onsdag 5 augusti 2009

Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat

För att uppdatera tidigare inlägg - siffror från rapporten Skolelevers drogvanor 2008 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Årskonsumtion alkohol 1989-2008:
Konsumtionsindex alkohol 1977-2008 (blå och röd linje visar ickekonsumenter, grön och lila linje visar storkonsumenter - värt att notera är hur storleksförhållandet mellan grupperna förändrats genom åren): Andel niondeklassare som dricker blanddrycker - Thomas Östros stora oro:
Och totalkonsumtionen av blanddryck, omräknat till 100 % alkohol:
Andel som druckit hembränt, 1991-2008:
Och skoltrivsel 1984-2008:
Jag står dock, som tidigare nämnt, betydligt närmre Doug Stanhopes samtidsanalys, och tydligen har jag Rune Andréasson med mig på den fronten - ur Bamse nr 5/86 [klickbar för förstoring]:
(Ovanstående rutor och de två påföljande finns här.)

Tidigare inlägg på temat:
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation
- Smuggelsprit och alkoholförgiftningar
- Alkoholkonsumtion kontra medellivslängd

Inga kommentarer: