tisdag 27 november 2007

Ekonomisk frihet kontra BNP per capita

Esbati plottar småföretag kontra BNP per capita och finner en korrelation mellan många småföretag och fattiga länder. Som han även skriver så drar han inga längre slutsatser av det än att regeringens målsättning att öka småföretagandet känns missriktad.

Och naturligtvis har han en poäng. Många småföretag kan betyda ett sjudande företagsliv där det är enkelt att grunda och driva företag, men ävenatt det helt enkelt inte går att driva större företag i landet. Fokuset på småföretag får dock inte tappas, då det inte är särskilt vanligt att företag grundas som multinationella bjässar, och om man då tappar småföretagen så tappar man även storföretagen på sikt.

Ett land blir rikt då människor gör vad de tycker om och är bra på. Sådana mål underlättas väsentligt av att marknadshinder plockas bort, så jag plottade ekonomisk frihet mot BNP per capita. (Precis som Esbati så har jag här använt placeringar snarare än mätetal - ju lägre x- och y-värde desto högre placering, alltså.)

Anpassat till köpkraft (IMF) ser sammanhanget ut så här:

Ekonomisk frihet och rikedom ser alltså ut att gå hand i hand, vilket känns fullständigt logiskt.

Inga kommentarer: