fredag 12 juni 2009

Skogstillväxten och koldioxiden

Sveriges koldioxidutsläpp har minskat kraftigt de senaste årtiondena - från Ekonomifakta:
Sveriges koldioxidutsläpp var alltså i mitten av 00-talet på ungefär samma nivå som tidigt 60-tal - en period då BNP per capita var runt en tredjedel av dagens nivå och befolkningen runt 1,5 miljoner färre.

Utöver den utsläppsminskningen är det som tidigare nämnt enbart fattiga länder som har minskande skogsareal, och följaktligen har då Sverige ytterligare en faktor som minskar utsläppspåverkan - via statistik från Skogsstyrelsen (xls) [diagrammen klickbara för förstoring]:
Totalt har skogsarealen ökat med 285 000 hektar (alltså 2850 km2, motsvarande ungefär Blekinge i storlek) mellan mätningen 1993-1997 och 2002-2006. Intressant nog är det den omhuldade gammelskogen som ökat procentuellt mest under åren:
Enligt Sveriges lantbruksuniversitet tar "en normalt växande skog i Sverige" upp 5-10 ton koldioxid per hektar och år*, och enligt Konsumentverket släpper en bil som drar 0,8 liter bensin per mil och körs 1500 mil per år ut 2,9 ton koldioxid per år.

De 285 000 hektaren tillkommen skog innebär alltså ett koldioxidupptag motsvarande mellan 491 000 och 983 000 bilar - eller mellan cirka 10 och 20 procent av Sveriges totala bilpark - koldioxidutsläppen per bil minskar dessutom kraftigt.

* Det nämns längre ner på SLU-sidan att Fiby Urskog släpper ut 3-5 ton koldioxid per hektar och år. Jag väljer dock att bortse från det i beräkningen ovan då jag inte vet om det har någon relation till övrig skog.

Inga kommentarer: