lördag 3 oktober 2009

Dagens i-lands barns medianålder 100 år?

Johan Norberg hann självfallet före att skriva om rapporten som beräknat att hälften av dagens barn i rika länder blir äldre än 100 år (idag dör enligt SCB cirka hälften av Sveriges befolkning runt 83 års ålder).

Och som Norberg skriver så letar Ekot med ljus och lykta efter vad som skulle kunna vara negativt i nyheten - bland annat hjärtkärlsjukdomar, cancer och demens. BBC skriver dock också om artikeln:

[Forskarna bakom studien] said there was no evidence that the old old age group were unhealthier than their younger counterparts, partly because the frailest people died first, leaving the most robust to survive past 85.

Danish research had shown that as many as 30% to 40% of individuals were independent from the ages of 92 to 100.

And a study of US super-centenarians (age 110 to 119 years) showed that, even at these advanced ages, 40% needed little assistance or were independent.
/.../
"Present evidence, however, suggests that people are not only living longer than they did previously, but also they are living longer, with less disability and fewer functional limitations."

Svenska förhållanden, under en period då till och med åldersgruppen 15-74 år blivit 0,94 år äldre - ur Buller och hjärtinfarkter - dödsfall per 100 000 invånare i hjärtinfarkt 1987-2006 [klickbar för förstoring]:
Ur Malignt melanom, igen - dödsfall per 100 000 invånare, samtliga cancertumörer, 1987-2008 [klickbar för förstoring]:
Också ur BBC-artikeln:

[Professor Kaare Christensen, of the Danish Ageing Research Centre at the University of Southern Denmark, who led the study] said: "The linear increase in record life expectancy for more than 165 years does not suggest a looming limit to human lifespan.

"If life expectancy were approaching a limit, some deceleration of progress would probably occur."

Och undrar någon över "fetmaepidemins" påverkan så säger tidigare nämnde Christensen:

"Life is a lottery and some obese people will live to a 100 and some thin people will die early."

Vidare, gällande "fetmaepidemins" vagga - från ABC News:

The trends included in the article show that many Western nations will have most people living past 100, with half of all babies born in 2007 in the U.S. likely to live to age 104.

Att leva uti hundrade år är alltså inte längre något särskilt hoppfullt att sjunga vid barnkalas, men det skulle faktiskt inte förvåna mig nämnvärt om "Ja, må hen leva uti två hundra år" låter fullt möjligt redan när dagens barn ska sjunga för sina barnbarn.

Inga kommentarer: