tisdag 3 februari 2009

Buller och hjärtinfarkter

Jag har skrivit om såväl buller och hjärtinfarkter som motsatsen tidigare, och nu skriver Aftonbladet om ännu en studie på området:

I studien jämfördes 1571 personer som drabbats av hjärtinfarkt med 2095 kontrollpersoner från samma område [Stockholms län]. Resultatet, efter att man sållat bort dem med hörselskador, var slående – risken att få en hjärtinfarkt var 40 procent högre för dem som varit utsatta för trafikbuller på 50 decibel eller mer.
/.../
Buller är ett stort och växande miljöproblem.

De två områden som redovisas i Miljöbarometern:och:
Och antalet boende som får bullerskydd ökar:
Miljöförvaltningen sammanfattar även att trenden i Stockholm sammantaget är att bullret "minskat något" mellan 2002 och 2006.

Vidare angående hjärtinfarkter - ur Socialstyrelsens rapport Hjärtinfarkter 1987-2006 (pdf) - antalet incidenter per 100 000 invånare:och antalet dödsfall per 100 000 invånare:Viktigt att ha i åtanke är även att hjärtinfarkter är starkt åldersrelaterat och att medelsvensken blev cirka 2,5 år äldre under de 20 år diagrammet visar.

Inga kommentarer: