inte förvåna någon, men märkligt många kopplar bilens vikt direkt till säkerheten. Top Gear krockade en Renault Modus från ~2004 med en runt 25 procent tyngre Volvo 940 från ~1992, och resultatet är sevärt:

(Direktlänk)

Byråkratin och vindkraften

Ronald Reagan:

Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.

Och Reagan satte därmed precis fingret på statens självpåtagna roll i samhället- det finns ingen situation som inte går att byråkratisera.

Vindkraftssituationen är ett gott exempel på det fenomenet; det är dock en i stort opålitlig, dyr, ful och bullrig kraftkälla (åtminstone den generation vindkraftverk som byggs i nuläget i Sverige), och man får därför börja i andra änden av Reagans ramsa - med kraftiga subventioner. Därefter regleras det, så att inte vem som helst kan komma åt subventionerna hur som helst. Några entusiaster lyckades dock ta sig genom nålsögat och dra igång ett vindkraftsprojekt. Så som ett brev på posten - från DN:

I ett ställningstagande från juni 2008 har verket konstaterat att vindföreningarna bör beläggas med en uttagsskatt på 26,3 procent eftersom medlemmarna får ett rabatterat elpris understigande marknadspris.
/.../
O2 Els medlemmar har svårt att förstå hur det låga elpriset kan ses som en rabatt, eftersom det hänger ihop med att de gjort en investering i en förnybar energikälla som staten gör allt för att befrämja.

– Jag hade ju räknat med att investeringen skulle bli lönsam på tio år, men hur blir det nu? Och hur blir det med värdet på våra andelar? säger Bo Andersson från Nynäshamn.

Hotet om en uttagsskatt har gjort att den kooperativa vindkraften seglar i motvind.

– Förr hade vi 400 intresseanmälningar i veckan. Nu är det bara 25, berättar föreningens vd Linda Magnusson.

Smuggelsprit och alkoholförgiftningar

Med tanke på inlägget om nätdroger och narkotikaöverdoser kan det vara av intresse med motsvarande diagram för dödsfall från alkoholförgiftning de senaste åren - från Socialstyrelsen (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Larmrapporter kring unga kvinnor och alkohol duggar så tätt att jag inte orkar börja länka, men åtminstone sett till dödsfallen ser trenden inte direkt skrämmande ut; inte heller på längre sikt finns någon särskilt oroväckande trend - från den senaste Folkhälsorapporten (pdf):
Det bör dock noteras att andelen vårdade för alkoholförgiftning ökade mellan 1999-2001 och 2004-2006, så en del i trenden skulle kunna vara att fler alkoholskadade söker vård, alternativt att vården blivit bättre (eller att onödigt många söker hjälp för alkoholförgiftning). Det skulle även kunna vara så att den minskade spritkonsumtionen minskar risken att allvarligt skadas:

Kineserna också allt äldre

Från People's Daily:

As of the end of 2008, China had a population of 109.56 million who are 65 years old and above, accounting for 8.3 percent of the nation's total population, an increase of 0.2 percentage points year-on-year, according to a report released by the Ministry of Civil Affairs.

There were 159.89 million people aged 60 and above, accounting for 12 percent of the total population, an increase of 0.4 percentage points year-on-year.


Så nästa gång någon nämner att Kina i allt större utsträckning börjar drabbas av västerländska sjukdomar kan det vara värt att undersöka ifall siffrorna är åldersjusterade (eller ens befolkningsjusterade, för den delen).

Som jämförelse ökade Sveriges 65+-befolkning enligt SCB (xls) från 17,52 till 17,77 procent och 60+-befolkningen från 24,30 till 24,58 procent. 65+-andelsutvecklingen från 1860-2008 nedan [klickbar för förstoring]:
Kinas 65+-andel av befolkningen ligger alltså som Sveriges gjorde tidigt 1900-tal. Det ska bli intressant att se hur det förändras bara närmsta decenniet.

torsdag 28 maj 2009

Nätdroger och narkotikaförgiftning

Moderaterna Beatrice Ask och Hans Wallmark skriver i en debattartikel:

Ett område som börjar bli särskilt problematisk är nätförsäljningen av droger och olagliga preparat. Det kan handla om förfalskade mediciner som i bästa fall saknar effekt och som i sämsta fall innehåller skadliga och farliga substanser.

Här finns steroider som kan vara tillåtna i ett annat EU-land och som med hjälp av svenska hemsidor saluförs här. Sedan skickas varorna per post. Det handlar också om försäljning av allt från cannabis till kokain och hasch.

I bakgrunden finns ligor och organiserade kriminella nätverk som gör stora pengar på andras missbruk och olycka.


Och de har självfallet en teoretisk poäng - dagens informationssamhälle erbjuder aldrig tidigare skådade möjligheter att finna vad man söker, närmast oavsett vad det må vara.

Över då till empirin - från Socialstyrelsen (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Narkotikaöverdoserna kan alltså sägas ha minskat mellan 2001 och 2006, innan 2007 tillintetgjorde sex års folkhälsosträvanden. Socialstyrelsen bryter dock ner statistiken ytterligare:
Den nätanvändartyngsta gruppen - 15-24-åriga män - är alltså den bland mansgrupperna som minskat mängden överdoser per capita procentuellt mest de senaste sju åren.
Samma sak gäller alltså även kvinnor - den yngsta ålderskategorin har minskat narkotikaöverdoserna per capita mest; med uppgången 2007 verkar andelen överdoser ha minskat med ganska exakt hälften sedan 2001.

(Via Copyriot, som redan nämnt det där med "cannabis och hasch", så jag lämnade det. )

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation
- Föga fog för röklarm
- WHO varnar för tobaksepidemi
- "Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa"

The illusion of sex

Män är från Mars, kvinnor är från Venus är en ökänd pajasbok, men Mars kallas allmänt för den röda planeten och Venus kallas ibland för den gröna planeten, vilket ger författaren John Gray åtminstone något rätt - från EurekAlert:

The investigation found that eyes and mouths, specifically their subtle shading or luminance, are paramount in identifying gender. Unlike previous studies, which found the gap between the eyelid and eyebrow as essential in gender ID, this investigation found the shades of reds and greens around mouths and eyes led to faster gender discrimination.

"Studies have shown that an androgynous face is considered male if the skin complexion is redder, and considered female if the complexion is greener," says Dupuis-Roy. "However, it is the opposite for the mouth. A woman's mouth is usually redder. Our brain interprets this characteristic as female."


Ett exempel på sådant tolkande fanns hos tredjepristagaren i den tidigare länkade illusionstävlingen - The Illusion of Sex [klickbar för förstoring]:

tisdag 26 maj 2009

Tolerans > konformism

Jag har svårt för den auktoritära synen på skolgången som bland andra Jan Björklund förfäktar. Jag tycker självfallet inte att den kravlösa skolan heller är någon god lösning, men det viktigaste att lära sig är ett fritt och kritiskt tänkande, vilket inte kungalängder och tyska grammatikramsor har särskilt mycket gemensamt med.

Stör någon elev verkligen undervisningen ska det naturligtvis redas upp, men en av grunderna i ett fungerande samhälle är att tolerera även den som inte är precis som alla andra, och skolgången är ett i grunden gott tillfälle att lära sig just det. Tyvärr är den gängse metoden att forma om individen istället för att lära ut tolerans - ett exempel från Physorg:

Fidgeting, as it turns out, helps kids with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder focus. So just like grown-ups need a cup of coffee before tackling a problem, kids with ADHD may tap their feet, swivel in their chairs or bounce in their seats while their brains are busily figuring out that math test.
/.../
But at some schools, such movement is frowned upon. Eckers, who teaches second grade at Rosemont Elementary in Orange County, takes a different tack. If the children are more comfortable standing or pacing while they work, they can move to the back of the classroom.

"Some of them need to squeeze a ball, some need to tap a pencil while they work. I don't mind," said Eckers, a 17-year veteran of New York and Florida schools. What she's found is that the ADHD children may be stifled by the sit still, be quiet methods, but when allowed to move a little, they thrive. "They are the most amazing children; they are some of the smartest kids in the class."

Det bör noteras att studien verkar ytterst begränsad, men grundsynen är viktig - människor är olika, och konformitet är långt från någon standardlösning. Skolan är en i stort ytterst oinspirerande miljö där lärare lär ut exakt samma moment idag som på 70-talet, och där elever i framkant hindras, elever i bakkant inte hinns med och där så gott som samtliga moment är obligatoriska och allt som är det minsta avvikande är förbjudet - mössor inomhus, hörlurar under lektionerna, tuggummituggande, med mera.

Fria individer, bland dem självfallet barn, tänker självständigt och utvecklas, hunsade individer bromsas och bryts ner.

Tidigare inlägg på samma tema:
- Barn som väcker oro

lördag 23 maj 2009

Bryan Caplan om HDI

Human Development Index (HDI) är FN:s enhet för att mäta egentligen hur välfungerande ett land är, genom att sammanfattningsvis väga BNP per capita, förväntad livslängd och utbildning lika tungt. Jag tycker i stort att det är positivt med försök att mäta hur väl olika länder fungerar, men det blir lätt politiskt och oerhört klumpfotat, och Bryan Caplan har inte särskilt mycket till övers för HDI-begreppet:

But [HDI] more complicated than that, because scores on each of the three measures are bounded between 0 and 1. This effectively means that a country of immortals with infinite per-capita GDP would get a score of .666 (lower than South Africa and Tajikistan) if its population were illiterate and never went to school.

För den som ändå undrar över hur HDI korrelerar med politisk och civil frihet så gjorde jag sådana diagram här.

Frihetliga sagohjältar: Ett litet djur åt Pelle

Johan Ingerös serie om frihetliga sagohjältar har gått på sparlåga ett tag nu, vilket är synd på ett så bra koncept, så ett bidrag i serien: Saltkråkan - Ett litet djur åt Pelle:

I avsnittet vill Pelle ha ett eget djur, och nöjer sig inte med Tjorvens erbjudande om att få Båtsmans ena bakben (Båtsman går för övrigt okopplad alldeles utan att varningssignaler blinkar framför ögonen hos omgivningen). Farbror Melker lovar att Pelle ska få ett djur men är för upptagen för att kunna hjälpa till.

Pelle, Tjorven och Båtsman åker därför med Farbror Janssons kofärja till en närliggande holme (de tar på sig flytväst på eget initiativ), där ett äldre barn förklarar att det säljs kaniner fem minuters rodd bort och sedan lånar ut familjens roddbåt. Pelle, Tjorven och Båtsman sätter sig i båten och ropar till fadern i familjen som äger båten att de snart är tillbaka, på vilket han svarar att det blir bra och att de ses om en timme.

Kaninuppfödare Österman säljer sedan en kanin till dem alldeles utan att ställa fler frågor än vad de ska ha kaninen till. Pelle, Tjorven och Båtsman börjar sedan ro hem igen, men ett oväder drar in och skrämmer dem så att de tappar årorna i vattnet, så de tvingas ro i land på närmsta ö med hjälp av öskaret.

Väl på ön tar de sedan skydd i någon övergiven stuga, eller i Tjorvens ord: "Nu har vi i alla fall ett hus att bo i, ifall vi skulle stanna länge på den här ön". De städar sedan stugan och går och fiskar för att få mat. Tjorven tar även fram ett äpple, för "man ska aldrig hamna i sjönöd utan att ha någonting att äta", och de plockar även blåbär.

När ovädret sedan lagt sig tar de sig tillbaka, med Båtsman som bogserbåt. Väl hemma förklarar Pelle att han köpt en kanin, som Farbror Jansson lovat ska få bo i ladugården när Pelle åker tillbaka till staden. Därefter gör Farbror Melker en lustig min när han får se kaninen och sedan är avsnittet slut.

Ett sådant avsnitt skulle vara fullständigt omöjligt att göra idag, när barn mest ses som något som imploderar ifall inte föräldrarna finns inom två meters avstånd, men på den tiden var det inte konstigare än att den ytterst åsiktsbegränsade statstelevisionen bekostade det och visade det.

Lenore Skenazy har jag skrivit om tidigare då hon lät sin nioåring ta sig hem från Manhattan på egen hand och sedan skrev en kolumn om det, vilket föranledde en hel del kritik. Sedan dess har hon startat bloggen Free-Range Kids, och gett ut boken Free-Range Kids: Giving Our Children the Freedom We Had Without Going Nuts with Worry. Hon intervjuas av Salon om Free-Range-konceptet, och såväl intervjun som kommentarerna till artikeln är läsvärt.

Några tidigare inlägg om barnsäkerhetshysteri:
- Don Bennechi: Förbjud barnfotografering
- Nätbarnarov i siffror
- Dödsolyckor för barn halverade på 15 år
- Ytterligare några barnporrhärvor utredda
- Att tänka på barnen

fredag 22 maj 2009

John Stossel: "För att rädda tigern - ät den"

John Stossel, som jag annars allt som oftast håller med, ägnade ett av sina senare program åt tigrar, med poängen att restriktioner kring handel med tigerprodukter bör släppas för att rädda tigern från utrotning.

Stossel har en ytterst viktig poäng i att marknader räddar mycket som allmänningens tragedi annars åsamkar, men runt just tigern har jag svårt att se att farmer skulle rädda situationen. Tigrar lever ensamma, ofta i oländiga områden, och rör sig över enorma ytor (därav att det går några tusen lejondokumentärer på varje tigerdokumentär). De är dessutom oerhört farliga att ha att göra med och dyra att föda upp. På en marknad reder visserligen sådant ut sig genom att produkterna sedan tarvar högre pris, men jag tror helt enkelt inte att konsumentintresset är tillräckligt stort för att annat än uppfödning för storviltjakt och turism skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart, och skulle man efterlikna tigerns naturliga miljö skulle den vara ytterst svår att hitta på lagomkommando.

Jag tror snarare att lösningen ligger i att få en fungerande marknadsekonomi till områden där tigern finns. I en fungerande ekonomi skulle fler flytta från tigermarker till städer, och fler skulle kunna ägna sig åt långt lönsammare och trivsammare yrken än tjuvjakt. Dessutom skulle informationssamhället relativt snart upplysa befolkningen om att krossade tigerben bara är placebo, vilket ytterligare skulle minska efterfrågan av tjuvjakt.

Problem löses helt enkelt oftast av att världen i övrigt förändras - slagsmålen mellan personer från olika svenska landskap upphörde inte för att straffen för misshandel skärptes utan för att det började finnas bättre saker att göra, och jag tror att World of Warcraft hindrat fler alkoholförgiftningar och våldtäkter än något annat fenomen i nutidshistorien. Exakt samma sak gäller tigerproblematiken.

Stossels program:

(Direktlänk)

Downs syndrom och cancer

Ur ScienceDaily:

Most cancers are rare in people with Down syndrome, whose overall cancer mortality is below 10 percent of that in the general population. Since they have an extra copy of chromosome 21, it's been proposed that people with Down syndrome may be getting an extra dose of one or more cancer-protective genes.

Jag törs dock gissa att huvudorsaken är en annan - från Wikipedia:

One study, carried out in the United States in 2002, showed an average lifespan of 49 years

Mer angående cancer och ålder:
- Malignt melanom-larm
- Hans Rosling om bröstcancer

Jeffrey Sachs och Duck Tales om fiatvaluta

Forskning och Framsteg är en på många sätt suverän tidsskrift, och deras artikelarkiv är som tidigare nämnt en guldgruva, men ibland är de alldeles ute och cyklar, som i artikeln om universalgeniet Benjamin Franklin:

[Benjamin Franklin] föredrog papperspengar inte bara därför att underlätta handeln utan också för att han hoppades få uppdraget att trycka dem. För att övertyga de personer som trodde att sedlar kunde skada ekonomin, introducerade han ett annat nollsummespel.

Pengar skulle bara ges ut i en mängd som motsvarar ett fast värde, till exempel jord eller silvertackor. Detta skulle skapa ett plus och ett minus, och den skuld som papperspengar innebär skulle säkras av panten. Pengarna skulle cirkulera till dess att de löstes in, och då skulle skulden vara ur världen och allt som förut.

Pengar beter sig dock varken som glädje eller som elektricitet. Franklins låsning till sin standardanalogi hindrade honom uppenbarligen från att se kapitalets möjligheter att skapa nytt välstånd.


Jeffrey Sachs reder ut missförståndet hos Scientific American:

Easy money fed an unprecedented surge in bank credits, first in the U.S. and then elsewhere, as international banks funded themselves in the U.S. money markets. As bank loans flowed into other economies, many foreign central banks intervened to maintain currency stability with the dollar. The surge in the U.S. money supply was thus matched by a surge in the money supplies of countries linked to the U.S. dollar. The result was a temporary worldwide credit bubble, followed by a wave of loan defaults, falling housing prices, banking losses and a dramatic tightening of bank lending.

Och för den som föredrar mer audiovisuell stimulans så har Duck Tales gjort program på temat (det kan även noteras att Joakim von Anka självfallet har skotsk brytning, liksom för övrigt Super-Mac):


(Direktlänk)

Ed Glaeser och Ed Glaser

Mattias Svensson skriver om Ed Glaeser, som på goda grunder sågat den "libertarianska paternalism" som Russ Roberts sammanfattat:

"... prophetizing the government to be nice is like prophetizing pigs to fly - it's just not in their choice set, it's not in their toolkit."

Ed Glaesers nästannamne Ed Glaser förtjänar dock även han ett omnämnande, inte enbart för sin spelnördsfilm Press Start (som jag tyvärr inte sett, men trailern bådar gott), utan även för sin kulturgärning att skaffa rättigheterna till Korkusuz (även känd som Rampage, men kanske mest känd som turkiska Rambo (jag har tyvärr inte sett den heller, men även den trailern bådar gott)) och släppa den på DVD - Ed Glaser intervjuad av geniet Noah Antwiler:


(Direktlänk)

Och för övrigt - angående libertariansk paternalism, från Physorg:

Contrary to the industry's position that visible drink labels will promote responsible drinking, young people are, instead, using these visible standard drink labels to increase or even maximize the amount of alcohol they consume at the lowest cost possible.

onsdag 20 maj 2009

Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?

Enligt Radiotjänst betalar nio av tio svenska hushåll tv-avgiften/tv-licensen, vilket jag antar baseras på årsredovisningens (pdf) 3 457 000 fakturerade tv-avgifter och Svensk Telemarknads cirka fyra miljoner hushåll med tv-mottagare - vilket resulterar i att runt 86 procent står som kunder hos Radiotjänst. Räknar man däremot att någon betalar tv-avgift först när vederbörande faktiskt betalar tv-avgift så försvinner dock 2,08 procent av betalarna ovan, vilket redan det skulle kunna äventyra möjligheten att korrekt avrunda uppåt.

Det är dock inte enbart hushåll som betalar tv-avgift - även företag ska enligt lag betala, och sett till Radiotjänsts FAQ så är bland annat "bilar som har backkameror med tv-mottagare" och "övervakningskameror med tv-mottagare" orsak nog att betala avgiften, och "[e]n juridisk person som har lägenhet, villa eller liknande beräknar en tv-avgift per lägenhet, stuga, villa", och så vidare i till synes all oändlighet - exempelvis blev Netto ådömda att betala 14 301 kronor i tv-avgift för den korta tid de sålde paketerade tv-apparater. Dessutom vill Radiotjänst nu börja räkna datorer och mobiltelefoner som tv-mottagare, och börjar kräva in tv-avgifter från företag med övervakningskameror. Statliga företag ska dock komma enklare undan.

Enligt Radiotjänsts kommunikationsenhet fanns det 90 744 juridiska personer (företag, myndigheter, kommuner, föreningar, etc) uppsatta att betala tv-avgift i februari 2009, vilket - antaget att inget drastiskt hänt på den fronten under 2009 - ger att runt 3 360 000 privatpersoner fakturerades 2008. Antaget att privatpersoner betalar tv-avgiften i samma utsträckning som juridiska personer så ger det att runt 3 296 000 - eller drygt 82 procent av svenska hushåll med tv-mottagare - verkligen betalar tv-avgiften. Sett till den totala befolkningen av runt 4 500 000 hushåll så betalar drygt 72 procent tv-avgift.

Nu är självfallet exempelvis siffran gällande antalet hushåll med tv-mottagare inte särskilt exakt, men för att det ska gå att runda upp till "9 av 10" hushåll så får det inte finnas fler än runt 3 880 000 hushåll med tv-mottagare, vilket jag antar är betydligt under den verkliga siffran.

Så, Radiotjänst borde åtminstone börja använda siffran 8 av 10 - det bör stämma betydligt bättre överens med verkligheten. Dessutom bör de konsekvent använda "hushåll" i stället för "svenskar" - det är trots allt bara drygt 40 procent av individerna som verkligen betalar tv-avgift.

Vidare på tv-temat så kan noteras att svenska ungdomars översvallande ointresse och hela befolkningens minskande tv-intresse går igen även i USA - från Pew Research Center, via Treehugger:
(Tipstack: Óli)

"Lag kräver nyttig skolmat"

Ur DN:

Kravet på att den nya skolmaten som serveras till landets cirka en miljon grundskoleelever ska vara näringsriktig kommer efter rapporter om trötta elever med dåliga studieresultat som struntar i skolmaten och i en del fall ersätter den med godis eller snabbmat.

För den som är nyfiken på siffror i sammanhanget - ur United Minds undersökning (pdf) på uppdrag av Servera:

- 72 % av skolbarnen anger att de ofta slänger skolmaten.
- Bland de som ofta slänger skolmaten så är det främsta skälet att maten inte är god (66%).

Alldeles bortsett från att sådan lagstiftning i praktiken alltid är fullständigt värdelös så fascineras jag över problemangripandet - maten är inte tillräckligt god, släpp fokus på smak ännu mer. Skulle maten göras näringsrikare är det lika bra att de gör den med grisar i åtanke, för det är ändå de som kommer få maten till slut.

Ur artikeln i övrigt:

I den nya skollagen framgår inte exakt vad som ska betraktas som ”näringsriktig mat”. Enligt rege­ringens planer blir det upp till Livsmedelsverket att bestämma detta med nya rekommendationer till kommunerna. Här finns debatten om huruvida man ska äta fett eller kolhydrater som ett hinder i vägen.

Som sagt så är det inte alldeles glasklart vad som är vad i kostdebatten - ett exempel ur Sydsvenskans artikel om kostråd:

- Fettkonsumtion, främst de mättade fetterna, ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. På hjärtläkarnas årsmöte april 2009.

- Jag har svårt att hitta någon studie överhuvudtaget som visar att det är farligt att äta fett.

Fredrik Nyström, professor i internmedicin, verksam vid universitets­sjukhuset i Linköping. På samma möte april 2009.

Sammanfattningsvis är min åsikt att det helt enkelt är nyttigt att äta och att varje person bör äta vad den mår bra av - det är inte bara för äldre det finns tydlig koppling mellan matlust och hälsa (även om kopplingen naturligtvis även finns åt andra hållet - friska personer har matlust), och skräckexemplen på fullständigt verklighetsfrånvänd matfobi är egentligen för många för att börja citera, men som ett exempel i mängden - ur SvD:

Barn [mamman som ställt frågan undrar å sin 15 månader gamla sons vägnar] behöver extra energi, och det får du lättast via fett. Men det är lite för mycket mättat fett i standardmjölk så därför rekommenderar vi, och Livsmedelsverket, att ge en extra tesked (fem milliliter) flytande margarin eller rapsolja per portion till lunchen exempelvis.

Anarchy in the U.K

Ur Times:

For six months, lights at up to seven junctions in Ealing will be concealed by bags and drivers will be left to negotiate their way across by establishing eye contact with pedestrians and other motorists.

Ealing Council believes that, far from improving the flow of traffic, lights cause delays and may even increase road danger. Drivers race towards green lights to make it across before they turn red. Confidence that they have right of way lulls them into a false sense of security, meaning that they fail to anticipate hazards coming from the side. The council hopes that drivers will learn to co-operate, crossing junctions on a first-come first-served basis rather than obeying robotic signals that have no sense of where people are waiting.


Som Times-artikeln också skriver är det inte något unikt experiment:

In the Dutch town of Drachten the removal of traffic lights at one big junction resulted in crashes falling from 36 in the four years before the scheme was introduced to two in the next two years. The average time for each vehicle to cross the junction fell from 50 seconds to 30 seconds despite a rise in the volume of traffic.

Mr Hamilton Baillie said that the benefits of removing controls from junctions had been established 30 years ago, when a shortage of police in Bristol resulted in the withdrawal of officers who directed traffic.

“Everybody reported that traffic flowed more smoothly but the evidence was ignored and lights continued to spread across the network. Lights make people feel there is stability and order but that is just psychological. There is little evidence of any tangible benefits.”

På samma tema: Tuta för välfärden och Johan Norbergs inlägg om trafikpolisen i Baku (han har också relativt nyligen skrivit ett inlägg om just städer som stängt av trafikljusen med gott resultat, men jag lyckas inte hitta det).

(Via Cato Institute)

Ett röksvep

Från Physorg:

A Dutch appeals court ruled Tuesday that small bars with no staff except their owners are exempt from a national smoking ban introduced for the hospitality industry last July.

Från Physorg (paragraftornering):

The landlady of a British pub has exploited a loophole in the country's smoking ban by opening a "smoking research centre" where drinkers can light up legally, reports said Wednesday.
/.../
"It's given business a shot in the arm and it's all in the name of research, legal and above board," she told the Sun newspaper. "I'm a non-smoker but I believe in the freedom of the individual."

Från EurekAlert:

Along with many harmful effects, smoking cigarettes has a surprising benefit: cigarettes can protect smokers from certain types of allergies. Now, a study recommended by Neil Thomson, a member of Faculty of 1000 Biology and leading expert in the field of respiratory medicine, demonstrates that cigarette smoke decreases the allergic response by inhibiting the activity of mast cells, the major players in the immune system's response to allergens.

Doug Stanhope demonstrerar och förklarar ytterligare ett rökkryphål:

(Direktlänk)

söndag 17 maj 2009

Läkemedel och regleringar

Regleringar kring läkemedel är ett återkommande ämne i Johan Norbergs böcker, och det med god anledning - sällan blir paternalismens, byråkratins och försiktighetsprincipens björntjänster så tydliga som när människor helt utan anledning dör och plågas för att någon pappersvändare någonstans vill utvärdera produkten ytterligare något decennium.

Riskbloggen skrev nyligen - med hänvisning till Darshak Sanghavis Slateartikel på temat - om ämnet, utifrån en teoretiskt riskneutral bedömning:

Under testningen av medicinen var de barn som hade fått det verksamma preparatet friskare, men efter något år var det mycket svårare att hitta några intressanta skillnader. Hade man förlängt testet något år hade man inte kunnat märka de tydliga skillnader som fanns under den gamla testperioden. Flera mediciner kan ha biverkningar som syns först efter lång tid, eller så kan effekten avta hos patienterna.

Men å andra sidan kan man inte kräva att medicinska preparat ska testas hur länge som helst. Dels skulle det bli för dyrt för läkemedelsföretagen, dels skulle vi gå miste om mediciner som faktiskt gör nytta - personer skulle dö i onödan.

Även Constant på The Distributed Republic filosoferar kring läkemedelsregleringar, angående att aktiekursen för Vanda Pharmaceuticals, som fått ett läkemedel godkänt av FDA, närapå tiofaldigades på ett dygn:

If the FDA's decisionmaking process is

a) not arbitrary, and
b) based on the available results,

then the FDA's decision should be highly replicable, and therefore highly predictable, by any independent entity with access to the same results. And yet the FDA's decision is, apparently, hard to predict. Two possible alternative explanations are:

1) The results that the FDA bases its decision on are extremely well-guarded right up until the very moment that the FDA makes its decision. I doubt this is possible.
2) The FDA's decisionmaking process is highly arbitrary. This is my tentative conclusion.

A few anticipated objections and responses.

Objection: Vanda's case is not typical.

Answer: Could be. However, this seems not all that atypical. When I read the story it didn't really stand out as atypical.

Objection: The typical investor doesn't know how to interpret the data, doesn't know what the data is, etc.

Answer: This is true of most investors in most publicly traded companies. If it were a significant problem the efficient market hypothesis (EMH) would be not only wrong, but wildly wrong, all the time, and Vanda's case would provide a model for disproving the EMH.

Objection: Pharmaceutical companies really keep a tight lid on their results.

Answer: I have a hard time believing that. A tremendous number of people are involved in any study that gets to this stage. Even partial information should give a sense of how well a drug is working and what its side-effects are.

Objection: The cause of the unpredictability isn't that the FDA is arbitrary, but that the drug is borderline useful, and even the most predictable decisionmaking process will be unpredictable when it comes to borderline cases.

Answer: But surely the typical drug is not borderline.

Objection: The FDA can hardly be blamed because it is fundamentally hard to judge whether a drug is useful or not. It is unclear and/or subjective whether a given drug is useful or not.

Answer: Then why is the FDA making a decision for all of us?

Det kan dock noteras att det går betydligt enklare att få igenom andra förändringar på läkemedelsfronten - från Megan McArdle:

My asthma is terrible, and I'm stuck with one of the new inhalers, which is about as effective as waving one of those magnetic copper bracelets you buy off late night tv in front of my chest. Long time readers know I like environmentalism, but this is completely moronic. Asthmatics did not cause ozone holes, and engineering the CFCs out of our inhalers has not done a thing except make politicians feel good, and make me wheeze.

Riksbankens ränteidioti

Roger Persson, docent i nationalekonomi, skriver på SvD Brännpunkt om att Riksbanken är ute på oprövad mark med sina räntesänkningar och att penningpolitiken istället innebär inflation, att kronan försvagas och att det lånas för mycket.

Riksbanken är djupt nere i det keynesianska planekonomiträsket med detta, och Roger Perssons pilotliknelse borde snarare ställts som ifall man skulle vilja flyga med en pilot som inte kan annat om flygning än en doktorsavhandling om att humlan inte kan flyga för att vingarna är för små i förhållande till kroppen.

Allt penningpolitiken kan göra är att försöka lösa ett bekymmer genom att skjuta det framåt några år, med ockerränta - precis som vald problemlösningsmetod hos damen som svalde en fluga.

Dubbelmoral, dubbla dårmöjligheter

Jag är svag för genomlysning av ruttna argument - två relativt nya exempel på temat:

Ann-Charlotte Martheus i Expressen
[i sammanhanget att Mattias Karlsson, Sd, hyllat Färöarna: "0,5 procent invandrare och en nationell stolthet som vi bara kan drömma om i Sverige"]:

När "Uppdrag granskning" för några månader sedan gjorde ett reportage om hur invandrare drabbas av ärftliga sjukdomar på grund av släktgifte, toppade SD:s hemsida genast med artikeln "Invandring ger fler handikappade".
De känner tydligen inte till hälsoläget på Färöarna. På grund av den orörliga genpoolen - bristen på invandrare - finns där en överrepresentation av flera ärftliga sjukdomar, bland annat de svåra neurologiska åkommorna Bardet-Biedls syndrom och mitokondrisk encefalomyopati.

Hans Engnell på Motpol:

Att [Kd] är varma anhängare av restriktioner på alkohol är således inte förvånande. Det ligger helt i linje med partiets vilja att detaljreglera och leka förmyndare åt medborgarna. Å ena sidan kräver Kristdemokraterna att varje medlemsland måste få rätt att besluta om en egen alkoholpolitik (ty "alkoholen är inte vilken vara som helst"). Å den andra vill partiets toppnamn till Europaparlamentet, Ella Bohlin, påtvinga andra EU-länder den svenska sexköpslagen (ty "kroppen är inte vilken vara som helst").

lördag 16 maj 2009

Blåvalen tillbaka utanför Alaska

Andrew Revkin skriver om att blåvalen, ännu en av miljödebattens eviga symboler - det största djuret i historien och så fredligt att det inte ens har tänder - har återvänt till Alaskas kust, där den inte varit sedan 60-talets intensiva valjakt tvingade bort den.

Jag tänker inte bli långrandig angående detta, då samtliga som läser detta ändå när samma tanke - inlandsisdiarré:

The pessimistic scenario is that numbers have scarcely increased, but factors including climate change are reducing the amount of krill available to whales off California, so they are forced to forage elsewhere.

(Via Treehugger)


(Direktlänk)

Barnfattigdomen i Sverige, Rädda Barnens årsrapport 2008

Någon klickade väldigt många gånger på en av bilderna i mitt tidigare inlägg om Rädda Barnens rapport om Sveriges barnfattigdom, så jag tänkte att jag kunde följa upp det med samma diagram ur den senaste rapporten [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Också ur rapporten:

Under 2006 minskade barnfattigdomen i 43 av 49 stadsdelar i storstäderna. Störst är minskningen i Södra innerstaden och Rosengård i Malmö (båda -4,2 procent), samt Gunnared (-2,7 procent) och Bergsjön (-2,6 procent) i Göteborg.

Michael Schermer outar sig som libertarian

Michael Schermer på ofta läsvärda Skepticblog skrev nyligen inlägget How I became a Libertarian, med referenser till bland andra Rand, Mises, Hayek och Hazlitt, och kommentarsfältet formligen glödde.

Schermer följde då upp inlägget med ett förtydligande: The Other 'L' Word - Why I am a Libertarian, kommentarer fortsatte ösa in, och Skepticblog tog sig därför tid att sammanställa kommentarerna [jag ger upp med att försöka få bilden att se bra ut på bloggen - den ser bra ut när jag förhandsgranskar, den ser bra ut åtminstone i Google Reader och jag har prövat så mycket jag kan komma på för att få den att se bra ut på bloggen, men till föga nytta]:
Engagemanget i frågan är fascinerande, och det är även intressant att så många är så insatta i inte bara vad libertarianism innebär utan även vad den österrikiska skolan anser (oavsett om de sedan sympatiserar med den teorin eller ej). Jämför gärna det klimatet med tidigare decenniers statsåsiktsmonopol.

fredag 15 maj 2009

Mer public service-tips

Public service är on a roll - två ytterligare tips:

- P3 Dokumentär om baltutlämningen (direktlänk till MP3-filen)
- Vetenskapsradion om tvångssteriliseringarna

(Via HAX och Maria Eriksson)

Paragraftornerare

Martin Borgs myntade (åtminstone så vitt jag vet) det fantastiska uttrycket bidragsentreprenör - alltså personer som ytterst kreativt maximerar bidragsinhämtande. Det finns dock även kreativa människor som via samhällsstrukturer tvingas ödsla energi på att komma runt korkade regleringar.

Jag är osäker på ifall det är en vandringsmyt, men jag har någonstans hört att strippklubbarna förbjöds visa könshår för att politikerna beslutat att vissa regioner av kroppen helt enkelt bör hållas dolda för allmänhetens bästa, vilket fick till följd att stripporna rakade av könshåret och fortsatte i övrigt precis som tidigare.

I samma anda förbjuder nu EU-politikerna redan 2009 matta glödlampor eftersom de inte ger lika mycket ljus per energienhet som de klara ditona, vilket inspirerat Ingo Maurer att uppfinna Euro Condom, en matt tygpåse som träs på lampan för att uppnå önskad effekt.

Jag vet inte ifall det finns någon etablerad term för sådan kreativitet, men tills vidare föreslår jag paragraftornerare (noll träffar på Google).(Via Treehugger)

Årets visuella illusion korad

Neural Correlate Society har sedan 2005 utsett årets visuella illusion, och nyligen korades 2009 års vinnare: The break of the curveball.

Det är evigt fascinerande att se hur enkelt hjärnan luras, och det finns dessutom ett arkiv med finalisterna i varje tävling sedan 2005, så ett besök rekommenderas.

Undrar någon över vad det finns för illusioner som inte är visuella så rekommenderas McGurk-effekten.

Göran Persson i Kina

Göran Persson på socialistmötet i Beijing, ur People's Daily:

Developed countries should shoulder some responsibility for huge greenhouse gas emissions in developing countries, former Swedish Prime Minister Goran Persson told an international gathering of socialists in Beijing on Friday.

Persson said developed nations with "advanced economies exported production of some energy-wasting goods to those economies" in the developing world.

Men egoismproblematiken stannar inte där - i-länder importerar dessutom produkter från u-länder som orsakar koldioxidutsläpp i produktionslandet, exporterar produkter som orsakar koldioxidutsläpp vid användandet och har ibland till och med mage att besöka u-länderna i fråga och orsaka koldioxidutsläpp.

Absolut fattigdom och isolering är inte bara socialistpositivt ur klyftbekämpningssynpunkt - även koldioxidutsläppen minskar.

USA:s vattenförbrukning 1950-2000

Någon hittade till bloggen via sökningen "amerika vattenförbrukning", så nedan följer USA:s vattenförbrukning - hämtad från USGS - kontra befolkning (också via USGS) och inflationsjusterad BNP (via Data 360) [klickbart diagram för förstoring, skapat i Open Office ifall någon undrar varför det ser annorlunda ut]:
USA:s vattenförbrukning har alltså ökat med cirka 127 procent mellan 1950 och 2000. Under samma tidsperiod ökade befolkningsmängden med cirka 89 procent och BNP med cirka 442 procent, vilket ger att vattenförbrukningen per capita ökade med cirka 20 procent och att vattenförbrukningen per inflationsjusterad BNP-enhet minskade med cirka 58 procent. Mellan 1980 och 2000 minskade vattenförbrukningen med cirka 7 procent.

Enligt USGS hemsida uppdaterar de med 2005 års siffror under 2009, så förhoppningsvis uppdateras ovanstående diagram under året.

Tidigare inlägg om vatten:
- Världens vattensituation
- Sveriges vattenförbrukning 1995-2005

torsdag 14 maj 2009

Malignt melanom-larm

Ann-Louise Eksborg, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, och Bengt Westermark, professor och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd skriver tillsammans på DN debatt om den "alarmerande" utvecklingen av hudcancer i Sverige.

Siffrorna de sedan använder är dock - inte alldeles oväntat - ens korrigerade för att befolkningen växt, och följaktligen då inte heller för att snittsvensken blivit äldre, så deras artikel lider av samma typ av begränsning som Hans Roslings föredrag om bröstcancer. Ur artikeln:

Förekomsten av malignt melanom har femfaldigats i Sverige de senaste 50 åren.

Det kan dock noteras att malignt melanom - precis som all övrig cancer - är en sjukdom med tydlig åldersprofil - ur Socialstyrelsens och Cancerfondens rapport Cancer i siffror 2009 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]
Och under de 50 åren har genomsnittssvensken blivit drygt fem år äldre - statistiken från det inlägget nedbruten i ålderskategorier:
Under de 50 år som malignt melanom femfaldigats har alltså Sveriges 80+-befolkning nära på fyrfaldigats. Ytterligare en faktor till ökningen finns i Cancer i siffror 2009:

Under de senaste decennierna har prognosen förbättrats. Det förklaras till största delen av att allt fler fall upptäcks tidigt då tumören är tunn och patienten kan botas med operation.

Att allt fler fall upptäcks tidigare innebär alltså per definition att allt fler fall upptäcks - dels hinner färre personer dö av annat innan cancern upptäcks, och dels hamnar fall som tidigare skulle kategoriserats under en senare tidsperiod i nuvarande tidsperiod, vilket bidrar till en ökande trend.

Vidare ur debattartikeln:

Antalet nya fall av malignt melanom ökade med 3,6 procent per år för män och med 3,8 procent per år för kvinnor under tioårsperioden 1998–2007.

De nya fallen kan alltså delvis förklaras av att allt fler fall upptäcks i tid, men även under så korta tidsperioder som ett decennium har betydande förändringar skett i befolkningen:

På tio år har Sverige alltså fått cirka 14 procent fler personer äldre än 80 år.

Vidare ur debattartikeln:

Dödligheten i malignt melanom har ökat under flera decennier. Männens dödstal i sjukdomen har sedan 1987 ökat med 40 procent och kvinnornas med 20 procent.

De siffrorna är dock uppenbart inte befolknings- och åldersjusterade - ur Cancer i siffror 2009:
Och ur rapporten:

Den relativa 5-årsöverlevnaden är nästan 90 procent.

Vilket alltså innebär att sannolikheten för att leva fem år ytterligare minskar med 10 procent i och med en malignt melanom-diagnos.

Larmet är alltså gravt överdrivet, och solljus är något i grunden ytterst livsförhöjande och nyttigt - rapporterna kring detta är egentligen för många för att börja länka till, men ur ett exempel i mängden:

It was estimated that about 50,000-63,000 annual cancer deaths in the U.S. (10% of all cancer deaths) could be prevented if all Americans had sufficient vitamin D. These findings are based on data in the Atlas of Cancer Mortality Rates for the United States, 1950-94, (cancer.gov/atlasplus/type.html), but are also supported by a number of recent reports that vitamin D plays a very important role in increasing survival once cancer is discovered. These deaths greatly outnumber the annual number of deaths from melanoma (8000) and skin cancer (2000).

In the UK, the preventable cancer deaths with sufficient vitamin D may be as high as 20% since oral intake is low and vitamin D produced from solar UVB is much lower than in the U.S.

In addition, UVB irradiance and vitamin D also provide important health benefits in preventing or ameliorating such conditions or diseases as bone diseases and muscle pain, multiple sclerosis, type 1 and type 2 diabetes mellitus, high blood pressure, etc.


Sedan är det självfallet så att det inte är något positivt i att exempelvis missbruka solarier, ifall det nu verkligen är ett reellt fenomen, men så länge man mår bra av att befinna sig i solen så är det på alla sätt sunt att befinna sig i solen.

tisdag 12 maj 2009

Trafikdödade i Sverige januari-april 1998-2009

Från NTF:
Omräknat per capita (SCB:s folkmängdssiffror med snittfolkmängd under året använda, befolkningen 31 mars 2009 använd för 2009) [klickbar för förstoring]:
Hade lika många per capita dött hittills 2009 som 1998 hade cirka 71 personer ytterligare dött i trafiken. Jämfört med 2002 är besparingen drygt 84 liv.

lördag 9 maj 2009

Jobbskapande, igen

Mattias Svensson skriver angående Nathalie Rothschilds Spiked-artikel om att trafficking tycks vara ännu ett i raden hysteriskt uppblåsta problem:

Det verkar i praktiken finnas betydligt fler anställda för att bekämpa trafficking än det finns faktiska offer.

Och kopplingen till Arbetsförmedlingen, där arbetsförmedlarna 2006 i snitt förmedlade ett riktigt jobb per år, är omöjlig att låta bli. Det finns alldeles för många projekt - ofta med ursprungligen goda intentioner - som i praktiken bara är en arbetsmarknadsåtgärd för odugliga pappersvändare. Navid Modiri skrev nyligen ett inlägg baserat på att han inte känner någon som någonsin sagt något positivt om Arbetsförmedlingen och undrade ifall någon av läsarna hade andra erfarenheter. Kommentarerna är högst läsvärda - ett exempel i mängden:

Härliga 20 år gammal steg man in på A och insåg efter 5 minuter med handläggaren att detta kommer bara sluta i pappersonani så veckan efter hade jag fixat ett jobb som diskplockare och där jobbade man sig uppåt och är idag brandman på ett kärnkraftverk med goda utvecklingsmöjligheter. Hade man följt A:s plan så hade man väl varit så förstöd å bitter att man gått ut med en ak4 å börjat peppra på kontoret.. Kan tyvär inte höja din statestik då jag inte heller känner någon som fått jobb via dem haha..

Rothschilds (OMGs NWO!!1!) teori känns för övrigt spontant trolig - på samma sätt som med plockandet av levande gäss så känns det helt enkelt för komplicerat för att vara så utbrett som diskussionen anger)

Mansvåld, kvinnovåld, tjejvåld

Mansvåld och kvinnovåld innebär i stort sett samma sak när det används i media. Så vad betyder då tjejvåld? Jo, våld utövat av tjejer (underförstått mot tjejer?).

(Via Lingvistbloggen och Tanja Suhinina)

Alex Tabarrok om idéer och globalisering

Alex Tabarrok - en av skribenterna på Marginal Revolution - i ett TEDtalk om idéer, globalisering och tillväxt:

(Direktlänk)

Vardagsekonomi på 2 dollar per dag

The Economist skriver intressant om tillvaron för dem som tjänar runt $2 per dag:

Even if you earn just $2 a day, chances are you'll earn $5 one day and zero the next. So the image of living hand to mouth is often inaccurate. Poor people must have some savings to survive, but many lack access to traditional banking. They end up resorting to elaborate ways to transfer wealth across time. Often this means simply stuffing money in their mattress or using a money guard (another person to hold the money for them). But this leaves their savings vulnerable to theft and fire.

Och avslutar artikeln:

We often underestimate what it takes to survive being poor.

Och det är definitivt så. Jag trodde för övrigt att mikrolån var en av de bästa metoderna att bota fattigdom, men tryggad tillgång till ägodelar kommer självfallet ännu tidigare i behovstrappan.

På samma tema länkade Johan Norberg tidigare till ett spel där man i Sim City-stil får prova att hantera en fattig landsbygdsfamiljs ekonomi. Att tipsa om spelet känns lite grann som när KSMB i But we have no bananas (finns att lyssna på på KSMB:s Myspacesida) undrar ifall Gösta Bohman "sett ett barn svälta ihjäl", men det ger en ögonöppnare i det lilla.

Och vidare gällande bankverksamhet i U-länder så finns en förstahandsupplevelse beskriven hos Kids Prefer Cheese:

even on good days, i have to psych myself up for the bank. i wish you could see this hell hole. people dont know how to form lines so its just a big mass of people pushing and shoving. its awful. and hot and sweaty and very inefficient. you push your bank book at the teller and then they look at it, look at you and hand you a small metal circle with a number on it. after about 40 minutes (usually) your number will flash up above the paying tellers desk. oh, but the numbers dont go in order. like 3 will flash followed by 356 followed by 74. and they often have mismatched bankbooks with numbers so you have to check that you are getting your bank book and the actual amount you requested back. Its lots of fun (insert major major rolling of eyes here)

Bastiat i vardagen, igen

Jag har tidigare skrivit om arbetet som en samhällskostnad snarare än ett egenvärde, och Frédéric Bastiats petition att blockera solljuset för att gynna ljustillverkarna är fascinerande tidlös - från Sveriges Radio Kronoberg:

Sedan toppåren har utsläppen av försurande svavel från industrierna minskat med 75 procent, men här har inte miljömyndigheterna följt med och minskat på sjökalkningen i samma takt. Det har fört med sig att en del sjöar, som är naturligt sura, har fått ett för högt PH-värde. Kalkningen kommer då i konflikt med EU:s vattendirektiv.
/.../
-Om skulle vi följa resultatet från det nya sättet att klassa vilka sjöar som är naturligt sura, blir vi i länet av med halva kalkningsverksamheten. Här går man för långt [säger Andreas Hedrén på Länsstyrelsen i Kronoberg].

(Via Östersjöbloggen)

torsdag 7 maj 2009

Hans Rosling om bröstcancer

Ytterligare ett public service-tips: Roslings värld. Jag håller inte med Hans Rosling om allt, men han är faktasökande, öppen, driven, godhjärtad, ärlig, entusiasmerande och underhållande, och TED-videon som innebar hans genombrott rekommenderas.

Hans Roslings senaste film (filmen även inbäddad i slutet av inlägget) - hämtad från Gapminderbloggen - tillhör dock de delar där jag inte riktigt kan svälja hans analys - enligt Rosling blir bröstcancerfallen fler ju rikare befolkningen blir, vilket det visserligen finns stöd för i Socialstyrelsens och Cancerfondens rapport Cancer i siffror 2009 (pdf) - till att börja med kan konstateras att antalet svenska cancerfall ökar kraftigt - ur rapporten:
Ovanstående diagram är dock inte justerat för växande befolkning, vilket däremot följande diagram är:
Rapporten stannar dock sympatiskt nog inte heller där, utan inkluderar även - som jag tjatat om tidigare - en korrigering för att befolkningen blivit äldre:
Och dödligheten per capita, åldersstandardiserat:
Min analys av situationen är snarare att ju rikare länder blir, desto längre lever befolkningen och desto större är alltså sannolikheten att drabbas av någon sjukdom - snarare än att ändrad livsstil ökar cancerrisken. Varje person som inte svälter ihjäl, dör i krig, malaria eller aids eller för den delen kör ihjäl sig har ytterst trivialt ökat sin sannolikhet att dö av exempelvis bröstcancer.

Sambandet mellan antal cancerfall per capita och förväntad livslängd - från Roslings Gapminder (områdesfärger och landsstorlek bortplockat för tydlighets skull):
Men som sagt, även om jag inte håller med Hans Rosling om allt (och alltså hamnar kort om Johan Norbergs idolstämpel) så är vi överens om det allra mesta, särskilt den positiva världssynen, och såväl samtliga hans föredrag som hela Gapminderprojektet rekommenderas hjärtligt.

Hans Rosling - Breast Cancer Statistics:

(Direktlänk)

tisdag 5 maj 2009

Zits om kostdebatten

I god Knasenstil har Zits-tecknaren Jerry Scott skapat en helt tidlös stripp [klickbar för förstoring] - för några år sedan hade det dock troligtvis varit kolesterol, salt och mättat fett i påsen, nu innehåller den istället kolhydrater, fruktsocker (perfekt timing) och transfetter.

måndag 4 maj 2009

En nyckel är en nyckel, om än i skilda genus

Uppgiften var att associera adjektiv till ord - till ordet 'nyckel' kopplade tyskarna hård, tung, taggig/tandad [jagged] och metall. Bland spanjorerna var ord som gyllene, liten, söt [lovely] och glänsande vanligare.

Grunden till de skilda associationsbanorna var att 'nyckel' är maskulinum på tyska och femininum på spanska.

(Ur Scientific Americans intervju med högintressante Daniel Tammet.)

Public service-tips

Mattias Svensson tipsar om P3 dokumentär, och även om man bör ha åsikter om finansieringen av programmen så är det uppenbart att Sveriges Radio producerar mycket lyssningsvärt, och arkivet är en guldgruva.

Ett sådant exempel på god public service var senaste P3 Verkligheten - programbeskrivningen:

I kvällens Verkligheten synar vi märkliga lagar och regler som ligger och pyr ute i vårt avlånga land. Regler som är fullständigt ologiska. Regler som rimmar illa med resten av samhället. Regler som gör begreppen ”lika inför lagen”, ”rättssäkerhet” och ”rationalitet” lika fyllda av luft som cykeldäck.

Du möter bögen som inte får ge blod, heroinisten som knarkar för lite för att få hjälp, kärleksparet som skiljs åt av en betongvägg och en gummiparagraf. Dessutom en nitisk genomgång av alla skumma okända paragrafer i lagboken, som när som helst kan väckas till liv.

Vidare på radiofronten så hoppas jag i vanlig ordning att ingen missat Econtalk, där i stort sett varje program innehåller något som gör att man betraktar världen med något öppnare ögon.

(Tipstack: Óli)

Barnafödande och BNP per capita

Andreas Malm skrev nyligen i Arbetarens klimatblogg:

Efter inledningssessionen följde ett pass om en fråga som vänstern alltid haft notoriskt svårt att hantera: befolkningsmängd. Uppenbarligen finns det en gräns för hur många människor jorden kan härbärgera, även om vi så alla lever fossilfritt. En ledande demograf vid namn Wolfgang Lutz gav en översikt över de demografiska trenderna på jorden och framhöll att bevisen är entydiga: preventivmedel och utbildning för kvinnor är vägen till stabiliserade – och på sikt rentav krympande – befolkningar. Detta är alltså inte bara en feministisk angelägenhet, utan lika mycket en ekologisk.

Och så kom chocken: föregångslandet är – ”och ni kanske blir förvånade nu”, sade Lutz med ett litet leende – den Islamiska Republiken av Iran. Inget annat land i världen har iscensatt ett så snabbt fertilitetsfall de senaste 25 åren. År 1984 tyngdes en genomsnittlig iransk kvinna av sju barn; i dag ligger samma genomsnitt under reproduktionstalet på 2,1.


Och alldeles förutom det oerhört obehagliga draget att betrakta människor som virus så finns det ett tydligt samband gällande barnafödande - från fantastiska Gapminder [klicka för bildspel med utvecklingen på årsbasis från 1950 till 2007]:
Ju rikare människor blir desto mindre barn föder de alltså, och jämviktsläget tycks vara någonstans kring reproduktionstalet 2,1. Irans barnafödande har minskat kraftigt, men det har även exempelvis USA:s gjort genom åren, och USA har dessutom historiskt befunnit sig betydligt närmre reproduktionstalet än Iran gjort.

Och barnafödande är bara ett av de mått som balanseras i takt med ökande rikedom - jag har tidigare skrivit om skogsskövling och växthusgaser, men även om man bromsar analysen vid redan rika länder så minskar exempelvis Sveriges vatten- och elförbrukning, och även trafikens koldioxidutsläpp (precis som hela landets koldioxidutsläpp) minskar. Tyvärr för Malms åsiktsfränder ökar dock även förväntad livslängd.

Det förbluffar mig att den politiska falang som beundrar Iran - det enda land som klassas som 'repressed' av Heritage - och dessutom önskar en kommandominskning av mänskligheten anser sig själva så genuint godhjärtade. Malm önskar vänsterrespons kring hur befolkningsfrågan ska hanteras, och jag hoppas att åtminstone någon ur den etablerade vänstern tar uttryckligt avstånd från Malms tankegångar.

Det är fattigdom och kommandokollektivism, inte rikedom och frihet, som är ohållbart.