fredag 27 mars 2009

Mjölken, folksjälens dryck

Taffel skriver om den bisarra mjölkmarknaden:

Det finns mycket annat som är udda med mejeriindustrin. Här i Sverige är det till exempel så att större delen av mjölkbranschen ägs av bönderna själva. I motsats till de flesta andra företag, som vill köpa sin råvara så billigt som möjligt, vill bönderna istället att råvarupriset ska vara så högt som möjligt. De är ju både råvaruleverantörer och ägare.

Dessutom har nästan alla de svenska mejeriföretagen mottagningsplikt. De lovar att köpa all mjölk som bönderna levererar, oavsett om det finns efterfrågan eller inte.

Nu börjar vi närma oss pudelns kärna. Det är nämligen mottagningsplikten som gör det så krångligt för mejerierna. Till skillnad från exempelvis slakterierna, som också har mottagningsplikt, kan mejerierna inte lägga mjölken i frysen om efterfrågan skulle svikta. För mejerierna heter lösningen istället pulver. Den mjölk som inte kan säljas som färskvara, till exempel mjölk eller grädde, eller förädlas till förslagsvis ost eller smör, torkas till mjölkpulver. En stabil bulkvara med lång hållbarhet. Mycket praktiskt. Om det inte vore för priset.

Torkningen kostar pengar och priset på pulvret är oftast lågt. Det blir en förlustaffär. Nyckeln till framgång för mejerierna är alltså att sälja så mycket som möjligt av sin mjölk i färsk eller förädlad form, och undvika pulvret.

Forskning och framsteg
skrev 2006 en intressant artikel om mjölkens historia - hur mjölkindustrin agerat för att lyckas få mjölken att gå från att ända in på 1900-talet anses vara såväl omoralisk som oekonomisk att dricka annat än halvsur, och dessutom kallas "det vita giftet" för sin förmåga att överföra bland annat tuberkulos, till dagens ikonstatus där det närmast blir uppror ifall någon skulle drista sig föreslå att spara in på skolmjölken - ur artikeln:

Vanan att dricka färsk mjölk är alltså inte någon kvarleva från ett förmodernt bondesamhälle. Det var i stället i de framväxande industristäderna under 1800-talets andra hälft, som mjölkdrickandet etablerades. Kornas antal hade under 1800-talets mitt ökat i takt med utvandringen till Amerika, eftersom bönder som pressades av importen av billigt amerikanskt spannmål ställde om från jordbruk till animalieproduktion och anlade mejerier.
/.../
Mejerihanteringen revolutionerades av separatorerna, som skilde grädde från skummjölk. En annan innovation var pastöriseringen. Den medförde att mjölk, som tidigare kallats "det vita giftet" på grund av sin förmåga att överföra tuberkulos och andra bakteriealstrade sjukdomar, blev ofarlig att dricka.
/.../
[Föreningen] Mjölkpropagandan [bildad 1923] producerade broschyrer och böcker riktade till både mjölkbönder och konsumenter. Under de första tio åren trycktes över tre miljoner broschyrer. Föreningen gav ut en månadstidskrift, producerade filmer, anordnade mjölkdagar och mjölkveckor, grundade mjölkbarer och producerade reklammaterial åt mejeriföretagen. Inte minst var Mjölkpropagandan aktiv i skolorna. Särskilda mjölklektioner anordnades, med föredrag och filmvisning, ofta i kombination med pristävlingar.
/.../
Under 1930-talet skedde också en omstrukturering av mejeribranschen. De kooperativa mejerierna konkurrerade slutgiltigt ut de privata aktörerna. Ett viktigt skäl var att de genom sin samorganisation, Svenska Mejeriernas Riksförbund (SMR), fick stort inflytande över de politiska regleringar som omgärdade branschen. SMR tilläts ta ut en allmän mjölkavgift av samtliga mjölkproducenter, även privata, som sedan användes till att rationalisera mejeriindustrin. Dessutom fick SMR monopol på exporten av smör. Kopplingen mellan staten och mejeriföretagen blev under denna period osedvanligt stark. Åtminstone under åren 1932-70 kan den svenska staten på jordbruks- och mejeripolitikens område betecknas som korporativ: politiken utformades gemensamt av myndigheter och företag.
/.../
I dag säljs "gammaldags mjölk". Det är mjölk som anspelar på att det var bättre förr, att det fanns ett förmodernt förlovat land som flödade av mjölk och honung. Så var det naturligtvis inte. Den halvsura skummade mjölk som dracks före industrialiseringen har inga likheter med den helfeta mjölk som i dag kallas gammaldags. Det mest anmärkningsvärda med gammaldags mjölk är inte att produkten handskas vårdslöst med historien, det gör de flesta försäljningskoncept, utan ligger i påståendet att mjölken kan ha varit bättre förr. Mjölken var ju en symbol för framsteg och välfärdssamhälle. Men gammaldagsmjölken sägs inte vara god och nyttig för att vetenskapen och teknologin förädlat den, utan tvärtom för att den inte har utsatts för så mycket mänsklig påverkan. Den är inte homogeniserad eller standardiserad, vilket framhävs som positivt och inte som en brist.

Artikeln är högst läsvärd i sin helhet, och jag kunde egentligen citerat lika mycket till. Bilderna till artikeln (bland annat en reklam på temat att den svarta pojken gott kan behålla sitt kaffe - här dricker vi den vita flickans mjölk) är dessutom även de fantastiska, men finns tyvärr inte utlagda på nätet.

På samma tema så är EU:s smörberg tillbaka - från International Herald Tribune:

[T]he EU's executive body, the European Commission, said it would buy 30,000 tons of butter at a guaranteed price of €2,299 a ton, and 109,000 tons of skimmed-milk powder at €1,698 a ton.
/.../
In addition, export subsidies will be given to skimmed-milk powder, butter, butter oil and cheese, a committee of experts agreed Tuesday.

Och som bergsbonus:

The latest figures show that 717,810 tons of cereals is piling up, along with 41,422 tons of sugar and 2.3 million hectoliters of wine, according to the European Commission.

Politikerna har dock svar på tal:

Officials argue that, by historical standards, the purchase is insignificant, amounting to more of a butter molehill than a mountain. In 1986, the EU bought 1.23 million tons of unwanted butter.

Lika som bär 23

Från USA Today:

Judge Owen M. Panner issued a permanent injunction that bars the federal government from penalizing or prohibiting the Church of the Holy Light of the Queen from sacramental use of "Daime" tea.
/.../
According to the church's lawsuit, the tea is the central ritual and sacrament of the religion where members believe "only by taking the tea can a church member have direct experience with Jesus Christ."

De Lyckliga Kompisarna - Hallucinationer i himlen:

Hallucinationer i himmelen
Det du ser är det du tänker på
Hallucinationer i himmelen
Är du säker på att det inte är..?
Är du säker på att det inte är..?
Jag är säker på att det är LSD


(Direktlänk)

Att tänka på barnen

Daily Mail skriver om paret Webster som 2003 tog en av sönerna till sjukhuset. Multipla små frakturer konstaterades, vilket enligt läkarna enbart kunde bero på misshandel - året därpå slog därför en endagsutredning fast att de tre barnen skulle adopteras bort.

Experter kom dock senare fram till att sonen i fråga led av en ovanlig variant av skörbjugg, och utredningen till grund för att ta ifrån dem barnen var alltså felaktig. Blev resultatet offentliga ursäkter, gigantiskt skadestånd och revidering av socialens rutiner med tanke på att föräldrarna inte fått träffa sina barn (nu 9, 7 och 5 år gamla) på fyra år?

Nä:

The Appeal Court ruled on Wednesday that even though the Websters 'may well' have been victims of a miscarriage of justice the adoption order on their eldest three children could not be revoked because the youngsters are now settled with their adoptive parents.

Då och nu

:

Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black.

Nu:

The [California Air Resources] Board [CARB] plans to cut down on energy required for air conditioning by banning black cars, claiming black cars capture more heat and hence require more cooling.

(Här (pdf) är deras rapport på temat.)

torsdag 26 mars 2009

Trafiken och koldioxiden

Naturvårdsverket släppte i dagarna rapporten Index över nya bilars klimatpåverkan 2008 (pdf), och det är en i mitt tycke välskriven och läsvärd rapport, oavsett om man anser att koldioxid är ett klimathot eller ej.

Ur rapporten [klickbara diagram]:Sverige ligger alltså runt åtta år efter EU25 vad gäller koldioxidutsläpp från nya bilar. En del av det förklaras självfallet av skillnaden i klimat. Det bör även noteras att siffran ovan är begränsad - ur rapporten:

När hänsyn tas både till låginblandning och till klimatnyttan av etanol- och gasbilar, enligt avsnitt 3.1.2, reduceras de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya bilar till 146 g/km.

Gissningsvis utgörs den svenska puckeln/platån av stadsjeepstrenden.

Bensinbilen fasas alltså ut långt snabbare än åtminstone jag hade antagit. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar gällande 2008 reduceras för övrigt "klimatpåverkan" med 56 procent med etanolbilar och med 44 procent för gasbilar, jämfört med bensinbilar (det finns ingen beräkning gällande dieselbilar).

Naturvårdsverkets siffror från första diagrammet i det här inlägget, tillsammans med Vägverkets siffra gällande fordon i trafik (snittsiffror per år, 2007 års slutsiffra använd för 2008 då nyare data saknas) och SCB:s befolkningssiffra för 2008:
Antalet bilar i trafik har alltså ökat med ungefär 22 procent (och med all sannolikhet mer än så, då 2007 års slutsiffra använts istället för medelvärdet 2008) sedan 1990, och samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med ungefär 1 procent, vilket ger att koldioxidutsläppen per fordon minskat med ungefär 19 procent.

Wax on, wax off? Är du alldeles tossig?

Från Associated Press:

The state Board of Cosmetology and Hairstyling is moving toward a ban on genital waxing altogether after two women reported being injured in their quest for a smooth bikini line.

Both women were hospitalized for infections following so-called "Brazilian" bikini waxes; one of the women has filed a lawsuit, according to Jeff Lamm, a spokesman for New Jersey's Division of Consumer Affairs, which oversees the cosmetology board.

Här kan alltså noteras att det inte är någon självklar hälsokur att rycka ur hårstrån med rötterna med hjälp av smält vax. Och som vore inte det nog med lärdomar för en dag så reder Lamm även ut vad ett skrev inte är:

"The genital area is not part of the abdomen or legs as some might assume," Lamm said.

Förbudsförslaget avslogs dock, så National Cosmetology Associations och National-Interstate Council of State Boards of Cosmetologys (gemensamma?) observation att ingen delstat ännu förbjudit vaxning står sig.

Spaägare Linda Orsuto om debatten:

"It was an unnecessary issue. In New Jersey especially, where the government has been picking our pockets for so long, it was like: 'Just stay out of our pants, will you?'"

(Via Reason)

Stearinljusets miljöpåverkan

Earth Hour är på ingång, och Ikea i Kanada delar ut stearinljus till sina 4000 anställda för att de ska kunna släcka det elektriska ljuset i säkerhet under den timmen.

Physical Insights har dock gjort ett försök att räkna ut vad skifte till stearinljus egentligen innebär koldioxidmässigt:

Therefore, for every candle that is burned to replace electric lighting during Earth Hour, greenhouse gas emissions over the course of the one hour are increased by 9.6 g of carbon dioxide.
If the light output from a 40 W light bulb was to be completely replaced by candles, this will lead to the emission of an extra 295 grams of carbon dioxide per over simply using the electric lights - if the equivalent of one thousand 40 W bulbs are replaced by candles, that’s an extra 295 kilograms of emitted.

In places where a greater proportion of the electricity supply is generated by nuclear energy or hydroelectricity, this increase in greenhouse gas emissions is even larger.

Han sammanfattar även Earth Hour i inlägget:

Earth Hour should be about doing everything that you can to reasonably, sensibly limit your demand for electricity - and we can do this every hour of every day, of course. It makes sense for everyone - after all, you pay for the electricity.

I guess I have a problem with the idea that Earth Hour symbolises something.

It might symbolise something, but it doesn’t actually do anything.

The only thing it symbolises is primitive society.

(Via Ecogeek)

tisdag 24 mars 2009

Trafikdödade i Sverige januari-februari 1998-2009

Från NTF:
Omräknat per capita (SCB:s folkmängdssiffror med snittfolkmängd under året använda, 2009 års siffror räknade med 2008 års befolkning) [klickbar bild]:
Trots ett hittills kallt och fuktigt 2009 dog alltså mindre än hälften så stor andel (46 procent) av befolkningen 2009 som 1998.

Hittar någon siffror från 2008 angående antal bilar i trafik så räknar jag gärna om dem och uppdaterar diagrammet.

Några tidigare inlägg om trafikolyckor:
- Kinas trafikskadeutveckling
- Trafiken sedan 1956 i diagramform
- Obligatorisk cykelutbildning föreslaget
- Trafikskador sedan 1985
- Mopedlarm
- Cykelhjälmtvångsdebatten är avslutad

Lika som bär 22

Från Vetenskapsradion:

Samtidigt har det kommit läkarrapporter om att flera människor som bott nära antennerna, fått allvarliga hälsoproblem, som antas ha med strålningsrisker att göra.

Från New Scientist:

An outbreak of mass hysteria is reported to have struck three indigenous communities living near the river Coco in northern Nicaragua. A total of 43 people have reportedly fallen ill with what is known locally as grisi siknis ("crazy sickness").

På samma tema, från SvD:s ledarblogg:

Det hela påminner mig om en mig närstående pensionerad tandläkare som har en klar uppfattning om vad som var det bästa som inträffade under hans 35-åriga karriär. Men det handlade inte om behandlingsmetoder eller ökade resurser. Ingenting förbättrade hans arbetssituation så mycket som mobiltelefonin, säger han.

Så fort mobiltelefonen introducerades på bred front började köerna till amalgamsaneringen tunnas ut, menar han. De som tidigare ansåg sig få diffusa fysiska besvär av amalgamet övergick till att få diffusa fysiska besvär av mobilstrålning.

måndag 23 mars 2009

Bodström bloggar om tankning

Thomas Bodström har blivit med blogg, och jag kan inte annat än applådera namnvalet "Bodströmsamhället", även om jag ändå inte kan låta bli att skaka på huvudet åt formuleringar som: "Tänk att få ett eget ord, eller rättare sagt ett nytt begrepp, uppkallat efter sig. Även om jag förstår att det inte är tänkt som beröm blir jag smickrad."

Därefter beskriver han hur tekniskt inkompetent han är och hur "orolig" han är för att "allt verkar så krångligt" med tekniken, och då börjar saker och ting bli riktigt obehagliga då han gjort sig så känd som övervakningssamhällets främste lobbyist att han just stolt döper sin blogg till en term som är synonym med övervakningssamhälle. Det minsta man borde kunna begära av någon som skapar sig ett namn på en politisk agenda borde vara att vederbörande begriper sig på ämnet, men precis på samma sätt som Bob Reilly om MMA så närmast koketterar Bodström med sin okunnighet.

Hans berättelse om när han tankade bensin i en dieselbil fortsätter på temat att visa sympati för pöbeln genom att utförligt förklara att man är fullkomligt tappad bakom en vagn. Tanknotan på 15 000 kronor är dock inte mycket att orda om - en annan som tankade fel fick böta 16 000 kronor, och det för något som redan sugit åt sig runt fyra miljoner i bidrag och ändå inte lyckats få mer än 5,7 på IMDB.

(Via HAX)

Stalinistisk tandhälsa, igen

DN skriver idag om att "[t]andhälsan är fortfarande en klassfråga" - jag skrev tidigare om tandhälsans utveckling - ur det inlägget:

Håkansson (10,11) visade i sina undersökningar på 1970- och 1980-talen att förekomsten av personer med enbart löständer i åldrarna 20–60 år hade minskat från de 16,5 procent, som Smedby (9) funnit år 1965, till 9,1 procent år 1975 och 3,9 procent år 1986. Senare undersökningar (1,12,13,14,15) visar att medelantalet kvarvarande tänder har ökat och upp till 50 års ålder har de flesta i stort sett kvar alla sina tänder. Också den parodontala hälsan har förbättrats och andelen individer som helt saknar egna tänder har påtagligt minskat (1,2,12,13).
/.../
Andelen [19-åriga] individer kariesfria approximalt (approximalt = kontaktytor i tandbågen) har ökat med nästan 23 procentenheter mellan åren 1985 och 2005. År 2005 var 59 procent av undersökta 19-åringar kariesfria approximalt. Även andelen individer med många approximala tandskador har minskat. De approximala kariesskadorna är de som framförallt ger upphov till ett framtida vårdbehov genom att många fyllningar behöver revideras på grund av sekundärkaries eller fyllningsfrakturer.

Även barnen tas upp i inlägget, och även de har självfallet fått drastiskt bättre tandhälsa genom åren, så är det något som gjort dålig tandhälsa mer skamfyllt så är det snarare att det är färre som lider av det.

söndag 22 mars 2009

Elektroniska cigaretter

Jag skrev tidigare om forskning i syfte att göra cigaretter mindre farliga, och undrade i en passus hur folkhälsodebattörerna ställde sig till sådana initiativ. Nu har den elektroniska cigaretten (e-cigaretten) kommit - från Physorg:

[E-cigarettens] boosters say it's the perfect way to quit smoking because the nicotine mist contains no tar or any of the host of cancer-causing agents of tobacco smoke -- yet has the touch and feel of smoking. That, they say, makes the e-cigarette superior to other nicotine-delivery systems such as patches, chewing gum, aerosol sprays and inhalers.

The levels of nicotine can be adjusted, from "high" to no nicotine at all. That, e-cig supporters say, allows smokers to wean themselves from nicotine, which most doctors say is highly addictive but not, as far as they know, a carcinogen.

The product's aficionados say that because it contains no tobacco, it can be used in bars, nightclubs, restaurants and other public places where states and localities have banned tobacco use.

Och då till responsen från folkhälsan:

But anti-smoking groups say that's [att den kan användas på ställen med rökförbud] exactly the problem. They fear that it will reintroduce a "smoking culture" into places where people no longer are used to seeing wisps of smoke and cigarettes hanging from people's mouths.
/.../
"If you had a serial killer who liked to stab people, would you give him a rubber knife?" asked Chen. "This just boggles the mind."
/.../
[T]he U.S. Food and Drug Administration now seems poised to pull e-cigs from the market because the agency considers them "new drugs." That means they need approval from the FDA, which requires companies to back up their claims with scientific data.

"It is illegal to sell or market them, and the FDA is looking into this," said Rita Chappelle, an agency spokeswoman.

Asked if that meant the FDA would crack down on the dozens of mall kiosks nationwide where the product is being sold like perfume and cellphone covers, Chappelle said: "This is an open case. Beyond that I cannot comment."

Och ifall någon mot förmodan skulle tvivla så har naturligtvis Årets förmyndare 2008 skrivit om e-cigaretten under rubriken "Varning för elektroniska cigaretter".

torsdag 19 mars 2009

LTO redux

Mattias Svensson skrev tidigare om LTO (lagen om tillfälligt omhändertagande), som gav polisen rätt att omhänderta någon i upp till sex timmar utan att behöva ange anledning. Den filosofin verkar leva kvar även idag, åtminstone i Homer, Louisiana - från Reason:

"If I see three or four young black men walking down the street, I have to stop them and check their names," said Mills, who is white. "I want them to be afraid every time they see the police that they might get arrested."

(Rolands Gosskör - LTO; Usch - LTO)

Legalize it!

Skulle man tillhöra kategorin som är tveksam till ifall MMA bör tillåtas i New York så kan man alltid läsa Cage Potatos intervjuer med en politiker mot och en för legalisering (båda tillhör demokraterna):

Bob Reilly, mot legalisering:

What you’re saying to me is, aren’t they putting half a million in tax revenue into the local economy? But do they take three and a half million back to Vegas? Yes.

Jonathan Bing, för legalisering:

[Cage Potato:] Assemblyman Reilly’s opposition to the sport seems to be in large part a question of morality. He compared MMA to prostitution and gambling, and said that just because these activities would bring in tax and tourism dollars — and just because some New Yorkers want to engage in them — it doesn’t mean they should be allowed in New York just because the state has a budget deficit. What do you think of those comparisons?
[Jonathan Bing:] I think war is immoral, and I think torture is immoral. I don’t think that a sport that's as highly regulated as MMA should be described with the same adjectives as things that are truly immoral. The hyperbole used by those in the opposition doesn’t really make sense to me.

Keynes om osynliga handen

Ur John Cochranes kommentar till Economist-debatten gällande huruvida alla nu är keynesianer, via Will Wilkinson:

Nobody is Keynesian now, really. Keynes distrusted investment and did not think about growth. Now, we all understand that growth, fuelled by higher productivity, is the key to prosperity. Keynes and his followers famously did not understand inflation, leading to the stagflation of the 1970s. We now understand the links between money and inflation, and the natural rate of unemployment below which inflation will rise. A few months before his death in 1946 Keynes declared: ”I find myself more and more relying for a solution of our problems on the invisible hand [of the market] which I tried to eject from economics twenty years ago.”

(Keynes-citatet finns även på maynardkeynes.org)

Låtsaspengar, you're doing it wrong

Från Cornucopia?:

Enligt dagens möte i Federal Reserve Open Market Comittee, FOMC, så tänkder den amerikanska centralbanken trycka upp
1 050 000 000 000 USD nya pengar. 1 050 miljarder USD.


Från People's Daily:

China's anti-illegal publications authorities are ordering a nationwide crackdown on "toy money" with cartoon pictures mainly sold to minors at book stores or stands near schools, Wednesday's Beijing News reported.

fredag 13 mars 2009

RSS

Tänkte passa på att tipsa om RSS-läsare nu när det blir några dagars uppehåll här. En RSS-läsare samlar uppdateringar från de sajter du önskar övervaka, och lägger dem lätt åtkomligt i en lista. Alltså slut på måfåklickande för att leta uppdateringar och slut på att missa inlägg. Jag rekommenderar Google Reader (och att det här tillägget installeras om du använder Firefox och du önskar följa exempelvis någon som bloggar hos Metrobloggen eller blogg.se) men det finns naturligtvis en uppsjö konkurrenter - bland annat Bloglines och bloglovin. Firefox innehåller även en inbyggd RSS-läsare.

Det är oerhört enkelt att komma igång och använda det, och har du ännu inte upptäckt RSS-läsaren så törs jag garantera att dina fem effektivast spenderade minuter under 2009 är de du lägger på att deluppfylla Ines Uusmans profetia om att det planlösa surfandet är en döende fluga.

(Direktlänk)

Be Berlin

En resa till världens bästa stad - Berlin - väntar, och det blir alltså tunt med inlägg här några dagar framöver. Jag har tidigare försökt beskriva varför jag tycker om Berlin, men jag hittade Johanna Paues blogg av ren slump, och hon förklarar Berlin så bra att jag klipper från henne istället för att fumla själv:

Ur Svart svartare svartbar:

Det är ingen hemlighet att Berlin är fullt av svartbarer. Bakom fönster som är mer igenbommade än vampyren Elis i Låt den rätt komma in hörs det punkiga basgångar och rågarv varje kväll (det finns några stycken på min gata, så jag vet). /.../ En tjej berättade att om var man sugen på att knarka lite var det bara att gå ner i husets sötdimmiga källare och andas några gånger. Varje natt var det världens superparty där och ölen kostade typ en euro.
/.../
Den som skrapar på ytan här hittar så sjukt mycket. Jag överdriver inte, det pågår saker hela tiden - bakom dörrar, i gamla fabriker, källarutrymmen, bunkrar, lådor, på vindar, gårdar och i gudsförgätna förorter. Den som har tråkigt i Berlin får skylla sig själv.

Ur Vardagsskillnader:

1. Här går alla hundar lösa, de är ofta enorma men väldigt väluppfostrade.

3. Du kan köpa öl var tredje meter. Dygnet runt. Blod är tjockare än vatten, öl är viktigare är blod. Jag tror att tyskarna resonerar ungefär så. Ingen öl, inget liv.

5. Ingen har hjälm på sig när de cyklar, inte ens barn. Och inte ens barn som sitter i en hemmagjord ranglig anordning på sin förälders styre.

6. Här bastar män och kvinnor tillsammans på badhus och på bastuklubar (för det finns faktiskt bastukubbar som är bastuklubbar på riktigt här, jag lovar). Helt spritt språngande.

Annars är faktiskt Sverige åtminstone delvis på väg i rätt riktning, även om det är myrsteg - först möjlighet till alkoholservering på mindre restauranger (som sushiställen) och nu alkoholservering på Arlandas McDonald's.

Pappa staten och statens pappa

Nyheten om han som upptäckte att en okänd man stod som far till honom på personbeviset och därför ställde in familjemötet och tog första flyget hem, besviken på att mamman lurat honom, är så djupt fascinerande ärkesvensk att jag saknar ord för att beskriva den.

Lisa Magnusson gjorde dock samma nyhetstolkning:

Är det bara jag eller är det helt sjukt att folk litar mer på myndigheter än på sin nära och kära?

Ibland undrar jag faktiskt om det inte vore nyttigare för oss ifall systemet funkade en smula sämre överhuvudtaget, så att man var tvungen att tänka mer själv. För jag är övertygad om att all denna myndighetsutövning faktiskt gör oss liiite dummare än vi behöver vara. Det är nog liksom ingen slump att det är i länder med mycket byråkrati som det står "FÅR EJ ÄTAS" på batterierna.

Chockdoktrinen i verkligheten, igen

Från New York Times:

But with the computer having played such a role in the young man’s life, the Winnenden shootings seem likely to renew a debate in Germany over banning violent video games.

“These games basically program the minds of young men a thousand times over,” said Alina Wilms, a psychologist involved in treating people affected by the Erfurt shooting, who advocates a ban. “If ever it were going to be possible,” she said, “then now.”

torsdag 12 mars 2009

Maskinerna är våra vänner

Från EurekAlert:

"We calculated that women who loaded their stove with coal saved 30 minutes everyday with an electric stove," says Cardia. "The result is that women flooded the workforce. In 1900, five percent of married women had jobs. In 1980, that number jumped to 51 percent."

In 1913, the vacuum cleaner became available, in 1916 it was the washing machine, in 1918 it was the refrigerator, in 1947 the freezer, and in 1973 the microwave was on the market. All of these technologies had an impact on home life, but none had a stronger impact than running water.

"We often forget that running water is a century-old innovation in North America, and it is even more recent in Europe. Of all innovations, it's the one with the most important impact," says Cardia.

In 1890, 25 percent of American households had running water and eight percent had electricity. In 1950, 83 percent had running water and 94% had electricity. According to Cardia, in 1900, a woman spent 58 hours per week on household chores. In 1975, it was 18 hours.


Det är lätt att glömma hur oerhört priviligierade vi är jämfört med tidigare generationer, men enligt forskaren har alltså en oavlönad heltidstjänst monotont slitgöra per familj effektiviserats bort under 75 år, dessutom med oändligt mycket bättre resultat än tidigare. Mattias Svensson skrev på samma tema om bland annat att USA:s dåvarande president Calvin Coolidge 1924 fick se sin 16-årige son dö av ett infekterat sår eftersom antibiotikan inte var uppfunnen.

Nedanstående bild - från Visualizing Economics - visar med all önskvärd tydlighet att även USA:s fem rikaste procent i förra generationen fick nöja sig med att klara sig utan vad vår generations arbetslösa knappt ens reflekterar över att det finns i deras tillvaro. Precis som bildrubriken säger så går dessutom den utvecklingen konstant allt snabbare [klickbar bild]:
Kjell Höglund - Maskinerna är våra vänner:

(Direktlänk)

onsdag 11 mars 2009

John Lydon om skrämmande djur

Hundar/hajar - samma diskussion:

(Direktlänk)

Joe Rogan för närbesläktad diskussion:

Cigarettes kill over 400,000 people a year in this country alone.
Alcohol kills over 75,000.
150 people die all over the world each year because coconuts fall on their fucking heads.

Marijuana? 0.

That’s 0 EVER.

Tidigare inlägg om John Lydon:
- Ikonoklasm
- W som i Wanker
- Mer Lydon

Döda vinkeln på konstgjord andning

Från 60-Second Science:

A mathematician with a passion for optics has devised a rearview mirror that he says eliminates that bane of lane-changing, the blind spot. Andrew Hicks, an associate math professor at Drexel University in Philadelphia, designed a convex driver's side mirror that gives a wide field of view without significantly distorting the reflected image.

Men:

Current federal safety standards for motor vehicles require driver's side mirrors to be of "unit magnification"—that is, a planar surface that doesn't magnify or shrink what it reflects.

Enligt vad jag kan se verkar dock inte den regeln gälla i EU, trots över 25 000 tecken i RÅDETS DIREKTIV av den 1 mars 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (71/127/EEG) - där bland annat hammaren som används för att prova backspeglarnas stryktålighet regleras med sedvanlig EU-elegans [några tecken verkar ha försvunnit ur det matematiska uttrycket]:

2.4.2.1.2. Framsidan av den hammare som används för slagproven skall ha formen av en sfärisk yta med en diameter av 165 mm ± 5 mm. Den skall vara massiv och ha en 5 mm tjock gummibeläggning med Shore-hårdhet A 50.

2.4.2.1.3. Pendelns slagcentrum är beläget i den sfäriska ytans mitt på hammarens framsida. Dess avstånd från pendelns vridningsaxel är 1 m ± 10 mm. Pendelns totala massa omvandlad till slagcentrum är m° = 6,8 kg ± 50 g (sambandet mellan m° och pendelns totala massa och avståndet 1 mellan pendelns tyngdpunkt och dess vridningsaxel ges av följande uttryck:

m° = m >NUM>1

>DEN>a

Vem är John Galt? Ingen du känner.

Will Wilkinson i ett läsvärt inlägg i den ständigt pågående diskussionen om Och världen skälvde och samtiden:

By the way, Atlas buffs, the point of Atlas Shrugged is not that you are John Galt. The point is that you are not John Galt.

Tanken att identifiera sig med Galt är i mitt tycke ungefär lika fjärran som att identifiera sig med exempelvis H&M:s modeller, men något säger mig att det stycket ger en och annan en ögonöppnare.

söndag 8 mars 2009

Dagens musik

De Lyckliga Kompisarna - Actionrulle:

Stora skor och sten i fickan
Rånarna ska ut och demonstrera mot fascism
Det luktar pinsamt
Krossat glas, precis som pressen vill


(Direktlänk)

De Lyckliga Kompisarna - Hat som hobby:

Det fanns en vålnad i hans hem
och i spegeln såg man vem
Han var lik
Han var bränd
I många färger är han känd

Hat och hat och hat
men vad gör du av din kärlek?

Spänn av och låt din längtan sippra fram.


(Direktlänk)

Närproducerat i praktiken, redux

Jag skrev tidigare om 100 mile suit-projektet, där en kostym tillverkades med allt vad 100 miles omkrets hade att erbjuda.

Det finns dock en annan sida av närproducerat, som bland annat berörts finstämt av Göran Persson: "Folk kan städa efter sig själva, det tycker jag gott." Att han vid det tillfället hade fem timmar betald städning per vecka och senare fick cirka 13 000 kronor i avdrag för hushållsnära tjänster är blott en parentes i sammanhanget.

Och enligt närproduceratlogik har han en självklar poäng - är det positivt att hålla jobben i närheten borde det vara optimalt att hålla jobben till sig själv. Thomas Thwaites har beslutat att testa teorin och har gett sig i kast med att tillverka en brödrost alldeles på egen hand (jag står dock en smula frågande inför projektets avgränsningar):

I'm Thomas Thwaites and I'm trying to build a toaster, from scratch - beginning by mining the raw materials and ending with a product that Argos sells for only £3.99. A toaster. How hard can it be?

Thwaites har dock upptäckt vissa bekymmer:

Well, quite hard. After some research I have discovered that I will need the following materials to make a toaster. Copper, to make the pins of the electric plug, the cord, and internal wires. Iron to make the steel grilling apparatus, and the spring to pop up the toast. Nickel to make the heating element. Mica (a mineral a bit like slate) around which the heating element is wound, and of course plastic for the plug and cord insulation, and for the all important sleek looking casing. The first four of these materials are dug out of the ground, and plastic is derived from oil, which is generally sucked up through a hole.

Men till skillnad från 100 mile suit-projektet är han åtminstone inte bunden geografiskt:

Part of the project consists of going to the places where it's possible to dig up these raw materials. Mining no longer happens in the UK, but the country is dotted with abandoned mines, some having been worked since before the 'UK' existed, but all currently uneconomical. We shot some footage at Clearwell Iron mine in South Wales before Christmas.
/.../
The only known deposit of Nickel in the UK has long since been exhausted. In Finland however exploitation of a huge deposit has begun. I'd very much like to go and bring back a lump of nickel ore from this remote industrial area, and make it in to an element for my toaster. I'm also trying to negotiate a helicopter ride to an oil rig in the North Sea to collect some oil from which I would try (and certainly fail) to make plastic.

Thwaites skulle i nuläget behöva hjälp främst med följande delar:

# Access to an oil rig.
# Information about any nickel mines in the UK.
# A contact at Talvivaara Mining Company Plc.
# Information about how to reach the Knoydart mica mine in Scotland.

Skulle du vara en av dem som kan hjälpa honom så kan han nås på thomas@thetoasterproject.org, och vill du se filmer från projektet så finns det på hemsidan.

Tidigare inlägg om närproducerat:
- Vurmen för närproducerat

lördag 7 mars 2009

Silvia enligt Habermas

Jag är fullständigt ointresserad av kungafamiljen, och tycker i stort att det är så ogreppbart märkligt att det på riktigt finns en kung, en drottning, prinsar, prinsessor och slott att allt parodierande faller platt. Naturligtvis är det upplagt för kapningar som Kjell Häglunds klassiska Kungafamiljen som ett sönderavlat Simpsons, men vad ska exempelvis Carl-Philip egentligen göra när han erbjuds arbeta med Mattias Klum, och hur ska kungen egentligen kunna kommentera det?

Jag brydde mig därför inte om förlovningen mer än att ta tillfället i akt att rensa RSS-flödet från samtliga som Twinglyhorade eländet (long overdue i samtliga fall ändå), men när språkbloggen På svenska tog sig tid att transkribera Silvias tal (och analysera enligt Jürgen Habermas) så kunde jag inte låta bli att se filmen på Youtube. Och utan att gå in på detaljer så har jag sett det mesta av vad internet har att erbjuda, men sällan har jag blivit så plågad som av de fem minuterna. Ur På svenskas inlägg ["*T* betyder att Silvia nyttjar sin fusklapp]:

1. *T* vi tar ju emot daniel med, öppna armar, i vår familj *T*

2. jag upplever honom som *T* ödmjuk, men ändå bestämd, *T* som, omdömesgill å klok *T*

3. daniel är full av energi, *T* han är positiv, och omtänksam *T*

4. han kommer att bli en utmärkt, *T* ma- make till Victoria *T*

5. vi har fullt förtroende i dej å, ditt val, Victoria *T*

6. å jag kommer att göra allt för att hjälpa, å stödja er båda *T*

7. om daniel bara, *T* får uppleva den värme *T* å det välkommande *T* som jag mötte från svenska folket *T*

8. det skulle, glädja mej, väldigt mycke *T*

9. ni mötte mej, *T* med en sådan vänlighet, *T* å välvilja *T*

10. det gav mej stöd å trygghet, *T* som värmer mej fortfarande

11. nu skrivs det ett nytt kapitel, *T* å jag är mycke glad för Victoria, å Daniels skull

Jag kan helt enkelt inte finna ord gällande klippet i fråga - ordvalen, minerna, övergångarna, fusklappen - och jag kan heller inte greppa att det är på riktigt; South Parks avsnitt om Mecha-Streisand känns som rena diskbänksrealismen i jämförelse.

(Direktlänk)

When push comes to shove

Peter Santesson-Wilson undrade relativt nyss hur dilemmat att någon fejkar ens frieri inför tiotusentals åskådare - och livskamraten i fråga jakar erbjudandet - skulle bemötas.

Nu är repliken till det skojeriet genomförd:

(Direktlänk)

Och lite mer chockdoktrin

EUobserver skriver:

"I'm actually excited by this opportunity. I'm very well aware we're not yet through the economic crisis. The chief of staff of President Obama said 'never waste a good crisis.' When it comes to the economic crisis, don't waste it, it can have a very good impact on climate change and energy security," [Hillary Clinton] said.

Tidigare inlägg om önskad chockdoktrin:
- Chockdoktrinen (Rahm Emanuels uttalande som Hillary refererar till ovan)
- Greiders chockdoktrin

torsdag 5 mars 2009

Statligt sanktionerade odds

Spelbolagsodds på Lili & Susie - BWO:

Unibet: 1,70 - 2,02; Expekt: 1,75 - 1,95; Paf: 1,75 - 1,95; Bet365: 1,71 - 2,00; Svenska Spel: 1,44 - 1,37

Vinstmarginal för spelbolaget alltså:
Unibet: ~7,8 %; Expekt: ~7,8 %; Paf: ~7,8 %; Bet365: ~7,8 %; Svenska Spel: ~30 %

Tidigare inlägg om Svenska Spel:
- Surebetting för idioter
- Svenska Spel om myter och sanningar
- Svenska Spel marknadsanpassar sig

(Via En gamblers vardag)

Religiositet och porrpreferenser

Dagen och Sydsvenskan skriver:

Ju mer religiös och konservativ man är, desto mer ser man på porr.

Enligt den källa jag tidigare använde för samband mellan religiositet och andra mått och rapporten (pdf) i fråga stämmer dock inte hypotesen - på det ytterst begränsade materialet köpt porr - särskilt bra (det kan dock noteras att enbart de tio högsta och de tio lägsta värdena för varje kategori finns utskrivna i rapporten) [klickbara diagram]:

Per 1000 invånare:
Per 1000 internetanvändare:
Per 1000 bredbandsanvändare:
Per 1000 bredbandsanvändare relativt förväntat resultat baserat på demografi:
Rapporten använder sig dock av andra källor, och har hittat vissa religiösa sambandsguldkorn, som exempelvis:

[D]ifference, in subscriptions per thousand broadband households, between a hypothetical state where all residents disagree with the quote versus one where all residents agree with the statement:

“Even today miracles are performed by the power of God.” 2.74 (p = 0.002)
“I never doubt the existence of God.” 2.74 (p = 0.004)
“Prayer is an important part of my daily life.” 1.82 (p = 0.153)
“I have old-fashioned values about family and marriage.” 3.60 (p = 0.004)
“AIDS might be God’s punishment for immoral sexual behavior.” 3.56 (p = 0.009)

SvD skriver istället:

Kopplingen mellan politiska preferenser och porr var också tydliga

Vilket uttryckligen motsägs i rapporten:

Furthermore, I found no significant relationship between subscriptions to this adult entertainment service and presidential voting in 2004, based on poll data by congressional district.


Däremot skrivs det:

However, using individual-level data from a Hitwise sample of ten million anonymized U.S. Internet users, Tancer (2008), finds that adult escort sites are more popular in “blue” states that voted for Gore in 2004, while visitors from the “red” states that voted for Bush in 2004 are more likely to visit wife-swapping sites, adult webcams, and sites about voyeurism.

False positives, igen

Ännu mer false positive-bekymmer - nu från Reason:

According to a new report (PDF) sponsored by the Marijuana Policy Project, field tests commonly used by police to identify marijuana and other drugs yield false positives in response to a variety of legal substances, resulting in the arrest and detention of innocent people. Worse, "millions of people have been, and continue to be, prosecuted and convicted of marijuana charges without proof that they possessed marijuana."

Ännu värre är dock naturligtvis att miljoner personer årligen får sina liv förstörda enbart för att de väljer andra njutningsmedel än de statligt sanktionerade.

Tidigare inlägg:
- Tio felbehandlingar per räddat liv
- Bisfenol A och false positives

Lika som bär 21

Från MSNBC:

MEDFORD, Ore. - An arsonist is apparently on the prowl for green Ford Escorts from the 1990s. Three of them have been burned in recent weeks, a series of acts that Medford police Sgt. Mike Budreau described as "pretty bizarre."


(Direktlänk)

Och ännu en stimulanspaketsfilm


(Direktlänk)

Tidigare stimulanspaketsfilmer:
- Den alltsväljande staten
- Ännu en barnanpassad statsliknelse
- En film som inte borde behövas

Föredrar man istället bildspel finns ett sådant i ämnet hos Calculated Risk.

Ytterligare lite ledarbloggsbryderi

Jag har tidigare anmärkt på såväl ledarbloggsskribenternas ekonomiantaganden som kulturditon, och jag vill på intet sätt framstå som överdrivet gnällig då jag tycker att SvD:s ledarskribenter i stort gör ett bra jobb, men jag kan bara inte släppa ett stycke i ett i övrigt balanserat inlägg:

Så vad finns då kvar att sälja utan en upphovsrätt? Naturligtvis finns livekonserter och mervärden av olika slag. Men mervärdesprodukter är det endast ett mycket litet skikt artister som kan göra sig en hacka på. Studiomusikern eller producenten säljer inga t-tröjor och får inte följa med på turnén. Därtill är livespelningens biljettförsäljning alltjämt beroende av huvudprodukten - musiken. Och det tar längre tid att skriva en låt än att remixa den. Och då talar vi bara om musiksidan.

Jag begriper helt enkelt inte vad det stycket skulle kunna avse förutom att de menar att marknadsekonomin enbart fungerar då samtliga intressenter deltar i hela transaktionskedjan, och det är väl för att uttrycka sig försiktigt en alternativ samhällssyn.

tisdag 3 mars 2009

Pekka, ser du betesmarken? Nej, träden är i vägen

Från läsvärda bloggen Cornucopia? - ur årets SAM-utskick (huvudblanketten för att söka bland annat gårdsstöd):

I år är det många förändringar för dig som söker stöd
EU har klagat på Sveriges regler för betesmark.
Det har gjort att vi måste ändra reglerna för betesmark igen.
Reglerna skall passa alla.
Det tar därför tid att skriva bra regler.
Reglerna är inte helt klara ännu.
EU tycker också att Sveriges register över jordbruksmarken inte är tillräckligt bra.
När jordbruksmarken inventeras mäter Jordbruksverket hur mycket jordbruksmark du kan söka stöd för.

Så, vad gäller då de nya reglerna? Michael Mann, talesperson i jordbruks-och landsbygdsutvecklingsfrågor för Europeiska kommisionen, i Göteborgsposten:

Utgångspunkten är att man får ha högst 50 träd per hektar. Enligt riktlinjerna för hur denna regel ska tillämpas kan emellertid de svenska myndigheterna låta traditionella halvnaturliga betesmarker omfattas av den här regeln, även om antalet träd överskrider den rekommenderad gränsen på 50 träd per hektar.
/.../
EU-kommissionen har för sin del uttryckligen bekräftat att den här flexibiliteten verkligen gäller, under förutsättning att medlemsstaten i fråga utformar konkreta och kontrollerbara kriterier för hur den här sortens mark ska avgränsas. Just nu håller Sverige på med att utarbeta en ny definition av vad som avses med "naturlig betesmark".
/.../
Enligt de svenska myndigheterna verkar det som om två typer av betesmark - dels alvarbeten på Öland och Gotland, dels vissa skogsbeten - inte längre kommer att berättiga till utbetalningar enligt reglerna för det samlade gårdsstödet.
Å andra sidan kan lantbrukarna få miljöersättningar för sådana betesmarker. Denna möjlighet är en del av EU:s landsbygdsutvecklingspolitik, och stöden betalas ut som en kompensation för särskilda miljöinsatser som lantbrukarna åtar sig att genomföra på sina gårdar. Detta innebär således att EU-stöden kommer att finnas kvar för dessa marker, så att de kan bevaras för framtiden.

Eller i Cornucopias (själv markägare) ord:

Reglerna för hur många träd det får finnas på betesmark är inte heller klara, som det står i EU-bidrag for dummies ovan. Det ryktas att om det rör sig om betesmark med sk särskilda värden (massa små blommor som djuren äter upp, stenmurar etc) så kan man få ha 100 träd per hektar för miljöstödet, men bara 60 om man skall ha gårdsstöd. Men om marken bara har allmänna värden (gräs, veketåg etc), så får det fortfarande bara vara 50 träd. Har jag hört. Om de inte är bärande. Fast jag skall inte tråka ut publiken med att definera bärande. Jo förresten. Träd som har bär, t ex rönn eller oxel, eller träd som står solitärt och med en vid och utsträckt krona, ex gamla ekar. Träd som är under 10cm i brösthöjdsdiameter skall eventuellt också undantas, och om det står flera träd av samma art inom samma kvadratmeter så skall de räknas som ett träd. Kanske.
/.../
Man skall alltså innan den 2:a april ansöka om ersättningar, som man inte vet hur stor arealen är på. Och om den sökta arealen är 10% fel eller mer, utifrån ännu okända inventeringar och definitioner, så får man avdrag på dubbla felet. 15% fel ger ett avdrag på 30%, 60% fel ger ett avdrag på 120% osv.

Michael Manns avslutning av debattinlägget:

Bryssel lyssnar på medlemsländerna och tar hänsyn till deras behov
Jag hoppas att detta framkommer i den svenska debatten.

Lika som bär 20

Mathias Sundin i Corren angående att "[e]n flicka i sexårsåldern höll på att strypas då hunden slet tag i hennes huvudsjal":

Inget parti, inte heller Folkpartiet, driver i dag frågan om ett förbud av kamphundar. Det måste först bli en ändring på det och sedan en snabb ändring av lagen. Agerar vi inte nu riskerar vi att något riktigt allvarligt händer. Varningssignalerna blinkar framför våra ögon.

Charta 77 - Grisfesten (version 03) [hela texten finns på Youtubelänken]:

Rädslan blir till fördomar och verkligheten suddas bort
Vi vet inte hur eller varför men att slöddret ska hållas kort
Och tycker du det luktar skit så kanske näsan är för nära mun


(Direktlänk)

söndag 1 mars 2009

Inte bara usla genusprojekt får pengar

Tanja Bergkvist skriver på SvD Brännpunkt om att projektet "Trumpeten som genussymbol" beviljats över en halv miljon kronor, och sammanfattar med att det "ger en tydlig bild av hur långt genusvansinnet gått".

Fem minuters googlande efter andra finansierade projekt ger:

Från Umeå Universitet:

- "Vadstenaklostret som text- och handskriftproducerande miljö - produktion, tradition och reception" - 5,3 miljoner
- "Identifiering av "imiterade" röster" - 4 miljoner
- "Konst för att öka förståelsen om mänskliga erfarenheter" - 3,3 miljoner

Från Högskolan Dalarna:

- "Bilden av bergsmannen" - 250 000 kronor
- "Gruvsamhället i Falun - en utmaning för enhetsstatens officiella teologi? Nytt perspektiv på relationen mellan ortodoxi och pietism." - 180 000 kronor

Slöseri med andras pengar är varken något nytt eller något sällsynt fenomen, och definitivt inget genusforskningspecifikt. Att upplåta Brännpunktplats till något så uruselt underbyggt som Bergkvists artikel känns märkligt, och att så många frihetliga debattörer kväljs bara genus debatteras är för mig obegripligt, men det kommer jag återkomma till.

Inspiration, inte konspiration

DN skriver en lång artikel om FRA-motståndet och bloggbävningen, och ingen som någonsin ens snuddat vid konspirationsteorier kan undgå nyhetsvinkeln med någon som utlandsstuderat "kontroversiell PR-strategi som gynnar en, ofta dold, uppdragsgivare", "hemliga sponsorer", "PR-byråer med okända uppdragsgivare", tre män som möts för att diskutera möjligt dubbelspel, och så vidare.

Fenomenet sammanfattas sedan egentligen av Mattias Söderhielm i artikeln, där han säger att det är förvånansvärt lätt att påverka om man har bra argument. Så gott som alla tycker om att förstå omvärlden, och kan någon förklara för dem så lyssnar de gärna och för det vidare. I dagens samhälle är det oändligt mycket enklare än någonsin tidigare att såväl hitta goda argument som att föra dem vidare och vidareutveckla dem.

Kraften hos allmänheten är på intet sätt något nytt fenomen - sista årtiondet har det kallats exempelvis viral marknadsföring och marketing buzz, men innan det kallades det word of mouth (eller mun-till-mun-metoden), och trovärdigheten hos källan har alltid varit ett centralt inslag i marknadsföring.

Utan något som efterfrågas ingen uppståndelse, helt enkelt - det är ingen slump att det inte säljs konserverad gröt trots att visan säger så, och det var argumenten som byggde bloggbävningen - inga ekonomiska resurser i världen hade kunnat åstadkomma något liknande.

Debatten kan även sammanfattas av Bamse: "Rättvisan, sanningen och modet är sina egna svärd."

(Penn Jillette diskuterar viral-fenomenet här.)

Uppdatering 13:46: 51 bloggar kommenterar i nuläget artikeln. En artikel om att det krävs kontroversiella PR-strategier, PR-byråer med okända uppdragsgivare och hundratusentals kronor för att skapa en bloggbävning har alltså skapat en bloggbävning. Oh, the irony.