lördag 27 december 2008

Mopedlarm

Folksam, bildat 1905 efter beslut vid Kooperativa Förbundets kongress, där namnet är en sammanslagning av "Folket" och "Samarbete", anklagar idag på DN debatt regeringen för att "cyniskt gå branschintressenas ärenden och låta unga människor bli försökskaniner i ett regelverk med skyhöga risker".

Folksam delar dock inte nämnvärt med sig av sin statistik (åtminstone inte så vitt jag hittat), men Vägverkets statistik är offentlig, och uppdelad på såväl ålder som färdsätt. Statistiken visar visserligen bara polisrapporterade olyckor, och är därmed inte heltäckande, men den bör åtminstone kunna visa trender (samtidigt så anger Folksam att de "alltid ersätter personskador till följd av mopedolyckor", så det föreligger åtminstone viss risk för överrapportering av mopedolyckor i deras statistik). Vägverket redovisar även antalet mopeder i trafik, så till att börja med kan ett diagram över antalet klass 1-mopeder (EU-mopeder) i trafik vara av intresse:

Gällande antal klass 2-mopeder i trafik så har jag inte lyckats hitta någon siffra, men för uppskattnings skull så har jag - baserat på Vägverkets rapport (pdf) - antagit att det 2001 fanns 120 000 klass 2-mopeder och att den siffran därefter minskat med 5000 per år). Det är naturligtvis långt ifrån en exakt siffra, men jag är också övertygad om att det är en beräkning som överdriver trendbekymret per moped betydligt. November och december 2008 saknas i Vägverkets statistik, så jag har räknat upp 2008 års resultat motsvarande vad november och december betytt i procent för tidigare års siffror:Sedan är det ju naturligtvis även så att ifall 15-åringarna inte förflyttat sig per moped så hade de nyttjat något annat färdmedel. Tyvärr redovisar Vägverket bara den totala statistiken i intervallet 15-17 år, men omräknat per capita (antaget att 15-17-åringar utgör lika stor andel av befolkningen samtliga år), med 1970 som index 100 så ser den skadestatistiken ut som följer:Ytterligare en aspekt skulle kunna vara att nyblivna körkortsinnehavare som ägt en moped kan tänkas vara inblandade i färre olyckor än de utan tidigare motorvana, men jag förstår naturligtvis att sådan statistik inte finns tillgänglig.

Sammanfattningsvis tycks det inte föreligga någon nämnvärd anledning till larm, och som Vägverket skriver i den tidigare länkade rapporten (pdf) så är mopeden "ett unikt färdmedel som dels ger självständighet och dels är rolig att köra". Tänk på barnen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Exakt min spontana reflektion när jag såg inslaget på nyheterna. Kul att du tog dig tid att kolla upp det!