torsdag 13 augusti 2009

Fler implicita revolutionerande samhällsförändringar

I samma skola som tidigare cancerlarm - från Physorg:

Childhood cancer survivors treated with total body or abdominal radiation may have an increased risk of diabetes, according to a report in the August 10/24 issue of Archives of Internal Medicine.

Lars Bern på Newsmill:

Avgaser från moderna bilar är ofta mindre hälsovådliga än den luft som omger bilarna.

Har Berns citat verklighetsförankring? Ingen aning, och spontant känns det märkligt, men att det ens länder till fundering är historiskt häpnadsväckande.

Tidigare inlägg på temat:
- Extra: Cancer är hälsovådligt
- Gruvarbetares hälsa

3 kommentarer:

Lars Bern sa...

I en förorenad stadsmiljö med höga halter oförbrända kolväten, kolmonoxid och kväveoxider kommer dessa föroreningar att decimeras om luften passerar genom förbränningen i en modern bilmotor försdedd med katalysatorrenare.
Lars Bern

Alltid varför sa...

Lars Bern: Stort tack för kommentar, och jag förstår den teoretiska delen, men för att exemplifiera - menar du att avgaserna från Volvos renaste modell är renare än luften i Stockholms innerstad idag?

Stephen Graye sa...

Jag har hört samma sak från flera källor. Bl.a Porsches bensinslukande turbomonster som ju borde släppa ut mer än en snål bil ändå lyckas rena smutsig stadsluft mer än den tillför nya föroreningar. Summan är renare luft än det var efter passage genom bilen.
Riktigt kul att du tar upp det här, på en alltid intressant och viktig blogg.