måndag 24 oktober 2011

Mer om den galopperande fetmaepidemin

Visserligen självrapporterade siffror över endast ett fåtal år, och den som oroar sig för övervikt kan måhända fortfarande skrämmas av siffrorna, men det bör ändå vara svårt att kalla viktutvecklingen epidemisk - från Time:

A recent survey conducted as part of the Gallup-Healthways Well-Being Index found that the percentage of normal-weight people narrowly edged out the overweight — 36.6% of the population versus 35.8% — in the third quarter of 2011. It's the first time since January 2008, when Gallup and Healthways first started tracking Americans' weight, that the number of overweight people dipped below those of normal weight.

Några tidigare inlägg på temat (en sökning på BMI ger fler relevanta träffar):
- Vikten av cushion for the pushin'
- Graviditetsfetmalarm
- Sveriges genomsnittsålder i diagramform
- DN Debatt: Fetmahotet överdrivet
- Räta linjens ekvation och fetmadebatten
- Paus i barnfetmalarmandet

Inga kommentarer: