fredag 24 juli 2009

TV-tittande första halvåret 2009

MMS släppte nyligen en rapport (pdf) gällande TV-tittande första halvåret 2009, så för att uppdatera tidigare diagram (not: överallt där det står 200901-06 så är den exakta tidsperioden 20081229-20090614, då det av någon anledning är den perioden MMS mäter) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Första halvåret 2009 är SVT:s näst bästa siffra sedan 2005, så Kent Asp har måhända en poäng i att SVT ligger i tiden:Gällande räckvidd per dag visar SVT1 bättre siffror än såväl 2007 som 2008, medan SVT2 slår nytt bottenrekord:
Gällande TV totalt är räckvidden den högsta sedan 2001:
SVT och TV4 behåller sina tydliga åldersprofiler medan de andra kanalerna har betydligt jämnare åldersfördelning:
Trenden att det främst är de äldre som nyttjar TV-mediet blir dock än tydligare:
Skillnad mellan 200901-06 och 2008, per kanal:
Skillnad mellan 200901-06 och 2008, per ålderskategori:
60+-befolkningen har alltså spenderat 26 minuter ytterligare per dag på SVT1-tittande första halvåret 2009 jämfört med helåret 2008. Jag antar att en del kan förklaras av att TV-årets definitiva draglok Melodifestivalen/Eurovisionsschlagerfestivalen sänds under det första halvåret. Dessutom har även populära och ålderssegregerade På Spåret och Antikrundan förbättrat sina tittarsiffror från 2008. Jag tvingas dock tillstå att siffrorna trots allt förvånar mig.

Det ska bli intressant att se om det andra halvåret normaliserar siffrorna - min gissning är tills vidare att 2009 blir det sämsta tittarsiffreåret hittills, att 2010 blir ännu långt sämre och att åldersskillnaderna kommer fortsätta öka.

Tidigare inlägg på temat:
- Trender i TV-tittande
- Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?
- KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008
- TV-tittandet i diagram

Inga kommentarer: