torsdag 26 februari 2009

KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008

Angående nyheten att Radiotjänst funderar på att "hantera [kanallansering på nätet] på samma sätt som vidaresändning i kabel-tv-nätet" och därmed kräva tv-avgift från samtliga datorinnehavare så tänkte jag att det kunde vara intressant att se hur kostnaden för tv-avgiften/tv-licensen varierat genom tiderna. Den mesta datan hade jag från tidigare inlägg, och tv-avgiftens storlek genom åren fick jag direkt från Radiotjänsts kundservice (de siffrorna verkar märkligt nog inte finnas på nätet); KPI-siffror hämtades från SCB. 1994 valt som basår då det är första året samtliga siffror fanns tillgängliga.

I SVT:s siffror nedan ingår de nyare kanalerna som SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, osv (det ökade SVT-tittandet på sistone kommer av att de nya kanalernas ökning mer än väger upp de två traditionella kanalernas minskande). SVT play ingår dock inte, då jag inte hittat någon bra statistik gällande tittarsiffror där. Det kan dock noteras att SVT play verkar vara en populär tjänst - se exempelvis här och här (och Pirate Bay-rättegången), så diagrammet hade med all sannolikhet sett betydligt annorlunda ut de senaste åren ifall det räknats in [klickbart diagram]:TV-avgiften var alltså ungefär 17 procent dyrare - justerat för inflation - 2008 jämfört med 1994, samtidigt som SVT-tittandet minskat med ungefär 23 procent, vilket resulterar i att den KPI-justerade tv-avgiften per nyttjad tidsenhet ökat med ungefär 52 procent under de 15 senaste åren.

Det bör dock direkt sägas att jag tycker att det är en strålande idé att digitalisera och streama SVT:s arkiv, och jag skulle definitivt kunna tänka mig att betala för att få tillgång till det - tv-avgiften bör dock självfallet slopas, och att utöka den till att gälla även datorinnehavare är ren idioti.

(Nyheten om tv-avgiften via HAX)

[För övrigt: undrar någon över det tidigare inlägget så var det modellens likhet med Göran Persson som åsyftades.]

Inga kommentarer: