onsdag 20 maj 2009

Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?

Enligt Radiotjänst betalar nio av tio svenska hushåll tv-avgiften/tv-licensen, vilket jag antar baseras på årsredovisningens (pdf) 3 457 000 fakturerade tv-avgifter och Svensk Telemarknads cirka fyra miljoner hushåll med tv-mottagare - vilket resulterar i att runt 86 procent står som kunder hos Radiotjänst. Räknar man däremot att någon betalar tv-avgift först när vederbörande faktiskt betalar tv-avgift så försvinner dock 2,08 procent av betalarna ovan, vilket redan det skulle kunna äventyra möjligheten att korrekt avrunda uppåt.

Det är dock inte enbart hushåll som betalar tv-avgift - även företag ska enligt lag betala, och sett till Radiotjänsts FAQ så är bland annat "bilar som har backkameror med tv-mottagare" och "övervakningskameror med tv-mottagare" orsak nog att betala avgiften, och "[e]n juridisk person som har lägenhet, villa eller liknande beräknar en tv-avgift per lägenhet, stuga, villa", och så vidare i till synes all oändlighet - exempelvis blev Netto ådömda att betala 14 301 kronor i tv-avgift för den korta tid de sålde paketerade tv-apparater. Dessutom vill Radiotjänst nu börja räkna datorer och mobiltelefoner som tv-mottagare, och börjar kräva in tv-avgifter från företag med övervakningskameror. Statliga företag ska dock komma enklare undan.

Enligt Radiotjänsts kommunikationsenhet fanns det 90 744 juridiska personer (företag, myndigheter, kommuner, föreningar, etc) uppsatta att betala tv-avgift i februari 2009, vilket - antaget att inget drastiskt hänt på den fronten under 2009 - ger att runt 3 360 000 privatpersoner fakturerades 2008. Antaget att privatpersoner betalar tv-avgiften i samma utsträckning som juridiska personer så ger det att runt 3 296 000 - eller drygt 82 procent av svenska hushåll med tv-mottagare - verkligen betalar tv-avgiften. Sett till den totala befolkningen av runt 4 500 000 hushåll så betalar drygt 72 procent tv-avgift.

Nu är självfallet exempelvis siffran gällande antalet hushåll med tv-mottagare inte särskilt exakt, men för att det ska gå att runda upp till "9 av 10" hushåll så får det inte finnas fler än runt 3 880 000 hushåll med tv-mottagare, vilket jag antar är betydligt under den verkliga siffran.

Så, Radiotjänst borde åtminstone börja använda siffran 8 av 10 - det bör stämma betydligt bättre överens med verkligheten. Dessutom bör de konsekvent använda "hushåll" i stället för "svenskar" - det är trots allt bara drygt 40 procent av individerna som verkligen betalar tv-avgift.

Vidare på tv-temat så kan noteras att svenska ungdomars översvallande ointresse och hela befolkningens minskande tv-intresse går igen även i USA - från Pew Research Center, via Treehugger:
(Tipstack: Óli)

1 kommentar:

glamflikka sa...

Är det någon som någonsin sagt att du borde arbeta med research?