onsdag 13 augusti 2008

Göran Greider: Un trillion points

En man med ett skägg använde proggpoäng i sitt inlägg om Barbapapa. Jag saknar hans fallenhet för betygssättning, men bedöm gärna följande fraser med byråkratpoäng (jag törs lova att du under läsandets gång behöver revidera den ursprungligen tänkta skalan):

1: utredning
2: gigantisk utredning
3: gigantisk statlig utredning
4: gigantisk statlig ekonomiutredning
5: gigantisk statlig utredning där alla tänkbara konsekvenser av en övergång från tanklös tillväxtekonomi till hållbar ekonomi vädras och analyseras
6: gigantisk statlig utredning där alla tänkbara konsekvenser av en övergång från tanklös tillväxtekonomi till hållbar ekonomi vädras och analyseras - uttalat [uppdaterad länk] av Göran Greider

Inga kommentarer: