fredag 29 maj 2009

Smuggelsprit och alkoholförgiftningar

Med tanke på inlägget om nätdroger och narkotikaöverdoser kan det vara av intresse med motsvarande diagram för dödsfall från alkoholförgiftning de senaste åren - från Socialstyrelsen (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Larmrapporter kring unga kvinnor och alkohol duggar så tätt att jag inte orkar börja länka, men åtminstone sett till dödsfallen ser trenden inte direkt skrämmande ut; inte heller på längre sikt finns någon särskilt oroväckande trend - från den senaste Folkhälsorapporten (pdf):
Det bör dock noteras att andelen vårdade för alkoholförgiftning ökade mellan 1999-2001 och 2004-2006, så en del i trenden skulle kunna vara att fler alkoholskadade söker vård, alternativt att vården blivit bättre (eller att onödigt många söker hjälp för alkoholförgiftning). Det skulle även kunna vara så att den minskade spritkonsumtionen minskar risken att allvarligt skadas:

Inga kommentarer: